Kultuur ja Elu 2/2006


Kultuur ja Elu 1/2006

 

 

 

 Pauluse koguduse õpetaja Harald Tammur pühitseb kommunismi ohvrite mälestussammast “Rukkilill”. 10.06.1990

Kas kolmas Lihula?

tekst: ENN TARTO
vabadusvõitleja

Meie rahvuslikud mälestusmärgid ja sümbolid peavad taganema kinnisvaraarendajate tahte ees. Nüüd on Tartu linnavalitsus otsustanud visata “Rukkilille” mälestusmärgi Halli maja nurga taha, et kinnistuomanik kinnisvarafirma Albatrek saaks krundi soovikohaselt hoonestada.

“Rukkilill” on osa vabadusvõitlusest

10. juunil 1990 avati Tartu Memento poolt püstitatud mälestusmärk “Rukkilill” Tartus Riia ja Pepleri tänava nurgal. Mälestusmärk püstitati kõigi õigusvastaselt represseeritute ning Eesti eest hukkunud vabadusvõitlejate mälestuseks. “Rukkilill” kujutab endast dolmenit ehk hauakambrit.
Mälestusmärk asub kurikuulsa Halli maja vastas. Selles majas asus NKVD/KGB eeluurimisvangla aastatel 1940–1941 ja 1944–1954.
Mälestusmärk “Rukkilill” on algusest peale püstitatud kõigi kommunismiohvrite mälestuseks. Tartu linnast ja endiselt Tartumaalt on pärit umbes 10% kogu Eesti kommunismiohvritest. Vastav eeluurimisvangla – Hall maja oli üks õudsemaid NKVD piinamiskohti Eestis. Vähemalt kaks nädalat on seal hoitud meie riigijuhti Jaan Tõnissoni.
Mälestusmärgi “Rukkilill” skulptoriks on Paul Saar, tööde juhtideks olid Paul Muuli ja Hando Kruuv. Mälestusmärgi püstitamine veel okupatsiooniajal oli osa Eesti vabadusvõitlusest. Mälestusmärgi püstitamist toetasid korjanduste kaudu Memento liikmed, teised tartlased ning tookordsed Tartu maavalitsus ja linnavalitsus. Mälestusmärgi pühitses Pauluse koguduse õpetaja Harald Tammur.
Eesti suuruselt teises linnas Tartus on alates 1990. aastast igal aastal 14. juunil ja 25. märtsil toimunud mälestus- ja leinakogunemised “ Rukkilille” juures. Kui Vene väed lahkusid Eestist, siis paigaldati mälestusmärgile kuupäevad 17.06.1940 – 31.08.1994. Mälestusmärgi juures on käinud kõnesid pidamas ja lilli-pärgi-küünlaid panemas Vabariigi President, linnapead, maavanemad ning teised kõrged ametnikud ja silmapaistvad ühiskonnategelased.

Linn lasi mälestusmärgi aluse maa maha müüa

Mälestusmärk “Rukkilill” on Tartu linna omandis ja senini on Tartu linnavalitsus hoolitsenud mälestusmärgi ümbruse korrashoiu eest. Senini on Tartu Mementol olnud Tartumaa maavalitsusega ja Tartu linnavalitsusega väga head suhted.
25. novembril 2005. aastal esitas Tartu linnavalitsus Tartu linnavaolikogule eelnõu “Tartu linna 2006. a eelarve kinnitamine”. Eelarve seletuskirjast sain teada, et linnavalitsusel on kavas 2006. aastal mälestusmärgi “Rukkilill” ümberpaigutamine. Kuulun Tartu linnavolikogus Isamaaliidu fraktsiooni ja me tegime parandusettepaneku, et mälestusmärgi “Rukkilill” ümberpaigutamine jätta eelnõust välja. 22. detsembril 2005 toimunud Tartu linnavolikogu istungil toetas meie ettepanekut, s.t oli ümberpaigutamise vastu, 14 volinikku, 28 oli meie ettepaneku vastu, s.t toetas ümberpaigutamist.
Arutelu käigus sai selgeks, et 25. augustil 2005 olid maatüki kunagise omaniku pärijad müünud maa kinnisvarafirma OÜ Albatrekile. Tartu linnal oleks olnud võimalus muuta see maa munitsipaalmaaks. Omaniku pärijad olevat 2004. aastal soovinud linnalt maatüki eest veidi üle 500 tuhande krooni. Linn seda võimalust ei kasutanud. Maamüük Albatrekile lubati ilma servituudita, s.t tingimusteta. Tartu Memento juhtkonda ei informeeritud. Mälestusmärk kavatsetakse linna kulul paigutada munitsipaalmaale – maja Pepleri 27 ette.
Ümberpaigutamise otsuse on hukka mõistnud Tartu Memento juhatus, 25. märtsil 2006 “Rukkilille” juures toimunud rahvakoosolek, 21. aprillil 2006 Eesti Memento Liidu juhatus ja 22. aprillil käesoleval aastal Tartu Memento üldkogu.
Miks? Peamine põhjus on põhimõtte küsimus. Kordan veel, et venelased paigaldavad Eestisse omadele uusi mälestusmärke, ka juudid teevad seda ja tublid on, et teevad, aga eestlaste mälestusmärkide alune maa müüakse ära ja mälestusmärgid viiakse avalikest kohtadest kuhugi nurga taha.

Uue asukoha miinused

Uue asukoha plussiks on, et see on siiski Halli maja läheduses.
Edasi tulevad ainult miinused. Kavandatav uus asukoht on väiksem, me ei mahu sinna suuremat rahvakoosolekut pidama. Seal on mälestusmärki talvisel ajal raske hooldada. Pealegi pole mingisugust garantiid, et mõne aja pärast kinnisvarahaid ei taha sinnagi kõrghoonet ehitada. Liiati ei ole see ajalooline linna maa. Aga rikkurid ei mõtle sellele, et suures osas võlgnevad nad tänu oma tänase päeva võimaluste ja tegutsemisvabaduse eest nendele paljudele, kes võitlesid Eesti vabaduse eest, andisd oma elu. Nende mälestus olgu püha!
Meie ei saa lubada, et kinnisvaraarendajate tahe on ülimuslik ja ohvriks tuuakse meie rahvuslikud mälestusmärgid ja sümbolid. Ja seda kõike tehakse täie endastmõistetavusega. Mingitpidi meenutab mulle kõik see Priit Pärna omaaegset geniaalset karikatuuri “Sitta kah!”, kus tervet Eestit loobiti nagu sõnnikutükki. Nüüd justkui oleks Eesti kujutise asemel meie rahvuslikud mälestusmärgid. Vahet pole.

* * *

Kommenteerib OÜ Albatrek juhatuse liige Ardo Martin:

“Omandasime kinnistu teadmises, et mälestusmärk on sinna paigaldatud ajutise paigaldusloaga ning et vastavalt Tartu linna üldplaneeringule on tehtud linnavalitsuse otsus mälestusmärgi teisaldamiseks. Kiiret meil “Rukkilille” teisaldamisega ei ole. Oleme seisukohal, et seda krunti ei peaks raudselt hoonestama, kui leidub mõistlik alternatiiv, mis leitakse teineteise mõistmise õhkkonnas niivõrd, kui see võimalik on.”


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv