Kultuur ja Elu 4/2005


Kultuur ja Elu 3/2005

 

 

 

 



Kaljukotka lend Illaste raba kohal. Kauaks veel ?


Loomine või häving?

tekst: MARGIT-MARIANN KOPPEL

Kas olukorras, kus Eestis toimub turba liigkaevandamine ja ressursi raiskamine, on mõttekas anda välja üha uusi lubasid ning hävitada uusi rabasid? Või tuleks mõelda sobivate alternatiivsete elatusvõimaluste peale nagu ökoturism, mis üha trendikamaks muutub?

Küllap on paljud meist mõelnud, kas Eestil on midagi sellist, mida mujal Euroopas ei ole. Jah, naftat meil ei purska, kuid üks rikkus meil tõesti on, mida Euroopas enam ei ole - see on meie puhas puutumatu loodus, meie metsad, meie lagendikud, meie rannaniidud, meie sood ja rabad. Neid on meil palju ja see on meie jaoks nii tavaline, et esmapilgul on raske neis näha sellist väärtust, mis välismaist turisti võiks huvitada. Eriti neile inimestele, kes pole reisinud, on väga keeruline selgitada, et taoline loodus on hoidmist väärt. Kuid välismaalasele on haruldane näha isegi rohu sees hüppavat konna, näiteks Saksamaal enam konni ei ela. Konna pilti võivad nad imetleda põllul oleval stendil, mille juures on auk, kuhu kogutakse vihmavett lootuses, et ehk kunagi tuleb sinna elama konn. Uskumatult kurioosne värk, eks ole. Nii et olgem rõõmsad, et meil veel konnad elavad. Väärtus turismiobjektina on isegi meie tasasel maal, Soomes on olemas isegi selline turismiharu nagu lagendikuturism. Hõimuvelled teenivad juba meie loodusväärtuste pealt raha, tuues Matsallu jaapanlastest linnuvaatlejaid.
Kahjuks on meie roheline rikkus, mis võiks Eesti Nokiaks kujuneda ning külad jalule aidata, langenud saamameestest kinnisvaraarendajate, metsaärikate, põlevkivi- ja paekivikaevandajate ning turbatöösturite sedavõrd tugeva surve alla, et tundub, nagu oleksime oma looduse ja maavarade hävitamisega hiljaks jäänud. Kihk Euroopale järele jõuda ei pea tingimata ju tähendama neile järele jõudmist oma looduse hävitamises. Liiati veel näiteks olukorras, kus väljastatud turbakaevanduslubade hulga ja tööstuslike varude juures jätkub turvast meile 900ks aastaks. Praegu aga käib turba liigkaevandamine, kus vajadused ületatakse 16-kordselt. Samas koorivad turbakaevandajad rabast vaid selle pealmise, kõige heledama ja väärtuslikuma kihi, jättes ülejäänu sinnapaika ning hops! pillid kotti, raha taskusse ja järgmise raba kallale. Raba ja tema turbavarud aga iseenesest ei taastu. Seadusesätet, mis kohustab turbatöösturit raba veevarustust taastama, selleks et taas saaks tekkida ka turvas, pole Eestis veel täidetud. Nii tekitatakse meie loodusele pöördumatut ja korvamatut kahju. Küsimus pole selles, kas turvast on tarvis toota, vaid selles, kas seda peab just tootma stiilis "pärast mind tulgu või veeuputus"? Liigkaevandamise ning turbavarude raiskamise eest on hoiatanud ka Riigikontroll. Kes antud teema vastu põhjalikumat huvi tunneb, sellele soovitan lugeda ajakirja Eesti Loodus nr 2/3 aastast 2003, kus käimasolevat turbasõda käsitletakse mitmes artiklis.
Turbatöösturite röövellikku käitumist looduses sobib ilmestama üks anekdoot, mis kõlab nii: "Ehitajalt maja tellinud mees saabub objektile ja ehmub, nähes imeõhukeste seintega maja. Ehitaja ruttab klienti lohutama: "Tapeet tuleb ka ju veel!""

Loojad

Tänavuses Kultuuri ja Elu suvenumbris kirjutas Jüri Vaidla kahesugustest inimestest: loojatest ning materialistidest. Loojad olid kindlasti need mehed, kes omal ajal võitlesid välja vabaduse ja lõid Eesti riigi. Looja oli legendaarne metsa- ja aatemees Vello Denks, kelle jääva väärtusega tegemised vaatavad Pähnis vastu igalt poolt. See on elav mälestus. Tänavu suvel talle püstitatud mälestuskivi taga on endisesse metskonnahoonesse loodud metsa- ja koduloomuuseum, otse üle tee jõe kaldal asub loodusmaja, taamal rohetab mets, milles sirguvad tema istutatud puud ja nende järglased ning kus looklevad tema rajatud õppe- ja matkarajad. Kogu see loodud rikkus ning väärtustatud keskkond on meie ja tulevaste põlvede päralt.
Looja on kindlasti ka Rõuge vallavanem Kalvi Kõva, kes teab oma vallas olevaid väärtusi ning oskab näha võimalusi, kuidas luua tavaturismile lisaväärtust. Ta innustab isiklikult külainimesi ettevõtlusega tegelema, eriti loodus- ja ökoturismiga, mis on tõusev trend. Ökoturism on vastutustundlik reisimine, mis toetab loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning kohalike elanike heaolu. Vallavanema arvates sobib see valdkond meile omase maalähedase elustiiliga ja hoiab samas eemale massiturismi. Rõuge vald investeerib taastuvenergeetikasse ja reklaamib end kui energiaparki, kus edendatakse ja tutvustatakse alternatiivenergia võimalusi. Põhikoolis on loodud energiaklass ning vallas tegutseb ka energiatalu, kus kõike praktikas näha saab. Aletrnatiivenergiaalastest teadmistest on kasu maamajapidamistel, õppuritel, ettevõtjatel, inseneridel, keskkonnakaitsjatel ja ka turistidel. Hiljuti pandi Võrumaal alus rahvusvahelisele ökoturismi õppele. Võrumaa Kutsehariduskeskuses avati kaheaastane pilootprojekt "Ökoturismi arengu elukestev õppimine", mis tõi kokku 14 erinevat koostööpartnerit neljast riigist - Eestist, Soomest, Itaaliast ja Poolast. Eesmärgiks on välja töötada ökoturismialane õppekava ja koolitusprogramm.

Vigalas täidetakse staliniaegseid otsuseid

Kui Võrumaal nähakse taluloodusturismi edendamises perspektiivi, siis Raplamaal Vigala vallas ei peeta loodusturismi kui maal elamise viisi ja elatusvahendit millekski. Vigala vallas Tiduvere külas Pärna talus elav ettevõtja Reemet Kasekampi ideed kohaliku keskkonna väärtustamiseks valda Rohelise Energiakeskuse loomise ning loodus- ja ökoturismi arendamise näol on põrganud vastu ükskõiksuse, kadeduse ja mõistmatuse müüri. Hiljuti päästeti kutsekooli algatusel turbatööstuse küüsist ära Pilkuse raba. Praegu võitleb Reemet Kasekamp koos mõttekaaslastega valla keskpunktis Euroopa suurima märgala Matsalu väravas asuva 300 ha suuruse Illaste raba eest, mis lubati turbatöösturitele juba aastal 1947. Staliniaegsed otsused, nagu selgub, kehtivad ka Eesti vabariigis, sest just sellele otsusele tugineb oma hinnangus keskkonna mõjude hindamise ekspert Rein Kallas.
Kahe kilomeetri kaugusel Via Balticast asuv Illaste raba, mille põhjaosa on arvatud Natura 2000 alade hulka, on oma olemuselt suur looduslik joogiveemahuti ja veepuhastustehas, mille kadumisel lakkavad tõenäoliselt olemast kohalikud unikaalsed looduslikud arteesiakaevud. Kui kuulsa kettaheitja Gert Kanteri isa Jaan viis kaevuvee huvi pärast laborisse analüüsimiseks, et teada saada, kui puhas see vesi on, keelduti laboris uskumast, et niivõrd puhast vett võib olemas olla. Nagu ei tohikski? Illaste rabas elavad hundid ja karud, seal on metsiste mängupaigad ning litsentseeritud kotkauurijate kinnitusel elab seal kaljukotkas. On ütlus, et seal, kus elab kaljukotkas, on kõik korras. See oleks kõigiti suurepärane paik loodusturismi tarvis. Ometi on see raba Rapla keskkonnateenistuse poolt turbatöösturile ära lubatud sellele vaatamata, et Illaste rabale hammast ihuva Aivar Jõgiste kasutuses on juba Tõnumaa raba, kus on ka uued laiendused tehtud. Tõnumaa raba kaevandamise mõju ei lasknud end kaua oodata. Peagi muutus Päärdu jõe vesi kuivenduse tulemusel kohvipruuniks. Tõenäoliselt tabab sama saatus ka Konuvere jõge, kui Illaste raba kasutusele võetakse.
Reemet Kasekamp on veendunud, et kahte kõrvuti asetsevat turbakaevandust, mille vahemaa linnulennult on ca 2 km, ei kannata väike Vigala vald välja. Miks? Tiduvere külavanema Jaan Kuusiku ja külakogu poolt Rapla keskkonnateenistusele saadetud avalikus kirjas, milles nõutakse Euroopa mageveeprogrammi ja vee raamdirektiivi rakendamist Vigala vallas Tiduvere külas, loetletakse üles järgmised vastuargumendid senistele ja tulevastele Illaste turbamaardla keskkonnamõju hindamise aruannetele:

  1. Enamus erinevaid teemasid keskkonnamõjude hindamise aruandes lõppevad fraasidega: ei ole täheldatud, ei tohiks mõjutada jne. See tähendab aga seda, et puudub konkreetsus.
  2. Oleme mures, sest koos tööstusliku turbarabaga hävineb või muutub tundmatuseni ka siirdesoo, hõlmates ümber raba asetsevat pohlade ja jõhvikate kasvuala.
  3. Illastet ümbritsevate külade elanikelt (Tiduvere, Olli, Paeküla, Konuvere, Päärdu, Kurevere, Araste) võetakse ära võimalus tegeleda taluloodusturismiga.
  4. Hävib ürgne metsloomade läbirände- ja elupaik.
  5. Hävib vahetult Illastega külgnev Natura 2000 ala metsiste kaitsealana müra tõttu, mis kostub ca 3 km kaugusele, lisaks tõusevad üles tolmupilved, mis on sarnased suurmetsa põlengule (paks valge tolm).
  6. Vesi Konuvere jões muutub kohvipruuniks nii, nagu see juhtus Päärdu jõega Tõnumaa raba kasutusele võtmisel (kuivendamine).
  7. Majanduslik rahaline kasu valla eelarves oleks väga väike, ca 1%.
  8. Hävib looduslik puhta joogivee mahuti ja veepuhastustehas võimsusega 900 000 m3.

Lisaks juhitakse kirjas tähelepanu märgalade osatähtsusele vee hea seisundi saavutamisel. Märgalade toime ja väärtus avaldub: vee varumises ja loovutamises, üleujutuste vähendamises, toitainete kinnipidamises, mis aitab vähendada veekogude eutrofeerumist, uhtainete kinnipüüdmises, rannajoone stabiliseerumises, suures bioproduktiivsuses, suures bioloogilises mitmekesisuses, toimimises joogiveemahutina, toimimises põllumajandusvee mahutina, toimimises toiduallikana, toimimises ehitusmaterjaliallikana, virgestusvõimaluste andmises (ujumine, paadisõit, kalastamine jne).
Illaste rabasse turbamaardla rajamise vastu on ka Vigala Maameeste Selts, kuhu kuuluvad ettevõtjad Harmo Rukki, Hillar Aiaots, Jaan Kuusik, Kalju Väinto, Leili Seisonen, Veljo Asperk ja Meelis Harlamov ning mõistagi Reemet Kasekamp, kes oma kirjas 15. nov. 2004 kirjutavad nii: "Peame vajalikuks säilitada bioloogiline ja maastikuline mitmekesisus vallas, vältida loodusväärtuste kahjustamist ja tõsta avalikkuse teadlikkust loodushoiust."
Kõik need argumendid on kõlanud kurtidele kõrvadele vallavalitsuses, maavalitsuses ja keskkonnateenistuses, kus neid on tõlgendatud vaid kui emotsioone ja arvamusi, mis mitte midagi ei maksa. Maksab vaid turbatöösturi huvi. Ehkki luba keskkonnateenistuse poolt veel välja antud ei ole, kinnitas Rapla keskkonnateenistuse juhataja Hetti Kask, et asi on otsustatud ja luba väljastatakse. Ehkki ka keskkonnamõjude hindamise aruandes tõdetakse, et: "Illaste turbamaardla hõlmab heas looduslikus seisundis raba, mis kaevandamisel tahes tahtmata hävib. Turbamaardla kasutuselevõtuga kaasneb looduslike sookoosluste hävimine antud soos ning selle sooga seotud liikide elupaikade kahjustamine." Tegelikult puudub igasugune garantii, et suudetakse vältida mõjude kandumist põhjapoolsele Natura 2000 alale või viimase hävimist. Kaitsetsoonid ei kaitse metsist ja kaljukotkast kaevandamisega kaasneva müra ega tolmu eest. Seadus on nii veidralt tehtud, et 500 m kaugusel kotka pesast tohib töötada ka traktor. Kotka jaoks on see sama hea, nagu toimuks kõrva ääres nonstop heavyansambli kontsert. Eks katsuge sellistes tingimustes elada! Loomulikult lehvitab kotkas tiibadega ja - hüvasti! Kotkalennust Illaste raba kohal jääb vaid kaunis mälestus. Aga vaevalt, et see turbakaevandajat häirib. Teda huvitab vaid kiire kasum.
Tekib õigustatud küsimus, kuidas sai võimalikuks mõistusevastane lugu, et Natura alade hulka arvati vaid pool rabast? Matsalu looduskaitseala loodusseire spetsialist Aleksei Lotmani sõnul oli algul ka raba lõunaosa arvatud Natura ala sisse, kuid Rapla keskkonnateenistusest öeldi talle, et see on juba turbatööstusele ära lubatud. Seetõttu tegi Lotman järeleandmise ja võttis raba lõunaosa Natura alade nimekirjast maha. Kuid Rapla keskkonnateenistus jättis Lotmani kohalike elanike vastuseisust turbamaardlale informeerimata. Lotmani sõnul poleks ta nii leplik olnud, kui ta oleks seda teadnud. Tema hinnangul keerab turbakaevandamine raba tuksi igal juhul ning kogu see lugu on talle äärmiselt ebameeldiv.

Vigala vallavalitsuse vaikelu

Turbatööstuse ERA Turvas käes olev Tõnumaa kaevandus toob vallale koos tööliste maksude ja maavarade maksuga tulu kokku sama palju, kui saab vallalt puhkpillipuhujate harrastusring bensiiniraha oma ürituste tarvis, see on ca 22000 krooni. Tõsi - kohe, kui see summa avalikuks sai, kerkis see paberil 50 000-le kroonile.
Vallavalitsus on Kasekampi sõnul vait nagu kala, ei kostu sealt ühtegi arvamust. Vallavalitsuses puudub Kasekampi sõnul palgaline vedur, kes ettevõtluse asju ajaks. Vaikus on seda kummalisem, et Vigala Rohelise Energiakeskuse loomise plaan on valla arengukavas sees. Aga mida tahtagi, kui vallavalitsuses istuvad sinna põlistunud ülekoolitatud külanõukogudeaegsed inimesed, nagu seda on nt majandus- ja keskkonnaspetsialist Risto Konnapere. Konnapere ei osanudki telefonis vastata toimetuse küsimusele, kas kaevandusluba on väljastatud või mitte, sest tema sõnul oli vastav kaust minu jaoks arusaamatul põhjusel hoopis vallavanema respublikaan Priit Kärsna laual.
Täpselt sama pilt, mis vallavalitsuses, avaneb Kasekampi sõnul ka Rapla keskkonnateenistuses ja Rapla maavalitsuses. "Ei ole neil seda vaimu ja nad ei viitsi asjadega tegeleda. Inimestele ei tutvustata taluturismi võimalusi ega seda, mida raba hävinguga kaotatakse," kommenteerib olukorda Reemet Kasekamp. Kuid loomulikult ei saa vallavanem Priit Kärsna seda tehagi, sest ta istub vallavalitsuses sõbra ja Tõnumaa turbatöösturi Aivar Jõgistega ühe laua taga. Ka Rapla keskkonnateenistuse ja maavalitsuse töötajad on turbatöösturitega sõbrad juba täitevkomitee ajast saadik. Samuti on üks keskkonnamõju hindamise eksperte Erki Niitlaan ise Eesti Turbaliidu tegevdirektor. Loomulikult kirjutab ta muusika endale sobivaks. Esimese keskkonna mõjude hindamise aruande tunnistas Eestimaa Looduse Fond nõuetele mitte vastavaks. Seoses Natura 2000 aladega kirjutas Niitlaan aruandele täienduse.
Kasekamp ütleb, et Vigala vald saab oma hävitava ükskõiksuse abil auga välja teenitud häbi, sest võõrad eksperdid on siin rohkem otsustajad kui omad. Vallavanem Priit Kärsna meenutas oma suhtumistega seda materialistist vallavanemat, kes laskis Põlvamaal tee ehitusele ette jäänud ristipuud maha raiuda, väites, et ta ei teadnudki, et need seal on ja milline on nende tähendus. Esmalt üritas vallavanem Kärsna end seisukoha võtmisest päästa väitega, et lubade andmisega tegeleb keskkonnateenistus. Siis kurtis vallavanem Kärsna, et vallas pole ühtki inimest, kes korraldaks Illaste rabasse loodusretki, tooks sinna turiste ja saaks sellest sissetulekut. Ta kurtis, et keegi vallaelanikest pole vallavalitsuse poole pöördunud ideega teha Illaste rabast turismiobjekt. (Kasekamp on sellest talle suuliselt korduvalt rääkinud. - Toim.) Lõpuks palus vallavanem Vigala Rohelise Energiakeskuse idee elluviimiseks loodud MTÜ-l Põrgupõhja teha asjakohane kiri. (Ühesõnaga: MTÜ ajagu valla asju! - Toim.) Samas tõlgendatakse Kasekampi võitlust Illaste raba eest ametnike poolt kui tema isiklikku huvi, sest kuidas muidu tõlgendada turbaarendaja öeldud sõnu: "Me teame küll, mis sul südamel on. Me ajame selle korda." Kasekampil aga oli südamel seesama eelmainitud rahvusvahelise tähtsusega Vigala Rohelise Energiakeskuse loomise projekt, mis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse salajase eksperdi Alar Kanguri poolt kinnisvara arendamise projektiks tituleeriti ja seetõttu rahastamata jäeti. Kasekampile on Raplas öeldud koguni, et sul on ju kompenseeriv ala - Pilkuse. Justkui oleks see tema omand!
Vallavalitsuse hävitavast ükskõiksusest oma inimeste ja loodusväärtuste suhtes on kordi hullem see, et kohalikud inimesed on jäetud täielikku infosulgu, andmata neile teavet kohalikku elu puudutavate keskkonnaotsuste kohta ning jättes tutvustamata alternatiivsed võimalused. Sellega rikub Vigala vald Arhusi konventsiooni, mille kohaselt on igaühel õigus puhtale elukeskkonnale ja teabele selle seisundi kohta. Selle konventsiooni kohaselt peavad ametiasutused keskkonnaalast teavet koguma ja seda üldsusele edastama. (Täpsemat infot konventsiooni kohta vt Keskkonnajuht 7/2000.) Vigala valla lehes aga pole sel teemal ilmunud ühtegi artiklit. "Millal algab Vigala vallas asja üle avalik arutelu?" küsib Reemet Kasekamp. "Ja millal hakatakse lisaks loodusele ning loomadele kaitsma inimeseloomi?"

Loomine või häving?

Kui Rõuge valla vallavanem Kalvi Kõva käitub nagu peremees, on oma valla väärtused üles leidnud ning nende abil loonud vallale energiapargi imago, siis moonakaliku suhtumisega Vigala vald kaotab Illaste raba hävitamisega oma eripära ja võimaluse luua endale imago Matsalu väravana. Ja ka edaspidi vuravad turistid Vigalast mööda - Matsallu. Raba hävitamise hinnaga saab rikkaks vaid turbatööstur Jõgiste. Inimestel aga tuleb lagastatud keskkonnas edasi elada. Kaotajaks ning vaesemaks ei jää lõppkokkuvõttes ainult Vigala vald, vaid meie kõik ning Euroopa tervikuna.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv