Kultuur ja Elu 4/2005


Kultuur ja Elu 3/2005

 

 

 

 PsühhiaaterAnti Liiv oma raamatukogus, süles eestikeelne superköites "Suur Piibel".

Suguvõsa uurimine kui õilistav hingeravi

tekst: ANTI LIIV, psühhiaater

12. novembril tähistas Eesti Genealoogia Selts teaduskonverentsiga oma 15. sünnipäeva. Saaremaa juurtega psühhiaater Anti Liiv vaagis suguvõsa uurimist inimese ja rahva vaimse tervise ning eneseleidmise seisukohalt. Ka meil on aeg saada oma juuri mäletavateks eurooplasteks.

Kõigil selle artikli lugejail on olnud tuhandete aastate kestel edukad esivanemad, kellel õnnestus geenide üleandmine nende ridade tänasele lugejale. Õnnitlus! Lugeja esivanemad pääsesid dinosauruse käest. Pääsesid hundikarja käest. Pääsesid eluga sagedastest keskaegsetest katkuepideemiatest. Looduslik valik vaagis hoolikalt geene, kelle kandjad saaksid maitsta tänase elu rõõme ja muresid Eestimaal.

Looduslik valik - edukus ja vedamine üheskoos

Miks tuhandetel minevikus elanuil pole tänaseks järglasi ? Miks nende suguvõsad hääbusid Looduse tahtel ajaloo hämarusse - selles on veel mõistatusi . Kuid on selge: geenikombinatsioone, mille kandjail polnud lapselapsi, ei hinnanud Loodus edukaks. Ebaedukad geenid korjas - ja korjab edaspidigi - Loodus tagasi. Ebaedukate väljapraakimine on Looduse sügav tarkus. Inimtarkus ei oska Looduse sellele valikule vastu seista. Arstiteadus püüab auahnelt juba teist sajandit võimalikult paljude raskete pärilike haigustega isikute ellujätmise suunas teadust edendada. Aga Loodus jätkab jonnakalt: elujõulised on suguvõsad, kus sünnib palju terveid ja elus edasipüüdlikke lapsi. Selles imelihtsas (tänaseks siiski vananenud) talupoeglikus tõdemuses peitub ka eestlaste kui rahvuse jätkusuutlikkuse võti. Kuid see võti võib olla juba XXI sajandi alguseks katki murtud ning ära visatud.

Kelle süül oleme kuulsate kuningateta?

Oleme eestlastena kuulsate esivanemate kirjutatud ajaloota rahvas. Õpikute ajalugu on tänini ikka olnud pelgalt kuningate ja sõdade ajalugu. Miljonijagu Läänemere kaldal eesti keelt kõnelejaid põlvneb pärisorjade madalatest suitsutaredest. Kel pole omi kuningaid, kuulsaid väejuhte, võidetud suuri sõdu ega kümneid-sadu maailmakuulsaid inimesi. Sestap pole ka meie tänaste elutubade seintel äraläinud 7…10 põlvkonna kuulsate esindajate uhkeid kuldraamides portreemaale ega fotosid . Meil on vähe loetleda suguvõsasid, kelle esindajad viimase kahe sajandi kestel oleksid põlvede kaupa edendanud eesti asja. Ja ometi on osa meist juba põlvkondade kaupa ikka unistanud kõrgelaelistest avaratest elutubadest ajaloo tormituultes jonnakalt püsivates kivimajades. Küllap just see kihk kutsubki paljusid oma aega ja raha uputama ülivanade majade ülesputitamisse.

Esivanemad kui hernekepp nõrkuse hetkel

Vajame ettekujutust oma isiklikest esivanematest, et siis elus tähtsaid otsuseid langetades otsida vahel julgustust neilt (iseenese ettekujutuse varal): nii olime-tegime-elasime meie - eellased. Sellise iseendaga sisekõne najal saaksime sisimates kõhklustes ettekujutlusliku-ilmutusliku selguse: kus-kuidas seista ja edasi sammuda. Et sedasi meie endi lihast ja verest eelkäijad oma vaikival kombel annaksid heatahtlike sugulaste-esivanematena nende pärandatud geenide kandjale-järglasele otsimise kõhklustes otstarbekaima lahenduse vihje. Otsustamise tarkuse. Otsustamise julguse. Kas aga suudame neid esivanemaid unustusest üles leida? Nende palgejooni kujutleda? Nende mõtteid-unistusi rekonstrueerida?

Prügikonteiner - üleilmse lõimumise sümbol Eestis

Tänases Eestis oma ajaliku elu äraelanuna jätab lahkuja ümbritsenuile tavaliselt vaid tasapisi kustuvad mälestused kunagisest tegevusest. Ning hulga tänasele põlvkonnale juba kasutuid-mõttetuid esemeid. Mälestused lahkunust (kui isiksusest) kustuvad kahe-kolme põlvkonna jooksul. Tänavu detsembris surnut 2075. aastal enam keegi isiklikult ei mäleta. Mis puutub lahkunu esemetesse, siis need heidetakse enamasti pärijate-järglaste kiiresti tellitud prügikonteineritesse. Sest XXI sajand on eestlasele südamelähedaseks teinud lühimälulise kipsiplaadilise eurokultuuri, mis on end väga jõuliselt suutnud vastandada XIX sajandi eesti talupoeglikule meelelaadile - ehitada üles omaenda koda ja pärandada see lastele-lastelastele, oma elumõtte jätkajaile . Moodne põlvkond ei väärtusta enam esemete isaigisuse ja pojapõlisuse aadet. Seetõttu on vanadel esemetel järglaste silmis enamasti väärtust vaid sedavõrd, kuivõrd neid on võimalik antikvariaadis maha müüa.

Kuldkala viis ära vana rahvusliku müüdi

Saatuse kuldkala täitis hiljuti C. R. Jakobsoni (1841-1882) XIX sajandi keskel loodud rahvuslikule müüdile ülesehitatud kolm soovi. Oleme taas iseseisvad. Oleme Euroopa Liidus. Oleme NATO-s. Noh - ja mis siis nüüd edasi? Millest unistada? Mille poole nüüd pürgida? Milline uus hingeülendav müüt kutsuks nüüd eesti keelt kõnelejaid hoidma kokku ühte riiki, kus me enam polegi heitunud mesilasparv, kes peaks ilmtingimata lendama üle mere? Paratamatu, et XIX sajandi rahvusromantiline müüt ühinevas demokraatlikus paljukultuurilises Euroopas eesti rahvuslikke aateid toetavalt enam ei toimi. Pole võimatu, et varsti on osa meie senistest rahvuslikest müütidest "meie endi poolt" priitahtlikult kogunisti "poliitiliselt ebakorrektseteks" kuulutatud. Neist rääkimisegi eest võidakse varsti karistada.

Võidab see, kel surres kõige enam asju!

Küll oleme saanud massimeedialt juba mitu uut müüti. Iseasi - kas nad toetavad eesti rahvuse säilimist. Aitavad tekitada ja hoida "meie" tunnet veel siis, kui Muhu rahvariiete neiutanu all laulavad südantliigutavalt oma armsast Eesti isamaast sajad tõmmunahalised patsidega kaunitarid.
Üks eestlasi ühendav uus müüt on "tubli rehepapi müüt", mida kujukalt toetas üks hiljutine reklaam Tallinna tänavail: "võidab see, kel surres kõige enam asju". 2005. aastal oleks üheks näiteks sellele müüdile üldrahvalik võitlus nn "suhkrutrahviga", kus kavalpeade rehepappide rikastumist püütakse kaitsta-varjata üldrahvaliku süütunde tekitamisega. Kahtlane küll, kas ahnusest tiivustatud soov sulitegemisega rikkaks saada suudab üldse olla eesti rahvust ühendavaks müüdiks. Pigem aitab selline müüt seniseid üldlaulupidusid muuta Õllesummeriteks. Kui me aga uut rahvuslikku identiteeti kodu ja enda uue suhte mõtestamisel selle maatükiga, mis tänini kannab nime Eesti, ei leia ega toida, laienevad siinmail alkoholi ja narkootikumide tarbimine ning enesetapud. Langeb sündivus , hägustub kodumaa ja asukohamaa mõiste isiklik tunnetus. Kui sedasi ikka edasi, mõjub üleilmastuv edukas lõimumine pisirahvale nii, et mõne sajandi pärast tegelevad liivlaste ja eestlaste kunagise elulaadi hääbumise mõistatusega juba arheoloogid.

Vähepopulariseeritud eneseleidmise viis

Üks kindlusetunde ja enesele koha leidmise otsingute individualiseeritud hingeravi intellektuaalseid vorme on suguvõsauuringud. Mitme sajandi kestel olid taolised uuringud ennekõike härrasrahva pärusmaa. Tõestamaks kellelegi isiku eellaste suurt edukust eelnenud sajandite kestel. Tõestamaks kellelegi isiku erilist väljavalitust ja sellega moraalset õigust haarata teistelt privileegid endale. Tõestamaks enda olulist üleolekut ümbritsejatest. Möödunud sajandi esimesel poolel jõudsid eestlased oma rahvuslike tunnete ülesehitamisel, oma isikliku mina asupaiga mõtestamisel maailmas sinnamaale, et ka esivanemaid hakata otsima ja leidma. Neist omale eeskujusid ja olemise õigustust otsima. Usutavasti oli sellises tegevuses veel üksjagu eneseõigustust ja rahvuslikku alaväärsustunnet. Aga küllap piisavalt ka kogumiskirge ja meelelahutuste otsingut. XX sajandi teise poole arhiividele raskendatud juurdepääsu aeg on tänaseks möödas. Moodne infotehnoloogia toob arhiivide haprad-koltunud paberid vabadel õhtupoolikutel hilisõhtuste tundide nokitsemisteks lausa koju kätte.

Eluvideviku veetmise aateline kutse

Aga tähtsaimaks ajaveetmiseks tuleks siiski pidada sisima esivanemate otsimise motiivi mõistmist: miks ja mille nimel seda teha. Tänapäeva noortel pole hetkel aega ega huvi kuulata minevikuheietusi ega jätta meelde ammu enne neid elanud sugulaste nimesid-lugusid. Selle vastu võidelda on mõttetu, leppige sellega. Aga küllap poole sajandi pärast - juba eakana - tärkab neiski samasugune huvi esivanemate vastu. On nad ju samast lihast ja verest, samade geenidega nagu selle artikli lugeja ise. Sestap pange oma eluvideviku saabumise ootel omaenda elumälestused kirja. Kirjutage võimalikult täpsemalt üles oma suguvõsa teile teadaolev pärimus. Varustage vanad fotod nimede ning aastaarvudega. Ning pange need kõik kokku laekasse, millel kiri: Teiepoolne tervitus, mis kingitusena avamiseks Teie tänase lapselapse lapselapsele aastal 2080 Jõululaupäeval. Kes teab - võib-olla hinnatakse seda 2080. aastal Teie juba unustatud elu väärtuslikumaiks tegevuseks.

Saagem 21. sajandil oma juuri mäletavaks eurooplaseks

Sestap uurigem omaenda hingerahuks isikliku ajaloo hämarusse kaduvaid esivanemaid. Pürgigem sinnapoole, et üheskoos saada viimase kahe sajandi kõige selgemalt-tihedamalt läbiuuritud suguvõsalugudega rahvaks Euroopas. Et juba enesekindel eurooplane olles jääda siiski edasi oma juuri mäletavaks eestlaseks. Eestlasteks kokku liitva positiivse rahvustunde ülesehitamine algab iga üksiku eestlase huvist oma suguvõsa vastu. Kodumaa hindamine algab juba oma korteriukse tagant, see algab trepikoja hõngusest. Alles selle kaudu hakkame tasapisi mõistma, milleks meile hingeliselt üldse on vaja kodumaad. Ning miks ei piisa üksnes asukohamaa heaoluriigist.
Jõulud on just aeg, mil mõelda: kust tuleme ja kuhu läheme.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv