Kultuur ja Elu 3/2006


Kultuur ja Elu 2/2006

 

 

 

 Hobusega maa kündmine on selliseks pildiks, kus mõtlemine on rakendatud tööks maaga, sest hobune on mütoloogias intelligentse mõtlemise piltkuju. Kunstnik Archibald Bajorat illustratsioon Sirja Purga raamatust Mõtteid eepose Kalevipoeg pildikeelest.

Kalevipoeg ja tänapäeva inimene

tekst: SIRJE PURGA

Ajal, mil püstitatakse Kalevipoja kujusid, on aeg vaadata eepose kaudu enese sisse, et end paremini tundma õppida. Sellel põneval teel esivanemate maailmapilti ning mõttemaailma juhib meid Sirje Purga.

Pildikeele lahtimõtestamine võimaldab süveneda inimese loomuse peidetud sügavustesse, sest eepos “Kalevipoeg” räägib just hingesisemuses toimuvatest protsessidest. Näeme üht kindlat ajajärku inimhinge kujunemisest ja arenemisest. See on minateadvuse sündimise ja arenemise aeg kuni tänapäevani, andes viskelise perspektiivi ka tulevikule.

Inimmina sünd

Kalevipoeg on inimmina piltkuju, Alevipoeg kujutab inimese tundeelu, Olevipoeg mõtteelu ja Sulevipoeg tahteelu. Sündmused Saarepiigaga näitavad inimese minateadvusele jõudmist ja südametunnistuse sündi. Pearõhk on eeposes asetatud inimese mina arengule kokkupuutes tunde, mõtte ja tahte vaenlastega ning sellega seoses toimuvale täiustumisele. Selline ainekäsitlus toob eepose piltkirjas olevad sündmused igale inimesele lähedale, laiendades omaenese hingesügavuste mõistmist. Eepos annab meile üldfilosoofilise seletuse inimese sisemise hingetuuma, tema mina surematusest ja arengust läbi korduvate elude.
Selle näiteks on eepose “Sissejuhatus”, kus Kalevipoeg istub Taevas teiste sangarite seas pärast oma maise elu lõppemist ja kuulab laulikute lugusid oma maa peal tehtud tegudest. Sama pilt on eepose viimases osas, kus Taevasse jõudnud Kalevipoja vaimule antakse uus ülesanne, mida ta peab täitma uuesti maapealsesse kehasse laskununa. Siin on viidatud asjaolule, et inimese minal on vaimne substants, mis areneb edasi läbi erinevate maiste kehastuste. Selline tõdemus annab paljudele elu mõistatustele seletuse ja loob hinges võimaluse tasakaaluks.
Kalevipoja meheteod algavad esimeste sündmustega kuningaks saamise järel. Need on isiksusest lähtunud teod, kui mina on saanud kuningaks oma hinges. Maa kündmine, see on pilt maa korraldamisest mõtestatud tegevuse kaudu, mis on inimese üks peamisi ülesandeid üldse. Hobusega maa kündmine ongi selliseks pildiks, kus mõtlemine on rakendatud tööks maaga, sest hobune on mütoloogias intelligentse mõtlemise piltkuju. Mõtlemine maa probleemidele on aga eriti aktuaalne, sest muidu elame nagu “Siga tamme all” – mis mul sest tammest, peaasi, et tõrusid oleks!

Kolm hingevaenlast: Vetevana, Soolasorts ja Sarvik

Kesksel kohal eeposes on Kalevipoja kohtumine kolme põhilise hingevaenlasega – tunde alal Vetevanaga, mõtlemise alal Peipsi Soolasortsiga ja tahte alal Sarvikuga.

Vetevana oli kandnud oma jõe põhja peidetud tallu palju kulda ja hõbedat. Kui Kalevipoja parim sõber Alevipoeg lubas jõe veevoolu seisma panna, oleks Vetevana salatalu inimestele nähtavaks saanud. Selles hirmus kandis Vetevana kogu oma kulla Alevipoja kaevatud sügavasse auku, mille peale oli katkilõigatud põhjaga kaabu pandud. Nii sai Alevipoeg kavalusega kaabutäie kulla asemel kogu varanduse jälle Vetevana käest tagasi.
Tunded voogavad, kord tormiliselt, kord vaikselt nagu vesigi. Seetõttu on vesi oma kõigis vormides tundeelu pildiks mütoloogias. Kuid tunnetes elab hingevaenlane, kes märkamatult kihutab meid kord egoismile, kord kadedusele, kord upsakusele ja auahnusele. See kõik peegeldub Vetevana kujus, kes kulla ja hõbeda inimeste tagant on varastanud. Kuld ja hõbe on aga tarkuse pildiks, mille abil võib mõista elu sügavamaid saladusi. Kui inimene ei püüa oma eksitajat tundma õppida ja läbi näha ning tarkusekulda endale muretseda, nagu seda tegi Kalevipoja parim sõber Alevipoeg, võib ta jääda mängukanniks elu ahvatluste ja oma hingenõrkuste käes. Jõuproovis Vetevanaga võidab Kalevipoeg teda kindlalt. Inimese minal on juba jõudu vabastada ennast hingearengut takistavatest jõududest.

Peipsi Soolasorts, nagu Vetevanagi, tegutseb salaja, nähtamatult. Tema eesmärgiks eeposes on Kalevipoja mõõga varastamine ja 7 nädalat unes hoidmine. Mõõk on pildikeeles mõtte- ja sõnajõud. Mõtlemine on veel seoses kosmilise tarkusega – see on vana Kalevi mõõk, mis on Soome sepa poolt mitmete salatarkustega valmistatud. Aeg on aga inimkonna arengus jõudnud nii kaugele, et maailma mõistmisest on tema kosmiline tarkusesisu kaduma läinud. Nii saab Peipsi Soolasorts võimaluse varastada Kalevipoja isale valmistatud mõõga. Endale sorts seda ikkagi ei saa, see jääb lamama Kääpa jõkke. Ka Kalevipoeg jääb mõõgast ilma. See pilt eeposes nendib ajaloolist arengusuunda kosmiliselt tarkuselt maailma materialistliku käsitluse suunas. Selle tagajärjel hakkab inimene kahtlema oma kosmilises päritolus. 7-nädalane uni, kus Soolasortsi poeg istub Kalevipoja rinna peal ja ei lase tal ärgata, on väga tõsine hoiatus tänapäeva inimesele. 7 nädalat on ühe tervikliku arenguaja pilt, kus kogu inimkonnas valitseb materialismiuni, mis ei lase vaimsetel mõtetel ärgata.
Kalevipoja äratab nõidusunest unenägu, kus Ilmarinen ise laseb Kalevipojale valmistada uut mõõka. Kadunud Sepa poja vari aga takistab selle mõõga kättesaamist, öeldes, et Kalevipoeg võib sellega vihahoos halba teha. Kalevipoja soov uut mõõka saada on nii suur, et ta võtab kokku kogu oma jõu, tõuseb istuli ja hüüab Sepa poja varjule – valelik! Ta on ju vahepeal edasi arenenud ja peab ennast uue mõõga vääriliseks. Uus mõõk, mida Ilmarinen valmistada laseb, on pilt uuesti mõistetud kosmilisest tarkusest, mis on tänapäeva inimesele juba kättesaadav, kui ta oma mõtlemist vastavalt arendab. Kalevipoeg näeb seda tulevikku vaid unes, kuid nii jõuliselt, et see äratab teda nõidusunest ja annab hoogsa tõuke edasiarenguks.
See pilt väljendab kogu eesti rahva valmisolekut uue mõtlemise vastuvõtuks, mis laiendab materialismi piire. Igal inimesel on siin oma individuaalne osa, oma Kalevipoeg hinges, kes uut mõõka endale soovib.
Nii kaua, kui Kalevipojal veel see uus mõõk puudub, peab ta sortside vastu võitluseks kasutama lauakoormat, mille ta Peipsi tagant linnade ehitamiseks tõi. Lauad kuluvad kiiresti, kuni siilike põõsast õpetab: Servitie, servitie, kallis Kalevite poega!
Kui inimkonnal lõppes kosmilise tarkuse mõistmise võime, hakkas tasapisi arenema isiklik mõtlemine, mis sidus teda ikka rohkem füüsilise maailma seadustega. See isiklik, omaenese tarkusest lähtunud mõtlemine, mis avaldus loodusseaduste tunnetamisel, ongi nagu siil, kes õiget nõu annab. Loomade erinevad omadused on kõik leitavad inimese hingeomadustes. Nii on siil mütoloogias pildiks isiklikule teravmeelsele ja ratsionaalsele mõtlemisvõimele. Et siil veel paljas on ja Kalevipoja kasukast tüki endale katteks saab, näitab meile vajadust igal inimesel ise hoolitseda oma mõtlemise arengu eest. Siili okkad on kui mõtted, mis täie teravusega tungivad mateeria olemusse, luues teadusliku aluse meie igapäevaelule.

Sarvik on seotud tahte alaga inimeses. Ta elab sügaval maa sees, mis teeb temani jõudmise väga raskeks. Meie tahte protsessid on sügavune teadvuses ja seetõttu väga raskesti jälgitavad. Ainult pühitsusteel käija vaimusilmale avaneb inimese sisemine olemus järk-järgult. Just seda avanemise protsessi on eepose pildikeeles väga täpselt kirjeldatud Kalevipoja mõlemas teekonnas Põrgusse. Kalevipoeg tunneb end piisavalt tugevana, et alustada teed tundmatusse. See on Kalevipoja vaba tahe õppida tundma uusi jõude, mille kohta tal veel isiklik kogemus puudub. Julgus on pühitsusteel käijale üks tähtsamaid eeltingimusi. Valvelolek, ärksalt iga uut olukorda analüüsiv teadvus on hädavajalik tundmatul teel käijale. Põrgutee on mütoloogias pühitsustee pilt inimese hingesügavustesse. Pühitsustee on aga kontakti otsimine vaimse reaalsusega ajal, mil vaimne maailm on inimese tavateadvusele juba sulgunud. Kalevipoeg käib edukalt läbi nii teekonna põrgusse kui ka teekonna Põhja. Kui üks on vaimse maailma tunnetustee läbi süvenemise hingesisemusse, siis teine on teekond läbi loodusriikide vaimsesse maailmatunnetusse.

Retked inimhingesügavikku

Esimesel põrguskäigul avastab Kalevipoeg kolm põrgupiigat, kes on Sarviku poolt röövitud kuldsest kuningriigist ja pandud tööle peremehe heaks põrgu tubades. Põrgu on inimese hingesügavuse, tema alateadvuse pilt. Seda on kirjeldanud nii kreeka mütoloogia – Orfeus põrgus, kui ka Dante oma “Jumalikus komöödias”. Eepose “Kalevipoeg” põrgu kirjeldus on aga üks suurejoonelisemaid selles reas.
Kalevipoeg vabastab kolm õde põrgu teenistusest ja toob nad päevavalgusse.
Hiljem abielluvad õed Kalevipoja parimate sõprade – Alevipoja, Olevipoja ja Sulevipojaga. Kuna need kolm meest on pildiks inimese tundele, mõttele ja tahtele, siis täiustub seega kogu inimene tema mina töö tagajärjel. See töö on käsil tänapäeval igal inimesel, olenevalt vaid sellest, kas teeme seda koolitust teadlikult või laseme kannatustel ennast arendada.
Meie eepos annab tööks endaga palju juhtnööre ja hoiatab pidevalt ka eksimise eest. Ahvatlused kasutada põrgust leitud küünelaastudest kübarat, nõiavitsakest ja rauast mõõka, panevad Kalevipoja sügavalt järele mõtlema. Ta kasutab neid küll põrgus olles, kuid hiljem põletab kübara ning pole nõus vitsa kaasa võtma. See on õige otsus, mis iseloomustab Kalevipoega kui oma jõududega arvestavat, oma tahtele toetuvat kõrgema tunnetuse otsijat. Küünelaastudest kübar ja nõiavits täidavad kõik soovid ilma omaenese vaevata. See on pilt jõududest, mis ahvatlevad inimest mugavusele, illusioonidele, jäigastunud mõtlemisele ja võõrutavad inimese pikkamööda soovist oma jõude ning võimeid ise välja arendada. Seda impulssi teenivad nii oma vaba tahte allutamine horoskoopide ennustustele, trendide jälgimine, alkohol, meelemürgid, jne. Tänapäeval tuleb ise üles leida asjade ja olukordade sügavamad põhjused, et siis vastavalt sellele oma valikud teha. Kalevipoeg on siin heaks eeskujuks iseseisvate, sõltumatute, vaba tahtega tehtud otsuste tegemisel.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv