Kultuur ja Elu 3/2008


Kultuur ja Elu 2/2008

 

 

 

 


Pitka-poisid meenutasid Keila lahingut

tekst: Vaino Kallas

27. septembril  kogunesid Kumna teeristil  oleva Keila lahingu mälestuskivi juurde endised Pitka-poisid, et meenutada 23. septembril 1944 toimunud Keila lahingut.

Napp kuu enne Punaarmee sissemarssi Tallinna septembris 1944 kutsus kontradmiral Johan Pitka rahvast üles relvi haarama. Lahingud Harjumaal, sealhulgas Keila lahing Kumna teeristil näitasid ,et sakslastest vabanemise järel ei tervitatud venelasi Eestis lilledega, vahendas “Aktuaalne kaamera”.
Kokkutulekul esinenud ajaloolase Mati Mandeli hinnangul oli Saksa armeest deserteerinud ja kontradmiral Johann Pitka üleskutsele järgnenud noorte eesti meeste võitlus punavägedega katse taastada Eesti kaitsevägi.  
“Kõige olulisem on just see, et püüti luua uuesti Eesti Vabariiki, mis ei õnnestunud,” rääkis Mandel.
Keila lahingu ja teiste viimaste vastuhakkudega hoidsid toona vaid kahekümneaastased mehed kinni Punaarmeed, andes nii rannikule kogunenud põgenikele aega üle mere läände põgeneda.

Admiral Pitka löögiüksus

Saabunud 1944. aasta hilissuvel Soomest Tallinna, nõutas admiral J. Pitka sakslastelt loa oma väeosa formeerimiseks. Selle koosseisus võisid kaasa lüüa kõik, kes soovisid oma kodumaad kaitsta. Admiral Pitka poolt välja antud juhendis võisid tema üksusesse vabatahtlikuna astuda need, kes ühegi väeosa nimekirjas ei olnud, kõik väejooksikud, Omakaitses olijad, mobilisatsioonist kõr- vale hoidnud.
Kuna löögiüksusel puudusid relvad, küsis J. Pitka neid Narva rinde juhtkonnalt. Nii kindral Steiner kui ka kindral Grasser olid admirali esitatud plaanidega päri ja lubasid teda aidata. Kuid tegelikkuses laabus see abi juba algusest peale suurte tõrgetega. Vormiliselt pidi Pitka üksus alluma 20. Eesti SS diviisile. Ja kuigi SD ülem Tallinnas oli andnud Pitkale loa ainult pataljoni suuruse üksuse loomiseks, mis näitab veel kord sakslaste täielikku usaldamatust eestlaste vastu, kavatses admiral formeerida esialgu löögiüksuse, seejärel rügemendi ja edasi juba diviisi.
Pitka poolt välja öeldud sütitavad loosungid “Vabadussõja vaim ellu!” ja “Siit saadik ja mitte enam” levisid kiiresti rahva hulgas ja leidsid ohtralt toetajaid. Üha kasvava aktiivsusega pühendus ta julmale vaenlasele vastupanu organiseerimisele. Pitka käis Soomes, kus pidas läbirääkimisi Soome valitsuse tegelastega. Ta käis ka Saksamaal, et kohtuda admiral Cowaniga, kellega ta Vabadussõja päevil võitles koos enamlaste vastu. Paraku see kohtumine aga ei toimunud.
Üle terve Eesti peetud kõnekoosolekutel toetas J. Pitka eestlaste võitlust koos saksa väeosadega. Ta hoiatas rahvast liialt lääneliitlastele lootmast, kuna need toetasid meie maad vallutada püüdvat vaenlast, ja kutsus rahvast ise otsustavalt võitlema oma kodumaa eest. 2. septembril 1944 avaldatud üleskutses ütles admiral:
“Omagem uuesti Vabadussõja vaimu! Kes ei taha võidelda ja töötada kodumaale ohtlikel päevadel, kes kõrvale hoiavad ja põgenevad, need teadku, et nende jaoks ei ole enam kodumaad. Põlgus ja häbi saagu nende osaks. Neid sõnu lõpetades võtan ma relva ja astun võitlejate ridadesse. Ma jaksan veel relva kanda!”
 Kogu admiral Pitka tegevus oli rajatud arvamusele, et Eesti piirikaitserügemendid ja teised väeosad taanduvad Narva ja Tartu rindelt Tallinna suunas ja hakkavad tema juhtimisel Tallinnat kaitsma. Selle J. Pitka plaani elluviijaid oli aga ainult kaks - admiral ise ja Vabadussõdalaste liikumises tuntuks saanud kapten Laaman.
Olles samal ajal täielikus teadmatuses rinnetel tekkinud olukorrast, jäi Pitkale mulje, et eesti üksused ei soovi Eesti eest võidelda ja taanduvad Saksamaale. Pettunud admiral otsustas aga sellest hoolimata oma kavatsused teoks teha ja asus Tallinna kaitset organiseerima, kuigi tal puudus vajalikul hulgal mehi, relvi ja võitlusvõimelisi ohvitsere. Kuigi hiljem anti talle ülevaade Eesti rinnetel tekkinud olukorrast, ei loobunud Pitka oma kavatsusest. Tema Tallinna kaitsmise idee oli küll kantud Eesti vabaduse ja iseseisvuse ning kodumaa-armastuse vaimust, kuid tuginedes Vabadussõjaaegsetele arusaamadele ja taktikale, nõudis selle realiseerimine asjatuid ohvreid.
Algselt kavatses J. Pitka saata ühe oma formeeritud pataljoni Emajõe rindel vaenlase selja taha partisanisõda pidama. Pärast rügemendi formeerimist pidi see vaenlase tagalasse viidama, et seal segadust tekitada ja vastase tagala segi lüüa. Samal ajal pidid Emajõe rindel olevad väeosad alustama rünnakuid ja lööma Punaarmee Eestist välja.
Paraku oli aga Pitka löögiüksusel puudus kõigest - rahast, relvadest, toiduainetest ja ka ruumidest. 1944 aasta septembri alguseks oli admirali üleskutsete peale Kiviloo mõisa kogunenud vaid umbes 500 meest.

Sündmused aga arenesid kiiremini, kui admiral jõudis oma kavatsusi realiseerida. Tema plaanid olid küll õilsad ja täis sangarlikku vaimu, kuid samas alahindas ta kaasaja võimsat sõjatehnikat ja vaenlase tohutut ülekaalu. Tema kavatsused olid rajatud Vabadussõjaaegsete sündmuste kordumisele, kui Eesti üksused said ohtralt relvastust taganevalt vaenlaselt.
Oma kava selgitamiseks külastas admiral Pitka paljusid eesti üksusi. Tema kohtumisest Kloogal asunud õpperügemendiga  rääkis admiral olukorrast Eesti iseseisvuse rajamisel. Tol korral oli palju head tahet, kuid puudus õige relvastus. Siiski võideldi edukalt, kuna iga mees teadis, mille eest ta sõdib, ja punane idakaru suruti Peipsi taha. Nüüd on meil relvad, aga sihti nagu polekski. Ja see tekitab rammetuse käsivartes, halvates võitlusvaimu. Ent relvade juurde tuleb jääda ja võidelda, kuni õige lahendus saabub.
Admiral rõhutas, et tähtis on praegu see, et iga eestlane tunneks, teaks ja täidaks oma kohust isamaa vastu.
Raske oli vanal admiralil seista sõjameeste ees ja rääkida mõistujuttu, selle asemel, et avameelselt öelda:
”Meil on relvi ja meil on kogemustega mehi. Ülim nõue on praegu relvi kindlalt käes hoides vastu pidada: Kui Saksa rinne meie piiridel kokku variseb, on meie ainuke ülesanne - võitluste raskus täielikult oma õlgadele võtta, kuni saabub abi.
Avameelselt öeldes unistasid ka siis veel mõned  naiivselt  inglise sõjalaevade saabumist Tallinna alla, nagu see oli toimunud 1918. aastal...“
Kuid järgnenud sündmused näitasid õudse selgusega, kui naiivsed olid olnud kõigi nende sõjaaastate jooksul Pitka ja palude eestlaste lootused, mis leidsid väljendust tol päiksepaistelisel sügispäeval vana admirali sõnade läbi: relvi meil oli, ka head tahet, kuid - oodatud abi läänest jäi tulemata.
Kõik senised lootused olid purunenud põrmuks. Pitka löögiüksus avaldas küll vaenlasele mõningast vastupanu Tartu maanteel Vaida lähistel ja Soodla silla juures Kehras. Üks ägedamaid lahinguid toimus aga Keilas ja kestis ühtekokku ligi 3,5 tundi. Tallinnas, Nõmme turuplatsil lasksid Pitka mehed puruks kaks vaenlase tanki. Tema löögiüksuse mehed avaldasid vastupanu ka Ristil ja Märjamaa lähistel.

* * *  

Admiral Pitka võitlusgrupiga ühinesid ja toimunud lahingust võtsid osa ka kümmekond Saksa õhutõrjeüksustest deserteerinud 17aastast lennuväepoissi.  Siinkirjutaja kohtas 1945. aasta suvel Norilski vangilaagris kahte 1927. aastakäigu lennuväepoissi, kes olid võtnud osa Keila lahingust ja seal venelaste kätte vangi langenud. Nad olid mõistetud kümneks aastaks sunnitöölaagrisse.

Meenutab lennuväepoiss Kalju Tammik

20. septembril alustasime koos Ventiga jalgsimarssi marsruudil Kohila, Kose-Risti, Ambla, Tapa, Rakvere. Sama päeva pärastlõunal jõudsime Kose-Ristile. Seal kohtasime admiral Pitka pataljoni mehi, kes organiseerisid vastupanu lähenevatele punavägedele. Pitkalased pidasid kinni kõik - nii rinde, kui ka tagala poolt tulevad eesti sõjaväelased. Meid pandi kohe mõlemale poole maanteed kaevikuid kaevama.
Õhtul pandi mind ja Venti koos ühe Pitka pataljoni sõduri ja ohvitseriga suurele veoautole ja saadeti Kehra mõisa, kus asus nende laskemoonaladu. Seal laadisime me autodele suure hulga tankirusikaid ja muud laskemoona. Hommikul olime Kosel tagasi. Laskemoona maha laadinud, kutsuti meid kõiki Pitka staabihoone juures olevale platsile.
Seal nägin ma oma silmaga admiral Johan Pitkat. Ta teatas meile, milline on üldine olukord ja et ei inglastelt, ega teistelt lääneriikidelt meil abi loota ei ole Kuna üldine olukord on väga segane, soovitas ta meil laiali hajuda ja igaühel päästa end oma äranägemise järgi.
Seejärel istus Pitka autosse ja sõitis koos oma staabiohvitseridega kolme autoga Tallinna suunas. Ülejäänud pataljoni mehed koos kõigi eesti sõjaväelastega asusid teele Pärnu suunas. Seda üksust juhtinud ohvitserid teatasid, et jäävad kokku kuni Pärnuni.
Meiegi liikusime nüüd koos selle vooriga tuldud teed tagasi. Teel tutvusime kolme Eesti 20. diviisi mehega, kes olid taandunud Tartu rindelt ja otsustasid nüüd Saaremaale minna. Nad olid meist tublisti vanemad ja kutsusid ka meid endaga kaasa, öeldes, et ega venelane meid sealt kätte saa. Meie seitsmemeheline grupp pidi esimesel Virtsu suunduval teeristil eralduma voorist ja liikuma Virtsu suunas.
Koos vooriga edasi liikudes kuulsime äkki eespool kuulipildujast tulistamist. Olime voori lõpus ja tõmbusime kohe tee kõrval olevasse metsa. Kuid ümberringi jäi kõik vaikseks. Väljusime metsast ja liitusime taas edasi liikuva vooriga. Seal kuulsime, et ühel teede ristumiskohal oli meie voor kohtunud Tartu rindelt taganenud Saksa vooriga. Saksa voori juhtinud ohvitser oli jätnud ühe meie eesti pataljoni piiramisrõngasse ja ise jalga lasknud. Nüüd kohtudes oli meie voori juhtinud kapten teinud tollele sakslasele välikohtu otsuse ja selle samas ka täide viinud.
See vahejuhtum põhjustas minu senise otsuse muutumise ja ma otsustasin voorist lahkuda. Keelitasin ka teisi poisse kaasa tulema, kuid nad keeldusid.

Meenutab  lennuväepoiss Harri Schumann

Jõudnud 19. septembril 1944 Kiviõlist viimase rongiga Tallinna, astusin ma läbi Eesti Noorte peastaabist. Kõik kantseleineiud olid veel kohal, ainult peastaabi ülem kapten Kalkun oli juba lahkunud. Parajasti sel ajal, kui ma staabis olin, tormas sinna sisse ja suundus Kalkuni kabinetti Litzmanni juures ametis olnud sakslasest noortejuht Knoll, kes puistas laiali kõik Kalkuni kirjutuslaua sahtlites olnud paberid ja tormas seejärel meile sõnagi lausumata majast välja. Hoidsin end igaks juhuks tütarlaste selja taha, sest olin ju tegelikult vormis desertöör. Lisaks niipalju, et just sel ajal lehvis Pika Hermani tornis sini-must-valge lipp.
Kohe pärast sakslasest noortejuhi lahkumist tormasid staabi ruumi eesti leegionärid, kes viskusid kõhuli aknalaudadele ja avasid automaatidest tule sadama suunas liikunud sakslaste autokolonni pihta. Nagu selgus, tahtsid nad sakslastelt autosid ära võtta.
Leegionäride järel tulid sinna Pitka mehed. Koos nendega olnud ohvitserid kandsid eestiaegseid sõjaväemundreid ja nende staap asus praeguse kino “Kosmos” kõrval. Pitka enda staap asus teatavasti Narva maanteel. Pitka mehed tegid ettevalmistusi punavägedele vastupanu osutamiseks.
Nende sündmuste lõppvaatus toimus paar päeva hiljem Balti jaama ees väljakul, kus äsjaseid võitlejaid avaldasid sakslastele vastupanu, mille käigus üksteist eesti leegionäri surma sai.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv