Kultuur ja Elu 4/2005


Kultuur ja Elu 3/2005

 

 

 

 Theodor Altermanni palanguline aeg

tekst: K&E

Järgmisel aastal möödub 100 aastat Eesti kutselise teatri sünnist. Sel puhul on sobilik meenutada selle teatri rajajaid. Hiljuti tähistati näitleja ja lavastaja
Theodor Altermanni 120. sünniaastapäeva ja taasavati mälestusmärk tema sünnikohas Visjas.

20 aastat tagasi tähistati Tuhala Looduskeskuse algatusel Altermanni 100. sünniaastapäeva. Selle raames korraldati tema kodukülas Visjas talgupäev. Theodori isa Jüri Altermann, kes oli pärit Virumaalt Simuna kihelkonnast, tuli algul Ravila valda talusulaseks. Hiljem rentis ta Tammiku mõisalt Visja kõrtsi, kus 24. novembril 1885 sündis ka Theodor. Nüüdseks on Visja kõrtsi ase osaliselt maantee alla jäänud. Sestap valiti mälestusmärgi kohaks Theodori lapsepõlve mängumail asuv tammederohke metsatukk. Seal kasvavad lepad võeti avarama vaate huvides maha ja suure "Joss" traktoriga veeti ära kivid ja kännud. Viieteisttonnine graniitmürakas leiti ja tariti kohale Kase talu põllult. Kivile paigaldati pronksbareljeef, mille autor on skulptor Ülo Õun. Valmis ka näitleja pronksbüst, mis pandi Estonia teatrisse.
Kõik oleks olnud suurepärane, kui mitte metallivargad poleks üritanud pronksbareljeefi kallal oma väge katsetada. Taies tuli maha võtta. Tänavu andis Tuhala Looduskeskus selle üle Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumile ootama aegu, mil rahvast taas see rahvas saab, kelle keskel elas ja lõi Theodor Altermann. Kahjuks pole parem olukord ka Altermanni kalmul Tallinna Vana-Kaarli (nõukogude ajal Siselinna) kalmistul. Nii Altermanni kui temaga kõrvuti maetud kolleegi Karl Jungholzi pronksbareljeefid on ära varastatud, nagu ka helilooja Peeter Süda oma. Nende asemel võime nüüd koopiaid imetleda. Selline on olukord meie suurmeestega 21. sajandil.
Milles mälestusmärgi taasavamine siis seisnes?
Pronksbareljeef asendati mälestuskivil kiviplaadiga, mille raius kiviraidur Helmut Hiismaa. Angerja-Pahkla Haridusseltsi esinaine Eha Sepping luges Anna Haava luulet. Oli ju Altermann esimene näitleja, kes eesti luulet propageerima hakkas ja Anna Haava luule oli tema "spetsialiteet", nagu ta öelda tavatses. Mälestuskivi taasavamisele järgnes meeleolukas kontsert Oru rahvamajas. Esinesid Sirje ja Väino Puura, keda saatis klaveril Tarmo Eespere. Altermanni teatriteest vestis muhedaid vahepalasid Arne Mikk. Kose ja Kohila vallavalitsused olid selleks tähtpäevaks tellinud juubelikringli, mille kõrvale pakuti maarohtudest teed.

Noorus ja tung

Theodor Altermann oli kaheksa-aastane, kui ema Miina (sünd. Nurm) suri. Isa õde, kes oli Nõmme mõisa omaniku naine, võttis Theodori enda juurde. Edasi viis tee Tallinna linnakooli, kus tema tee ristus Paul Pinnaga. Seejärel õppis ta Tallinna reaalkoolis kaubanduskursustel raamatupidamist ning töötas selles ametis 1905. aastani. Theodori isa abiellus Pauliine Altnurmega ja ostis Vainu talu, kuhu koliti aastal 1898. Kahest abielust sündis Altermannide perre 12 last.
"Sarmika naeratusega, hallisilmne, pruunilokiline kahekümne ühe aastane noormees, kellel oli paljulubavaid näitlejaeeldusi, küllaga nooruslikku entusiasmi, palju julget fantaasiat, ergas pilk, paar aastat praktilist lavatööd asjaarmastajana, seljataga lühike õppereis Berliini, silme ees oma kolleegi ja sõbra Paul Pinna hiilgav menu - selline oli Altermann siis, kui ta 1906. a. astus üle kutselise "Estonia" läve". Nii kirjutab oma eeskujust ja õpetajast Theodor Altermannist näitleja Ants Lauter (L. Kirepe, "Theodor Altermann", 1968, lk 26). Siinkohal vürtsiks huvitav fakt, et Altermann ja Karl Jungholz avastasid Lauteri Kohila seltsimaja peolt, kus Veliselt pärit heledapäine noormees elumehest armastajat etendas.
Nii Pinna kui Altermann olid sündinud maaelu vaikuses, mis andis neile tugeva tüve. Arne Mikk võrdles neid oma sõnavõtus tänavusel Altermanni päeval õunapuuga, mida võib hiljem pookida. Nad olid mehed ilma teatrikoolita, kuid selle kompenseeris nende sisemine põlemine ja suur anne. Lisame noorusele omase riskijulguse, ettevõtlikkuse, romantilise vaimustuse, idealismi ja missioonitunde, õppimishimu ja tehatahtmise - ning saame nakatavad omadused, mille najal loodi Eesti kutseline teater.
Lavastaja Katri Aaslav-Tepandi: "Altermann mõjutas kõigi kaasaegsete kolleegide lavaelu. See on Altemanni teene, et Erna Willmer läks Moskvasse õppima. Altermann oli see, kes Willmeri Estoniasse kutsus. Tänu Willmerile läks Altermann Essenisse end täiendama. Oli vastastikune üksteise innustamine edasi õppima. Siit aga ka vastuolu tema isiksuses elujanu ja õppimistahte vahel. See konflikt oli põhjus, miks ta nii kiiresti läbi põles."
Kolleeg ja lavapartner Erna Willmer on ehk kõige värvikamalt Altermanni vastuolulist loomust tabanud: "Altermann oli individualiteet. Ta oli ilmutus täis liha ja verd. Just niisama palju kui mäletatakse ta loomingut, just niisama palju käib jutte ta kõikevõitvast isiksusest. See isiksus vajas kaht erinevat voolusängi: ühes tormas elurõõmus boheemlane, purjed paisul suurmaailma allüüridest, silm säral avantüürikast, suu naerul kõrgelainelisest optimismist; teises voolas tasa ja targu tõsine ja töökas puhastverd eesti maamees, asjalik, kaalutlev ja põhjalik ettevõtteis, pedantne läbiviimises, kare ja hoolimata enda vastu ja, olgugi nõudlik, kuid siiski soe ja osavõtlik teistele. Päeval virk ja eeskujulik kohusetäitja, täis indu ja püüdu, öösel - enam edev kui harras Bakchose ja Erose kummardaja, kes armukalavete südametega ülemeelikult mängles, nagu vallatu poiss kepseldes viirulisi seebimulle õhku puhub. Siis jälle päev täis tulevikukavatsusi, kogu teatri ja oma saatuse tõusule kihutusi." (1940)
Nagu öeldud, kohtusid Paul Pinna ja Theodor Altermann Tallinna Linnakoolis ning neist sai sõprade tandem Altermanni surmani. Pärast kooliaega elas Theodor paar aastat Pinna ema hoole all, nende perekonnas. Pinna meenutuste kohaselt oli Altermanni iseloom teravate nurkadeta, leplik ja sõbralik. Koolist lahkudes oli selge, kelleks nad kord saada tahavad, kuigi tee eesmärgile jõudmiseks oli veel leidmata. Pinna oli see, kes kutsus Altermanni vanasse Estoniasse V. Thali juurde.
1905. aastal siirdus Altermann esimest korda Saksamaale end täiendama. Seal õppis ta palju ja rakendas naastes oma teadmised ja ande, et pakkuda publikule mitte pelgalt ajaviidet, vaid kunsti. 1906. aasta suvel helistas Altermann Pinnale: "Sõida siia, hakkame teatrit tegema."

Maapoiss salongis

Paul Pinna särav koomikutalent ja Altermanni sügav draamaanne täiendasid kenasti üksteist. Altermanni pärisosaks kujunesid "salongilõvid" ja armastajad.
Ants Lauter: "Maapoiss ja salong! See ühendus kõlab algul veidi veidrana. Ent kui meenutame tõsiseid iseteadlikke maamehi nende esinemiste puhul seltskondlikes ülesandeis, siis peame tunnistama, et oleme sageli imetlenud nende vaba ja lihtsat käitumist. Poositut ja sundimatut olekut. Selle omadusega, laia ja sügava amplituudiga tunneteskaalas, mis on võimeline liikuma tulisest pakitsevast temperamendist hella lüürikani, väga hea välimusega, isikliku sarmiga ja suure lavalise talendiga ühes isikus, millele lisandus veel suur tõsidus, süvenemine ja hool ning armastus oma ülesannete vastu - nii saab meile mõistetavaks Altermanni kiire tõus varaküpseks, kuid täismahuliseks ja meil seni ületamatuks armastajaks ja nooreks kangelaseks Eesti laval." ("Theodor Altermann, Tln, 1940).
Sama võluvat relvituks tegevat joont rõhutab kolleeg Albert Üksip: "Järeleaimamatu oli lihtsus, millesse ta riietas oma osad. Eesti näitlejate seas ei ole ma enam näinud sellist lihtsust, mis minu maitse järgi on kunstniku ideaal. Tema kõrval kõik teised m ä n g i s i d, tema aga o l i."
Aastal 1911, mil Altermann teist korda Saksamaale õppereisile siirdus, võis Ants Lauteri sõnul näha laval juba hoopis teistsugust näitlejat: "Otsiv, imitatsiooni mõjudest vabanev loov näitleja, kes juba mitmest tõsisest tööst kõneleva osaga oli oma nime kirjutanud eesti teatri ajaloo suurkujude hulka - selline oli Altermann 1911. aastal. Ta oli valinud tõsise kunstniku tee: leida oma tõeline koht laval, saada vastused alateadvusest üha selgemini teadvuse sfääri kerkivatele küsimustele, avastada kriitika rahulolematuse põhjused, astuda publiku ette ja saada selle maitse juhiks ning arendajaks."
See mees, kes 24. augustil 1913 uue Estonia teatrihoone avaetendusel eesti teatri esimese Hamletina lavale astus, oli mehistunud, iseseisev, oma teed käiv looja. Tema oli ka meie esimene Leo Saalep Ed. Vilde näidendis "Tabamata ime" ning Tiit Piibeleht Ed. Vilde näidendis "Pisuhänd".

Mida rohkem kustus hääl, seda enam põles näitleja

Ilmselt tajudes talle antud lühikest aega, üha valusama loomingukire ja intensiivsusega Altermann end põletas. Saamata ise enam kaasa mängida, põles Ants Lauteri sõnul loomingukirg temas seda heledama leegiga: "See oli kunstniku vaim, mis nagu küünal lõpuni põlenult enne kustumist sirutab endast veel viimse, kuid kõige heledama leegi. Selles leegis ta seisis proovidel oma juhitavate ees, kahvatupalgne, suuresilmne, juukselokid lendlemas üle kõrge lauba, iga sosistav seletus, iga ilme, iga selgitav žest ja hoiak täis omapäraseid, ainulaadseid visioone näidendi sellest või teisest kujust, autori ideest ja näidendi õhkkonnast." (1968)
7. märtsil 1915 esietendus Altermanni viimane lavastus, O. Wilde´i "Bunbury". 31. märtsil saabus ühe palangulise ajastu lõpp. Töölauale jäi reziiraamat, Max Halbe näidend "Noorus". Theodor Altermann oli siis 29-aastane.
Altermanni kaasaegne, "Vanemuisest" kutselise teatri teinud Karl Menning: "Pilt, mis Altermannist meie mälestustes elama jääb, on pilt noorusest. Niisugusest noorusest, mis meile enam igatsus ja unenägu on kui elusünnitus. Noorus täis naeru ja rõõmu, täis hoolimatust ja ülemeelikust, täis tuld ja kirge, mis nagu kevadine torm kaasa kisub. Kui Altermann näitelavale astus välkuvate silmadega, võidurõõmsa naeratusega, oma vastupanemata nooruse kindlusega, siis oli ta ennem juba võitja, kui lahing veel alganud. Kohe olid algusest peale need nägemata sidemed näitelava ja pealtvaatajate vahel olemas, mis näitlejale nii väga tähtsad on ja mis tihti hulga võimist üles kaaluvad. Igaüks, kes Altermanni näinud, on seda mõju tunda saanud, sellele ei saanud ka vastu panna, kui arvustamine üles kerkis ja kõigega rahul ei suutnud olla." (1968)
Lavastaja Katri Aaslav-Tepandi: "Oleks tahtnud öelda, et ära raiska ennast! Nendest ongi vaja rääkida selleks, et ideaalid ära ei kaoks. Nad ei saanud tasu. See oli tung luua eesti kultuuri, eesti teatrit ja hoida ideaali silme ees. Selge, et tema lahkumine mõjutas teatrit. See oleks olnud hoopis teine teatrilugu."


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv