Kultuur ja Elu 4/2005


Kultuur ja Elu 3/2005

 

 

 

 Kopenhaageni Väike Merineitsi.

Taani - külade maa

tekst: K&E

Tänavu möödus 200 aastat kuulsa muinasjutuvestja Hans Christian Anderseni sünnist. Taani on maa, kus leiutati Carlsbergi õlu ja lego. Taanit ja taanlasi eestlase pilguga tutvustab Taani-Eesti Kultuuriinstituudi juhataja Silvi Kuhi-Teesalu. Eestlastest taanlase pilguga räägib krahv Ulrich Holstein-Holsteinborg.

Omaaegne Põhjala suurvõim, Skandinaavia lõunapoolseim riik, Taani Kuningriik on metsikust viikingite maast arenenud demokraatlikuks kõrgel tasemel heaoluriigiks. Taanlaste keele ja kultuuri juured ulatuvad ajas tagasi aastasse 500, kui taani hõim arvatavasti Rootsist sisse tungis. Praegune taani rahvas on kujunenud kohalikest germaani hõimudest, jüütidest ja taanlastest. Seepärast pole imekspandav, et taani keel on sarnane saksa keelele ja väga lähedane norra keelele - sedavõrd, et üksteist on võimalik mõista. Vanimad taanikeelsed mälestised on ligi 300 ruunikirja teksti.
Kui meid peetakse mujal maailmas tihti osakeseks Venemaast, siis Eestist pindalalt väiksemat, 5 miljoni elanikuga Taanit peetakse sageli nt Rootsi pealinnaks või Hollandi provintsiks. Seda vaatamata Taani viikingite kurikuulsatele mere- ja röövretkedele, väidetavalt maailma vanimale monarhiale ning Taani tuhandeaastasele riikluse ajaloole. Ka Eesti on olnud üle saja aasta osa Taani impeeriumist ning sellest ajast on meile pärandatud hinnaline ajalooallikas "Taani hindamisraamat", mis sisaldab andmeid maavalduste, külade ja inimeste kohta. Taanlastel on maailma vanim rahvuslipp Dannebrog, mis legendi kohaselt on saadud Eestist aastal 1219 Lindanise lahingus. 50 aastat suhete katkemist on mõjunud aga nii, et enamik taanlasi peab Eestit Läti riigi osaks, kuhu lisaks Eestile kuuluvad veel Leedu ja Baltikum. Nii koomiline kui see pole, on eestlane nende silmis ka lätlane…
Rääkides eestlaste kultuurijälgedest Taanis, siis üks eestlasi ja taanlasi ühendav lüli on 9 aasta Kopenhaagenis elanud ja seal oma parimad teosed kirjutanud kirjanik Eduard Vilde. Teine on tunnustatud ajaloolane Vello Helk, kes oli Taani riigiarhviaar ja on teinud väga palju Eesti tutvustamiseks. Ta on praegu ilmselt kõige tuntum eestlane Taanis.

Meid eristab ajalugu

Eestlasi ja taanlasi ühendab põhjamaine mõttelaad, maalähedane elustiil ja rahvuslike väärtuste ning identiteedi tähtsaks pidamine. Eristab meid kõige rohkem aga ajalugu. Taani Kultuuriinstituudi ja Eesti-Taani Seltsi väljaandes nr.2/1995 seletab Taani kirjanduse tõlkija Arvo Alas seda erinevust lahti nii: "Taanluse ajalugu on suuremjaolt tuhandeaastane Taani riikluse ajalugu, reaalsete sündmuste ja teostunud ideede ajalugu; eestluse ajalugu on suuremalt jaolt rahvuslike unelmate ja loodetavasti teostuvate ideede ajalugu. Eestlaste jaoks on olnud keel ja kultuur aastasadu ühtaegu võitlustander ja protestivahend, trotsist jõudu ammutanud atribuut rahvusliku eneseteadvuse säilitamiseks. Taanlaste lähiajaloos ei ole folkloristlikul elemendil olnud seda funktsiooni, mis on olnud sellel eestlaste iseseisvuspürgimuses. Miks? Eestlaste identiteedi ajalugu on tegelikult olnud lakkamatu võitlus selle identiteedi eest, mis taanlastel on kogu aeg olemas olnud. Ka taanlastel on olnud perioode, kus rahvuskeel ja -kultuur on olnud hädaohus, nagu näiteks XVIII sajandil Ludvig Holbergi aegadel, mil taani keele kasutusala ahistasid nii ladina, alamsaksa kui ka prantsuse keel, kuid omariikluse tingimustes ei lisandunud sellele ohule rahvuslikku rõhumist nagu Eestis, kus iseseisvuse eest on tulnud kogu aeg võidelda rahvuse ja rahvuskultuuri säilimise nimel."
Ka II Maailmasõja aegne kogemus on meil ühtpidi sarnane ja teistpidi erinev. Sarnasus on see, et meie mõlema naabriks on suurriik, mis on meid vaenanud. Nii Eesti kui Taani alistusid okupandile vastupanuta, ehkki hiljem tekkis tugev vastupanuliikumine. Samas oli taanlastel võrreldes meiega õnne, et neid ei tabanud sellised metsikud repressioonid. Taani-Eesti Seltsi esimees krahv Ulrich Holstein-Holsteinborg, kes on hr Alasega ühel meelel selles, et ajalugu on see, mis meid kõige rohkem eristab, on sellel taanlaste jaoks tänini tundlikul teemal mitmeid raamatuid kirjutanud ning leiab, et see keerukas küsimus vääriks eraldi põhjalikumat artiklit.

Omaalgatusele 5% kohalikust kultuurieelarvest

Taanlased armastavad oma maad looduse idülli pärast: rohelised tasandikud vaheldumisi rulluvate põldudega, nende vahele lõikuvad sinised fjordid ja abajad. Et meri on hästi lähedal, kuskilt pole rannikuni pikem maa kui 17 km ja saari on palju (403), siis on purjetamine Taanis rahvusspordi staatuses. Igal perel on oma jaht või paat. Vabal ajal on pop minna loodusesse sportima ja jalutama. Paljudel inimestel on aiad.
Äsja 15-aastaseks saanud Taani-Eesti Kultuuriinstituudi juhataja pr Silvi Kuhi-Teesalu iseloomustab Taanit kui külade ning väikelinnade maad. Hooned on põhiliselt kivimajad, sest 16. sajandil võtsid taanlased oma maa metsast nii puhtaks, et Taani on täiesti lage. Nüüd kadestavad nad meid meie metsade pärast. Külad on hajali ning talud on sarnaselt Eestiga keset põldusid. Linnad on väikesed ja seetõttu inimesel hõlmatavamad, tekitades tunde, et kõik sinu ümber on inimese jaoks tehtud.
Taani külakultuur on olemas ja väga aktiivne. Miks initsiatiiv vohab? Üks põhjus lisaks taanlaste seltsivale loomusele on seaduse nõue, et 5 % kohaliku omavalitsuse kultuurieelarve rahast peab minema uue algatuse toetuseks. Ja kui raha üle jääb, siis tuleb see anda noortele. Õigus toetusele on inimestel nii kaua, kuni käive ületab teatud taseme ja hakatakse ise toime tulema. Kuid midagi ei toetata 100 %-liselt. Seda selleks, et anda inimesele võimalus alustada ja põhjus pingutada ning omi teadmisi ja oskusi juurde panna. Tulemus? Väikestes külades, mida pole õieti ollagi, võib näha näiteks suuri uhkeid muuseume. Ja seal näidatakse kohalikku kunstnikku, kellel on Euroopa tähendus. Iga muuseumi juures on oma sõprade klubi. Seltsitegevus on Taanis üldse väga populaarne. Nad ise ütlevad, et iga taanlane on tegev vähemalt kolmes, kui mitte neljas vabatahtlikus organisatsioonis. Nendel on pea igas asustatud punktis mingi tegevus, mis just seda piirkonda iseloomustab. Alati on seal mingi spordikeskus, kus noored kokku saavad. Rahvamajades on tava pidada tantsuõhtuid. Inimesed tulevad kord nädalas õhtuks kokku, joovad õlut, laulavad ja tantsivad. Omaette teema on rahvaülikoolid, mis teevad üritusi kohalikele inimestele. Silvi Kuhi-Teesalu juhtus pealt nägema võimlemist: "Juhendaja oli mikrofoniga, üks mees mängis akordionit. Saalis olid mehed, naised, lapsed, peenikesed ja paksud, noored ja vanad, kokku 100-150 inimest ning kõik see rahvas võimles. Vahelduse mõttes keerutati rahvatantsusamme ka. Rahvatantsu traditsiooni kui sellist neil eraldi ei ole, see käib sporditegevuse alla. Oli nt ka kohalik operetiaustajate klubi, kes ise ka korra aastas operetti tegi. Kes tahtis, muudkui aga laulis."
Siin tulebki ilmakalt esile taanlase olemus. Taanlane on alati valmis ütlema, proovima ja katsetama. Erinevalt eestlasest ei takista taanlast hirm, et äkki ei tule välja. Ja kultuuri tehakse eht-taanlaslikult aktiivselt, mõnuga, veendumusega, kaasaelamise ja vaimustusega. Siin on taanlastelt meile midagi kõrva taha panemiseks, et kõike ei pea sugugi mitte nii surmtõsiselt tegema.

Taani hygge sobiks ka eestlasele

Enne kui asuda tutvustama lähemalt Taani kultuuripoliitikat, tuleb esmalt avada taanlase olemust ning elustiili. Taanlased tunnevad tõesti oma tegemistest ja elust mõnu. Seda suhtumist iseloomustab väljend hygge, mida võiks tõlkida kui "lahe äraolemine" ning see on taanlasele väga tähtis. Võiks olla ka töökultuses vaevlevale eestlasele. Taanlane ei unusta kunagi, et tal on vaja puhkust. Et tal on vaja istuda, sõpradega juttu ajada, on vaja kruusike õlut ja tõmmata piipu. Äraolemine seltskonnas ja omavaheline suhtlemine on tohutult oluline.
Ka koolis lööb taanlaste lahe olemine välja. Tunnis lapsed pidevalt vestlevad omavahel ja ka õpetajaga. Seda, mida nimetatakse demokraatiaks, kasvatatakse lastes päris algusest peale. Ükskõik millises koosluses on kõigil sõnaõigus. See on taanlastele sisse programmeeritud vähemalt sellest ajast saadik, kui loodi piimaühistud ja hakkas taanlaste ühine koostöö maal. Nii nagu kunagi meil. Silvi Kuhi-Teesalu arvab, et oleksime oma maaläheduse ja loomulike suhetega palju kaugemale jõudnud, kui ei oleks seda suurt lööki vahepeale tulnud.
Eesti elutempo on muidugi tohutu palju kiirem kui Taanis. Me tahame saavutada kõike homme, veel parem täna, ja selle juures unustame kaasinimesed ära. Taanis arutatakse probleem põhjalikult läbi, enne kui võetakse otsus vastu.
Kuid kogu demokraatia juures on taanlased suured individualistid, kes ei allu pimesi ühelegi korraldusele. Nad ei kannata, kui kuskil mujal keegi nende eest kamandab. Nad on oma õiguste ja identiteedi eest seisjad, kuid koostöö pooldajad. See konfliktsus oma identiteedi hoidmise ja koostöösoovi vahel väljendub ka suhtumises Euroopa Liitu. Võetakse vastu see, mis sobib, ja mis ei meeldi, sellele öeldakse rahulik ei. Taanlastele omase elustiili ja väärtuste elavaks kehastuseks, rahu, vabaduse ja stabiilsuse tagatiseks ning sümboliks on monarhia.

Taani ei häbene end maailmale näidata

Silvi Kuhi-Teesalu hinnangul on Taani kultuuripoliitika hoopis avatum kui Eesti oma. Nende moto on see, et Taani on väike, aga neil on palju, mida näidata ja nad tahavad seda teha. Mood, disain, kirjandus ja kino on Taani tugevad küljed. Põhilised kultuurisündmused on sajad muusikafestivalid, millest tuntumad on kindlasti Roskilde rockmuusikafestival ning Kopenhaageni dzässifestival.
Kultuurialane ärkamisaeg oli taanlastel meiega enam-vähem paralleelselt, 19. sajandil. Oma alaväärsuskompleksist ja häbelikkusest said taanlased üle juba ligi 100 aastat tagasi, kui avastati, et neil on Skageni maalijad, mille üle on nad tohutult uhked. Selgituseks niipalju, et Skagen on maailma suurim liivaseljandik. 18. saj. hakkas liiv liikuma ja asulat enda alla matma. Seepärast hakati Skagenit kutsuma Taani Pompeijks ning mõned Taani kuldse ajastu maalikunstnikud sõitsid sinna maalima. Kuulsust lisas Skagenile muinasjutuvestja H. Chr. Anderseni külaskäik aastal 1859. 1870-ndatel aastatel oli Skagen noorte kunstnike päralt, kus nad said eksperimenteerida ja oma kunstnikuannet proovida. Skageni hiilgeaeg saabus 1880-ndatel, kui moes oli vabaõhumaalikunst, mida prantsuse eeskujudele toetudes praktiseeriti.
Taanlased on oma vaimult suur rahvas ja on maailmale andnud suuri nimesid. Filmirežissöörid Lars von Trier, Carl Th. Dreyer ning Benjamin Christensen, kirjanik Karen Blixen, filosoof S. Kierkegaard, muinasjutuvestja H. Chr. Andersen, skulptor Bertel Thorvaldsen, helilooja Carl Nielsen, maalikunstnik Asger Jorn, Nobeli kirjanduspreemia laureaat Johannes v. Jensen, koreograaf August Bournonville, filmistaar Asta Nielsen on neist ehk kõige tuntumad.

Taanlased - tähenduste loojad

Taanlane ei trügi esile, aga ta väärtustab oma kultuuri. Nad lõid kultuuriministeeriumi juurde organisatsiooni, mis tegeleb rahvusvaheliste projektidega. Sellel maastikul mängib olulist rolli ka Taani Kultuuriinstituut. Taanlased teevad tähenduslikke üritusi. Neil on näiteks "Wonderful Kopenhagen", mille alla koonduvad kõik. Sellega tegelevad turismiorganisatsioonid, antakse välja postkaarte, tehakse laule ja muusikat, töötavad restoranid. Nad on teinud isegi komitee, kes seda asja juhib. Ikka selleks, et väärtustada Kopenhaagenit maailma silmis. Teine on Öresundi regioon, mis on täiesti eraldi filosoofia. Nüüd, kui Jüütimaalt hakkab tööstusehuvi ära kaduma, tahavad nad sinna rajada midagi suurt ja võimast selleks, et regiooni ühtlaselt arendada.
Rohkem võiks Eestis käia Taani turiste, aga see eeldab sarnaselt Taaniga seda, et me ise peame ennast ja Eestit rohkem Taanis näitama, ning seda ametlikul tasandil.
Et on Anderseni juubeliaasta, siis ei saanud Silvi Kuhi-Teesalult tema lemmikmuinasjutu kohta jätta küsimata. Kuid teda üllatas hoopis Andersen ise: "Alati kui ma kuskile lähen, kohtun ma viie Anderseni muinasjutuga. Aga minu jaoks oli kõige põnevam avastus Andersen ise. Ta oligi geniaalne mees. Ta oli inimene, kes sündis ju tegelikult tühjuses. Igast kingsepapojast võib ju keegi saada, aga temal olid soodsad väljundid ja tohutu eneseusk. Seepärast räägin lastevanematele, et toetage ja imetlege oma lapsi ja nende pisimaidki püüdlusi, sest see kasvatab nende eneseusku. Leian ka seda, et lastele peab muinasjutte lugema, sest see avardab nende mõtlemist."

* * *

Eesti Taanlase pilguga


Krahv Ulrich Holstein-Holsteinborg.

Taani-Eesti Seltsi esimehe krahv Ulrich Holstein-Holsteinborgi perekond, kes on elanud Holsteinborgi mõisas mere kaldal 12 põlvkonda, on olnud osaline eestlaste ajaloo pöördepunktides. Tema sugulane krahv Ernst Holstein võitles vabatahtlikuna Eesti Vabadussõjas. Ta tuli 1919. a krahv Borgelini Taani vabatahtlike väeosaga Eestisse ja oli oma üksuse noorim ohvitser. Tegi kaasa lahingud Rõugest kuni Jakobstadtini, Pihkva ning Ostrovini. Teenistuse ajal ülendati ta kõigepealt lipnikuks, seejärel nooremleitnandiks, talle omistati Eesti Vabadussõja mälestusmärk ning Vabaduse Risti III järk. Samuti oli ta Läti Karutapjate risti kavaler. Ta sai 50 ha suuruse asundustalu Maidla mõisas, mille ta andis krahv Borgelinile ja sõitis ise kodumaale põllumajandust õppima. Tagasi tulles jäi ta Borgelini juurde valitsejaks. Kahjuks sai krahv E. Holstein 17.09.1928 Maidlas õnnetult pulli pusklemisest tekkinud vigastuste tagajärjel surma, olles vaid 27-aastane. Krahv E. Holsteini põrm saadeti riiklike sõjaväeliste auavalduste saatel Eesti aurikule "Tiber", mis selle kodumaale matmiseks tõi.

Krahv Ulrich Holstein-Holsteinborg käis Eestis ühe delegatsiooni koosseisus juba aastal 1990 ja elas hingest meie vabaduspüüetele kaasa. Eesti vaimustas teda nii, et selsamal korral otsustati luua Taani-Eesti Selts, mis on olnud teerajajaks vahetute kontaktide loomisel. Samuti on abistatud tervishoiu arendamisel ning alates aastast 1992 korraldatud mitmeid ajalookonverentse. Krahv Holstein-Holsteinborg oli Eestis meie leinapäeval 14. juunil 1991, ning kui 19.08.1991 algas Moskvas putš, olid mitmed Eesti juhtivtegelased parajasti tema juures Holsteinburgi mõisas külas ja istusid terrassil. Ehmatus oli algul suur ja öö tuli pinev. Kui putš oli läbi, siis läks eestlastel lauluks ja tähistamiseks lahti ning see oli tema jaoks tõeline elamus.

Krahv Ulrich Holstein-Holsteinborg:
"Eesti on põhjamaine maa, mis on vaba olnud vaid 35 aastat, kuid sellest hoolimata käitute ja töötate riigina, mis on olnud vaba sajandeid. Kui teil avanes vaba rahvana võimalus oma sihte saavutada, siis seda te ka tegite. Eesti on riik, mis on kahel korral ehitanud riigi üles paarikümne aastaga. See on eeskuju, mida teised Ida-Euroopa riigid peaksid järgima. Osa eesti vaimust on kindlasti teie suhtumine rahvusesse, rahvuslikku meelsusse ja kultuuri ning tugev tahe olla riigina parimate seas. Väikeste rahvastena tuleb meil rohkem pingutada, et olla suurte riikidega võrdväärsed, ja seda me oleme mõlemad suutnud. Samuti püüame mõlemad kaitsta oma kultuuri ja rahvuslikke väärtusi ning sõltumatust, eriti nüüd, kui oleme osa Euroopa Liidust."

Teie perekonnal oli isiklik suhe H. Chr. Anderseniga. Rääkige, palun!
"H. Chr. Andersen käis meil Holsteinborgis külas 17 korral ja teises paigas, kus me elasime, 19 korral. Ta on kirjutanud siin Holsteinborgis rohkem kui 40 oma lugu, samuti reisikirjad Hispaaniasse ja Portugali, ooperi ja näidendi. Teame, milliseid paiku ja inimesi ning juhtumisi ta oma lugudes kasutas. See, mida ta tegi, polnud vaid fantaasia. Mõne nädala pärast ilmub minult raamat Anderseni viibimisest Holsteinborgis. Meil on säilinud sadu kirju kirjavahetusest minu vanaema ja Anderseni vahel.

Paljud modernsed ajaloolased väidavad, et Andersen ei armastanud lapsi ning oli agressiivne ja ärrituv inimene. See pole üldse tõsi. Ta oli väga armastatud kodudes, mida ta külastas. Lapsed ja täiskasvanud armastasid teda ja ta oli alati tegevuses. Kas lastega mängimas, täiskasvanutele oma käsikirju ette lugemas, siluette välja lõikamas või kooke küpsetamas. Siin Holsteinburgis oli ta pigem perekonnaliige kui külaline.
Esimene jõulupuu Taanis ja kogu Skandinaavias püstitati siin mõisas aastal 1808 ja seda lugu kirjeldas Andersen oma viimases muinasjutus, mille ta kirjutas siin Holsteinborgis aastal 1872. Mõned selle puu ehted on meil veel alles. Ka Andersen osales mõisas peetud jõulupidudel. Meil on alles tema tehtud jõuluehteid. Jõule on taanlased läbi oma ajaloo tähistanud mitmeti ning nende kommete kirjeldamine oleks eraldi loo teema."


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv