Kultuur ja Elu 4/2005


Kultuur ja Elu 3/2005

 

 

 

 Eestimaal on peremehetunne asendunud õpitud abituse sündroomiga, töölkäimise asemel on tulusam sotsiaaltoetusest elatuda.

Loob jumal linnukese, annab ka terakese…

tekst: MARJU TORP-KÕIVUPUU

«Esimesest» ja «teisest» Eestist, rikkusest, kadunud peremehetundest, moonaklusest, vaesusest ja õpitud abitusest kirjutab PhD Marju Torp-Kõivupuu Tallinna Ülikoolist. Oma sõna ütleb sekka maaettevõtja Meelis Mõttus.

Kui pärast Eesti taasiseseisvumist hakkas kõrvu kostma ikka aina tugevamalt ja tungivamalt küsimus: «Kas me sellist Eestist tahtsime?», meenub mulle ikka ja jälle üks Lõuna-Eesti kagunurgast pärit tõestisündinud lugu, mille peategelase nime jätan igaks juhuks siiski seekord enda teada.
Lugu ise on üldjoontes järgmine: pääle teist ilmasõda, kui punavõim siinkandis kanda kinnitas, toimus ka teadupoolest suur varade ümberjagamine a la Robin Hood - võtame rikastelt ja jagame vaestele. Nii sai ka üks kehvikumõõtu mehepoeg uuelt võimult kingituseks tubli piimalehma, mis kehva mehe südant «kergitas» ning vastset võimu kõigiti kiitma kihutas - olgu need punased muidu mis nad on, aga vaese inimese eest mõistavad nad helde käe ja suure südamega hoolt kanda!
Läks aega, mis läks, aga kui kevad kätte tuli, polnud kehvikmehel karjamaale ikkagi kedagi saata - lehm talvel laudas otsa lõppenud! Uusmaasaaja ei olnud harjunud lehma korrapäraselt söötma-jootma ega ka lüpsma ja kedagi polnud käepärast käskimas ka, et mine nüüd jalapealt lauta, tee seda ja tee toda. Vanaperemees ka selle aja peale juba ammu kaugel Siberis, polnud kellegi käest enam nõugi küsida. Ja kõiges selles üht õiget eesti meest tabanud õnnetuses oli süüdi muidugi uus võim, kes ei andnud kingiks säärast sitket looma, mis ikka eluvaimu ületalve sees hoiaks, ega õpetanud, mida üks lihtne maamees sarvilise elajaloomaga peab pihta hakkama. Nii kirus see mehekene punaseid veel kaua-kaua: vaat kus punased saatanad, tahtsid mind viletsa lehmakondiga ära osta!

 

Metsavenna talu omanik Meelis Mõttus on viimase poolteise aastaga investeerinud üle 10 miljoni krooni, millest pool on saadud euroabi. Aasta lõpuni investeerib veel 2 miljonit. Tööd pakub aastaringselt 30 inimesele. Karjas 290 lüpsilehma, 960,7 ha maad. Mahepõllundus. Klaasikastide toodang aastas 17000. Käive ületab 10 milj. Metsavenna talu külastas sel aastal üle 8000 inimese, käive 2 milj. Aastaringselt tööl 3 inimest, suviti vähemalt teist sama palju. Isiklikult viibib maal maainimeste murede ja rõõmude keskel üle 300 päeva aastas. On fanaatiline Eesti fänn, tehes investeeriguid erinevatesse valdkondadesse, ei ole ta alati lähtunud ainult kasumist. Tema jaoks on olnud tähtsam kodukandi tervikliku arengu säilimine.

Kui lihtne või keeruline on ettevõtjal leida oma tallu tööjõudu?
"Kui nüüd hästi lühidalt vastata siis põhiline probleem on selles, et kohapeal ei ole firmasid, kes suudaks pakkuda inimesele konkurentsivõimelist palka. Ka eraettevõtlus ei tooks esialgul kindlasti mitte nii palju sisse, kui on võimalik teenida näiteks ehitusel või põllumajanduses Soomes. Lõunapiimast ei oleks lahkunud selle aasta jooksul töölt kolm noort meest, kui meie oleksime suutelised maksma palka bruto 15000 krooni. Paraku pole see võimalik. Soome talumehel aga küll, sest tema saab toetusi hektarilt 4000 krooni rohkem, piima müüme Valiosse aga mõlemad ühesuguse hinnaga. Analoogsed toetused tooksid meile aastas sisse ligi 4 miljonit lisakrooni. Sellisel juhul ei tekiks probleemi maksta palka, mis meelitaks kodukülla tagasi kõik välismaal redutajad. Hakkaks arenema kogu külaelu. Praegu on palgatöölisena lihtsam elada kui ettevõtjana. Paljud talude peremehed käivad mujal tööl. Suur abi on olnud toetustest. Andsid olulise tõuke ja uut motivatsiooni nii väikestele kui suurtele.

Argiarusaamade kütkeis

Eestlane on harjunud pidama end haritud, usinaks ja töökas rahvaks, kes kõigi ajaloos ettetulnud raskuste ning takistuste kiuste on rahvana püsima jäänud. Loonud arvestatava hulga vaimseid ja materiaalseid väärtusi, mille üle ka tulevased põlved saavad uhked olla. Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb… tsiteerime me taas ja taas Tammsaaret ning oleme oma taasiseseisvunud riigis uhked, et rabame mitmel töökohal korraga, laupäevi-pühapäevi vahele jättes, uneajast tagasimaksmatuid võlgu võttes, laene-liisinguid tasudes ning üsna kopsakat maksu riigikassasse loovutades... Vaat et imetlemegi salajas neid päris «tõelisi» töösangareid, kellele va Liiva-Annus on otse kontorilaua taha järele tulnud…
Aga igal mündil on kaks külge ja lisaks edukale ning töökale «esimesele Eestile» eksisteerib ka see õnnetu «teine Eesti» - inimesed, kes pole soovinud või osanud taasiseseisvumisjärgses liberaalse turumajandusega väikeriigis leida endale ei sobivat tööd ega rakendust. Argiarusaamad, mida võimendab populistlik probleemikäsitus, kipuvad palli lööma ühte väravasse - kõikides «teist Eestit» tabanud hädades on suuresti süüdi ikka see va «esimene Eesti», kelle esindajad segastel aegadel segast päritolu varanduse kokku ajasid ja nüüd oma rahva vaeste poegade-tütarde arvel lahedat elu naudivad ega oma üüratutest tuludest piisavalt erinevaid sotsiaaltoetusi ei jaga. Need tänapäeval populaarsed ajakirjandussüseed meenutavad oma ülesehituselt äratuntavalt meie rikkalikust folklooripärandist tuttavaid rahvajutusüseesid, kus tuumikmotiiv ja didaktiline sõnum on läbivalt üks: rikkaks pole võimalik saada raske ja/või ausa tööga, vaid ikka mingil muul, riukalikul moel, kasvõi koguni vanakuradi endaga lepingut sõlmides: piima-, vilja ja rahapuugid, tulihännad ning mitut masti kratid meisterdati ikka selleks, et mõisaaidast ja jõukama naabrimehe vara- ja toidutagavarast manti võtta.
Kahtlemata võib haljale oksale jõuda nii õigeid kui kõveraid teid pidi, kuid ometi peegeldub meie rahvuslikes müütides vastuolu, terav duaalsus: ühelt poolt ülistame paljusõnaliselt tööd ja haljale oksale jõudmiseks valatavat hingi ning vaeva, teisalt aga asume eestlasele omase põhjalikkusega materdama kõiki neid, kellel on elus läinud ehk teistest (loe: meist endist) paremini. See sunnib arutlema, kas ei peitu selle vastasseisu ja varjamatu vaenu juured meie ajaloos, nii lähemas kui kaugemas minevikus? Näiteks heaoluriigis Rootsis, mida me sagedasti armastame eeskujuks võtta, oli kuningas rootslane, vallavaene rootslane, jõukas linnakodanik ja taluperemees rootslane, kuid meie väikese rahva valitsejad-hingekarjased on sajandeid ikka olnud võõrast soost ja võõra rahva hulgast. Oma rahva terasemad ja edasipüüdlikumad poja-tütred aga on kõrgemale oksale jõudes pahatihti oma "madala" maamatsi päritolu minetanud või püüdnud seda kõigiti varjata. Kes on need rahvalauludes vihatud kupjad-kiltrid-aidamehed? Ikka suurelt jaolt pärit meie armsa maarahva soost, kes mõisakultuuriga vahetult kokku puutudes «kadakateks» kasvasid ja matsirahvale «koha kätte näitasid», mõisatallis enda jaoks juba madalamast seisusest teomehe tagumikku vermetesse kirjates.

Iga vald toitku ise oma vaesed

Nii eestlaste lähem kui kaugem minevik annab tunnistust sellest, et külaühiskonnas on püütud leida kõigile liikmeile vastavalt nende eale ja võimetele sobilikku tegevust, et inimene tunnetaks - ta on veel teistele kuigivõrdki vajalik, ta on oma palukese leiba ja kausitäie suppi-putru siiski kuidagiviisi ära teeninud, kasvõi sümboolsegi panusega, ta ei ole muiduleivasööja ega tervetele-tugevatele tülinaks kaelas.
Oma pere pärimusest meenub mulle vanaema jutustatud lugu vanas eas pimedaks jäänud meesterahvast, kes istus truubil ja sisustas oma päevi sellega, et kudus talu tööperele «pudrukirja» labakuid - keerulisi ja korrapäraseid mustreid ta silm enam ei võtnud, aga töökinnaste puhul polnudki see peatähtis. Raskest talutööst kõrvalejäänud vanavanemad kantseldasid hälli- ja sülelapsi, olles ühtlasi pärimuse vahendajaks ja esimeste töövõtete õpetajaks. Ka külakorda käivatele vallavaestele anti peavarju ja kasina toidu eest lihtsamaid tubaseid töid teha, sest nagu vana tarkusesõnagi kinnitab - kes ei tee tööd, see ei pea ka sööma. Ja lapsedki, kui kael vähegi kandis, rakendati jõukohasesse - aga kehvadel aegadel ka sageli rohkem kui ülejõu käivatesse ametitesse. Töö, millest sõltus ellujäämine, nõudis tegemist.
Nõukogude ajalgi - tööliste ja talupoegade riigis - oli see tarkus omal kombel au sees, sätestas ju konstitutsioongi, et: «NSV Liidu kodanikel on õigus tööle, s o õigus saada garanteeritud tööd koos töötasuga vastavalt töö hulgale ja kvaliteedile ning mitte vähem riigi poolt kehtestatud alammäärast, kaasa arvatud õigus valida elukutset, tegevus- ja tööala vastavalt kustumusele, võimetele, kutsealasele ettevalmistusele ja haridusele ning arvestades ühiskondlikke vajadusi» (1978. aasta väljaanne) ja formaalselt tööpõlguritel ühiskonnas kohta polnud.
Iseenesest mõista iseloomustab seda aega üksjagu tabavalt väljend «tööl käima», mis vastandub sõnapaarile «tööd tegema», samuti kui arvestatavaks osaks nõukogude aja töökultuurist kujunes kõikvõimalik «krattimine» ehk siis riigivargus, või nagu tollal tavatseti eufemistlikult väljenduda: ärastamine ja ärandamine. Me pilasime sedalaadi suhtumist sketšides ja anekdootides, naersime süsteemi ja iseendagi kui süsteemi kuulekate mutrikeste üle… Kuid tagantjärgi võib tõdeda, et mingi iva selles «töölkäimist» manifesteerivas, töölisklassi ja talupoegade ühtsusele ülesehitatud süsteemis siiski oli - inimesel oli siiski teatav sund ja kohustus ennast kodust iga ilmaga välja ajada ja midagigi kasvõi näiliseltki liigutada, et teenida katkematu tööstaaži toel välja tolle aja mõistes väärikas ja muretu vanaduspension. Noorte töökasvatuse eesmärki teenisid ka õpilaste ja üliõpilaste töömalevad, mis ka tänases Eesti Vabariigis on õnneks taas saamas eluõigust - isegi kui nooremate rühmade töötegemine meenutab pigem meelelahutust, jääb eriti esimese omateenitud raha kurss alati kordi kõrgemaks kui papa-mamma käest taskurahaks saadud krabisev, nii hädavajalikust töökasvatusest kõnelemata!
Kuid nõuka-aja töökasvatuse mündil on teine pool - kollektiviseerimise tuhinas likvideeriti edukad maamajapidamised ja kuna üleüldise võrdsustumise käigus pidi ka linn lähenema maale (või vastupidi), hakkasid meie maastikku ilmestama nn linnatüüpi kolhoosiasulad - praeguseks enamasti lagunenud, tühjade aknasilmadega möödasõitjaid põrnitsevad paari-kolmekordsed elamud läheduses paiknevate, supirohelise kasvatamiseks kavandatud nöörimaadega, mida dekoreerisid mõne ruutmeetri suurused kile- ja klaaskasvumajad. Isiklik põllumajanduslik initsiatiiv suures osas piiriduski sellega, millal on paras aeg redist ja tilli külvata või tomatit pikeerida - riik hoolitses ju ülejäänu eest. Brigadir kamandas madalaima kvalifikatsiooniga (käsi)tööväe hommikul kontori juurest seda või teist hädatarvilikku tegema ja kui hooajatöödega kitsas käes, toodi linnast kontorilaudade tagant ja koolipingist "sehvid" appi. Kaks korda kuus makstavat palgaraha aga jagus madalast kvalifikatsioonist hoolimata soetamaks kõike seda (vähest), mida silm nägi ja süda ihaldas - ilmselt iga keskealine inimene suudab üles lugeda nõuka-aegses poes müügil olnud leiva-, juustu- ja vorstisordid!
Tänased unistuste hyper-, super- ja maksimarketid pakuvad aga hulgi kaupa, millest veel 15 aastat tagasi unistadagi osatud, kõnelemata sellest, et ennast või kogu peret tuleb osata ära majandada kord kuus saadava tasu eest. Ka see vajab oskusi, kuid kahjuks üldhariduskoolis ega ka kusagil mujal pere eelarve koostamist - seda ellujäämiseks nii hädavajalikku oskust ühiskonnas ei õpetata!

 

Tööhõiveametid õpitud abituse sündroomi põhjustest:
Võrumaa ja Viljandimaa Tööhõiveameti direktorid Jaan Vesiroos ning Peep Raju ütlesid ajakirja toimetusele, et nende maakondades kummitab pigem tööjõupuudus kui tööpuudus. Seda eriti spetsialistide ja oskustööliste osas.
Valgamaa Tööhõiveameti konsultandi Irene Sihti sõnul on neil probleemiks just tööpuudus. Seda kinnitab ka kõrge töötuse määr, mis on 5,7 % tööealisest elanikkonnast. Valgamaad edestab selles vallas vaid Ida-Virumaa 6,7 %-ga. Ka kõige suurem abiraha saajate osakaal oli Valgamaal (2, 7%) ning Võrumaal (2,6%).
Samas ei taha inimesed väikese palga eest tööle minna, sest palk ei korva sõidukulusid. Ühistransport on peaaegu et olematu. Maale aga ei teki alternatiive ning paraku jäävad töökohad ikka keskustesse. Nii eelistavadki inimesed elada sotsiaaltoetustest, sest see on pahatihti tulusam. Välismaale tööle minemise takistuseks vanema põlvkonna hulgas on kesine keeleoskus. Vajaka jääb ka ettevõtlusvaimust, mida omakorda pärsib elanikkonna vähene ostujõud
.

Kala või õng? Õng või kala? Või mõlemad?

Nüüd, taasiseseisvunud Eestis, räägime murelikult nii töö-, kuid juba valjema häälega ka tööjõupuudusest, samuti võimalikust võõrtööliste vajadusest lähemas tulevikus. Riigieelarves on probleemiks erinevat masti sotsiaaltoetused neile, kes on ühel või teisel põhjusel jäänud elu hammasrataste vahele, samuti kui rahvuslinnuga rahatähti jaotatakse heldel käel kas sihipärasteks toetusteks või niisama-kingitusteks valimiseelsete kampaaniate käigus - vali mind, mina annan sulle natuke taskuraha juurde ja kui valituks saan - tõstan aga endal ja mulle lojaalsetel ametnikel palka!
Etnoloogide ja folkloristide üheks töövormiks on välitööd - vahetu suhtlemine pärimuse kandjatega. Nende käikude eesmärk ei ole kaugeltki enam ebamäärase «kauget minevikku» kajastava pärimusmaterjali talletamine, vaid ka argielu ilmingute fikseerimine tänases Eesti ühiskonnas.
Ilmekalt kajastub ses materjalis "kaasandena" ka suhtumine meie oma Eesti riiki, töötegemisse, arusaamised hinna-kvaliteedi suhetest, maksude laekumisest jpm. See on empiiriline materjal, kuid kahtlemata kõnekas, sundides küsima: kas täielises Eesti Vabariigis «krativad» ainult rikkad ja ilusad, kes pisaraid ei vala, vaid ka need, kellele me ulatame regulaarselt teatud süütundega «kala» kupüüride kujul, sest ühtedel pole elus nii hästi läinud kui teistel, kes riigikassasse ja parteikukrusse loovutavad kaugelt enam kui alamapalga-suuruseid summasid? Või hoopis usume kergel käel toetusi jagades puhtaks pestud saada oma poliitilise pale - kui tänasel Eestimaal oleks minimaalselt tagasihoidliku hariduse ja kehvade ametioskustega või sootuks (liht)tööst võõrdunud, peamiselt toetustest elavat rahvast, kas oleks põhjust rääkida meil valimiseelsetest häälteostmistest kõigest pudeli viina või pihkusurutud Koidula eest? Ja missuguseks sellisel juhul üldse kujuneksid valimistulemused Eestis?
2005. aasta 1. detsembri Postimehest võis lugeda, et statistikaameti värskest uuringust selgub, et rohkem kui kolmandik ettevõtjaid võib end pidada vaesteks - nende aastasissetulek jääb pensionäri aastasissetulekust napimaks. Üks põhjus näidata väiksemat aastatulu, on soovimatus maksta riigile makse. Kuid pigem on põhjuseks ikkagi ettevõtte püsimajäämiseks tehtavad kulutused, palgatööjõuga seotud väljaminekud, kõikvõimalikud euronõuded ja muu. Ka on tööandja sissetulek osundatud põhjustel sageli töötaja omast väiksem.
Kuid kuidas siis suhtuda «vallavaesesse», kes saab aastaringselt vallast sotsiaaltoetust, käies ise samal ajal kas mujal Eestis või kogunisti raja taga hooajatöödel teenimas? Stereotüüpne reageering sellisele näitele nii Delfi kommentaaride rubriigis kui kohapeal oleks ootuspäraselt järgmine: aga mis see SINU asi on, ega SINA mulle omast taskust ei maksa, RIIK maksab, kas Sa kade oled? Kuid kes on see salapärane härra Riik, kust see Riigi-nimeline kodanik raha teenib, mida laiali jagada, sellele küsimusel vastamine käib paljudele kallitele kaasmaalastele tänases Eesti vabariigis paraku üle jõu.
Samal ajal võib näiteks Lõuna-Eesti kohalikest lehtedest lugeda kümnete viisi tööpakkumisi saeraamimehele, tõstukijuhile, traktoristile, pottsepale, palkmajaehitajale jne. Ja tööandja on hädas - töölisi pole kusagilt võtta, ka mitte 10 000-15 000 kroonise palga eest. Samuti on oi kui paljudel mehepoegadel alandav ja häbistav minna edukale naabrimehele hooajatöödeks või väikefirmasse palga ja söögikraami eest ametisse. Mõni aasta tagasi sain unetul varahommikul jutule ühe külalistemaja köögitöölisega, kes kurtis, et elu on kohaliku "kulaku" juures kole raske: omanik nõuab puhtust ja korda - linad peavad olema säravvalged ja hoolikalt triigitud ja näe - nüüd tuleb veel varavalges siin ka sakstele värskeid pirukaid küpsetada. Küsisin siis, et palju ka kuus külastajaid ette tuleb? Noh, paar korda kuus vast käib suuremaid gruppe, vastas vanemas keskeas naine ja ütles, et kolhoosiajal olnud laudas lüpsja, pärast pikalt töötu, aga vallast enam toetust ei antud, kuna kohapeal vabu töökohti on. Aga tema tahaks parema meelega ikka mõnda riigitööd teha, kulakut tema ikkagi teenida ei taha!
Või kuidas suhtuda täies elujõus keskharidusega lihttöölisse, kes «sandikopikate» (5000 Eesti krooni puhtalt kätte!) eest tööle ei lähe, vaid elab sotsiaaltoetustest? Et sellist närust palka teenivad paljudki kõrgema haridusega (meestöötajad) nii Tallinnas kui Tartus, olevat uskumatu ja kindlasti saavad nad mingil muul moel ju veel selle "päris" palga, neid sandikopikaid näidatavat ainult formaalselt paberil! Nii istubki see "mees-puuk" oma tões ja õiguses, ala- ja üleväärsuses jõude kodus. Tema arusaamad Eesti ühiskonna toimimisest ei põhine ei faktidel ega teadmistel, vaid folkloorsetel narratiividel riigi toimimisest ja majanduse põhimõtetest, toeks tabloidajakirjandus ja pildikastist edastatavad hea maitse piiril balansseerivad «tõsielusarjad», ikka selleks, et teada saada, kuidas «inimesed tõeliselt elavad». Otse loomulikult ei takista selline "pereisa-puuk" lubamast lahkelt armsal küljeluul tunduvalt väiksema palga eest lähedale alevikku või väikelinna iga päev ametisse käia, sest juba tema töökas ja usin ema hoidis viiel erineval moel perel hinge sees - ja eks mees vali naist ikka oma ema järgi, et võimalikult kaua säiliks lapsepõlvest armsaks saanud elustiil.
Missuguseks kujuneb meie riigi tulevik, kui üles kasvab ka juba kolmas põlv «heitunute» võsukesi, kellel puuduvad tööks vajalikud oskused, töölkäimise kogemus ja regulaarse töötegemise harjumus, kuna juba ei tema vanemad ega ka vanavanemad pole mäletaval ajal palgatööl käinud, vaid elatunud ainult mitut masti sotsiaaltoetustest ja harjunud kurtma toetussummade väiksuse üle? Selliseid lapsi võime kahjuks leida nii Ida-Virumaa, Lõuna-Eesti kui ka Tallinna koolidest.
Ja nii seisabki Lõuna-Eesti sotsiaaltöötaja täna silmitsi küsimusega: kas anda sotsiaalabi vajavale inimesele õng (loe: lüpsilehm) või kala (pista pihku natuke sularaha), sest korralikust loomast on lõpuks ju ka kahju.
Sellise küsimuse küsis mitmelt sotsiaaltöötajalt mõne kuu eest võrukeelne ajaleht Uma Leht ja sai üsna üheseks vastuseks: «ma enda omadele küll lehma kätte ei annaks!» Küll pakuti välja, et osa abirahast võiks anda toidukraamis, siis on väikegi võimalus, et kogu raha ei lähe töötu pereisa kõrist alla ja pere ei pea nälgima.
Kui lõpetuseks meenutada jutu alguses mainitud uusmaasaajat, kellele kingitud lehm kauaks rõõmu ei toonud, siis tundub küll, et tänases Eesti riigis pole kahjuks enam paljudele töötutele mõtet õnge pakkuda. Las söövad kala ja kõigil on süda enam-vähem rahulik. Ainult et arvestades eestlaste rahvaarvu ja rahvastiku suhteliselt kiiret vananemist, jääb paratamatult õhku rippuma õige ebameeldiv küsimus: kui kauaks meil jätkub kala ja kalapüüdjaid, kui ainult kalasöömisega oma elupäevi sisustavate elanike arv tasahilju ja järjekindlalt peaks kasvama ning (noored) hakkajamad ja andekamad kalapüüdjad on otsustanud kõigi oma peredega ja veel sündimatagi lastega saagikamatele kalavetele siirduda? Kes püüavad siis eesti vetes kala ja mis keelt nad ka kõnelevad?


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv