Kultuur ja Elu 3/2006


Kultuur ja Elu 2/2006

 

 

 

 


Kuidas sündis laul surnupealuu sõdurist?

tekst: Hillar Erma
21.03.1989

Laulu sõnade autor Hillar Erma, kes kahjuks on ise juba manalas, on pannud tulevastele põlvedele kirja ­meenutusread selle laulu sünnist.

Peale haavatasaamist Narva rindel suunati mind mais 1944 Viljandi laatsaretist järelravile kohalikku paranejate kompaniisse. Seal kohtasin tuttavate hulgas ka mõnda lahingukaaslast. Osa invaliidistunud, staabi personal, Ants Oidermaa ja mina rühmaülematena arvati kompanii põhikoosseisu.

Suve jooksul kujunes meist kitsam sõprusring, mille tuumikuks said edukas tankikütt ja väljapaistev laulumees Ilmar Ainsaar, kes nüüd juba üksteist aastat puhkab Austraalias mullas – olles varem neliteist aastat Melbourne’ i Pauluse koguduse õpetaja –, tema lõbus seiklejakalduvustega noorem vend Heino, kes Ilmari surma-aastal pühitses Soomes oma noore naisega esimest pulmaaastapäeva. Mõlemad olid pärit Valgast, Ilmar sündinud 1919. ja Heino 1922. aastal. Vennaskonda kuulus veel raske haava tõttu osaliselt invaliidistunud Kunda poiss Einborn, tugeva hingega, pooleldi soomlane, kes vahel vintispäi mainis, et “minun äiti on Suursaaren tyttö.” Ja lõpuks mina, Hillar Erma, pensionär Tallinnas.

Meid hakkas paeluma üks saksa sõjaväemarss, mille natslik-šovinistlikud sõnad olid küll vastumeelsed, aga rütm ja hoogne süngevõitu marsimeloodia meeldisid.
Ei mäleta, kes tegi ettepaneku, et poisid, teeme sellele eestikeelsed sõnad. Kuna kord oli jutuks tulnud, et mulle koolis kirjandid “istusid” ja leidus soont ka vemmalvärssideks, langes see kohustus mulle. Et enamus meist oli kuulunud pataljon “Narva” algkoosseisu, otsustati luua laul “Narvast” ja Wiking-diviisist.
Siis tulid aga ränkrasked ajad ja lahkumine Eestist. Loomulikult polnud nüüd tuju ega aegagi laulule mõelda. Kavatsuski ununes. Sündmused viisid meid lahku. Ainult Einborniga kohtusin peale paljusid reisiseiklusi sügisel 1944 Neuhammeri laagris, kus peale muude “sürpriiside” valitses ka piinav tubakapuudus.
Rühmaülemana oli mul barakis omaette tuba. Ühel hilisõhtul istusin parajasti midagi lugedes laua taga, kui uksele koputati. Lävel seisis vend Einborn käsi püsti, ahvides natslikku tervitust. Vaatasin ammulisui, kuidas tema, taktsammu säilitada püüdes, longanud üle toa, viskas hooletu žestiga lauale terve paki tubakat. Leidus ka suitsupaberit – talle endale, sest mina olin juba üle aasta olnud truu piibumees.

“Nüüd, Larry, võiksime teha selle laulu. Mäletad ju, tookord Viljandis…?”
Sõber Einborn oli mu ainuke konsultant ja kriitik. Ta nõustus meelsasti sellega, et ma nüüd võõrsil soovisin selle laulu teha kogu Eesti Diviisile, mitte ainult “Narva” poistele. Sellepärast põimisin teksti sisse “ning Neveli sood ja Tšerkassid”, sõdisid ju Brigaadi poisid Neveli all.
Lõpetasime oma “oodi” alles sügishommiku hämardudes. Kui ma 1947. aasta lõpupoole vene vangilaagritest kodumaale jõudsin, juhtusin kõrvalistes maakohtades üsna tihti kuulma, kuidas pudelist julgust saanud suguvennad laulsid surnupealuu sõdurist. Seda hoolimata stalinlikust terrorist ja arvukatest julgeoleku nuhkidest. Laul jõudis koju enne autorit.

Mõni päev tagasi, lindistades koolivenna juures endale väliseestlaste laule, sain suure üllatuse, kui kuulsin jälle kord aastakümnete järel “Surnupealuu sõdurit”. Nüüd juba saatemuusikaga, üsna heas asjaarmastajate esituses.
Hämmastav oli see, et 45 aasta jooksul polnud minu originaaltekst peaaegu üldse muutunud. Vaid mõned side- ja omadussõnad olid asendatud teistega. Toon ära oma teksti ja paralleelselt ka praeguse variandi.
Rõõm oli kogeda, et eesti sõjameeste omalooming vabas maailmas ikka veel elab.

Laul surnupealuu sõdurist

Kord võitles Lõuna-Venemaal
kaugel Doni steppides
uljas eesti SS-pataljon
lauldes laulu Kuradist.
(praegu: üks vapper Eesti pataljon. Kaasaja mentaliteeti arvestades on praegune variant kahtlemata õigem.)

Kord (praegu: meid) paisati itta, kord läände,
kõikjal seisime kaljudena
ning (praegu: ja) Neveli sood ja Tšerkassid
meil iial ei unuda saa.
(praegu: ei iial neid unusta saa)

Ref: Rünnakrelvade terases, tules,
kõlab leekides Kuradi naer – hah-hah-haa!
Võrsub (praegu: sirgub) vabadusidu,
ei murta neid ridu,
kes Eesti eest annavad kõik.
(praegu: andnud on)

Aeg sangarid kord unustab
ja tandrid tasandab.
Ja surnupealuu sõdurist (praegu: sõdureist)
vaid tuul veel jutustab.
Teed tagasi meie jaoks pole
ehk küll häving on silmade ees.
Vaba kodu (praegu: Eesti) eest palju ei oleks
(praegu: ei ole)
kui langeb meist viimnegi mees.

Ref.: Rünnakrelvade terases, tules,
kõlab leekides Kuradi naer, hah-hah-haa!
Võrsub (praegu: sirgub) vabadusidu
ei murta neid ridu,
kes Eesti eest andnud on kõik.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv