Kultuur ja Elu 1/2006


Kultuur ja Elu 4/2005

 

 

 

 Foto Leonhard Pumperist on tehtud septembris 1947, pärast saabumist koju. Leonhard on peagi 22-aastane. Metsavenna elu algas märtsis 1945 koos Eduard Vallneri ja Rudolf Pettaiga. Peale Stalini teistkordset amnestiat 1947 tuli ta metsast välja ja andis end Valga julgeoleku kätte. Et ei olnud tuvastatud veretööd, lasti peale kaks nädalat kestnud uurimist vabaks. Tööle sai ta alles 1949. aastal, sest niisuguseid ei vajatud ja ta elatus juhutöödest, vanemate abiga ja neid abistades.

Eluküünlad kustusid võitluses

tekst: Leonhard Pumper

Endine Võrumaa metsavend Leonhard Pumper pühendab selle loo oma võitluses langenud kaaslastele Voldemar Rüütlile, Heldur Hallerile, Aksel Sprenkile, August ja Aleksei Koemetsale ning Eduard Vallnerile.

Sõjajärgne metsavendlus oli jätkusõda Eesti vabaduse eest. "Rohelises pataljonis" tegutses Eestis aastail 1944-1955 ligi 20 tuhat metsavenda. Punaterrori vastu võideldes ja mõrvatutena langes "Pro Patria" andmeil umbes 1730 metsavenda. Arvatavasti langes veel palju metsavendi, kes ei olnud kohalikud, kuid võtsid osa meie vabadusvõitlusest. Nende kalmud jäävad igavesti teadmata ja ka tähistamata, nagu paljudel eesti meestelgi, kelle laibad viidi KGB poolt teadmata suunas.
Võrumaa oli Eestis üks aktiivsemaid piirkondi, kus metsavennad ei andnud armu punaagressoritele ja kohalikele kommunistidele, pidurdades nende terroritegevust rahva kallal. Palju vägivalda jäi täide viimata, nagu mõnede perede sunniviisiline küüditamine Siberisse 25. märtsil 1949 ja samuti põllumajandusmaksude sundsissenõudmine koos vara konfiskeerimisega. Metsavennad andsid võimalusel vastulöögi kohalikele kommunistidele.
ROOSA metskonnas ja selle lähiümbruses tapeti teadaolevalt aastail 1944-53 seitseteist metsavenda. Eespool sai mainitud, et see arv on tunduvalt suurem.

Reeturite ohvrid

VOLDEMAR RÜÜTLI oli minu emapoolne sugulane. Ta sündis 1908. aastal Varstu vallas Matsi külas. Oli kaitseliitlane ja hakkas end varjama kohe 1944. aastal, peale venelaste tulekut. Varjamiskohaks oli Pähni lähistel Harju talu mets, kuhu ehitas punkri. Saatuslikuks sai temale naiseõde, kes oli värvatud KGB agendiks. Reetmise tõttu toimus julgeoleku haarang 28. aprillil 1950 ja Voldemar Rüütli langes. Punkrikaaslased Eduard ja Miralda Mõttus olid ringkäigul, kui juhtusid tulistamist kuulma ja pääsesid tookord eluga.
HELDUR HALLER sündis 11. augustil 1923 Võrumaal Listaku külas Põru talus viielapselises perekonnas. Oli minu koolivend Ristemäe algkoolis, olime noorkotkad. Olen temaga koolipoisina maadelnud ja kuigi ta oli minust vanem, tegin ka tema selja prügiseks. Heldur astus saksa sõjaväe teenistusse politseipataljoni 1943. Kui algas nõukogude okupatsioon, hakkas ta end varjama. Reeturi äraandmise tõttu toimus 27. jaanuaril 1947 varahommikul haarang tema peidupaigas Ristemäe lähistel Põdra külas. Heldur leidis varju oma klassiõe LIIDIA KEVVAI juures, kes oli koolis ka kodutütar. Põgenemisel sai Heldur surmavalt haavata ja suri kohapeal. Ta jõudis teha oma brauningust vastulasu tšekistile rindu, kelle päästis rinda riputatud medal. Helduri laip seoti jalgupidi auto tagumise porde külge ja veeti maas mööda Põdra küla vahelist teed, et rahvast hirmutada. Joobnud tšekistid ähvardasid, et bandiitide varjamise eest ootab kõiki sama saatus. Tšekistid viskasid Helduri laiba Varstu lähistel Mustjõkke. Isa ja nooremad kaksikvennad Artur ja Heino otsisid laipa mitu päeva ning leidsid ja matsid ta Ritsiku kalmistu aia taha. Kalmistule matmine oli rangelt keelatud. Hiljem valmistati metallist rist, kuhu raiuti peale nimi, sünni- ja surmadaatumid, ning pandi kalmule. 2003. aastal oli grupp endisi metsavendi Pähni EMK-s laagris ja käidi Heldur Halleri kalmule lilli viimas. Haud on hoitud hästi korras.

Kahe võitluskaaslase elu purustati käsigranaatidega

AKSEL SPRENK sündis 1908. aastal Roosa metsakonna piirimail Roobi külas. Ta lõpetas sõjakooli ja sai nooremleitnandi pagunid. Alghariduse sai Ristemäe algkoolis ja koolivennaks oli EDUARD MÕTTUS, kellest sai hiljem piirivalve allohvitser. Eduard Mõttus varjas end koos abikaasa Miraldaga alates 1944. aasta sügisest metsas kokku 9 aastat ning langes KGB haarangul Pähni laanes 23.07.1953. Tema haud on teadmata (vt K&E 3/2002 lk 40).
Aksel Sprenk oli Kaitseliidu Rõuge malevkonna pealik. Olgu lisatud, et 1937. aastal andsin just temale noorkotka pühaliku tõotuse. Nõukogude okupatsiooni saabumisega 1944 hakkas Aksel Sprenk end varjama koos Mäe-Saki suurtalu peremehe AUGUST KOEMETSAGA, kes on sündinud 1. oktoobril 1887. Koos ehitati Roobi metsa ühine punker. KGB agendid olid kaua aega varitsenud ja uurinud nende asukohta. 30. juunil 1950 toimus varahommikul haarang ja lahing punkri vallutamiseks, mis oli küllaltki varjatud ja vahetult soo ääres. Hävituspataljon paiskas lahingusse 60 meest. Lahing kestis üle kahe tunni ja ründajate käsigranaadid, mis visati punkrisse, lõpetasid metsavendade Aksel Sprenki ja August Koemetsa eluküünla.
Oma koolivenna saatusest sai teada ka Eduard Mõttus, kes varjas end koos abikaasa Miraldaga Pähni laane punkris, umbes 4 kilomeetri kaugusel. Miralda Mõttus kirjutas oma mälestustes 17. jaanuaril 1994 Võru vabadusvõitlejale Valdur Raudvassarile, kuidas nemad koos umbes nädal hiljem käisid öösel salaja vaatamas purustatud punkrit. Oli masendav ja kurb pilt.

Püünis tõmmati kokku

ALEKSEI KOEMETS on sündinud 16. juulil 1916, ta oli Mäe-Saki suurtaluniku poeg. Teenis Saksa sõjaväes piirikaitse Kagu-Eesti regioonis. Nõukogude okupatsiooni tulles 1944 hakkas end metsas varjama. Ehitas oma talu metsa Sadrametsa küla lähistele punkri. Pikaajalise jälituse tulemusena said KGB agendid teada Aleksei Koemetsa asukoha. 5. novembril 1945 hilisõhtul toimus haarang. Aleksei Koemets tapeti oma punkris. Laipa oli mõnitatud ja tääkidega korduvalt läbi torgitud, kuid jäeti tapmiskohta maha. Sadrametsa küla mees Vidrik Pehlak, kes seal lähedal elas, läks järgmisel hommikul asja uurima, sest oli õhtul kuulnud tulistamist. Pilt oli masendav. Puusepa oskustega meistrimees valmistas kirstu ja mattis Aleksei Koemetsa oma kodumetsa. Ka valmistas ta puust risti ning pani kalmule. Puuriste vahetati korduvalt kuni aastani 1992, mil Võru Muinsuskaitse Seltsi algatusel korraldati ametlik tseremoonia ja Aleksei Koemetsale pandi mälestuskivi.
EDUARD VALLNER on sündinud 10. oktoobril 1924 Roosa metskonna Pähni vahtkonna Metstaga külas. Hoidis kõrvale nii saksa kui vene mobilisatsioonidest. Oli minu nooruspõlve sõber ja aatekaaslane. Ehitasime koos Pähni laande punkri ja ta oli minu punkrikaaslaseks 1945-1947. Eduard oli kuulutatud eriti ohtlikuks terroristiks. Pidevalt korraldati tema kodus haaranguid ja vanemaid peksti jõhkralt. Saatuslikuks sai 28. märts 1947, kui hävituspataljon varahommikul korraldas haarangu. Põgenemisel kodust sai ta vahetult enne metsa jõudmist surmavalt haavata ja suri. Haarangust võttis osa 30-liikmeline Varstu hävituspataljoni tšekistide väeosa. Laip viidi minema, hauaküngas on tänaseni teadmata.

Roosa metskond andis paljudele varjupaika, kuid ka pisaraid ja valu. Metsavendade võitlus oli Eesti tuleviku nimel. Neid, kes jätsid oma elu vabaduse eest, peab praegune põlvkond austama ja iga kalmuküngas peab saama väärikalt tähistatud.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv