Kultuur ja Elu 3/2006


Kultuur ja Elu 2/2006

 

 

 

 Vello Helk

Vello Helk:
Loodan, et sügispööripäevale
järgneb kevadpööripäev

KE Intervjuu

Eesti päritolu Taani ajaloolane Vello Helk (83) on enda sõnul õnneseen, kelle saatus on paljus olnud erandlik. Eestlasena, kellel õnnestus Taanis läbi lüüa, on ta pidanud oma kohuseks mitte ainult olla tänulik selle eest, mida oli talle andnud tema sünnimaa Eesti ning tookordne vabariik, vaid ka rääkida nende eest, kellel polnud sama õnne, kes pidid vaikima, kas mulla või võõrvõimu all.

Eesti on saanud uue presidendi. Milline on Teie hinnang toimunud presidendivalimistele?
V.H.: Presidendivalimisi olen kommenteerinud põhjalikumalt Vaba Eesti Sõnas (21. ja 28. septembril ja 5. oktoobril). Ei jätnud head muljet, liiga palju mustamist ja kavaldamist, aga lõpuks võib ju öelda: kes teisele auku kaevab, ise sisse langeb!
Uus president on neist kahest parim valik, mineviku varjud peavad taanduma tuleviku valguse eest. Eesti on aga parlamentaarne demokraatia, presidendil pole erilist võimu, ta saab siiski olla teenäitajaks, ka Eesti maine sümboliks välissuhtluses. Praegu on veel võimul osaliselt kaotajaid esindav koalitsioon. Järgmiseks sammuks on Riigikogu valimised märtsis. Loodetavasti järgneb poliitilisele sügispööripäevale sellele vastav kevadpööripäev.
Oma esimeses avalduses pärast valimist Eesti presidendiks kuulutas Toomas-Hendrik Ilves, et tuleb pöörata uus lehekülg, keskenduda tulevikule. See on põhimõtteliselt positiivne hoiak, aga ei tohi unustada, et praegune olevik, millest saab aja kulgedes tulevik, rajaneb minevikule, et tuleviku juurde kuulub mineviku hindamine. Pole ka veel lahenenud probleem: kuidas saab valitsuses olla minister, kes ei tunnusta presidendi legitiimsust?
 
Mis ajast Teie mälu algab?
Umbes 3-4 aastaselt, kui põdesin sarlakeid ja sain mõlemapoolse keskkõrvapõletiku, mis on olnud minu elus otsustavaks määrajaks ja mille tulemuste all veelgi kannatan.
 
Millisena on lapsepõlv Teile meelde jäänud?
Lapsepõlv on ikka helge. Pidin varakult karjas käima, alati kaasa aitama, oli raske majanduskriisi aeg, kus ei saanud esitada suuri nõudmisi, tuli leppida vähesega, pisiasjade üle rõõmu tunda.
Meie majas veetis oma vanaduspäevi talu endine omanik, kes oli olnud kooliõpetaja. Tema abiga õppisin juba 6-7 aastaselt lugema ja kirjutama. Lugesin kõike, mida kätte sain, see avardas minu väikest maailma. Need polnudki alati lasteraamatud, mäletan esimest loetud romaani – Joan Lowelli “Ulgumere tütar”. Ajalehed pakkusid hea mulje selleaegsetest poliitilistest probleemidest, panid aluse kauakestnud huvile. Ühe naabri käest sain laenata vanu numbreid ajalehest “Ristirahva Pühapäeva Leht”, mis eelmisel sajandivahetusel sisaldas palju jutustusi Lõuna-Aafrika Inglise-Buuri sõjast 1899-1902, milles minu sümpaatia kuulus buuridele. Lugemisvara hulka kuulus ka piibel koos apokriiva raamatutega. Hakkasin ise kirjutama romaane, aga ei jõudnud tavaliselt esimesest peatükist kaugemale. Rehkenduses oli mul suurem edu. Kui mind kooli minnes kohe pandi II klassi, sain juba hakkama ruutjuurega. Nii oli alguses igav, jäi rohkem aega lugemiseks. Lugesin nii palju, et vanemad tundsid muret: kas see ei mõju halvasti poisi mõistusele?
 
Mida olete oma kodust ellu kaasa võtnud?
Kohusetunde ja aususe, mida rõhutas eriti minu ema.
 
Kes või mis on Teile eeskujuks olnud? Millised sündmused said määravaks hoiakute ja maailmavaate kujunemisel?
Eeskujusid mul just pole, olen katsunud jääda endaks, käituda korralikult ja täita võimalikult hästi peale pandud või enda poolt alustatud ülesandeid. Hoiaku ja maailmavaate kujunemisel sai määravaks esimene punane aasta, mis andis immuunsuse selle ideoloogia vastu, mis on muserdanud ja hävitanud eesti rahvast. Nooruse naiivsuses ei osanud ma sellist julmust ette kujutadagi. Suurimad antikommunistid on oma tegude kaudu kommunistid ise!
 
Kes on kõige põnevam inimene, kellega olete kohtunud?
Olen oma pikal eluteel vabas maailmas elades ja reisides kohanud palju põnevaid inimesi, kes on ka mõjutanud minu elu. Igal neist on olnud oma tähtsus, ei hakka neid järjestama. Mõnda olen maininud oma TUNA-s ilmunud meenutustes (nr 3/2002 – nr 3/2005). Kõige otsustavamalt on minu teaduslikku karjääri mõjutanud Vello Salo.
 
Mis on parim kingitus, mille Te elult olete saanud?
Et pääsesin 1944. aasta septembris Krivasoost ja maandusin 1945. aasta kevadel Taanis. Tulin ka Teisest maailmasõjast kriimustuseta välja. Hiljem sain lisakingiks palju tulemusrikkaid tööaastaid ja ka hea perekonnaelu. Pärast 48-aastast head kooselu olen aga jälle üksi ja ootan viimast kutset.

Millesse Te usute?
Usun kõigest hoolimata jätkuvalt, nagu ka pikkade pagulasaastate jooksul, Eesti tulevikku.
   
Kuidas on aeg Teid muutnud ja Teie ajas muutunud?
Vastupidiselt enamikule minu põlvkonnast oli mul õnne: pääsesin välja ja sain jätkata oma haridusteed vabas maailmas, normaalsetes oludes, ka kaasa minna selle arenguga. Loomulikult on aeg mind muutnud, mul on olnud palju elamusi, olen saanud juurde kogemusi ja keeleoskusi. Põhiliselt olen aga jäänud optimistlikuks eestlaseks, kogu aeg väitnud, et kuna kõik impeeriumid varem või hiljem kokku varisevad, kehtib see ka N Liidu kohta, et Eesti saab kord vabaks. Kuna kommunistid siin Taanis väitsid, et N Liit vastupidiselt teistele impeeriumidele oli vabatahtlik ja edumeelne riik, millel polnud karta tulevikku, leidis see uskumist isegi ajaloolaste hulgas, nii et mõned kolleegid pidasid mind ses suhtes natuke napakaks. Kuigi olin optimist, arvestasin sellega, et ajaloo veskid jahvatavad aeglaselt, sada aastat on pikas perspektiivis ainult kukesamm, nii et N Liidu varing võis mul jääda nägemata. Siin oli peamiselt Eestil, aga ka minul õnne, nii et minu skeptilised kolleegid pidid möönma, et nad olid eksinud. Kindlasti on aga praegugi neid, kes peavad minu arvamusi naiivseteks.
Loomulikult on minu kogemuste taust erinev Eestisse jäänud koolikaaslastest, aga põhimõttelises taustas pole seda palju märgata. Meie alustalaks on vana Eesti Vabariigi kool. Pääsesin Taanis ülikooli Võru gümnaasiumi lõputunnistusega. Otsuse langetaja arvates oli see vähemalt samal tasemel kui vastav Taani haridus, sest võimaldas edasiõppimist Tartu ülikoolis, mille kõrget taset ta tundis.
 
Millest tekkis huvi just nimelt ajaloo vastu? Mida ajalugu Teie jaoks tähendab?
Tegelikult tahtsin õppida inseneriks, aga see oli tookord Taanis mulle võimatu. Valisin ajaloo, sest olen ise selle produkt. Varem oli lugemishuvi, aga ajalugu õppides tekkis uurimishuvi. Ajalugu on väga mitmetahuline, mul on õnnestunud avastada uusi aspekte. Iga avastus ajendab jätkamisele, aga nüüd olen pannud punkti. Keskendun oma kolleegide toetamisele, katsun oma rikkalike kogemuste pagasiga olla neile nõuandjaks. Mul on hea meel selle üle, et minu nooremad Eesti kolleegid on pärast vabanemist ideoloogilistest kammitsatest kasutanud võimalusi eriti vanema ajaloo mitmekülgsemaks analüüsiks, mille tulemuseks on mitmed kõrgetasemelised uurimused ja väitekirjad.
 
Milline teema, mida olete uurinud, on Teile endale kõige hingelähedasem olnud? Miks?
Olen uurinud mitmeid mitte just hingelähedasi, aga huvitavaid teemasid. Esiteks Poola-aegse Tartu jesuiitide kolleegiumi ajalugu, millega täitsin ühe lünga Eesti ajaloos. Viis mind veelgi kaugemale, kirjutasin väitekirja katoliiklikust vastureformatsioonist Põhjamaades. Täiendasin ka Taani ajalugu, leides Vatikani arhiivis andmeid salajastest katoliiklastest Taani juhtkonnas 17. sajandil kuningas Christian IV valitsuse ajal. Isegi tema väimees Corfitz Ulfeldt oli salakontaktis paavstitooliga ja soovis abi võimuhaaramiseks. See tuli avalikuks alles 350 aastat hiljem. Olen sellega seoses mõtelnud: kui palju saladusi mõne praeguse võimutegelase kohta peitub Moskva arhiivides?
Peale selle olen uurinud Taani ja Norra õppereise 16.–18. sajandil, avaldanud sellel teemal kolm köidet. Kogusin samalaadilist materjali meie ala kohta, sellest on olnud natuke kasu minu Eesti kolleegidel. Eesti-teemaliste uurimuste taustmaterjalid olen saatnud Eesti Ajalooarhiivile.

Kuidas suhtute hoiakutesse, et punamineviku võiks sinnapaika jätta, et seda ei maksa kasutada malakana? Samas aga kasutatakse “vales mundris” võitlemist pidevalt meie vabadusvõitlejate mustamiseks.
Minevikule rajaneb olevik, mõjutab ka tulevikku, mis samuti kord saab minevikuks. Loomulikult on vaja analüüsida minevikku, seejuures arvestades tolleaegseid tingimusi. Ei saa ette heita Martin Lutherile, et ta ei lähtunud Karl Marxi ideoloogiast. Punaminevikul on palju nüansse: minu arvates ei saa kõiki komparteilasi ühte patta lüüa, tuleks esmajoones vaadata nende tegusid. Nüüd on ka juba ajaline distants, mis võimaldab tasakaalukamat analüüsi, mida aga nähtavasti veelgi kardetakse.
 
Millest on tingitud Teie hinnangul rapsimine ja vassimine Eesti ajalookäsitluse osas? Hiljutised presidendivalimised näitasid ju ilmekalt, milliseid pingeid ja probleeme tekitab läbi analüüsimata lähiminevik.
Pool aastasada võõrvõimude all on jätnud sügava jälje rahva teadvusesse. Elu tahtis ju elamist, tuli paljuga leppida, aga osa negatiivset on saanud harjumuseks. Jätkub mentaalne okupatsioon, mida kasutavad ära mantlivahetajad ja kohanenud mineviku esindajad, kes on samuti vanade harjumuste küüsis. Neile ei meeldi loomulikult minevikus sorimine. Nagu ilmnes presidendivalimiste puhul, võeti isegi fakte, mida ei saa ju olematuks teha, pahatahtliku laimuna. Vahepealse süsteemi ajaloolased ei taha ju näitelavalt lahkuda. Tsiteerin oma kommentaaridest Vaba Eesti Sõnas:
”Eesti ei saa just uhkustada oma kuulsusrikka minevikuga. Kõige olulisemaks ja tähtsamaks sündmuseks on Vabadussõda, mis viis Eesti maailma kaardile ja teadvusesse iseseisva riigina. Selle tähtsust on vastumeelselt sunnitud möönma isegi ajaloolased, kes vahepeal panid selle jutumärkidesse ja vaatlesid seda kui kodusõda ja välisriikide interventsiooni Eestis. Selle liini nimekamaks esindajaks on ainuke ajaloolane Eesti Teaduste Akadeemias, 79-aastane Karl Siilivask, kes 1998. aastal teoses ”Eesti maast ja rahvast” mahendas oma 1977–82 avaldatud kaheköitelise ”revolutsiooniajaloo” negatiivset hinnangut, leides, et ”võitjaks tuli demokraatlik Eesti Vabariik” (lk 200). On aga imestusväärt, et Eesti teaduse tarkuse kantsil pole veel 15 aastat pärast taasvabanemist õnnestunud leida väärikamat asendajat või järglast. Võib-olla mõjub presidendivahetus äratuskellana?”
Tuleb lisada, et hoolimata poliitilisest tõrksusest on antud tunnustusväärne panus ohvrite saatuse valgustamisel ja on ka alustatud käsuandjate ja repressiivorganite tegevuse kirjeldamist, aga esialgu peamiselt stalinismi perioodil.
 
Aasta 1944 Teie elus? Milline oli viimane pilt Eestist?
Nagu enamik, läksin minagi kaasa mobilisatsiooniga, lootes mingile imele, lääneliitlaste sekkumisele, Atlandi hartale, mis tagantjärele tarkuse selges peeglis võib paista naiivsusena, aga tollases olukorras oli ainuke õlekõrs. Kas oleksime pidanud esimese punase aasta taustal ütlema: “Tulge ja tapke meid edasi!”, nagu seda nähtavasti soovivad mitmed praegused “arvamusliidrid”? Nagu eespool öeldud, pääsesin Krivasoost, ka haarangust Avinurmes. Läksin üle Eesti-Läti piiri oma 21. sünnipäeval. Enne seda olime pidanud nõu Voltveti metsavahi majas: kas jääda Eestisse või jätkata põgenemist? Paljud minu saatusekaaslastest uskusid kuulujutte, et Briti või Rootsi laevastik olevat tulnud Tallinna alla, ja eelistasid jääda. Olin aga skeptiline ja jätkasin Riia suunas, sealt pääsesin laevaga Saksamaale.
 
Kuidas eesti põgenikke Taanis vastu võeti? Kas Taanis on hea olla eestlane?

Taanis suhtuti eesti põgenikesse sümpaatiaga.Mind isiklikult on väga hästi koheldud, toetatud ülikooliõpingute ajal, mulle hiljem Taani riigiarhiivis usaldatud tähtsaid ülesandeid, näiteks kuningakoja arhiivi korrastamine ja välisministeeriumi aktide säilitusplaani koostamine. Olen saanud alati toetust uurimisreisideks ja uurimuste avaldamiseks, näiteks ka Tartu jesuiitide kolleegiumi ajaloo esimese saksakeelse versiooni trükkimiseks 1977. aastal. Ma pole kuulunud ühtegi parteisse ja minu edutamisel – olin 20 aastat eraarhiivide osakonna juhataja ja 1977–1978 riigiarhivaari haiguse ajal tema kohusetäitja – on pandud rõhku ainult kvalifikatsioonidele. Loomulikult ei saa ma aga rääkida kõikide eesti pagulaste nimel.
 
Mis olid Teie jaoks need pidepunktid, mis aitasid Taanis elades säilitada eesti keele ja meele?
Selle üle pole ma kunagi juurelnud. Eesti keel ja meel on ju minu identiteedi baasiks, millele rajaneb minu eksistents, mida püüdsin jätkata võõrsil. See õnnestus ka üsna hästi, ilma et ma seetõttu oleksin pidanud loobuma oma eestlase rollist. Kuigi olen üle 60 aasta elanud taanikeelses keskkonnas, olen peamiselt lugedes ja kirjutades säilitanud eesti keele. Selles puudub siiski osa uuemaid sõnu. Nii olen säilitanud ka oma juured. Mul on kahju neist, kes võõras keskkonnas unustasid osaliselt oma emakeele, mida ei suutnud asendada tihti puudulikult omandatud kohalik keel. Sel kombel kaotasid nad keelelise vundamendi, oma identiteedi, mis mõjus ka meelele. Mul on lisaks veel eriline õnn, et ka minu pere kolmas põlvkond räägib eesti keelt.
 
Millise pilguga taanlased Eestit vaatavad?
Nagu varem öeldud: ikka sümpaatselt. Mul on ametiga seoses olnud palju kokkupuuteid vanemate poliitikutega, kes on alati hea meelega meenutanud ennesõjaaegseid kontakte Eestiga. Eesti taasvabanemise kulgedes andsid ajalehed mulle leheruumi meie kurva saatuse valgustamiseks. Mind innustati kirjutama taanikeelset Eesti lühiajalugu, mis ilmus 1993. aastal ja võeti vastu väga positiivselt, nii et sellest anti järgmisel aastal välja kordustrükk. Kirjeldan muuseas ka 1944. aasta sündmusi, eriti N Liidu okupatsiooni taastuleku tõrjumist, mida pole mulle pahaks pandud, kuigi mitmed Eesti ajaloolased ja politoloogid väidavad, et eurooplased ei saavat sellest aru.

Kuidas suhtute nn sambahaigusesse ehk pronkssõduri probleemi? Kas vabadusvõitlus on Teie meelest lõppenud või kestab?
Need on väga laiahaardelised mõisted. Vabaduse eest ei võidelda mitte ainult tulirelvaga, vaid, eriti rahuperioodidel, sõnarelvaga. Tegelikult kestab mingit laadi vabadusvõitlus. Seda väidavad ka igasugused vähemused, nii et see mõiste on keelelise inflatsiooni haarangus. Võideldakse ju kogu aeg ka sõna-, trüki- ja muude vabaduste eest, mis peaksid olema tagatud, aga mida siiski piiratakse. Piirangud võivad ju olla põhjustatud, aga vaidlus nende piiride üle kestab.
Pronkssõdur on lüli selles ahelas. Olen seda probleemi korduvalt analüüsinud (Vaba Eesti Sõna 8. & 15.06.), seoses vabadusvõitlejaks kuulutamise seaduse eelnõuga, mille kohaselt tahetakse tunnustada vabadusvõitlejaiks kõiki Teises maailmasõjas osalenud inimesi, kes võitlesid Eestit okupeerinud vägede vastu. Nimetades kõik kurjategijateks mittetunnistatud inimesed vabadusvõitlejateks, hävitatakse aga vabadusvõitluse mõiste ja sellega koos ka tõelised vabadusvõitlejad. See paistab olevatki eesmärk.

Kas Eesti käitub Teie arvates riigina?
Katsub küll, aga kuivõrd see õnnestub, on küsimus. Väikeriikide huvid jäävad ikka alla suurriikide huvidele, totaalne iseseisvus ja sõltumatus on illusioon, ka utoopia, millest pole mõned kahjuks veel aru saanud. Praeguses avatud maailmas on hädavajalik leida liitlasi, kes arvestaksid teatud määral ka Eesti huve. Seejuures tuleb väikeriikidel aga tihti taluda suurriikide viisakat arrogantsi.
 
Millised on Teie meelest Eestile ohtlikud arengupidurid?
Eesti taasvabanemine oli soodsa arengu tulemus, aga praegu on maailmas uusi ohumärke, eriti islamismi edasitung Euroopa suunas. Eesti on sellest veel kõrvale jäänud, aga selle probleemi kasvamisel võib see ka siin mõju avaldada. Tungib ka peale idast. Moodne sõda terrorismi vastu ei tunne kindlat rindejoont. Kui aga antakse Eestile pikemat armuaega kui kahe maailmasõja vahel, siis on uue põlvkonna areenile tulekul lootust poliitilise arengu normaliseerumiseks.
 

Mida tähendavad Teie jaoks isamaaline kasvatus ja rahvuslus?
Need mõisted olid vahepeal põlu all ja neid püütakse veelgi halvustada. Neil on aga oluline tähtsus eestluse säilitamisel. Nagu armastame oma vanemaid, nii peaksime olema südames seotud selle maa külge, kus oleme sündinud. Vahepealne “nõukogude inimeste” kasvatamise katse ju seda ei eeldanud, samuti pidi rohkem kui vanemaid armastama inimesi orjastavat süsteemi. Mulle on need mõisted nii loomulikud, et ma polegi eriti juurelnud nende tähenduse üle: miks häbeneda isamaa-armastust ja oma rahvuslikku kuuluvust?
Olete võtnud oma kohuseks kaitsta seda Eestit, kus Te sündisite. Mis on need väärtused ja rikkused, mille pärast tasub Eestit armastada?
Olen ju sündinud eestlasena, võlgnen oma eksistentsi eest tänu eestlastest vanematele. Olen üles kasvanud Lõuna-Eesti taluperes, ilusa looduse rüpes, olnud karjapoiss ja vantsinud ranitsaga kooli, 4 km edasi ja sama palju tagasi. Saanud korraliku põhihariduse ja tõhusa keskhariduse. Kuigi olen elanud ¾ oma elust võõrsil, rajaneb minu muljete kogumik noorpõlvele. See on vundament, kõik muu lisand – ka väärtuslik, aga mitte võrreldav. Peale selle oli mul õnne, pääsesin vabasse maailma. Pidasin oma kohuseks mitte ainult olla tänulik selle eest, mida oli mulle andnud minu sünnimaa Eesti ning tookordne vabariik, vaid ka rääkida nende eest, kellel polnud sama õnne, kes pidid vaikima, kas mulla või võõrvõimu all.
 
Milline on Teie arvates Eesti potentsiaal Euroopa Liidus? Millised väljakutsed ees seisavad? 
On tähtis säilitada omapära, eesti oma kultuuri, sest kultuuri tasalülitamine on hädaohtlik rahvuslikule eksistentsile. Häält saab paremini kuuldavaks teha koostöös teiste väikerahvastega, mitte jäärapäiselt jonnides, oma naba vahtimisele keskendudes.
Minu arvates tõlgendatakse valesti üleskutset: “Olgem eestlased, aga saagem ka eurooplasteks”, sest oleme ju eurooplased! See on silmaringi laiendamise üleskutse. Ei tähenda oma rahvuse hülgamist, vaid uute kogemuste ja väärtuste õppimist, mis tuleks kasuks Eesti edaspidisele arengule. Pealegi on see vana probleem, mida olen ka kohanud uurides 16.–18. sajandi taanlaste õpinguid Euroopas. Paljud pidasid seda hädaohtlikuks, eelistasid kapseldumist. Olen püüdnud näidata, et selle aja areng polnud suurelt osalt taanlaste oma teene, vaid rajanes Euroopast imporditud impulssidele. Sama tendentsi on märgata Eestis, näiteks korratakse tihti väidet: õiged eestlased elavad ainult Eestis. See on peamiselt suunatud nende vastu, kes põgenesid N Liidu okupatsiooni eest läände, aga kas ka Siberisse küüditatud pole õiged eestlased? Et Eestit saab kanda südames igal pool ja maal, seda on tõestanud nii pagulased vabas Läänes kui ka ida vangilaagrites ja küüditamise orjapõlves elanud ja hukkunud eestlased.
 
Mis võiks olla Eesti märksõna 21. sajandil?

Praegune Eesti demokraatia on ju teismeline. Ajaloolasena tean, et korraliku demokraatiani jõudmine võtab aega, et ka järgmine põlvkond ei saa täielikult lahti mineviku pärandist, et poliitilise väljaõppe taga seisavad veel eelmise süsteemi esindajad. Seekord on võimalik õppida demokraatia olemust välismaa kaudu, on aga vajalik rahva aktiivsem osalemine selle elluviimisel, eriti Riigikogu valimisel. Nurisemise asemel tuleks minna hääletuskastide juurde, tõsta osavõtuprotsenti vähemalt 70–80-ni, nagu on tavaks vanades demokraatiates. See sunniks poliitikuid lisaks oma hüvede kaitsmisele mõtlema rohkem rahva heaolule. Kahjuks on liiga vähe usaldust, veel palju kahtlasi tehinguid – poliitiline kultuur pole välja kasvanud lapsekingadest. Minu enda märksõnaks võiks lugeda lootust, mida peetakse küll lollide lohutuseks – seda sain aga Eesti vabanemisel. Seda on võib-olla vaja ka Eestile, sest lootus sureb viimasena!


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv