Kultuur ja Elu 2/2006


Kultuur ja Elu 1/2006

 

 

 

 “Tallinna lahingus vangistatud hitlerlased” – tõde moonutav pildiallkiri Nõukogude Eestis ilmunud raamatust “Sõjateedel”.

Punaolevik

tekst: jüri liim

Kas saame rääkida taastatud Eesti Vabariigist, kui kogeme punapärandit lausa igapäevaselt? Jüri Liim purustab mitmed senilevinud propagandamüüdid.

Olematu vabastamislahing

Nii minevikus ja eriti kaasajal on hästi teada, et mitte mingeid Punaarmee Tallinna vabastamislahinguid ei toimunud. Ühte ja teist selles osas on avaldatud, kuid kaugeltki mitte täit tõde. Legende oli punastele vabastajatele aga vaja ja nii see käiku läkski. Tegelik tõde on hoopis teisene.
Eesti Korpuse vägede ülemjuhataja kindralleitnant Lembit Pärn andis oma eelvägedele käsu: kiirelt liikuda Tallinna peale ja jõuda sinna, ennetades venelaste teisi üksusi. Kindral ütles oma lähikondlastele veel: Eesti Korpus peab sinna jõudma kiiresti juba ainuüksi sel põhjusel, et venelaste väed ei hakkaks Tallinna rüüstama, elanikke vägistama ja tapma.
Paraku sai rüüstamisi teoks, sest korpuse ridu oli täiendatud pidevalt Venemaa venelastega. Korteritesse tungiti, varasid omastati. Millegipärast oli ivanidel eriti suur haigus kellade suhtes. Röövimistele-marodöörlusele pandi siiski kähku piir ja seda otseselt Pärna käsul. Marodööride osas sai teoks ka karm sõjaaja lahend - mahalaskmine.

Tallinna "vabastamislahingute" punase lipu epopöa

Alljärgnevat olen kitsamates ringkondades rääkinud, kuid laiemaks avaldamiseks ootasin soodsamat situatsiooni. Teatavasti oli Punaarmeel kombeks oma võitude-vallutuste tähistamiseks kättesaadud linna mingisse kõrgesse torni või hoone katusele püstitada punalipp-võidulipp. Sellise käsu andis ka kindral Pärn. Seda oli vaja veel ka näitamaks, et Tallinna ei ole vaja tulistada, sinna lahinguga siseneda ei ole mõtet, sest Eesti pealinn on juba vaba.
Kindrali resoluutne käsk oli võitlejatele antud, kuid käsutäitmisele minejatel ei olnud punalippu olemas. Käsk aga oli vaja tingimata ellu viia. Tankidega Tallinna kesklinna suundudes ja praeguse Musumäe lähedal oleva elamu juurde jõudes (nõukogude ajal ja ka praegu on selles hoones Laste Maailm) märgati, et seal ühe korruse aknast ripub alla hiiglaslik, voodilina suurune saksa haakristiga punane lipp.
Mehed kaua ei mõelnud, tormasid majja ja vedasid lipu tuppa. Saksa haakristiga punase lipu alumine pool käristati ära, roniti tankile ja sellega suunduti Toompeale. Seal Pika Hermanni tornis aga lehvis juba Eesti trikoloor.
Korpuse mehed olid tornis viisakad, selgitasid olukorda ja küsisid seal olevalt erariides isikult luba heisata ka punane lipp. Asjaosaline oli igati mõistlikult arusaav ja lahkelt lubas seda: Noh, kui vaja, siis vaja. Nii heisati see käristatud punaplagu allapoole eesti lippu. Lehvisid need kaks plagu kenasti koos veidi rohkem kui kaks tundi.
Siis aga sattus Toompeale mingi venelasest kõrge sõjaväelane - kuuldavasti politrukkide sordist. See läks lausa marru ja sülge pritsides kukkus vene keeles röökima. Matt, matt, matt, mis see siis on, mida see veel tähendab. Kohe kõik maha võtta. Kohalolnud alluvad hakkasid täpsustama: mida tähendab kõik maha võtta? Politruk läks uuesti marru: mis, kas te olete turakad, et aru ei saa. Ainult nõukogude võidu punalipp tohib tornis lehvida.
Käsutäitjad ronisid jälle torni, vedasid mõlemad lipud alla ja seejärel heiskasid uuesti vardasse käristatud saksa punalipu. Nii see jäigi lehvima.
Järgmisel päeval aga oli vaja Tallinna vabastamislahingute võidusümboli heiskamist jäädvustada. Nii läks käima kolmas rituaal, sedapuhku õige ja mitte narmendava servaga lipuga. Punast võidulippu heiskama määrati leitnant J. Lumiste. Foto ei tulnud korralikult välja ja nii retušeeriti seda hiljem tublisti. Raportis aga pandi fotografeerimise toimingu sooritamise daatumiks kirja vajalik "vabastamise" kuupäev.
Nii on tegelik Tallinna "vabastamislahingute" punase lipu epopöa. Legendi ja legende on punastele ju läbi aegade pidevalt vaja olnud. Selles osas on nad ikka olnud suured jutumeistrid.

Olematu lahingu olematud langenud

Ka selles osas olen ma tõde avaldanud, juba aastal 1995 Raadios TOP ning hiljemgi veel. Millegipärast seda punamoolokit on nüüdsel ajal hakatud nimetama armsalt "Pronkssõduriks". Tegelikkuses on tõde sellega hoopis teine. Teatavasti püstitati see monstrum Tallinna vabastamislahingutes langenutele. Püstitati olematu lahingu olematutele langenutele. Müüti ja stalinlikku pühapaika aga oli vaja. Nii mõeldigi välja vabastamislahing ja nendes rasketes lahingutes langenud punaarmeelased, vangivõetud sakslased ja mida kõike veel. Selle samba tegelik nimi aga on hoopis teine. Teatavasti püstitati SDV Berliini sektorisse Punaarmeele hiiglaslik ausammas. Sellel sambal seisab telkmantlis punaarmeelane, purustades mõõgaga haakristi ja hoides vasakul käel väikelast. See sõdur sai nimeks "Aljoša" (laps aga huumorikate venelaste seas nimeks kääbik). Meie Tallinna punased venelased aga hakkasid Tõnismäe soldatit hiljem nimetama: "Eto naša Aljoša (see on meie Aljoša)." Kõik teised nimetused on meie punatruude eestlaste väljamõeldised, nagu ka see praegune variant. Kõikvõimalike põhjendustega püütakse seda "pronksvabastamist" iga hinnaga säilitada.
Selle viimase kohta ma olen avalikult öelnud: kui sa paned sitahunnikule juurde sildi "tort", ega see siis sellega söödavamaks ei muutu. See oli ja on Eestimaa ja eestlaste anastamise, nende üle võidu saavutamise pronkstähis. Selle kuju modelliks oli kuuldavasti vägagi kuulus eesti sportlane, kes mitte minutitki ei ole olnud Vene väes, rääkimata sõjast. Sellele vaatamata aga topiti ta Vene mundrisse. Ja ega mees ei siis ega ka nüüd ole selles osas protesti esitanud, vaikib siiamaani, kuigi on suuresti pajatanud rahvuslusest-eestlusest ning anastajatest.
1947. aastal kirjutati pronksmooloki avamise kohta nii: "Kolm aastat tagasi võidukas Nõukogude Armee, kelle ridades võitlesid ka Essti Kaardiväe Laskurkorpuse sõjamehed, vabastas jäädavalt võõrast võimust meie sünnimaa pealinna Tallinna. Sellel päeval kolm aastat tagasi, 22. septembril 1944, heiskas eesti sõjamees vabaduse punalipu Pika Hermanni torni. Koju olid jõudnud eesti rahva parimad pojad, need, kes siit lahkudes olid tõotanud tuua vabadust oma sünnimaale ja rahvale. Tallinn oli jälle vaba!
Suurima tänu ja austustundega mälestasid Tallinna elanikud sel päeval neid vapraid Nõukogude Armee võitlejaid, kes meie vabaduse eest võideldes olid ohverdanud oma elu. Tallinna vabastamislahinguis langenud kangelaste mälestussamba pidulikule avamisele kogunes arvukas hulk pealinna eesrindlikke töölisi ja stahhaanovlasi, asutuste teenistujaid, sõjaväelisi ja teisi. EK(b)P Keskkomitee sekretäri seltsimees N. Karotamme südamliku sõnavõtu järel kõlasid Nõukogude Liidu hümni pidulikud helid, mille saatel seltsimees Karotamm vabastas mälestussamba kattest. Ilmus nähtavale imposantne Nõukogude Armee võitleja kuju."

Nii see väljamõeldud legend jäädvustati, vale põlistati. Seda valet aga ei ole julenud kõrvaldada ja tõde kehtima panna mitte ükski taastatud Eesti Vabariigi valitsus.
Tõde sellest pronksisest valest aga on veelgi jubedam teadaolevast. See pronksist stalinismi moolok on absoluutselt vales kohas ja samas ta on ka õiges kohas. Vale koht seisneb selles, et asub kiriku lähedal. Õige koht aga selles, et keskajal maeti sinna musta katku haigeid - see aga on punane katk.
Tõnismäe pronkssoldati lähedale on kirjade järgi (või ei ole?) maetud 13 vabastamislahingus langenut. Lisaks kaks tundmatut. Tol ajal kiiresti püstitatud vabastajate esialgse puupüramiidi juurde oli vaja mulda sättida ka langenuid. Sellega oli samuti kiire. Langenuid leida aga oli võimatu. Nii hakati kokku koguma kõike-kõiki, mis võimalik ja sõna otseses mõttes toodeti omakäeliselt langenuid juurde.
1944. aasta septembrikuus ja hiljemgi veel pajatati rahva hulgas omapäraseid lugusid "vaprate vene solbanite kangelastegudest" Tallinnas. Ühed lood olid korterite riisumistest, teised aga riiklikes ettevõtetes, kauplustes kordasaadetud teod.
Viis või kuus meest nendest ausamba juurde maetutest olevat tolleaegse info põhjal surnud puupiirituse joomise kätte. Kahe tundmatuga aga oli palju markantsem lugu.

Kaks venelasest sõdurit jäi Tallinna Viinavabrikus alkoholi riisumisega patrullile vahele. Kinnivõetutel ei olnud dokumente ja ka nimesid ei öelnud, ainult vandusid ja räuskusid ropult. Et teada saada, kellega tegu, selleks aeti kokku Tallinnas olevate väeüksuste komandörid, et nood tunnistaksid soldatite alluvuse kuulumist. Komandöridest mitte keegi ei tahtnud neid enda omadeks tunnistada. Kõik oli igati mõistetav, Eesti Korpuses kindral Pärna poolt kehtestatud reeglite järgi oleks sellisel juhul üksuste komandörid pagunitest ilma jäänud. Nii lasti need sõdurid maha kui marodöörid. Kuna vabastamislahingute jäädvustamiseks oli langenuid vaja, siis maetigi need kaks marodöörist viinavarast Tõnismäe tulevase "Aljoša" lähedale kui kaks tundmatut. Nii on juba aastakümneid käidud selle väljamõeldud legendi variante kummardamas ja käiakse endiselt.
Oli aeg, kus seal põles igavene tuli. Kaasajal on selle taastamist nõudnud Tallinna Volikogu vene saadikud. Taolise nõudmise allkirjastas Vene Kultuurikeskuse tähtis tegelane Nikolai Solovei. Eks see tuli ole seega siis nende arvates otseselt venelaste kultuur. Igavese tulega seoses olen omal ajal näinud olukordi, kus sellest leegist oli otseselt kasu vene noorukitele. Lähedal olevast poest osteti sardelle, põõsast murti vemblad, lükiti sinna vorstid ja hakati neid igavesel tulel küpsetama. Kindlasti oli see igati mõnus ja maitsev, eriti kui kõrvale rüübati vodkat.

Läbi aastate on selle sambaga haritud Eestimaa noorte hingi. Nii venelastest kui eestlastest kooliõpilasi aeti sinna pidevalt auvalvesse. Kuid nende valvetega tekkis probleeme. Möödaminevad vene noorukid hakkasid valveseisakus olevaid tüdrukuid sageli käperdama. Asi läks nii hulluks, et piirkonda oli vaja paigutada alalised miilitsapatrullid.
Kaasajal kogunevad kaks korda aastas Tõnismäele meie anastajad ja nende järeltulijad. Mida kõike seal ei tehta. Väljas on Nõukogude Liidu lipud ja sümboolika, Stalini portreed, viinapudeleid kummutatakse, lällutatakse. Politsei napid jõud aga vaatavad seda kõike rahumeelselt pealt. Proovi aga sina näiteks kasvõi õlut kusagil pargipingil rüübata, siis ollakse sul kohe kraes ja tehakse väärteoprotokoll. Selleks on neil julgust rohkem kui küllaga.
Võimud pajatavad, et see venelastest stalinistide põlvkond peatselt lahkub siinsest maailmast ja siis jääb kõik soiku. Paraku see ei ole nii. Uus põlvkond on kenasti peale kasvatatud. Selles osas on iga-aastaselt tublid näited samal Tõnismäel. Poisikestel kaelas pioneerirätid, peas sõduripilotkad, õlgadel pagunid, käes automaadid jne. Kõik läheb uuele ringile ja jääb endiselt õlmitsema. Stalinismi pärandina.

Punane Tallinn

See formuleering on igati omal kohal ja käib mitte ainult Tallinna kohta. Tooksin selles osas mõned näited, tegu oleks nagu teisenenud Eesti NSV-ga.

Tondi kasarmud

Igal aastal käivad Eesti tähtsad tegelased kõnet pidamas Tondi kasarmute juures, meenutamaks seal sõjakoolis tegutsenud eesti ohvitsere, nende õppimisi, tegemisi ja saatust. Peetakse isamaalisi kõnesid - venelaste mälestuskivi lähedal. Vene punaohvitseridele on see tekstiga kivi olemas juba ammu, eestlastele aga seni mitte kui midagi.
See vene ohvitseride kohta käiv vene- ja eestikeelne tekst pajatab järgmist: Siin asus 1940. - 41. a. Tallinna Sõjakool. Igavene au ja kuulsus tema lõpetajatele, kes andsid oma elu meie kodumaa vabaduse ja sõltumatuse eest Suure Isamaasõja rinnetel aastail 1941-1945. Nüüd on see kivi ja tekstitahvel kenasti üle klantsitud ja isegi aiaga ümbritsetud.
Taolise kivi koht oleks okupatsioonide muuseumis. Kohas, kus sõna "okupatsioonide" ei juleta muuseumi kõrvale panna. Kuid miks just nimetus "okupatsioonide" - see on kummaline. See, et saksa väed olid Eestis, toimus sõja käigus. See oli sõjast tulenev. Kuidas saab nendega seoses olnut võrrelda olukorraga, kus Nõukogude Liit okupeeris meie riigi poolesajaks aastaks? Tegelased - teie loogikas ja tegevustes on lombaklus! Tegelikult tuleks sellist käitumist kanda arguse valdkonda.

Jevgeni Nikonov

See on legend vaprast vene madrusest, kelle olevat elusalt põletanud sakslased. Palju aastaid paiknes selle kangelase mälestusmärk Kadriorus. Piirkonna paekalda nõlva lähedal aga oli vastavalt tähistatud puu, kus teda olevat põletatud. Vastavalt puude hävimisele rändas see tähis pidevalt uute puude juurde. Olümpiaregati paiku käis elusalt põletatud madrus oma mälestusmärki kaemas, sõnades vaimustatult: "Dovolnotaki krasivõi (üsnagi ilus)."
Ärkamisajal vasebuumi ja metallivarguste perioodil üritati pronksmadrusel pead otsast ära saagida. Seejärel kuju kõrvaldati, suur kivikuup aga jäi kohale. Sinna viidi alati lilli. Seejärel koristati ka kivikolakas, maha jäi aga alusplate. Samale paigale viiakse punastel tähtpäevadel jätkuvalt punaseid lilli. Elusalt põletatud madruse auks.

Maarjamäe Memoriaal

Sinna rajati hiljuti mälestusmärk saksa poolel sõdinud meestele, nende väeosadele. Terve rida väeosade nimesid on raiutud mõnele plaadile. Kõrval aga on tohutu rivi suuri plaate igale Eesti vallutamises osalenud Nõukogude väeosale. Muide, eestlaste võitlustähiste avamispäeval pandi arvukalt lilli ka punaarmee väeosade graniitpostamentide jalamile. Lilli pandi ka neile, kes osalesid Tallinna pommitamises. Inimesed, minge Maarjamäele ja vaadake seal olevaid okupantide tähiseid.
Vale on ju üleüldse kogu Maarjamäe Memoriaal, kuhu olevat maetud vene meremehi. Tegelikult oli tol ajal lausa avalik saladus, et mulda läksid ka kirstud, mis olid täidetud saepuru ja laastudega. Nii sündis ka see legend suurest vaprusest. Sama memoriaali juures olevatel tribüünidel ju vannutati omal ajal ka üliõpilaste töömalevaid. Nüüd aga olevat kogu see jama kultuuriväärtus, nagu ka mitmed teised samasugused puuslikud, milliseid on Eestimaal rohkem kui küllaga ning mis suure hoole ja armastusega üle klantsitakse.

Punazombi

Kuid au sees on Tallinnas jälle ka üks punarevolutsionäär. Nõukogude Eestis oli selline kompleks nagu Hans Pöögelmanni nim tehas. Ärkamisajal tema mälestustaies koristati tehase territooriumilt ja peideti mitmeks aastaks kuuri. Olude rahunedes ja nähes, et enam pole midagi karta, toodi Hansuke kuurist välja ja pandi pidulikult tagasi oma kohale. Seisab zombist Pöögelmann nüüd Tondi kaubanduskeskuseks saanud territooriumil juba mitu aastat.

Okupatsiooniväe sümbol

Seda võite imetleda Tallinnas kino Sõprus naabruses Vana-Posti 11/13. Vene mereväe ühel kunagise baseerumishoone garniisil on selle militaarstruktuuri tunnus. 2001. aasta suvel võeti hoonelt tellingud ja siis avanes uuesti endisel kohal olev okupatsiooniväe sümbol. Sedapuhku aga oli punane viisnurk värvitud siniseks. Peale hoone vastuvõtmist kaks nädalat hiljem värviti viisnurk tagasi punaseks ja see on koos ankru ja muude atribuutidega endisel kujul aus ja uhkuses omal kohal siiani.

Kummardus Moskvale

Me räägime järjepidevusest, Eesti riigi taastamisest, ülekohtute heastamisest. Paraku need asjad ei taha paika pidada. Selles osas veel üks näide. Tallinnas Vabaduse väljakul on kaunis Eesti Wabariigi aegne hoone, mille katusel oli omal ajal suur kiri "Eeks Maja". Selles hoones asus ka kohvik Kultas. Nõukogude ajal sai kohvijoomise koht nimeks Moskva.
Kaasajal, vaatamata kõlavatele sõnadele ja tulistele kõnedele, toimub ja saab teoks palju kummalist. Arvestades Eesti ajalugu, Tallinna ajalugu, meie põlist kohvikukultuuri, pidanuks kõigi eelduste kohaselt taastuma kohvik Kultas. Ometi taastati mitte see, vaid kohvik Moskva. Avamispäeval oli hoonel hiigelsuur punane loosung. See toretses seal kolm päeva. Siis leidsid võimud, et see välispidine punane ei ole sobilik. Küll aga on igati sobilik ja meelepärane sisemine ajalooline punamine kas või nime osas. Kui see ja teised esitatud situatsioonid ei ole nõukogude aja pärandi põlistamine, siis mis see on?
Eestis on siiani problemaatiline "Vabaduse samba" püstitamine. Milliseid põhjendusi selle mitterajamise osas pidevalt esile tuuakse, on üpris hästi teada. Samas oleks nagu selle rajamise aeg veel mitte tulnud…Sest seda vabadust, mida me kõik igatsesime - Eesti riiki ei ole siiani olemas. Küll aga käib paljuski suurte tuuridega Eestimaa, eestlaste, meie keele ja meele hävitamine. Kui nii kestab ja käitutakse jätkuvalt, siis mitte kunagi ei tulegi tõelist Eesti riiki, rääkimata vabadusest.

Kuid meil on veel vägagi tõsiseid, lausa ohtlikke olusid

Kõige eelesitatu juurde käivad kindlalt siia jäänud, siia jäetud vene sõjaväelaste küsimused. Kuidagi ei saa selles osas silmi kinni pigistada ja olukorrast mööda vaadata. Need olud on endiselt problemaatilised ja saavad eriti tõsisteks tulevikus.
Selles osas oleks vaja esitada mõnda ajaloolist situatsiooni ja dokumenti. Ehk esitamisele tulevad materjalid ja tekstid vähendavad või kustutavad maha eufooriat, millised on juba aastaid käibel. Tõde on aga sageli vägagi karm ja tihti pöörab senised tõekspidamised pea peale. Nii võib juhtuda ka nüüd, seda juhul, kui rahvas ei ole lõplikult muutunud pimedaks, kurdiks ja tummaks.
Eesti rahva kohta on sageli öeldud ja öeldakse ilmselt ka edaspidi: eestlased on orjarahvas, oma tõekspidamistelt ja käitumiselt ülimalt orjameelsed ja kõigega leppivad. Ma ei ole sellega nõus. Eestlased enamuses ei ole orjad, sest ajalugu pajatab, et isegi orjad on korduvalt üles tõusnud ja oma õiguste eest võidelnud. Eesti rahvas aga ei võitle enam mitte millegi eest, vaid nokib usinalt ka neid väheseid, kes veel julgevad suud paotada.

Jeltsini ukaas Venemaa armeest

Esitamisele tulev dokument on unikaalne ja kuulus omal ajal salastatute hulka. Ja eks selleks oli ka põhjust ning seda just peale kurikuulsat aastat 1994, kui Vene väed justnagu Eestist lahkusid. See dokument oleks tekitanud küsimusi ja küsitavusi, kas ikka Lennart Meri oli Moskvast Jeltsini joomapeolt tagasi tulles kangelane.
Siiamaani ju kiidetakse, et just tänu Merile lahkusid Vene relvajõud meie maalt. Selles dokumendis on näha, millal okupatsiooniväed muutusid kolmes Balti riigis siin viibivateks ajutiseks väekontingendiks. See oli siis ja on siiani lustlik formuleering.
Sama lustlik neile, kuid dramaatiline meile, on ka see paguniteta tuhandepealine jõuk, kes siia tegutsema jäi. Ainult et see jõud ei viibi siin enam ajutiselt, vaid on pesa pununud alatiseks. Nii nägi ette tolle aja Vene militaristide programm ja Eesti punaste kavad. Mõlemad planeeringud olid ja on kaugsihikuga.
Ideoloogiliseks nuhtluseks on meil siiani organiseerunud ja tegutsevad Venemaa sõjaveteranide erinevad kollektiivid. Need on need, kes pidevalt liputavad punalippe, soovivad Nõukogude Liidu taastamist ja koogutavad endiselt isakese Stalini ja stalinismi poole

* * *

VENE FÖDERATSIOONI PRESIDENDI UKAAS

Põhja-Läänetsooni väegrupeeringu ja Balti Laevastiku üleminekust Vene Föderatsiooni juristiktsiooni alla. Seoses Nõukogude Liidu eksisteerimise lõppemisega ja kindla juhtimise all olemise vajadusega ja Põhja-Läänetsooni väegrupeeringu ja Balti Laevastiku funktsioneerimise kindlustamise tagamisega määran:

  1. Põhja-Läänetsooni väegrupeering ja Balti Laevastik üle viia Vene Föderatsiooni jurisdiktsiooni alIa ja SRÜ Relvajõudude ülemjuhataja alluvusse.
  2. Määrata, et Põhja-Läänetsooni ja Balti Laevastiku tegevuse finantseerimine viiakse läbi Vene Föderatsiooni eelarvest.
  3. Vene Föderatsiooni delegatsioonil otsekohe alustada läbirääkimisi Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Eesti Vabariigi delegatsioonidega vägede ja merejõudude staatuse ja väljaviimise korra määratlemiseks nimetatud riikide territooriumilt.
  4. Määrata kindral-polkovnik Mironov Valeri Ivanovitš Vene Föderatsiooni volitustega ajutiselt Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Eesti Vabariigi territooriumidel viibivate vägede ja laevastiku jõudude väljaviimise küsimustega tegelema.
  5. Ukaas astub jõusse selle allakirjutamise momendist.

Vene Föderatsiooni President B. JELTSIN
Moskva, Kreml. 27. jaanuar 1992. aasta
All on pitsat:Vene Föderatsiooni Presidendi Asjade Administratsioon
Üldosakond Nr. 1


* * *

Nõukogude Venemaa sõjalised nõudmised Eestile

Venelaste punavägi on Eestimaa pinnal alati käitunud ülbelt ja võimukalt. Taolist käitumist ei ole läbi ajaloo kasutatud mitte ainult eestlaste maal, vaid ka igal pool mujal, kuhu nad jõuga sisse tungisid.
Väga ülbelt käitusid nad ka Eestimaa ärkamisajal, kuigi enne seda hoiti end teatud määral vaos. Üheks põhjuseks olid hõivatus Afganistanis ja maailma riikide tähelepanu olukorrale Balti anastatud riikides. Seejärel aga hakati käituma hoopis teisiti. Kuna tol ärkamisajal valisin enda tegevusmaaks vast kõige olulisema valdkonna - nõukogude okupatsiooniarmee vastu tegutsemise, siis tean ka neist oludest, avalikest ja varjatud eesmärkidest üsnagi palju.
Just teades punaväe tegelikkust ja nende plaane, olin ja olen resoluutselt vastu Lennart Meri ja Boris Jeltsini Moskva sobingule, milline sõlmiti just nagu punavägede lahkumiseks Eestist. See oli kuritegelik sobing. Eestist lahkusid põhiliselt vaid ajateenijad ja väike osa ohvitseridest. Neist viimastest peamiselt kõrged ohvitserid, keda Eestis tunti vaat´ et lausa nägupidi.
Enne Lennart Meri sobingut aga tegutseti Eestis plaanipäraselt, viies ellu kavandatud eesmärke. Paljuski lähtuti oma tegevustes sellest, et Eestis võib kõike juhtuda ja varuvariandina enda kohaloleku säilitamiseks tuleb siin varakult erru (reservi) minna. Nii tehtigi.

Täites seda plaani, ei unustatud ka teisi variante ja nende elluviimiseks või ka soodustamiseks sondeeriti pinda. Seda tehti kindlas usus, et kõik nõudmised Eesti selgrootute valitsuste poolt täidetakse. Ja ega nad eriti ei eksinudki.
1992. aasta kevad-suve hakul esitasin eriraporti valitsusele, Kaitseministeeriumile ja Peastaabile. Tuginesin mulle kätte sattunud materjalidele, millised olid Nõukogude Armee Eestis paiknevate okupatsioonivägede ülemuste poolt mainitud aastal väidetavalt antud üle meie valitsusele. Paraku sellised venelaste nõudmised meiepoolselt salastati, et mitte pahandada Moskva militaarseid liidreid ja et asjast ei saaks teada meie rahvas. Minu vastavaid materjale ei nõustutud ka ajakirjanduses avaldama. Kõik aga läks käima peale seda, kui Jeltsini 1992. aasta ukaasile ei tulnud Eestis reageeringut, mis koheselt oleks käivitanud vägede lahkumise ja isegi kõigi varade üleandmise.
Mulle ütlesid mitmed Eestis olevate Venemaa vägede kõrged ülemused: "Teie, eestlased, olete ikka turakad küll, miks te ei kasuta Jeltsini ukaasist tulenevat võimalust? Kuna teie valitsejad ei reageeri, siis hakkame tegutsema meie, Balti Sõjaväe Ringkonna vägede juhid. Me hakkame kasutama enda huvides teie saamatust." Nii tehtigi ja käiku läksid nendepoolsed nõudmised, millised vastavalt jäädvustati tekstiliselt. Just nendest nõudmistest esitasin ma vastava raporti, mille pealkirjaks oli (nõukogude) Venemaa sõjalised nõudmised Eestile.
Valisin just sellise pealkirja, et võrrelda seda aastaga 1939. Võrdlus oli igati sobiv nii nõudmiste osas kui ka selles osas, et rahvas ei tohi midagi teada saada noist nõudmistest. Nii oli aastal 1939 ja oli ka aastal 1992. Raporti punktidele lisasin omalt poolt ka lühiküsimusi ja selgitavaid kommentaare. Punaväe nõudmised aga olid ääretult ülbed, valitsejalikud ja lausa diktaatorlikud.

Oma kohalolekut Eestis formuleerisid Punaväe komandörid ja politrukid 1992. aasta kevadel nii:
1. Punaarmee erinevad väeüksused kaitsevad Eestis VENE FÖDERATSIOONI terviklikkust ja suveräänsust. Osalevad ka Eesti vabariigi JULGEOLEKU ja SUVERÄÄNSUSE kindlustamisel tema välispiiridel.
Tasuks tähelepanu pöörata sõnadele ´Vene Föderatsiooni terviklikkuse ja suveräänsuse kaitsel´. See on unikaalne olukord, kus riigi - pealegi supersuurriigi huve kaitstakse teise riigi territooriumil. Sõnad eesti julgeoleku ja suveräänsuse kaitsel on täpselt samad, millistega tuldi Eestimaale aastal 1939 ja seejärel meie riik tervikuna alla neelati. Eriti tähenduslikud on ütelused Eesti välispiiride nendepoolsest kaitsest. Seega siis jääb üles küsimus, kus on meie sisepiir ja kes seda kaitseb? Tegelikkuses muudeti see piir juba enne neid nõudmisi ühepoolselt olematuks, lõhkudes Eestimaa terviklikkust. Miks selles osas on siiani vaikitud?

2. Eesti vabariik on KOHUSTATUD oma raha sisseviimisel eraldama kroone Venemaa vägede vajadusteks. Palka tuleb sõjaväelastele maksta kroonides. Eestisse sissekirjutatud Venemaa sõjaväelastele tuleb rublad vahetada kroonideks.
Mul oleks esimeseks küsimuseks: mis asi on Eestisse sissekirjutatud okupatsiooniarmee? Ometi sellisele kooslusele ja mitte ainult neile, rublad kroonideks vahetati. Siim Kallas Eesti Panga liidrina on ka need teised nõudmised kenasti täitnud. Väga suurtes kogustes on eraldatud kroone Venemaa vägede ülalpidamiseks Eestis ja ohvitseridele palkadeks.

3. Isikud, kes teenivad Eestimaa pinnal Venemaa relvajõududes, peavad saama kasutada Eesti poliitilisi, sotsiaal-majanduslikke, aga ka isiklikke õigusi. Neile tuleb anda tasuta alg-, kesk- ja kõrgharidust. Neile tuleb osutada igakülgselt meditsiinilist abi ja sotsiaalkindlust.
Need punktid tähendavad absoluutset Eesti elu valdkondadesse tungimist ja praktiliselt Eestimaa valitsemist pagunid mahavisanud või pagunitega Venemaa inimeste poolt.

4. Kogu vara, milline on Venemaa relvajõudude valduses ja halduses, on Venemaa omand.
Seega siis Eesti kui iseseisva riigi seadused nende osas ei kehti. Nagu paraku teatud olukordade valguses tuleb tõdeda, ei taha seda tunnistada meie riigi Kaitseministeerium.

5. Venemaa Relvajõud jätavad endale õiguse endiselt kasutada Eestis paiknevaid lennuvälju, sadamaid, polügoone jne…
Tegelikkuses nad neid pidevalt kasutavadki ja seda meie riigi vastavate ametkondade loal või vaikimisel.

6. Eesti vabariik EI TOHI TAKISTADA Venemaa lennukite ja kopterite lendusid "vabariigi" õhuruumis.
Need formuleeringud tähendavad absoluutset peremehetsemist meie õhuruumis, kaasaarvatud ka õppused.

7. Venemaa Merelaevastiku sõjalaevad peavad saama vabalt liikuda, sooritada õppusi ja ERIOLUKORDADE ÜLESANNETE TÄITMISI.
Ka need punktid räägivad absoluutsest peremehetsemisest, sedapuhku siis Eesti meredel. Kui rääkida nõutud eriolukordade ülesannete täitmisest, siis näiteks putšipäevad olid ka eriolukord. Seega siis planeeritakse veel mingeid erilisi eriolukordasid?

8. Venemaa sõjaväelased tohivad relva kanda ka väljaspool väeosa territooriumi.
Täpsustan, et juba ammu liiguvad vene sõjaväelased, ka ajateenijad, mingite eriülesannete täitmisel Tallinnas ja ka mujal ringi tsiviilriietes ja eri liikumisdokumentidega. Samuti kantakse kaasas püstoleid. See aga tähendab seda, et näiteks Tallinnas Viru tänaval võib saada tina.

9. EESTI ON KOHUSTATUD eraldama elamispinnad Venemaa sõjaväelastele asustatud punktides, millised nad PEALE VÄGEDE LAHKUMIST ERRU JÄÄDES VALIVAD ENDALE ELUKOHAKS.
Kinnitan veel kord, et neid jääb Eestis erru pidevalt ja seda koos perekondadega. Selliseid isikuid tuleb juba lugeda tuhandetega.

10. Eestisse errujäänud Venemaa sõjaväelastele on Eesti KOHUSTATUD ANDMA KODAKONDSUSE.
Paraku meil nii just käitutaksegi. Kodakondsust antakse massiliselt. Millise poliitilise tuleviku see meie riigile loob, ei ole raske aimata. Miks sellest aru ei saada? Samas ma ei välista, et kui seda nõudlikku tingimust ei täideta, siis hakatakse karjuma inimõiguste rikkumisest. Võimalik, et mõeldakse välja veel mingi uudne formuleering.

11. EESTIST LAHKUNUD VENEMAA SÕJAVÄELASTE VABANENUD KORTERID TULEB ANDA JÄRGMISTELE VENE RIIGI SÕJAVÄELASTELE, KES TULEVAD TEENISTUST LÄBIMA SAMASSE PAIKA.
See punkt kätkeb endas seda, et need, kes ei soovinud Eestis erru jääda, asendatakse nendega, kes nõustuvad siia jääma. See on mingi paikapandud programm, mida tuleb tingimata ja igal juhul ellu viia. Kõik kättesaadud materjalid ja info räägib sellest.

12. Venemaa relvajõududes teenivatel isikutel, kes vajavad korteriolude parandamist, tuleb seda anda üldjärjekorra alusel.
Siin võrdsustatakse end Eesti vabariigi kodanikega. Samas tuleks küsida, kes on "isikud" Vene väes, kui seni räägiti sõjaväelastest. See võib tähendada ka seda, et Vene sõjaväe katte all hakatakse Eestisse sisse tooma mingite ülesannetega isikuid.

13. EESTI VABARIIK ON OMA VAHENDITE JA JÕUDUDEGA KOHUSTATUD EHITAMA VENEMAA OHVITSERIDE PEREDELE ELAMUD, SAMUTI RAJAMA VENEMAAL EESTIST LAHKUVATE VÄEOSADE TARBEKS JA MAJUTAMISEKS UUED SÕJABAASID NING MILITAAROBJEKTID.
Need nõudmised on küll enneolematud, kuid samas näitavad, et Vene väed on valmis Eestist lahkuma ja sellega leppinud kui ajaloolise paratamatusega.

14. Venemaa relvajõududes teeninute eramud, suvilad, aiamaad, peenramaad jne tuleb ka edaspidi lugeda nende pärusmaaks.
Siin ongi teeninute (eraisikud töötasid lepingute alusel) ja erruläinud sõjaväelaste varad jäänud nende omandiks, neid kasutatakse jätkuvalt. Kuidas jääb Eestist lahkunute varadega, on meie vastavate võimude otsustada. Mitte mingil juhul ei tohiks lubada ei ühte ega teist varianti. Põhjenduseks on see, et paljuski on need varad-maad kätte haaratud kunagistelt omanikelt. Nüüd aga teatavasti on suund sinna, et tehtud ülekohtud on vaja heastada.

15. Venemaa Relvajõududes teenijad või teeninud tohivad teha sõjaväe varade baasil aktsiaseltse Eesti pinnal.
Ka need punktid on juba ammu meie riigis käivitunud. Aktsiaseltsid tegutsevad, varadega äritsetakse ja mitte ükski meie võimustruktuur sellele ei reageeri. Jälle küsiksin: miks vaikitakse?

16. Venemaa Relvajõududes teeninute või teenijate üle Eesti piiri minnes tuleb lubada nende peredel välja viia oma isiklikke asju PIIRAMATUS KOGUSES, v.a Eesti Vabariigi poolt keelatud või piiratud kogusega esemeid.
Meil on piiratud koguste nimistus põhiliselt toiduained ja mõningad tarbeesemed. Mis asi aga on isiklikud asjad piiramatus koguses, on eesti keeles raske tõlgendada. Piiramatu kogus peaks ju tegelikult tähendama kasvõi ešelonitäit isiklikku vara.
Samas tuletan meelde: läbi Eesti on Vene armee organiseerinud relvade ja narkootikumide veo Euroopa riikidesse. Kõike seda tehakse üsna märgatavates kogustes. Põhiliselt kasutatakse sellisteks vedudeks sõjasadamaid. Seoses reisilaevade reisidega on hakatud mainitud kaupu ja mitte ainult neid välja vedama ka Tallinna sadama kaudu. Selles osas oleks vaja tööle saada ausad tolliametnikud ja kontrolli tunduvalt tõhustada. Loodan, et see minu raport ei jää tähelepanuta ja võetakse vatsu ka vastavad resoluutsed meetmed. Vastupidisel juhul maksavad tegematajätmised meiel kõigile tulevikus karmilt kätte.
See oli näide 1992. aasta punavägede poolsetest nõuetest Eestile. Kõigest sellest oldi suurepäraselt teadlikult ja ikka endiselt flirditi ja tegutseti koos punaväega. Tegelikult - mis siin ikka imestada, meie eestlastest punased tegutsesid koos vene väepunaga, sest see oli kasulik ja kaukaid täitev koostöö. Nõnda rikkus tasku toodi ja poliitilist profiiti hakati lõikama siis ja tehakse seda süvenevalt ka kaasajal. Just need jõud on nii mõnelegi erakonnale saanud abikäeks stiilis: nende häälte najal võimule. Kõik see aga üha süveneb. Järjest rohkem hakkavad just siia programmiliselt sissejäetud inimesed tungima Eesti majandusse, poliitikasse. Kõigele sellele on kaasa aidanud kõik valitsused ja kõik võimu lähedale jõudnud erakonnad. Kõik valitsused on treinud ja treivad massiliselt juurde uusi Eesti kodanikke.

Kõige rõvedam kogu asja juures on see, et kõik pasundavad eesti rahvuslusest, eesti kultuuri, keele, rahvuse ja riigi säilimise vajadusest läbi aegade. Ise aga teevad kõik selleks, et see rahvas känguks ja manduks. Just see poliitika ja tegevus ongi PLATS PUHTAKS - eestlastest, eesti kultuurist, keelest ja riigist. Kui taolised erakonnad ja nende liidrid ei ole meie vaenlased, siis kes nad on?
Kas keegi oskab seda mulle öelda?


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv