Kultuur ja Elu 3/2014


Kultuur ja Elu 2/2014

 

 

 Mühlbachi klaver.

Reamees Reuss ja Mühlbachi tiibklaver

tekst ja fotod: Jüri Tõnisson

Oli aasta 1943. Elasime ühes tulevase Ida-Virumaa külas Jõhvi ja Kukruse vahel. Rinne oli veel kaugel, tagalas rahulik. Meil oli kodus Mühlbachi tiibklaver, mille vanaisa oli Peterburist ostnud. Lähedal asuvas mõisas oli ennast sisse seadnud Wehrmachti diviisi estraadiorkester ja üks selle orkestrante, reamees Reuss oli palunud emalt luba meie klaveril harjutada.

Sõdur erines järsult oma kamraadidest: oli tagasihoidlik ja endassesulgunud, kogu tema jutt piirdus fraasidega: „Tere päevast”, „Kas ma tohin …”, „Tänan”, „Head päeva”.
Kaasas oli tal paks noodiraamat ning iga kord harjutas ta ühe ja sama suurvormi klaveripartiid. See oli pikk, tehniliselt väga raske, muusikaliselt erutav. Alles aastaid hiljem, Luxemburgi raadiot kuulates (seda ei segatud!), sain teada, et muljet avaldanud muusikateos oli George Gershwini „Rhapsody in Blue”.
Reamees Reuss pidi teadma, et Riias 1. veebruaril 1942 välja antud bülletäänis „Kulturmitteilungen für das Ostland” oli kirjutatud: Põhja-Ameerika kirjandus ja muusika, eelkõige ameerika džässmuusika on eranditult ebasoovitavad. Ta ei pruukinud teada, et ka Suure Nõukogude Entsüklopeedia artiklis „džäss” oli kirjutatud: … äkki hakkab delikaatses vaikuses tasa koputama idiootlik haamrike – üks, kaks, kolm, kümme, kakskümmend lööki, ja seejärel, täpselt nagu lartsakas pori puhtasse läbipaistvasse vette, prahvatab valla metsik kiunumine, vile, mürin, ulgumine, möirgamine, ragin: murravad sisse ebainimlikud hääled, meenutades hobuse hirnumist, kostub vaskse sea röhkimine, eeslite hädakise, hiigelkonna armukrooksumine; kogu see meeletute helide solvav kaos allub vaevalt tajutavale rütmile, ja kuuldes seda hädakisa minut, teine, hakkad tahtmatult kujutlema, et seal mängib hullumeelsete orkester...
Entsüklopeedia artikkel sisaldas tsitaati endise proletaarse kirjaniku, hilisema kojalauliku Maksim Gorki 1933. aastal ilmunud teosest „Kollase saatana linn”.
Küll võis reamees Reuss olla tuttav prantsuse helilooja Darius Milhaud esmamuljetega kahekümnendate aastate algul kuuldud džässikontserdilt: Saksofon lõi sekka ja pigistas endast viimase mahla välja; trompet oli kord dramaatiline, kord igatsev; klarnetit mängiti sageli ülemises registris; tromboon kõlas lüüriliselt ja libisedes tugevuselt paisudes välkkiirelt üle veerandtoonide, muutis ta tunde veelgi pingelisemaks. Kogu seda mitmekesist, kuid mitte ebaühtlast tervikut hoidis koos klaver ja rõhutasid peenelt löökriistad oma komplitseeritud rütmi vitaalse tuikega. Sünkoopide pidev kasutamine meloodias oli kontrapunkti mõttes niivõrd vaba, et jättis reeglipäratu improvisatsiooni mulje … Tsitaadist selgub, et sellel heliloojal puudus „teaduslik maailmavaade”.
Väga uudseid kunstiteoseid on sageli mõistmatult ja isegi vaenulikult vastu võetud. Selles mõttes oli „Rhapsody in Blue” erandiks. Esiettekandel New-Yorgis 1924. aastal olla valitud publik vaimustusest märatsenud. Üldise hinnangu kohaselt oli tegemist ehtameerikaliku, eri muusikakultuuride sünteesi teel loodud geniaalse muusikateosega. Selle sündimiseks pidi aga ühe tagakiusatud rahva Jeršovitši-nimeline perekond 19. sajandi lõpul kolme miljoni rahvuskaaslase seas Venemaa tollaste pogrommide eest Ameerikasse ümber asuma, sest ainult seal võis nende pojast, Jakovist, George Gershwin saada.

Mis võis saada reamees Reussist?

Äärmiselt vähe usutav, et ta Raudristi sai. Hoopis tõenäolisemalt võis ta kaseristi saada. Viimasel juhul oli Saksamaa kaotus tuntav, sest nonkonformistlikke pianiste sääraste muusikahuvide ja võimetega ei pruukinud totalitaarses riigis liiga palju olla.
Aasta hiljem oli näiline rahu kadunud. Nüüd kostus Sinimägede poolt kogu ööpäeva katkematut müdinat. Kolmest mäest keskmine oli varem kandnud Põrguhauamäe nime, seal keeski nüüd põrgukatel. Päeval vedasid poolte lennuväed kordamööda sinna oma pommikoormaid. Mägede kohal hõljus pidevalt suitsu- ja tolmupilv.
Kord oli näha, kuidas maanteel sammus aeglaselt lääne poole hajuvil grupp eestlastest sõjamehi, kergelt haavatuid, rivitult, relvadeta.

Orkester oli mõisast ära viidud, tahapoole

Külas olid uued väeosad, neile käis perioodiliselt vestlusi pidamas keegi poliithauptmann, kes jutustas imerelvast Vergeltungswaffe ja pärast 20. juuli atentaati Hitlerile õpetas meestele uut kohustuslikku tervitamisviisi. See seisnes parteilises parema käe etteheitmises. Wehrmachti eliit oli ammu aru saanud, et sõda on kaotatud, ja leidnud, et ainus viis Saksamaa päästmiseks on Hitleri kõrvaldamine. Atentaat nurjus ja 5000 vandenõulast poodi või lasti maha, maailmasõja rinnetel ja tagalas aga hukkus veel mitu miljonit.
Ka poliithauptmann juhtus olema muusikaliselt haritud ega jätnud kasutamata juhust paluda luba meie klaveril harjutada. Noodipuldil juhtus olema Mendelssohni klaveripalade album, millest ema oli püüdnud ühte pala omandada. Ta palus poliithauptmanni lihtsameelselt, et too näitaks, kuidas see pala õppinud käe all peaks kõlama. Hauptmann krimpsutas nina, kuid siiski mängis, lisas aga õpetatult: Das ist ja echt jüdisch!


Põlenud Oru loss 1941.

Rinne jäi Sinimägedele septembrini püsima

Rinne jäi Sinimägedele septembrini raudselt püsima ja pooled hakkasid oma jõude sealt ümber paigutama. Läänepoolne osa Ida-Virust jäi rinde otsesest lahingutega ülerullimisest puutumata, kuid rahulikku positsioonidelt lahkumise võimalust septembris kasutas Saksa pool tagala „sõjaliselt tähtsate objektide” hävitamiseks. Nende rajatiste seas olid EV presidendi poolpõlenud, kuid taastamiskõlblik residents Oru loss, sisuliselt residentsi juurde kuulunud, üks Eesti moodsaimaid koolihooneid Oru kodunduskeskkool, Voka klassitsistlik mõisahoone, kus asus algkool ning Jõhvi mõisa hoone.
Sinimägede kaitsel otsustavat rolli mänginud eestlastest võitlejatega komplekteeritud diviis, mida tagantjärele Eesti diviisiks on hakatud nimetama, ei suundunud Lääne-Eestisse, et Otto Tiefi valitsusele võimalus anda enda põranda alt väljumisest maailmale teatada, vaid viidi Saksamaale sõda pikendama.
Mühlbachi klaver igatahes elas sõja üle.


 


 

kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv