Kultuur ja Elu 3/2006


Kultuur ja Elu 2/2006

 

 

 

 Suvevaheajal tööl Uduveres, Hanseni saeveski laoplatsil 1939. Ees keskel artikli autor Elmar Joosep.

Milleks mulle genealoogia?

tekst ja foto: elmar joosep

Küüditamise uurimisega tegelenud Elmar Joosep on pööranud erilist tähelepanu küüditatute sugupuudele.

Mind tõi suguvõsa uurimise juurde onutütar Evi Rein, kes on teinud meie sugupuu koostamisel peamise töö. Sugupuu oli nii huvitav ja selles nii palju lahtisi, jätkamist võimaldavaid otsi, et asusingi asja edasi uurima. Onutütre uurimus haaras emapoolset Pärnu-Jaagupi kihelkonnast alguse saanud liini, isapoolsete, Audru kihelkonnas elanud sugulastega on side olnud nõrgem ja pole ka kedagi teist, kes oleks sealse sugupuu kokkupanekuga vaeva näinud.
Ma pole sidunud sugupuu uurimist praktilise kasuga, kuigi aeg-ajalt on ju seda uurimisala rakendatud vägagi ainelistel eesmärkidel. Oleme näinud, kuidas koguni elu päästmiseks otsiti abi sugupuust. Eestis algas Teise maailmasõjaga seotud inimhäving baltisakslaste järgimisega füüreri kutsele oktoobris 1939. Sakslaste minek läände langes pea päevapealt kokku Punaarmee baasidesse marsiga idast. Sakslased, kellel olid säilinud mingid lootused, et Eestil õnnestub kõrvale jääda juba alanud Teisest maailmasõjast ja esimesel sõjasügisel laevale ei läinud, lahkusid kiiresti suunaga Saksamaale kevadel 1941, kui kõigile oli saanud selgeks, mida Vene võim kaasa tõi. Kui esimeste minejate seas oli eestlasi vähe, siis hiljem oli neid, kes püüdsid seda teha genealoogilistele sidemetele toetudes, mõnikord ka sugupuud võltsides, juba sadu. Baltisakslaste minekuga kadus siit vähemusrahvus, seega inimrühm, kelle liikme sugupuu oli pandud kasvama Saksamaal või vähemalt väljaspool Eestit.
Veelgi massilisem oli eestlaste liitumine 1943.–44. aastal lahkunud rannarootslastega. Jällegi oli tegemist pärilikel alustel eksisteerinud vähemusrahvusega. Ja nüüdki õnnestus nendega koos lahkuda eestlastel, kes suutsid kuidagi tõestada, et nende sugupuus voolab tilgake Rootsist pärit mahla. Neidki pidi aitama sugupuu, mida mõnikord ka poogiti ja mida võimud kontrollisid üsna lohakalt. See võimaldas jällegi sadadel eestlastel genealoogiat kasutades pääseda idast saabunud jõhkra vägivalla küüsist.
Eestis likvideeriti kolmaski vähemusrahvas, seda küll ajutiselt. Need olid juudid. Kuid vastupidiselt eelmistele pidi see, kes püüdis elu päästa, nüüd tõestama, et ta ei pärine sellest vähemusrühmast. Siin sai ka võõrale ohtlikuks tema sugupuus voolav juudi veri.
Mulle on sugupuu uurimine olnud puhtalt hobi, kuid arvestades ülaltoodut on see tegevus olnud ääretult huvitav, seda enam, et saabunud sajandil, mida tuleks migratsioonisajandiks nimetada, hakkavad siin kasvanud sugupuud ikka enam põimuma Eestist eemal arenenud sugupuu harudega. Selle uurimine, kuidas on mõjunud võõraste mahlade imbumine sugupuusse või kuidas on Eestis kasvanud sugupuu haru arenenud võõras keskkonnas, lisab tegevusse omajagu põnevust.
Kui lisada, et pea iga minu põlvkonna liikme saatusest võiks kirjutada põnevusromaani, sest see on sattunud aega, mille märksõnad on okupatsioon, küüditamine, arreteerimine, mobiliseerimine, evakueerimine ja pagemine, peaks olema põhjendus ­genealoogiaga tegelemiseks piisav.
Eelmine, minu vanemate põlvkond sündis üle-eelmisel sajandivahetusel, mu isa 1891., ema 1903. aastal. Seega sattus nende eluaega kaks maailmasõda, kaks enneolematut inimhävitamise aktsiooni. Esimesest õnnestus neil enam-vähem kahjustusteta väljuda, teine tõi kaasa mu isa hukkamise, ema ja minu küüditamise ja õe pagemise. Meie neljaliikmeline pere oli lõplikult lõhki. Minu põlvkond on pääsenud küll ühe maailmasõjaga, kuid seda hukatuslikum see eestlastele oli. Oleme elu näitelavalt lahkumas ja see on see, mis sunnib kiirustama, et saada teada ja panna kirja, miks kõik on läinud just niimoodi ja mitte teisiti.
Suguvõsaloo teeb tõeliselt huvitavaks sündmuste, seikade ja sidemete kirjeldus. See võimaldab anda hinnangu elatud eludele, lubada mõttelõngal uidata oletuste vallas, kuidas oleks kulgenud üks või teine elukäik siis, kui võimaluse korral oleks valitud teine tee.

Arv 13 minu elus

Minu vanemate kihlakaardil on nimed: Jaan Joosep, Anna Rein, neli kaht inimest inditseerivat eesnime. Mul, nende Elmariks ristitud esiklapsel, on olnud kogu elu tegemist selgitamisega, kumb on ees- ja kumb liignimi. Jaan ja Anna abiellusid 13. mail 1923. Mina sündisin 13. juunil 1924. Pole raske leida, et pulma- ja mu sünnipäeva vahel on täpselt 13 kuud. Sellega algas mu elus huvitavate kokkulangevuste jada, mis on jätkunud tänaseni.
14. juunil 1941, kui Eestimaa teedel pandi vurama küüdiautod, pöörati meie perekonna elu põhjalikult pea peale. Nagu öeldud – isa hukati Sverdlovski oblasti hävituslaagris, emal tuli vaevelda 16 aastat Siberi küüdiasulas, teha ülejõu käivat sunnitööd, kannatada nälga ja külma. Küüditamisest pääsenud õde pages sügisel 1944 Rootsi, sealt hiljem USA-sse. Tema jäi igaveseks ilma oma kodumaast. Mina pääsesin viieaastase metsa- ja söekaevuri tööga, kuid hirmust ei saanud ma aastakümneid lahti.
13. juunil 1987 asusin teekonnale läände. Valisin kuupäeva meelega, et nautida kontrasti selle ja 46 aastat tagasi alanud teekonna vahel itta.
Sellel, et õde valis lõplikuks elupaigaks California, on otsene seos meie sugupuuga. Mu ema onul, 1905. aasta revolutsiooni aktivistil Mihkel Andressonil polnud mässu mahasurumise järel paremat kui kodumaalt pagemine. Lühema peatuse järel Rootsis oli ta siirdunud USA-sse ja paar aastat elanud idarannikul, kus on olnud kõigi Euroopast Ameerikasse asunute algne elukoht. Onu liitus ajalehte Uus Ilm üllitanud seltskonnaga ja avaldas lehes mahukaid artikleid, mis hõivavad mõnikord suureformaadilises ajalehes terve lehekülje ja käsitlevad reisimuljeid elutingimuste kohta USA läänealadel, kuhu paljud idakaldale saabunud eesti immigrandid kavatsesid asuda. Vaadanud paar aastat ringi, valis onu Mihkel lõplikuks elukohaks tollal äsjase maavärisemise ja linnapõlenguga tuntuks saanud San Francisco. Onu Mihkel pani Californias paika meie suguvõsa sillapea. Sinna on jäänud elama tema lapsed ja lapselapsed. Sinna asus 1935. aastal elama ta vennatütar Anna Andresson. Kui Rootsi pagenud õde haaras pärast Korea sõja puhkemist hirm, et venelased hakkavad ka lääne poole oma impeeriumi laiendama, oli loomulik, et ta valis uueks elukohaks ookeanitaguse Ameerika, kus vanaonu juba ees.

Imeline kohtumine saatusekaaslasega

Mul on olnud Californiaga seoses üks elu imelisemaid seiku, mis oleks küll toimunud ilma sugupuu uurimisele asumata, kuid oleks jäänud muidu kirja panemata, sest alles genealoogidega ühinemine on tekitanud minus tahtmise sugupuulugu ka kirjas jäädvustada.
Kui lõpuks ka Vene impeeriumi (varjunimega Nõukogude Liit) piirid lihtsurelikule avanesid ja minusugusel kunagisel küüditatul tekkis võimalus vabas maailmas veidi ringi vaadata, palusin õelt küllakutset ja kirjutasin avalduse USA-sse viisa saamiseks.
Kõige huvitava kõrval, mida õde võimaldas mul Californias kogeda, viis ta mind ka Ameerika Lääneranniku Eesti Päevadele 1989. aastal Los Angeleses. Sama aasta kevadel olin osalenud Eestis Vene võimu all kannatanute liidu Memento loomises ja, Linnahallis peetud asutamiskonverentsi muljete all, arvasin, et Ameerika eestlastele, kes ju valdavalt jätsid kodumaa küüdikartusel, pakub huvi küüditatute saatus, kuulduna ehedalt Venemaale viidu enda suust. Mõtlesin ka, et Memento võiks abistada pagulaseestlasi andmete hankimisel nende Eestisse jäänud ja siin kaduma läinud sugulaste kohta, meile avanesid siis juba KGB arhiivid.
Los Angeleses aitas õde pidustuste virr-varris leida lääneranniku eestlaste kokkutuleku päevakava eest vastutava mehe. Esitasin talle oma esinemissoovi. Kahjuks oli reageering eitav. Äraütlemist põhjendas peokorraldaja sellega, et päevakava oli juba ammu enne kokkutulekut minutipealt paigas. Lisada polnud enam võimalik, ruumid olid üüritud kalli raha eest piiratud ajaks, mida ületada ei tohtinud, kui ei tahetud trahvi kaela saada.
Kuigi olin pettunud, sain ka korraldajast aru. Pealegi tema mind üldse ei tundnud ega olnud ka tuttav mu kavatsetava sõnavõtuga. Aastad läksid. Eesti oli taas iseseisev. Olin saanud üliõpilasseltsi Liivika vilistlaskogu liikmeks. Liiviklasest bussifirma omanik oli andnud Liivika Tallinna vilistlaskogu käsutusse bussi Tartu sõiduks, et seal traditsiooniliselt seltsi aastapäeva pühitseda. Bussis istun oma akadeemilise isa, Rein Randveeru kõrval. Varsti pärast teeleasumist ütleb Rein: “Meie ees istub liiviklane USA-st. Oled sinagi seal käinud, tahad ehk temaga vestelda?” Istungi ameeriklase kõrvale. Tutvustame end teineteisele. Tema on Arne Kalm. Tunnen huvi, kus kandis Arne Ameerikas elab? Los Angeleses, vastab ta. Olen minagi seal käinud ja jutustan oma ebaõnnestunud esinemiskatsest kaheksa aasta tagustel lääneranniku eestlaste päevadel. Arne vaatab mulle üllatunult otsa: “Mina olingi see mees, kes ei saanud sulle esinemisluba anda. Kahjuks ei olnud sina ainus taoline taotleja, kes oli õige aja maha maganud ja sundis nüüd korraldajat andma ebameeldivat vastust.” Bussikohtumise mälestuseks kingib Arne mulle kaksiklipulise rinnamärgi, sümboliseerimaks eesti ja ameerika rahva sõprust.
Kuid kaugelt suuremat rõõmu kui Eesti-USA lipumärk tegi mulle tutvumine Arne ja tema elulooga. Ka Arne kodu piirasid 13. juuni öösel ümber relvastatud punaarmeelased ja temagi vanemad võeti kinni ning viidi Venemaale. Viieaastane Arne suudeti viimisest päästa. Tema asemel viisid küüditajad kaasa vanaema Mary Kalmu. Ühe ööga orbunud poiss jäi paariks aastaks tuttavate kasvatada, kuni vanaisal, jõukal laevaomanikul Alfred Kalmul õnnestus ta Saksa okupatsioonivõimude käest välja osta ja toimetada Rootsi, kuhu oli jõudnud venelaste tulekul ise pageda. 1945 siirdus Alfred Kalm koos tütrepoeg Arnega elama Californiasse.
Arne isa, Jüri Sammul, Alfred Kalmu tütre Aino mees, oli Eesti Vabariigi välisministeeriumi pressišeff. Nii oli poja nimi õieti Arne Sammul, ent nagu tihti, muudeti ka seekord ohuriski vähendamiseks küüditamisest pääsenud pereliikme nime, Arne Sammulist sai Arne Kalm. Selline on küüditamise otsene seos genealoogiaga. Küüditamisest õnnekombel pääsenu päritolu püüti maha salata, sageli emapoolsete vanavanemate perekonnanime andmisega. Nii ei lõiganud küüditamine sugupuud mitte ainult läbi, vaid muutis selle lehti ja mõnikord tundmatuseni.
Jüri Sammulist kirjutab huvitava loo oma äsjailmunud põnevas päevikus ajakirjanik Voldemar Kures (“Seitsme lukuga suletud raamat. I köide”, Ilmamaa 2006).
Oma vanaisa, laeva- ja majaomaniku Alfred Kalmu päeviku üllitas Arne (“Eesti ärimees aegade tuules. Alfred Kalm. Tagasivaated. Päevaraamat 1940-46”, Tallinn, Kunst 2002).
See on üks säravamaid ja õpetlikumaid Eesti biograafiakirjanduse tähtteoseid.
Kui erinevaks kujunes küüditatu saatus selle omast, kellel õnnestus küüdiööl pääseda ja hiljem läände pageda. Juuniküüditatuist on pea pooled maetud võõrasse mulda. Neist suurem osa suri hävituslaagris või küüdiasulas nälga ja kurnatusse, teised lasti maha. Ka Jüri Sammul suri Kirovi oblastis Malmõþi linnas1942. aastal. Täpsemat surmaaega ei teatagi.
On mõningane sarnasus Kalmu ja minu pere saatuses. Mõlemas võeti küüdiööl kolm liiget kinni ja üks pääses. Mõlemal suri perekonnapea küüdituses. Mõlema perest sattus pääsenu esialgu Rootsi ja sealt hiljem Californiasse, kus mõlemad on elanud ka San Franciscos.

Lõbus nimelugu

Elasin Tomski oblasti küüdikülas koos koolivenna, Pärnust pärit Hillar Pajoga. Kui meile lubati 1941. aasta augusti lõpus esimene puhkepäev (järgmine oli juba südatalvel), mõtlesime, kuidas seda meeldejäävalt kasutada. Meie külas oli hea akordionimängija, Tarvastust pärit Feliks Reichmann, kuid meil puudus pill. Küll aga olime teada saanud, et meist 20 kilomeetrit lõuna pool asuvas Sbornojes on küüditatul akordion kaasas. Otsustasime siis Sbornojes pillile hääled sisse tõmmata. Ka mina mängisin seda väikest viisi. Neljandaks kambameheks oli Pärnust pärit Aksel Suurevälja. Selline küüdikülast väljahüpe oli seotud suure riskiga, sest võimude poolt oli see keelatud. Kuid kuna meil otsest valvet ega traataeda ümber ei olnud, otsustasime riskida ja see õnnestus. Kui olime jõudnud Sbornoje lähedale, tuli vastu vanahärra, kelle riietus reetis, et tegemist oli küüditatud eestlasega. Hakkasime siis end seal tutvustama. Mina: Joosep; Hillar: Pajo. Vanahärra: “Mina olen mõlemad kokku – Joosep Pajo.”

Üks omapärane nimelugu

Pärnumaal asunud Uduvere aleviku laste sõjaeelsete aastate mänguseltskonda kuulusid suurest perest pärit vennad Arno ja Vello, keda tundsime kõik Uustalu poistena. Uustalul oli lapsi rohkemgi, kuid teised olid väiksemad ja meiega kokku ei sobinud. Ka Arno ja Vello olid nagu natuke titeohtu, kuid päris ära me neid ei põlanud ja mängumaal nad koos meiega ringi jooksid. Juuresoleval fotol on kujutatud Georg Hanseni Uduvere ettevõtte töölised 1939. aasta suvel. Pildil on ka kaks poisiklutti, needsamad Uustalu poisid: ees vasakul Arno ja tagareas Vello. Viimase kõrval istub poiste isa Voldemar Uustalu. Tema tegutses alevikule tööd andvas sae- ja jahuveskis motoristina. Vollil tuli töös hoida ettevõtet käitav võimas puugaasimootor ja pimedal ajal käima panna ning hooldada generaatorit, mis andis Uduverele, Pärnu-Jaagupile ja ümbruskonna küladele elektrit juba enne I Maailmasõda, kui elekter oli Eestis veel üsna haruldane. Ees keskel istub käesoleva kirjatüki autor, kes tol suvel töötas Hanseni saeveskis veoauto laadijana. Peas on tal lahutamatu Pärnu poeglaste gümnaasiumi vormimüts. Tema kohal tagareas istub Aleksander Šeffer, tulevane teaduste kandidaat ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna dotsent.
Möödus hulk aastaid. Küüditatuna olin Siberis metsatööl. Barakis, kus olid metsatööliste magamisnarid sattus mulle narinaabriks Karksi-Nuiast küüditatud vanem mees. Jutu käigus selgus, et Juhan Priimäel, nii oli ta nimi, elas Uduveres õde ja see oli abielus Volli Uustaluga. Tundsin ju Volli naistki, Uustalu poiste ema, päris hästi. Nii pisike see Eestimaa ongi!
Läks veel mööda kümmekond aastat. Olin saanud Siberist tagasi, lõpetanud kiitusega Tallinna Mäetehnikumi ja jäetud sinna õppejõuks. Minust mõni kursus tagapool õppis kaks venda Priimäge, keda mul tuli, kui olin saanud õppejõuks, ka tehnikumis õpetada.
Mõni aasta hiljem, kui töötasin Ahtme kaevanduses peaenergeetikuna, juhtusin Kohtla-Järve bussis kokku Arno Priimäega ja korraga kangastus mulle võimalus, et Arno ja ta vend Vello on ju Uustalu poisid Uduverest. Poiste vanemate abielu oli registreerimata, nad elasid vabaabielu ja lastele anti siis ema perekonnanimi. Alles nüüd oskasin siduda Juhan Priimäe jutu Siberis metsatöö barakinaril tema Uduveres üles kasvanud õepoegadega. Olin neid mitu talve mäetehnikumis õpetanud, ilma et oleksin taibanud, et need on mu lapsepõlve mängukaaslased. Ma ei tundud neid ära, sest päris väikestest poisikluttidest, keda teadsin Uduveres Uustalu poistena, olid vahepeal kasvanud pikad noormehed. Nüüd küsisin Arnolt, kas see on nii? Muidugi. “Aga miks te siis sellest midagi ei rääkinud?” – “Meil ei kõlvanud ju õppejõule oma tutvusest rääkida, see oleks võinud paista soosingu taotlusena.”
Genealoogil on siit kõrva taha panna. Nimi ei juhata kaugeltki alati õigetele jälgedele.
Genealoogiaseltsiga ühinemine ei ole mind pannud suguvõsa rohkem uurima, sellega tegutsesin ma ennegi hoolega. Seltsiga liitumine on pannud mind tulemusi jäädvustama, neid kirja panema või arvutisse kandma. Esialgu olen mälestuste seast välja õngitsenud ja siinkohal avaldamiseks kirja pannud seigad, mis on mulle tundunud imelistena.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv