Kultuur ja Elu 3/2008


Kultuur ja Elu 2/2008

 

 

 

 


Sedakorda siis integratsioonist

Selle kallal toimetab meil rahvastikuminister Urve Palo, entusiastlikult, rõõmsameelselt. Eks muidugi – raskused on selleks, et neid ületada.
Mis see integratsioonipoliitika siis on? Eelkõige keelepoliitika. Iseenesest süütu asi, igati positiivne, seotud õppimise ja arenemisega.

Nii peakski haridusminister Tõnis Lukase hinnangul tulevikus kogu eesti haridussüsteem olema eestikeelne. Esimene samm selles suunas on tehtud – tuleval sügisel algab eesti keele õpe kõigis vene lasteaedades.
Selle kohta arvab Katrin Saks, et haridusminister on selliste avaldustega läinud mitte üksnes vastuollu seadustega, vaid õhutab seeläbi rahvuste vahelist vaenu. Seega siis keeleõpe õhutab vaenu.

Mida hindab Katrin Saks rahvastevahelise vaenuna? Kui võõrameelsed umbkeelsed pole rahul, siis on vaen ja riik peaks kähku ennast parandama. Kui eestlased pole rahul, siis vaenu pole. Vähemasti ei lähe see arvesse.
Eesti riigi seaduste seadus on Põhiseadus. Selle kohaselt on Eesti riigi ülesanne kaitsta eestlaste huve. Kui Katrin Saksal on varuks seadusi, mis ei sea esikohale eestlaste huve Eestimaal, tuleks need kohaldada Põhiseadusega. Loogiline, kas pole?

Seni on Eesti riik selle integratsioonipoliitika kaudu siin maal kõigi teiste huvisid kaitsnud peale eestlaste endi rahvuslike huvide. Pimegi näeb, et integratsioonipoliitika on eestlaste-venelaste konflikti siin maal pidevalt teravdanud. Venelane koguni pelgab, et ta muudetakse selle käigus eestlaseks. Ta kardab kaotada identiteeti, nagu teaks ta, mis see on.
Siit kumab läbi, kuivõrd oluline on keel. Paljalt eesti keele äraõppimisega arvavad venelased end muutuvat mittevenelasteks. Seega siis õige venelane räägib normaalselt, so vene keeles. Sundides eestlast venekeelseks, ei huvita neid eestlaste identiteet. Mis üksmeelest saab siin rääkida?

Ammu oleks aeg avalikult tunnistada, et senised nn integratsioonipüüdlused on läbi kukkunud. Tuleb lõpetada muulastele tasuta eesti keele õpetamine. Kes tahab, on ammu keele ära õppinud, kes ei taha, ei õpi niikuinii.
Integratsioon saab võimalikuks vaid varasest lapseeast. See algab eestikeelsest lasteaiast ja jõuab sealt eestikeelse kooli kaudu kogu ühiskonda, et kõigil eestimaalastel oleks ühesugune adekvaatne arusaamine Eestist, tema ajaloost ja identiteedist.

Eestlastele on peale surutud kohustus olla salliv ja tolerantne. Sellest on vene marurahvuslased järjest julgust juurde saanud ja jultunumaks muutunud. Eesti riigi korvamatu tegematajätmine on tõik, et muulastele pole selgeks tehtud, mis riigis nad elavad.
Alustanuks me sellega õigel ajal, oleks praeguseks juba pool teed käidud ja Eesti ühiskond palju kokkuhoidvam kui ta seda praegu on. Ehk ei ole veel hilja!

Tea Kurvits,
Kultuur ja Elu peatoimetaja


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv