Kultuur ja Elu 1/2006


Kultuur ja Elu 4/2005

 

 

 

 


Haakrist on osa Eesti põliskultuurist

tekst: Maavalla Koda


Maavalla Koda tegi 01.03.10219 (2006) avalduse, milles taunib Eesti rahvuslike märkide halvustamist ja soovib Riigisekretärilt ja Kaitsejõudude Peastaabilt tööryhma moodustamist põliste märkide avaliku kasutamise korrastamiseks.

Viimastel päevadel on avalikkuse tähelepanu köitnud haakristi kasutamine
avalikul yritusel. Kaitseminister Jürgen Ligi tegi mõne päeva eest avalduse,
milles taunis haakristi kasutamist ja teatas, et nõuab kaitseväe juhatajalt
aru, miks kandis kaitseliitlane Vabariigi aastapäeva paraadil haakristikujulist kõrvarõngast.
"Pole vahet, kas pöörata haakristi või sirpi ja vasarat ühte või teistpidi, nad
jäävad kuritegelike ideoloogiate ja rezhiimide sümboliteks. Tänapäeval ja meie
kultuuris tajutakse neid väga üheste märkidena," ütles kaitseminister Jürgen
Ligi.

Eesti pärimuslikke omausulisi yhendav Maavalla Koda peab Eesti ministri
avaldust eksitavaks ja kahetsusväärseks. Me mõistame, kui taunitakse
sõjaväelase määrustikuvälist riietumist, kuid leiame olevat syndmatu halvustada
Eesti rahvuslikke märke.

Eesti riik loodi 88 aastat tagasi Maavalla põliselanike maale, kelle kultuur,
usund ja neid siduv märgikeel ulatub aastauhandete taha, ega saa seetõttu
alluda päevapoliitilistele eelistustele. Meie rahvusliku haakristi ja
kommunistliku sirbi ja vasara võrdsustamine on solvav pärimuskultuurist
hoolivatele inimestele ja meie esivanemate mälestusele.

Haakrist, viisnurk, kuusnurk, kaheksanurk või -kand jpt märgid ja nende
tuletised kuuluvad lahutamatult meie põlisrahva esemelisse kultuuri. Haakrist
jt vanad märgid võivad olla kantud õnne-, kaitse- ehk nõiamärgina
riietusesemetele, ehetele, hoonetele ja majapidamisriistadele. Haakrist võib
tähistada erinevaid asju nagu näiteks: päike, aeg, neli ilmakaart, elu ringkäik
jm. On äärmiselt kahetsusväärne, kui Eesti riigi esindaja kuulutaks mõne neist
esivanemate pyhadest märkidest ilma yldrahvalike aruteludeta ebasoovitavaks.

Me oleme väga hästi teadlikud, milliseid kuritegusid on sooritanud risti,
haakristi, viisnurka vm igivanu märke kasutanud võimud aegade jooksul. Eestis
pole yhtegi teist usku peale maausu ja taarausu, mida oleks vene, saksa jt
okupatsioonide ajal vaenatud sedavõrd halastamatult ja põhjalikult. Kommunistid
ja fašistid hävitasid XX sajandi okupatsioonides taarausuliste yhendused
täiesti. Võõraste kuritööd ei pane meid ometi lahti ytlema oma põlistest
märkidest, niisamuti kui me ei ytle lahti maast, mida on ryvetanud vallutajad.

Meenutame, et Eesti Vabariigi Põhiseaduse eessõnas on kinnitatud, et selle
riigi kõige tähtsam eesmärk on eesti rahva ja kultuuri kestmine yle aegade.
Seega peaks kaitseminister Ligi ja teised riigiteenistujad kandma hoolt, et
eestlased saaksid oma esivanemate pyhi märke kanda ja kasutada oma kodumaal
uhkusega ja vabalt.

Täna on põhjust tunda muret hoopis seeyle, et meie riigi, seal hulgas kaitseväe
ja kaitseliidu märgistes ei kajastu kuidagi selle maa põlisrahva tuhandete
aastate vanune kultuur. Suur osa Eesti riiklikest symbolitest ja aumärkidest on
laenud varasematelt okupatsioonivõimudelt.

Eelnevast lähtudes teeme ettepaneku Kaitsejõudude Peastaabile ja
Riigisekretärile moodustada toimkond põliskultuuri märgiste kasutamise
korraldamiseks riiklikes asutustes. Asjatundjatena tuleks toimkonda kaasata
Tartu Ülikooli etnograafide, semiootikute ja Maavalla Koja ning teiste oma maa
kultuurist ja heast mainest huvitatud kodanikeyhenduste esindajad.

Vaata lisaks pilte ja viiteid:
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=834&op=lugu


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv