Kultuur ja Elu 2/2006


Kultuur ja Elu 1/2006

 

 

 

 Näivtõeluse näide.

Superreaalsus – sovetiaegne näivtõelus ja selle tänased järelmid

tekst: Holger Kaljulaid

Langenud Vabadusvõitleja Päeva puhul peetud aulakoosolekul käsitles Holger Kaljulaid sovetlikku psühholoogilist sõda – agitproppi. Vaagides oma peagi ilmuvas raamatus Eesti rolli ja saatust Külmas sõjas, kasutab autor terminit superreaalsus (SR), mida K&E soovib tutvustada ka oma lugejaile.

Nagu filmis “Good-bye, Lenin”

Seal püüdis noorukist peategelane kunstlikult tegelikkust luua, et säästa oma ema ühinemisjärgse Saksamaa uutest realiteetidest. Ema oli punaaktivist, kes just Berliini müüri lammutamise eel langes koomasse ja pika teadvuseta oleku järel ärkas meelemärkusele, aga juba uuel maal. Mure et paraneval emal uut vapustust ei tekiks, pani poja teda ümbritsevat tõelust moonutama: ta kutsus külla ema endisi seltsimehi, kes siis etendasid tööeesrindlasi või pioneerimaleva liikmeid, nagu poleks midagi muutunud; ta otsis juba müügilt kadunud idasaksa etikette ja pakendeid toidukaubale, et ema ei ehmataks Lääne kaubamärgid… Aga tegelikkus vajus peale uksest ja aknast. Tõde trügis voodisse aheldet emani, nagu vastasmaja seinale ilmuv Coca-Cola reklaam. Mida takistada ei õnnestunud, seda proovis poeg vastuvõetavamaks siluda. Ta hakkas videoprofist sõbraga lavastama ja näitas emale AK libasaateid, kus seletati sirgeks kõige häirivamad muutused. See oli poja katse luua näivtõelust, mis päriselt ei õnnestund. Ema suri ikkagi ära.
Päris “Aktuelle Kamera” oli oma 20–30-minutises saates igal õhtul näidanud idasakslastele õiget kurssi. Sügisest 1952 sügiseni 1989 – kõik nood 37 aastat muidugi kogu tõtt tunnistamata. Kuid loobus lõpuks kursinäitamisest tõe kasuks ja tõehetk on täpselt teada – massiprotestid Leipzigis. Saade sai päristõele pühenduda vaid aasta ja ühe kuu, kuni AK detsembris 1990 lõpetati…
Eesti AK käsi on käinud teadagi teisiti. Millal eesti AK sai tõevahendiks, pole täpselt teada. Küll juubeldati äsja, mingi justkui omaette kaubamärgi poolsajandi pikkust järjepidevust tähistades: toodi välja AK veterantoimetaja, ühtlasi KGB-nuhk Uno-Georg Maasikas (1931) – muide, üks väheseid agente, kes seda ise tunnistanud. Lisagem, et selle kaubamärgi maaletoojad olid Vaappu (1917) ja Vladimir Raudsepp (1907–98), KGB-märgiga ajakirjanduslik perekond, kes seda ise tunnistanud pole. Viiekümnendail töötasid Raudsepad Saksamaa idatsoonis ning naasid sealt muretsetud uhiuue teleri ja värskete ideedega propagandatööle Eestis.
Aktuaalse kaamera laenatud nimi kõlbas sama hästi kui idasaksa perioodika Freie Weltist Frösini, mida sovetiaja lehekioskid pakkusid Lääne ajakirjanduse aseainena. Kõik on suhteline: mis on läänelik, seda võis päris-Läänest ära lõigatuna vaid kujutella. Samas kui Ida-Saksamaa viljeles oma kultuuri ja poliitikat just Läänt kontreerides.

Superreaalsus pidi olema ilus

Nii ei meenugi eesti lastesaateist nõnda hullu ideologiseerimist kui idasaksa Une-Mati ehk “Sandmännchen”, kelle unerännakud aina väisasid sotsialismiehituse tandreid olgu DDR-is või SSSR-is. Sandmännchenit lasti lühidalt ka Tallinna, kauem kummati ka Helsingi TV-s. Nii jõudis see bumerangina läbi siinsete teleekraanide tagasi sotsialismi rüppe. Lõpuks on Une-Matil läinud aga sama hästi kui AK-l Eestis – seiklused kestavad, ent pole enam nii ideelised. Kuid miks taheti neid nukufilme Soomes? – Kuigi punasekirjud, olid nad ju ilusad. Idaleeri animafilm oli üldse õrnem, roosam ja helgem kui Lääne animeeritud koomiks. Inetu ja üle võimete karm tegelikkus nõuab ju seda enam ilu ja inimlikku lootust…
Superreaalsuse ilu on lummanud isegi Suure Terrori uurijat Robert Conquesti, kes ajaloolasena oli paar kümnendit Lääne autoriteet stalinliku terrori küsimuses. Ometi on temagi öelnud, et kõigele vaatamata oli kommunism parem kui natsism, sest kommunismi ideaal oli ilusam. Kas ta ei paljasta oma pinnalisust asjast arusaamisel?
Jah, kommunismi ideaal kuulutas kadu riigile ajaks, kui inimesed ehtsa vendluseni jõuavad. Natsionaalsotsialism nägi täpselt vastupidist – riiki ülima eesmärgina. Kumb püstitas sihi ausalt, kumb oli valelikum – Ida või Lääne totalitarism? Või veel üks näide – fašism. Kõige valjuhäälsemalt kuulutas end ju autoritaarseks Benito Mussolini retoorika, propageerides totaalset riiki, aga… jättis samas kuninga võimu juurde ja tunnustas lisaks paavstivõimu. Fašism ei söandanudki üle minna ulatuslikele repressioonidele ega poliitmõrvadele, nagu käitus natsisotside režiim Saksamaal. Kommunism seevastu rüütas oma pretsedenditult kolossaalseid roimi heategudeks ja väitis neid korda saatvat masside nimel. Nii võimutses sovetiimpeeriumis enim roimarlik sümbioos, kus totalitarism oli ühendatud valede võimu – logokraatiaga. Ja need kahepeale andsidki tulemuseks SR-i.
Superreaalsus oli katse võõrandada (natsionaliseerida ja parteistada) inimlikku kujutlusvõimet. Sest ühelt poolt saab selle meelevõimega anda kuju millelegi, millel veel reaalsuses kuju pole – näha nähtamatut. Teisalt pakub kujutlusvõime ka eksikujutlusi, mis lasevad reaalsust paista nii, nagu ta päriselt ei ole või nagu ta võiks olla. Siin peitusid kujutlusvõime ergutamise ohud. Sestap vältiski SR fantastikasse kaldumist, ülla tuleviku lubadused ei küündinud n-ö silmapiiri taha. Sellepärast ei tahtnud ka kompartei oma ridadesse liiga ideelisi kommuniste, millised elavaina siiski sobisid seni, kuni oli vaja entusiasmi õhutada, hiljem aga kõlbasid vaid sotsialistliku realismi ilukirjandusse ja mängufilmidesse.

Sovetivõimurite siht...

oli luua – võimu nimel, abil ja poolt pealesurutud müütiline käsitlus tegelikkusest, n-ö ülim tõde ja tollele rajanev SR. Seda kõikekatvat moondusrüüd, iga isikut ja eluseika, kõiki sündmusi ja nähtusi, kogu maad ja ilma, möödanikku ja tulevikku varjavat miraaži kooti kommunistliku utoopia ideest. Ja see, nagu teada, suutis nii peibutada, uimastada kui lohutada. Mida nimetati Ülimaks Tõeks, oli õieti Suur Vale (utoopia).
Kuid loomulikult oli sel uskujaid nii alamate kui ülemate seas, sest SR sündis usust teadvuse ülimusse ning kosus oma ambitsioonikas soovis allutada elu müüdile ja luua kogu ilmale uus ilme süstemiseeritud ideist. Mis õieti taandus šamanistlikuks usuks sõna jõusse, lubas tegelikkust muuta palja manamise ja laiahõlmalise rituaalide kultuuriga. Milles oli ka bütsantslikku ja idamaist pettuselummust.
Nimetagem asi või logokraatiaks. Logokraatiaga (häbitu vale võim) võrreldes on SR aga pehmem ja usutavam termin, niisiis sobilikum viisakasse käsitlusse.
Kogu see Jumalata idealism kalgendus humanismi-loosungiga vehkiva nihilisti – endise terroristi –, küünilise valetaja käes kitsarinnaliseks fanatismiks: alanud inimliku õnne deklareerimisega, lõppes see täpselt vastupidise tulemusega – hävitas väljapaistvaid isiksusi ja ühiskonda tsivilisatsiooni mõttes. Tegemist oli seega eriti võika sümbioosiga, kus demokraatiaks nimetati totalitarismi. See oli pigem võrrand, kus Superreaalsus = Totalitarism + Logokraatia.

Suur Vale

laotus mitte üksi üle armetu kodumaa, see pidi katma ka ülejäänd maailma. Ülima Tõe nimel tuli pingutada ka välismaal. Kuulutada läänelik vabadus orjuseks, lavastada “revolutsioone” ning ponnistada uute maade rahvast “vabastamiseks”. Gorbatšovi liitlane NLKP KK-s Aleksandr Jakovlev on maininud, kuidas ta vähendas väliskomparteide rahastamist $25 miljonilt $12 miljonile, lisades, et rahvusvaheline kommunistlik liikumine oli “täiesti kunstlik elujõuetu moodustis, mida päästis suurel määral NLKP raha”. Seda välismaist kommunistlikku liikumist vajas kompartei ju samuti siseotstarbel, oma maa poliitilise süsteemi õigustamiseks alamate ees.
Superreaalsus on teabevälja riigistamise katse tulemus, mis seni – hästi või halvasti – aga on õnnestunud vaid totalitaarsüsteemis, nimelt ida-totalitarismi ehk sovetismina. Õnneks ei suudetud teabevälja täielikult riigistada. Parimaks tõendiks on ses väljas õilmitsenud anekdoodid, mis isegi rängimal Stalini ajal ei kadunud käibelt, vaid tänu rahvaluulelisele tabavusele just siis rahva mälus juurdusid. Sovetiaeg oli anekdootidest rikas ja see sisendab optimismi.

Superreaalsus pole kunst

Vahemärkuseks ei soovitaks SR-i seostada küll kunstivooludega, näiteks sürrealismiga, mida on inglise keeles kah tuntud kui superrealism; veel enam on seda ette tulnud hüperrealismi sünonüümina. Kui siiski otsida paralleele, võiks superreaalust kirjanduses-kunstis võrrelda varase sotsrealismiga, kus päris kunstikriteeriume asendasid poliitilised. See-eest on mõni sovetisüsteemi kogenud kunstnik (Eestis näiteks Jaan Elken) suutnud sotsrealismi väljutada oma hingetust kestast ja heita talle jumalikku valgust, mis toob kunstivahenditega nähtavale SR-i sünged varjud ja moraalse tühisuse ning ühtlasi naelutab kinni selle suurejoonelise pettuse, mille konksu otsas on rippunud hulganisti selle maailma suuri tegelasi. (Teine elav näide – tandem Vitali Komar-Alex Melamidi lõuendid aastaist 1982–83. Ühel neist muutub Krimmi konverents Euroopa jagamise müsteeriumiks ja USA president heauskseks tulnukaks (ET), kes Jaltas kohtub Vana Maailma kurjemate geeniuste – kahe vuntsiga, Jalta vaimu tõelist ligidust kehastab aga – mis siis, et ajalugu sest vaikib – hoopis Hitler. Komar ja Melamid töötasid aastani 1977 Moskvas; pärast suurema grupi sõltumatute kunstnike vabaõhunäitust, kurikuulsat buldooserinäitust, mille sovetivõimurid roomikulintide alla muljusid, polnud neil kodumaal enam tulevikku ning see Sots-arti sari valmis juba Ameerikas.)
Kommunismi materialistlik õndsusidee on suunatud rangelt tulevikku: inimene loobugu tänasest tuleva nimel ja lootku paremat elu järelpõlvele. Ta pidi olema justkui tulevaste asjade vari, saades niiviisi SR-i osaks isegi. Moskva-kesksust ja vene keele ülimust surus peale ajaloo- ja kultuurikäsitelu, kus ainuõigeks pidi kujunema taoline rahvuskirjandus, mille algtekstid ja esmatrükid ilmuvad vene keeles; kus lauluhääleks kõlbas vaid stepilaulu matkiv, avarusse pürgiv vene kool, mida oli kõige lihtsam võimsaks karjuda laia impeeriumi pidi tuuritades – sest maailma pääses ju vaid Moskva kaudu!

Superreaalsus murenes

See polnud absoluutne. Murendajaid oli nii sees- kui ka väljaspool. Üle piiri aitas siin kaasa – kogu II Maailmasõja järgne välisringlevi aktuaalse maailmapildi ja puudulike siseuudiste kompenseerijana. Kõige täpsem vastus superreaalsusele oli alternatiiv-ringhääling, nagu RL või RFE Münchenist; baltimaalaste õnneks tõhustas SR-i murendamist ka Lääne avalik diplomaatia, ja eriti tähtis oli siinsele publikule Balti küsimuse tõstatamine vastukaaluks nukurežiimidele ja 1940. a revolutsioonilavastuse pildi populariseerimisele.
Lisaks eelloetletu retseptsioonile ja tervele reale lokaalseile või läänelikele subkultuuridele sai Eesti abi ka rahvuslikust kirjandustraditsioonist – tavast kajastada kaasaega traagilisel või trotslikul moel, aga oma tulevikuvaateis jääda pessimistlikuks. On üks eesti keele eripärasid ju puuduv tulevik. “Kuna meil pole tulevikku, siis” – on Uku Masing öelnud – “pole [meil ka] aega filosoofilises mõttes… [---] Meie eeldame, et tulevik on olevik, ja kuna me seda teeme, elame alati olevikus…” See on ilmselt üks põhjusi, miks meile ei läinud korda ka selline tulevikku-usk nagu kommunism.

Futuroloogia

Lääs pakkus omaette alternatiivi siingi – futuroloogia. Selle SR-iga ühitamatu õpetuse kuulutas Moskva muidugi ebateaduseks: milleks see, kui on olemas teaduslik kommunism! Sügisel 1979 kõneldi Ameerika Hääles Taagepera võrrandist, mis ennustas juba lähitulevikus Maale rahvastikukatastroofi. Washingtoni häälekandja kõneles dr Taagepera suu läbi seega hiigelkriisist, “mida võib nimetada ka ülivähiks, kus inimkond on vähi osas, kes õgib biosfääri tasakaalu, hävitab selle, millest toitub, ja seega hävib ka ise”.
“Poliitiliste teaduste vallas on dr Rein Taagepera kõige enam tegelenud rahvastiku küsimuse kui globaalprobleemiga. Dr Taagepera teiseks huviks on rakendada matemaatikat poliitteaduste lahtimõtestamiseks. Kuidas on see juhtunud, et ta ennustab maailmale n-ö viimset päeva?” küsis Ameerika Hääl ja andis sõna doktorile endale, kes kirjeldas lähemalt oma 1979. a algul ilmund uurimust tehnoloogia, loodusvarude ja rahvastiku mõjutustest. Rahvaarvu ja tehnoloogiataseme tõusude vastastikused seosed andsid kokku diferentsiaalvõrrandite süsteemi, kus väljendub rahvastiku kasv ajas ja kust langeb välja tehnoloogia. Nii tekkis alul väga aegamööda kasvav hüberboolne kõver, mis lõpuks kohutava kiirusega siirdub lõpmatusse. Esimese üllatuse tõi võrrandi autorile lahendamise hõlpsus. Peale selle sobisid võrrandisse hästi minevikus kogutud andmed Maa rahvastiku kohta. Lõpuks vapustas Taageperat, kui ruttu võrrandi järgi lähenes viimnepäev: “Järgmine šokk tuli, kui hakkasin vaatama, millal tuleb selle võrrandi järgi viimnepäev, mil rahvastiku arv jõuab lõpmatusse. Ning see tegi välja aasta 2005…”
Õnneks on esialgu ära jäänud nii viimnepäev kui kommunism.

Sovetliku näivtõeluse järelmid

Siia – nagu SR-iga üldse – sobib suurepäraselt saarlaste ütlus: kes veerand usub, on poole petta saand. Samamoodi prooviti meil suvest 1988 ja eriti 1989 asendada rahvussümboolika tähendusi… Tänaseks on ärkamisaegsed massiliikumised asendanud nostaligilised-Ostalgilised parteid, kes sooviks tagasi nomenklaturat, näpuga rahvavaenlastele osutavat parteiajakirjandust ja võib-olla oma kolmapäevastes unenägudes ka SR-i. Nii valus on neil lahti rebeneda kõiketeadvuse küljest, millel kommunism on rajanenud. Uku Masing on öelnud: “Mida vaesem ja viletsam on inimese maailm, seda agressiivsem ta on, seda jonnakamalt ta nõuab selle ainukehtivust.” Eestis on see inimmass üks SR-i järelm. Teine ja selgelt masendavam, et poole inimpõlve möödudes hoiab SR meid oma presidendivalikus nii kehvade variantide küüsis, nagu valik plaanikomitee ja KK-büroo juhtivtöötajate vahel.
Ja miks kannatab Eesti praegune võimuladvik välja inimesi, kes seda ühiskondliku õigluse seisukohast ei vääri? Nukurežiime etendades kordasid need mehed Eesti vallutajate jalge ees andamitoomise rituaale, nad tegid seda aastast aastasse, justkui oleks see moodne kümnis oma kommunismiusu kinnituseks. Seisab Moskva korraldusel ju resolutsioon, mis lihtlabaselt nõuab toitu võõrale väele, kuna oma õige ajal toita ei raatsitud. Rüütellikult galantne võiks see ju olla ainult SR-is! Tegelikkuses on see traditsiooniline kintsukaapimine.
Nii on üpris õige küsida: kas SR on ikka otsa saanud? Tema pikaajalise toime tagajärg on igatahes tunda praeguseni: tõde on raske kuulutada, kui vale on juurdunud.

* * *

KOMMENTAARIKS ESSEELE SÕNASELETUSI:

Superreaalsus – võimu nimel, abil ja poolt pealesurutud müütiline tegelikkusekäsitlus; teabevälja riigistamise katse tulemus.


Teabeväli – inimsuhtluses loodav keskkond, teadvusväline ehk n-ö elutu semiosfäär.

Superreaalsus – usk teadvuse ülimusse, soov elu müüdile allutada, süstemiseerit ideedest maailmale uus ilme luua; rääkis igati selle autorite idealismist, sest algas inimliku õnne deklareerimisega, kuigi lõppes täpselt vastupidise tulemusega, hävitades ühiskonda tsivilisatsiooni mõttes. Venemaa vajas superreaalsust nagu võluloori, millega katta ja kaunistada viletsust ning häda. Kujunes seal põhijoontes välja 1917–34. Seda omapärast moondamisrüüd kooti nn Ülimast Tõest (loe: suurest valest) – kommunistliku utoopia ideest, mis suutis niihästi lohutada kui peibutada. Vastav propaganda mitte niivõrd ei loonud tegelikkust kui seletas üle, ümbritsevat justkui meelepärasemaks manades. Võrreldes logokraatiaga (häbitu vale võim) on superreaalsus terminina pehmem ja usutavam.

Kuis toimis? Piiri kommunismi müütilise tegelikkuse ja inimeste maailma vahel, superreaalsuse ja reaalsuse vahel kaitsesid valitsejad esmalt enam füüsilise, edaspidi aga aiva valdavama vaimse vägivallaga. Vaimse terrori vahendid küündisid vulgaarteadustest karistusmeditsiinini; eriti oluline oli tsensuur, samuti kontrapropaganda, millest üks pärines tsaariajast, teine kujunes välja Stalini teesi najal N Liidust kui piiratud kantsist.

Superreaalsuse murendajad

a) välismaalt

  • II Maailmasõja järgne välisringhääling aktuaalse maailmapildi ja puudulike siseuudiste osas, täpseim vastus superreaalsusele oli alternatiivringhääling, eriti RFE ja RL;
  • Lääne avalik diplomaatia, Külma sõja oluline koostisosa,
  • meie puhul ka Balti küsimuse tõstatamine vastukaaluks sovetlikele nukurežiimidele ja 1940. aasta revolutsioonilavastuse pildi populariseeri­misele;

b) Eestis

  • rahvuslik kirjandustraditsioon kajastada kaasaega traagilisel või trotslikul moel ning jääda tulevikuvaateis pessi­mistlikuks.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv