Kultuur ja Elu 4/2005


Kultuur ja Elu 3/2005

 

 

 

 Maria ja Johan Laidoner 1936. a Tallinas Vesipruuli tänava korteris.

Maria laidoner ja Pärnu

tekst: Küllo Arjakas

Juulis 2005 avati Haapsalus mälestustahvel Maria Skarbek-Kruszewska Laidonerile ehk kindral Johan Laidoneri abikaasale hoonel, kus ta elas aastatel 1963-1975. Märksa vähem aga teatakse, et Haapsalu perioodi aegadel elas Maria veel pikemalt, ca 1966-1968, Pärnus.

Haapsalus oli Marial üks tuba, mis kehvalt sooja pidas, köök oli teise leibkonnaga ühine. Sügaval nõukogude ajal, 1968. aastal, külastas tagasitõmbunud ja tagasihoidlikes oludes elavat vanaprouat ajaloolane Kaupo Deeemant - ning kindrali lesel jätkus julgust ja usaldust talle tundmatu noormehe küsimustele vastata. Kaupo Deemanti poolt kirjapandu avaldati juba perestroika ja avalikustamise ajajärgul 1988. aastal ajakirjas „Vikerkaar" ning hiljem veel koguteoses „Kindral Johan Laidoner" (Tln, 1999).
Märksa vähem aga teatakse, et Haapsalu perioodi aegadel elas Maria veel pikemalt,
ca 1966-1968, Pärnus. Allakirjutanu otsis ligi kakskümmend aastat tagasi, 1986. aasta oktoobris üles Pärnus Ülejõe linnaosas Rohelisel tänaval individuaalmaja, kus Maria elas Juhan ja Helvi Laidoneri juures - Juhan kuulus kindrali kaugete sugulaste hulka. Kõik järgnev pärinebki neilt.

Igavesti truu

Maria Laidoner (sünd. 1888) elas maja teisel korrusel, kus tal oli tuba ja omaette köök. Väga hästi suhtus ta Juhanisse - Maria leidis temas ja kindralis suurt sarnasust välimuses, käitumises, rääkimismaneeride jm osas. Korduvalt pakkus ta just selle pere liikmetele Viimsi mõisa dokumente - et kui kunagi midagi muutub, siis peaksid just pärnakad saama Viimsi mõisa endale. Vahemärkusena: tookord oli mõis nõukogude armee käes, nüüd asub seal Laidoneri Muuseum.
Oma mälestustes kiitis Maria väga Viimsi kasvuhoonet ning on lisaks meenutanud, et seal kasvatati koguni viinamarju. Kui ümberkaudsed talunikud käinud kasvuhoonega tutvumas, siis nemad hoidnud kombekalt käsi selja taga, samas olid kõrgema seltskonna liikmed pea alati kohapeal marju murdnud ning see ei olevat Mariale meeldinud. Ta ise käinud kasvuhoones kõrgete kontskingadega, aga see ei meeldinud jälle Johan Laidonerile, kes alati pidi rehaga proua jalajälgi kinni tõmbama.
Maria ja Juhani hõbepulmade ajal meenutanud Juhan üht episoodi ja näidanud fotot, mille oli kinkinud Mariale tutvumise ajal. Juhan oli öelnud, et jääb talle alaliselt truuks. Maria polnud toona seda lubadust uskunud - noore sõjaväelase asi - ning nüüd, hõbepulmas oli Juhan uurinud, et kas Maria nüüd usub tookord antud lubadust. Maria vastanud, et nüüd usub.
Maria Laidoneri põhitegevuseks Pärnus oli raamatute ja ajakirjanduse lugemine.
Keelte peale oli tal suur and - kui Maria tuli Eestisse elama, siis osanud ta üldse vaid kolme sõna eesti keeles: „tere", „pääsuke" ja „põrsas". Eesti keele aga omandas Maria üsna kiiresti. Kuna Maria valdas viit võõrkeelt, siis palus ta võimalust mööda ikka endale osta võõrkeelseid ajalehti ja ajakirju. 75-aastane vanaproua oli igati ergas ja kui Pärnus räägiti, et ühel lapsel on harvaesinev haigus, siis Maria öelnud: "Aga vaatame Prantsuse entsüklopeediast järele, mida on üldse teada selle haiguse kohta!" Läbi vangla-aastate oligi Marial õnnestunud säilitada ja koguni Eestisse tagasi tuua mõningaid sõnastikke ning ühe raamatu tiitellehele oli kindral omakäeliselt kirjutanud enda arreteerimisest, miks ta ei põgenenud 1940. aastal jms.
Proua pidas heaks tooniks, kui söögi alal polnud söögilaual mitte vakstut, vaid ikka laudlina koos salvrättidega. Vahetevahel koputas ta nõudlikult vastu lauda - tahan maasikaid! - ootamata, kas ka teised on magustoiduni jõudnud. Vaatamata kõrgele vanusele jäi ta alati erakordselt väljapeetud daamiks, kelle vanust oli raske määrata.

Ei kurtmist, ei hala

Vana jutuka seltskonnainimesena oli Maria alati nõus rääkima oma mineviku reisidest, ballidest, mõisatest jms. Kõik oli väga täpne ja üksikasjalik, sest tema mälu oli erakordselt hea. Samas - vaatamata vintsutustele Venemaa vanglates (Pensa, Moskva, Kirov, Ivanovo, Vladimir, s.h seitse aastat üksikvangistuses) ei tulnud Maria suust ei virisemist, ei halinat ega ka mitte Vene võimu ega valitsuse kirumist. Kohati ainult kurbustunnet, et abikaasa saatuse kohta talle täpsemaid andmeid ei antud - talle anti vaid mehe surmatunnistus. Teinekord pidas ta 1953. aastat kindral Laidoneri surma-aastana ebakindlaks, arvates, et ta suri ikkagi varem. Siiski meenutas ta vanglate- ja kinnipidamiskohtade elu harva ega rääkinud sellest kunagi laste kuuldes. Isegi siis, kui käidi Pärnu rannarajoonis vaatamas omaaegseid pansionaate ja tubasid, kus oli muretult aega veedetud, ei tulnud ühtegi paha sõna kellegi ega millegi suhtes. Vene võimu ei kirutud - ning jääb igavesti teadmatuks, kas selle põhjuseks oli hirm või oli see hingesuuruse tundemärk või hoopis millegi suurema mõistmine, mida tänapäeval enam ei oskagi tajuda.
Ainult ühe korra käinud Maria Pärnu perioodil Jõulude ajal kirikus, ent see ei jätnud talle mingit muljet. Ta jäi tagasihoidlikuks, ehkki poolataridel on uhkust ja esiletrügimist. Olude sunnil tagasihoidlikuks jäänud riietuse puhul paistis Maria pea alati silma erilise ja omapärase kaelasidemega, mida kunagi ei saanud jätta tähele panemata. See oli silmatorkavalt maitsekas riietuse juurde kuuluv detail, mis tihti muutus nii rõhutatuks, et seda võis lausa kadedusega vaadata.
Tervis oli Marial Pärnu-aegadel igati hea, ent oli vangla-aastatel muidugi kõvasti kannatada saanud: libedal kukkudes murdis parema õlaluu ja kuna seda õieti paika ei pandud, siis jäigi tal parem käsi pisut vigaseks. Samuti amputeeriti tal Venemaal mitu varvast.
Pärnu perioodil Marial enam kellegagi kirjavahetuses ei olnud, tuttavaid oli vähe ja tihedamalt lävis ta vaid pr Helene Viitkariga, kunagise teedeministri abikaasaga, kes samuti elas Pärnus. Nende tutvus ulatus juba 1930. aastate keskele. Helene oli samuti küüditatud Venemaale 1941, ta sai Eestisse tagasi 1959. a.
Haapsalu-aastate järel elas Maria Laidoner Viljandimaal Jämejala haiglas. Ta suri veidi enne oma 90. juubelit 1978. aasta sügisel ning sängitati mulda vene-õigeusu kommete järgi Tallinnas Aleksander Nevski kalmistule oma poja kõrvale.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv