Kultuur ja Elu 3/2014


Kultuur ja Elu 2/2014

 

 

 


Nelja paruni vaimne testament

kokkuvõte Jaanika Kressalt

Nils Ungern-Sternberg, Woldemar Rosen, Eduard Maydell, Andre Stackelberg „Balti-Saksa ajalugu”. Väljaandja kirjastus Väike-Viru. Saksakeelsest käsikirjast tõlkinud Koidu Uustalu

See imeline raamat on seni ilmunud vaid eesti keeles, kuid teda oleks kindlasti vaja ka läti keeles. Käsikiri, mille Nils von Ungern-Sternberg ühel ilusal päeval juba palju aastaid tagasi Tallinnas Heino Rossile üle andis, on kirjutatud lootuses, et need inimesed, kes meie ühisel kodumaal tulevikus edasi elavad, saaksid teada oma maa ajaloost ja neist, kes siin enne on elanud ja selle sama maa pärast südant valutanud.
„Meid hinnatakse selle järgi, kuidas me oma kadunutesse suhtume,” seisab raamatu eessõnas. Jutt on Balti esimeses vabadussõjas võidelnutest. Neli balti parunit on selle käsikirja kirjutanud ajaliselt juba pärast teist vabadussõda, selleks, et selgitada Balti Landeswehri ja Balti pataljoni (rügemendi) võitlust 1918–1920 punaste vastu ja valgete maa (Baltimaa) vabaduse nimel. Nad on kirjutanud lootuses, et suudavad meie südametes midagi üles äratada.
Mis teeb siis selle tagasihoidliku raamatu, üsna tavalise nii välimuselt kui ka mahult, nii eriliseks?

Isegi kui üks või teine asi selles raamatus võib mõnele meist mitte meeldida, on see raamat meie kõigi jaoks tulvil üllatavat infot. Esmalt just üllatavat, ent mitte võõrast. Eks alateadvuses oleme isegi aimanud, et tegelikult oli Ivo Schenkenberg aumees ja lurjus oli hoopis venelaste nuhk Gabriel, kuid kirjanike Bornhöhe ja Vilde ajaloolised triloogiad olid vaid veepiisake merre. Mida tähendas 19. sajandi lõpu venestamine tegelikult, selle tajumiseks peame lugema rohkem kui selle õblukese ajalooraamatu. See raamat on aga meile sirutatud abikäsi minevikust, nelja härrasmehe omakasupüüdmatu kingitus.
Kindlasti ei pane see raamat kedagi sakslasi armastama. Kes neid juba enne on armastanud, saavad seda lugedes palju pisaraid valada. Ent täiesti erapooletule lugejale peaks see raamat avama uksi ja aknaid ning tekitama miljoneid küsimusi. Mida ongi vaja selleks, et saaksime selle maa peremeestena väärikalt tulevikku edasi minna.


Autorid Nils Ungern-Sternberg, Woldemar Rosen, Eduard Maydell, Andre Stackelberg.
Foto: Raamatust

Balti parunid, kes on siia maale endast maha jätnud mitte ainult silmaga nähtavaid rikkusi, vaid veelgi rohkem muid mustreid inimeste käitumises ja kommetes, nemad ei tule enam kunagi otseses mõttes siia tagasi. Nüüd on meie võimalus ja meie kord kujundada seda maad ning vastutada tema eest. Kaudselt on ju seegi, et me oleme ikka eestlased ja lätlased, nende „süü”. Oleks olnud mitu korda lihtsam meid jõuga saksastada kui hakata tekitama meile meie kirjakeelt. Nad valisid pikema tee. Miks?

Olgu siin ära toodud katkendeid raamatust, mis pole autorite enesekiitus, vaid on omakorda katkend Ameerika sõjaväemissiooni juhi kolonel Gade Balti rügemendi külastusest diviisi ülema kindral Tõnissoni ja Põhjakorpuse juhtide ooberst Rodzjanko ja krahv Pahleni saatel:
„Baltisaksa rügement, vähenõudlik, Eesti armee umbusaldusega koheldav võõraslaps, võitleb iseenda huvides /.../ aga bolševistlik vaenlane oli kõigil ühine ja veidi üle 800 baltisakslase, nende seas hulga aadlikke, moodustasid vana vene kaardiväe oobersti von Weissi juhtimisel oma pataljoni. Nad olid paigutatud Narva rinde kõige ohtlikumasse lõiku.
Iga nägu tunnistas aadellikku päritolu ja vana, õilsat rassi. Igaühel oli kaasa toodud oma varustus. Mõnisada meest olid ratsa; seal oli kõikvõimalikke hobuseid vanadest vaevu jalgu järel vedavatest tööhobusekronudest puhtatõuliste võidusõiduhobusteni, keda rindel suudeti ainult vaevaga talitseda. Keiser Nikolai II aurujahi kunagine kapten kamandas 30 jala pikkusel puksiirlaeval ja õukonna tallmeister harjas oma käega kahurväe hobuseid, enne kui kuus välisuurtükki bolševikke nende positsioonidel pidulikult granaatidega tervitasid. Kui mõne eriti hea välimusega lihtsõduri kohta küsimus esitada, sai vastuseks kuulda Põhjamaa kroonikate lehekülgedel esinevaid kuulsaid nimesid /.../
Väikeses kalurikülas suurt järve piiravate mändide ja kidurate tammede vahel asus baltisakslaste laager. Veidi üle neljakümne mehe istusid söömaaega pidama, mis pidi küll nende jaoks sootuks uhkem olema, kui nad seda olid paljude kuude jooksul kohanud. Kerjuse pillajalikkusega olid nad lauale pannud kõik mis panna oli – tulevaste päevade puudusele mõtlemata. Kõik külalise auks!
Üle laua võis näha ohvitsere, kes oma toolil kiikudes elavalt žestikuleerides ning silmade välkudes naersid ja naljatasid – hoopis erinevalt hiljuti Tallinnas ülemjuhataja staabis või eestlaste rindelõikudes kohatud ohvitseridest. Siin pandi surma naeruks, nagu seda olid teinud d´Artagnan´i kaaslased. Nad kandsid oma relvi ja närusid sama rõõmsalt, kui nad olid minevikus tantsinud ja mänginud. Halvasti sobivaid riideid kanti niisuguse elegantsiga, nagu oleksid need hästi istuvad sõjaväevormid. Nad ajasid bolševikke sama jahimehekirega taga, nagu nad olid oma kodumetsades küttinud suuri pruunkarusid. Tänapäeva göösid (Madalmaade vabadusvõitlejad XVI sajandil) igas mõttes.”

Baltisakslased lahkusid Eestist ja Lätist 1939. aastal. Lahkusid, sest neil oli valida, kas minna Saksamaale või Siberisse. Võimalust oma ajaloolisele kodumaale jääda neil ei olnud. Mõned neist lootsid südames tagasi tulla, paljud jätsid omandi alles, kõige eest ei võetud kompensatsiooni. Põlvkond, kes oli Eesti (või Läti) Vabariigis koolis käinud, jäi surmani oma kodumaa pärast muretsema, tema saatusele kaasa elama. Tänaseks on need aastakäigud lahkunud, nende lapsed ei oska enam meie keelt, aga ka nemad teavad, kust nad on pärit, kus on nende juured. Mitte keel pole siin ilmas kõige tähtsam, meel on hoopiski olulisem.
Kuni 19. sajandi lõpu venestamiseni elati Vana-Liivimaal kenasti koos. Siis algas kurikaval kihutustöö, mis pidi talurahva ja balti aadli tülli ajama. Eestlased (lätlased) ja sakslased lepitas Teine maailmasõda, mil võideldi ühise vaenlase vastu. Järgnes poolesajandiline okupatsioon, mil Baltimaa olid tsivilisatsioonist isoleeritud. Ja sel ajal mõtlesid võõrsil viibivad baltisakslased ikka oma kodumaale, mitte ainult maale, vaid ka meile, inimestele, kes elavad siin aastakümneid hiljem ehk täna. Jätkuks meil vaid mõistust nende sõnum vastu võtta, selle maa möödanikku ja tema vaimu edasi kanda.


 


 

kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv