Kultuur ja Elu 4/2005


Kultuur ja Elu 3/2005

 

 

 

 Pärnus praktikal juunis 1927, mudaravila vestibüüli figuuri raiumas. Fotol vasakult paremale P. Horma, O. Tehvan, H. Mändik, V. Melnik, H. Tsahkna, A. Mihkelson ja Leontine Lind.


Paul Horma Eesti kunstis

tekst: HELGI VIHMA

7. septembril möödus 100 aastat Võrumaalt pärit skulptori Paul Horma sünnist. Võru Muuseum korraldas tema sajanda sünniaastapäeva auks kunstniku esimese personaalnäituse. Oma tutvust kuulsa skulptoriga meenutab keeleteadlane Helgi Vihma.

Kohtumine Adsoni maja aias

Tutvusin Paul Hormaga Nõmmel Tuglase traditsioonilise lõkke ääres Adsoni maja aias. Friedebert Tuglase külalisena ei tundnud ma tollal kõiki selles seltskonnas viibinud inimesi. Ma olin lõkke ääres noorim. Märkasin mändide all seismas väikest kasvu meest. Oma arvamusavaldusis oli ta sõnakehv, vähem vestlusse sekkuv kui vaatlev, kuid tema tabavad repliigid reetsid kogu meie vanema põlvkonna intelligentsi head tundmist. Meid tutvustati. Maja poolt tulnud Elo ütles midagi sarkastilist, millele Horma ei reageerinud. Lahkudes tegi ta mulle ettepaneku teha minust portree. Et minagi omakorda ei reageerinud, ei kohtunud me niipea.
Hiljem oli Paul Horma sageli meie pere külaline ja vastupidi. Ning siis selgus, et ta polegi nii sõnakehv, vaid humoorikas paljuteadja, eriti eesti kunstist. Ja tema Pika tänava ateljees oli mitukümmend taiest, mis kõnelesid selget keelt temast kui väljapaistvast kunstnikust, eesti kultuuriloo tundjast. Ta on modelleerinud ja valanud kipsi, pronksi või raiunud marmorisse paljude eesti kirjanike portreed nagu Juhan Liiv (1964), Artur Adson (1943), August Kitzberg, Enn Kippel (1925), Hugo Raudsepp (1946), August Jakobson (1948, 1949, 1966), Paul Keerdo (1941), K.-E. Sööt (1945), Voldemar Miller (1974), Friedebert ja Elo Tuglas (1956), A. H. Tammsaare (1978,1979), Johannes Aavik (1980) ja rea teisigi portreid ning figuraalkompositsioone, kuid personaalnäitust ta ei korraldanud.
Aastate jooksul jõudis Horma jutustada oma noorusest ja õpinguist Pallases, tööst ja varem olnud näitusist, millest oli osa võtnud, Kunstiklubi kuldajast, kui sealseil riiuleil ei olnud veel alkoholi, jpm. Olen omal ajal teinud märkmeid tema jutustusist. Laskem tal endal kõnelda.

Kuidas minust üleöö kunstnik tehti

"Võisin umbes vast kaheksane olla, kui tuli kooli minna. See oli Kapera algkool. Edasi läksin Vastseliina nn kõrgemasse algkooli, kus oli juba füüsikakabinet. Selle kooli programm oli suurem kui praegune kuus klassi, vastas nii umbes praeguse kaheksa klassi programmile. Seal olid siis ka käsitöö ja joonistamine. Minu isa oli asjaarmastaja tisler, tal olid puutööriistad ja puulõikega olin juba tuttav. Vabariigi algusaastail ei olnud ametipitsateid, asutustel puudusid kummitemplid. Olin enne tähti lõiganud ja üks õpetaja palus, et kas ei saaks templit lõigata. Ma proovisin, tuli kuidagi välja. Seda sai siis tehtud, sest töö eest sain väikest tasu, oli oma väike teenistus. Füüsikakabineti jaoks tuli teha ka katseseadmeid, just mehaanikaosa jaoks, sest tol ajal neid veel polnud. Raamatust tuli maha joonistada ja õpetaja suunas. Õpetajaks oli Aleksander Undrits, pastor Undritsi noorem vend. Tema oli direktor ja õpetas füüsikat, matemaatikat ning eesti keelt. Minu puutööd tulid teiste arust päris hästi välja ja õpetaja Undrits ilmselt rääkis sellest kohalikule pastorile. (Muuseas nad vestlesid omavahel saksa keeles.) Kord kutsus õpetaja mind alla oma ruumidesse, kus minuga vestles kohalik pastor, Tartust pärit Naatan Aunverdt. Tema oli tulnud sinna kaunis vabariigi alguses. Ta päris minu käest mu oskusi, võttis siis välja pronksist krutsifiksi ja küsis, kas ma seda puust saaksin lõigata? Vaatasin seda ja arvasin, et ehk saab, ja tegingi ta enam-vähem rahuldavalt valmis. Pärast seda rääkis ta mulle juba rohkem: kirikul oli tulemas 150 aasta juubel. Remont oli juba käimas ja pastor tahtis altari ümber korraldada - ta soovis kantslit ja baldahhiini peale üht figuuri. Ta oli mõelnud, et selleks sobiks hästi Thorwaldseni Kristus (tulge teie kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete), ja lubas muretseda sellest kipskoopia. Leppisime siis selles suhtes kokku. Aga kipskoopiat oli küllalt raske saada. Lõpuks sai ta ühe väikese koopia, umbes 1/3 sellest, mis mul tuli teha - ligemale meetri kõrgune figuur. Ja ilmet sel koopial peaaegu ei olnud, ilmselt oli palju valatud. Pastor rääkis siis mulle Thorwaldseni töö sisust, ning mida tema oli mõelnud. Aga mis kõige hullem - aega oli vähe, sest kipskoopiat ei saanud ta õigel ajal kätte. Mul oli töö tegemiseks 12 päeva aega. Olin sel ajal juba 9. klassis, sest Undrits andis mulle tasuta lisatunde ja olin kooli programmist ees."
Tundsin huvi, kes oli Vastseliina kooli joonistusõpetaja? Vastus oli ootamatu : joonistusõpetajat ei olnudki. Undritsi abikaasa oli nende kooli geograafiaõpetaja, kes andis ka võimlemistunde. Et joonistustunnid päris ära ei jääks, õpetas ta ka joonistamist. Mis neis tundides tehti ja kui palju sellest noorukile kasu oli, ei tea. Millegipärast ei tulnud see kunagi jutuks. Küll aga jutustas Horma oma esimese figuuri sünniloo lõpuni:
"Aeg läks kiiresti ja ma tegin seda Kristust sõna otseses mõttes 16 tundi päevas. Magasin ainult miinimumi; ema tõi mulle söögi, et kõik ikka valmis saaks. Lõpuks kui figuur enam-vähem valmis sai, võtsin kuju selga ja hakkasin minema. Oli juba videvik ja järgmine päev oli kiriku õnnistamine. Lubasin küll kella kuueks sinna jõuda, aga ei jõudnud, minna tuli umbes neli kilomeetrit. Tee peal tundsin, et nina hakkab verd jooksma ja ma heitsin maa peale pikali. Oli septembri keskpaik, maa oli jahe. Kui olin umbes pool tundi lamanud, jäi verejooks järele. Kui kohale jõudsin, oli juba pime. Kõik ootasid, piiskopiga eesotsas. Pastor oli eelmisel päeval käinud vaatamas, kui kaugel mu töö on ja kas ikka jõuan õigeks ajaks valmis. Nüüd nad vaatasid ja vaatasid vaikides, ja ma taipasin, millega nad kõige rohkem rahul olid - see oli näoilme. Minu jaoks oli see väga oluline, sest tööd tehes oli mul mingi rahuldamatuse tunne. Uskusin ja väga tahtsin sisu järgi nägu vormida, nüüd paistis see nende jutu järgi õnnestunud olevat ja pakkus mulle rahuldust. Järgmine päev oli kiriku õnnistamine. Kohal olid piiskop Kukk, prof Rahamägi, prof Tennmann. Ja missuguse aplombiga räägiti neis jutlustes minu tööst. Nagu oleks ma mingisugune kunstnik, mis tundus mulle täiesti liialdusena. Mul oli piinlik. Mäletan, et seisin rõdul ja läksin seepärast välja. Kohal oli väga palju inimesi, peale kirikuliste oli suurem jagu väljas. Nii tehti minust üleöö kunstnik. Tundsin muidugi, et see ei olnud mingil määral õigustatud. Püüdsin teha küll, aga mul ei olnud täiel määral ettekujutust, mida peaksin tegema. Pärast hiljem, kui ma Pallasesse sain, siis ma nägin, et ma ei oska midagi. Õpetaja Undritsil oli midugi heameel, oli ta ju varemgi taotlenud minu kiiremat edasijõudmist. Ta õpetas mind isegi suvel, nii et jõudsin umbes 10-nda klassi tasemele. Õpilaste lugupidamine sellega seoses tõusis, aga imelikul kombel just nende vanemate suhtumine polnud kõige parem. Muidugi mitte kõigil. Isatalus oli umbes 3,5 ha maad. Kui kogemata ei öelnud ühele taluperemehele tere, siis seda kohe kaevati kooli jms."


Paul Horma valmistatud meisterateljee lõputöö.

Pallases

Tartusse minek oli seotud suurte raskustega, sest polnud raha. Gümnaasiumidiplomi puudumine polnud aga takistuseks ja Pallas võttis soovijaid sisse ilma igasuguste sisseastumiseksamiteta. Ka Horma võeti avalduse alusel vabakuulajaks ilma keskhariduseta. Järgmisel aastal, kui Pallas sai kõrgema õppeasutuse staatuse, siis nõuti muidugi keskharidust. Koolis oli ettevalmistusklass, kus iga sisseastuja proovis oma võimeid. See oli Hormalegi esimene proovikivi.
"Harilikult toimus kipsi järgi joonistamine. Kuna mul ei olnud mingit ettevalmistust, siis ma isegi ei uskunud, et tulen sellega toime. Ettevalmistusklassi juhataja oli sel ajal sakslane Dürnwaldt ja ma pean ütlema, et nii ratsionaalset õppejõudu on harva leida. Ta oskas väga hästi tähelepanu juhtida. Näiteks alguses, kui inimesed alles hakkavad joonistama, siis nad kujutavad varje ilma igasuguse vormita, piirjooneta. Kuid igal varjul on oma kuju olenevalt sellest, millest ta tekib. Tema muutus ja asend oleneb ainult valgusest. Kohe esimestel päevadel tegi ta selle asja mulle niivõrd selgeks, et juba paari kuu möödudes rääkis õppejõud minuga kiitvalt. Ta oli ilmselt rääkinud minu edasijõudmisest ka Pallase direktorile, kelleks oli sel ajal prof Konrad Mägi.
Ja kord tuligi Mägi ise minu tööd vaatama. Nad vaatasid mõlemad minu töötamist ja läksid seejärel ära. Veidi aja pärast tuli õpetaja Dürnwaldt ja ütles, et härra direktor palub teid oma kabinetti. Direktor Mägi küsis, et kas te kuskil mujal olete ka õppinud? - " Ei ole."- "Olete te mõelnud, milleks te õpite siin koolis? Kas te tahate joonistusõpetajaks saada?" - "Ei, ma seda ei ole mõelnud." Ja ise samas kahetsesin, et nüüd ma vist ütlesin halvasti. Kuid ma nägin, et direktori nägu läks kohe rõõmsamaks ja ta hakkas selgitama kooli programmi. Seetõttu sai õppimise eesmärk mullegi selgemaks. Temale paistis aga meeldivat see, et ma ei tahtnud saada joonistusõpetajaks. Pallase põhieesmärgiks oli kasvatada Eesti kunstnike järelkasvu ja seda kõige kõrgemal tasemel. Eeskujuks oli Lääne-Euroopa kunstikontseptsioon."
Mägi ilmselt leidis temas midagi ja püüdis noormeest julgustada.
"Ta tegi nüüd teatavaks, et lähete joonistama üldklassi. Üldklassis oli joonistamine peamiselt elava modelli järgi: hommikupoole portree ja kell 14.00 - 16.00 akt. Ja akt oli ka krokiis (croquis) kella 16.00 kuni 18.00. Kell 18.00 - 20.00 oli vaheldumisi kas kunstiajalugu või anatoomia. Nii et programm oli üpris tihe. Üldklassi õppejõududeks olid Triik ja Melnik - mõlemad tugevad joonistajad, kes töötasid samuti vaheldumisi. Krokiis vaheldus aga iga õppejõud ühe kuu tagant. Mägi korraldus oli, et provisoorselt võin juba skulptuuri ka teha, kuigi põhiliselt ikka alles siis, kui üldklassi programm on lõpetatud. Nii käisingi paralleelselt ka skulptuuris, Starkopfi juures. Aga mulle jäi mulje, et ma Starkopfile millegipärast ei meeldinud."
Sellest muljest ei vabanenud Horma kunagi. Anton Starkopfi ateljeesse minek oli aga Mägi korraldus ja nii ta käiski seal juba esimesel semestril.
"Esimene semester oli niisiis väga pingeline ja jõuluks olin ma juba küllalt väsinud (1923. a ) ning kahtlesin, kas ma ikka jõuan. Silme ees olid teiste tööd, sest tol ajal olid Pallases kõik kursused koos ja seal olid veel nii Wiiralt kui Sannamees. Vaatasin neid ja mõtlesin, et kas ikka on mõtet. Ja kui mulle kord öeldi, et selle võib juba ära valada, siis oli see suur tunnustus. Ennem oli niiviisi, et üks päev võisid skulptuuri teha ja siis tuli savikasti viia. Seejärel lubati 2 - 3 päeva teha, ja viimane oli juba 3 nädalat, mida siis lubati ära valada. Esimeseks valatiseks oli meesfiguur - akt. Minu meelest polnud ta kuigivõrd parem eelmistest töödest, kuid niipalju oli, et sain sellest julgust edasi õppida. Järgmisel semestril võetigi mind juba alaliselt skulptuuri vastu. Selleks pidi joonistusprogramm olema läbi tehtud, hinde peale. Krokii oli vabatahtlik, lihtsalt soovitav. Ka portree pidi olema tehtud, kuigi hinnet ei pandud. Oli ainult, kas vastu võetud või mitte, kas kantseleis oli sisse kantud, et programmi lõpetanud või mitte. Ja sellega oli kõik. Aga Melnikul oli jäänud üks asi sisse kandmata ja Starkopf haaras sellest kohe kinni. Nii tuligi mul minna ja teha see joonistus uuesti." Päevaplaanis oli õhtuste teoreetiliste loengute hulgas ka psühholoogia, mida Horma käis huviga kuulamas. Eriti huvitas teda aga anatoomia, mida õpetas anatoomikumi prosektor dr Villems.

Skulptuuriateljees Starkopfi käe all

"Skulptuuriateljee juhataja oli Starkopf, äraolekul asendas teda Melnik. Ka siin tuli alguses omandada tehnoloogia. Kohe algas aga ka modelleerimine. Kuna Pallases olid kõik kursused koos, siis oli ateljee üldine tase kõrge ja tundus üsna lootusetu sinna jõuda. Tehniliselt olid väga heal tasemel Wiiralt, Sannamees ja Ilus, kes põhiliselt töötasid küll meisterateljees. Väljalangejaid oli väga palju. Kui keegi teatud tasemeni ei jõudnud kindla pikema aja jooksul, siis võis juba õppejõud talle soovitada, et vaadaku midagi muud. Sisseastujaid oli tavaliselt 30 ringis, lõpetajaid 3-4. Kõige suurem väljalangevus algas kuskil teisel semestril, aga juba ettevalmistus- ja üldklassis oli väljalangevus suur. Kõigile õppejõududele meeldis see, kui õppur ei olnud varem kuskil mujal õppinud. See meeldis ka Mägile.
Selline kõigi koos töötamine avaldas algajaile suurt mõju, sest oli võrdlusmaterjali ja võrdlemise võimalus. Alguses tekitas isegi tunde, et ega siit edasi minna küll ei saa, kuid samas ka tiivustas. Vanemad mingeid erilisi märkusi nooremaile ei teinud. Kui aga satuti maneerlikkusse, siis küll öeldi ja seda märkis muidugi ära ka õppejõud. Samas oli selliseid, kes vaatasid rohkem kõrvale kui modelli ning tegid teiste pealt lausa maha. Kõige vähem andekad olid veel kõige töökamad, kuid see polnud siiski mingi seaduspärasus. Kipsivalamine oli seotud rahaliste kulutustega ja seepärast jäid tihtipeale mitmed minu tööd valamata. Mõtlesin, et hoian kokku ja lootsin ikka, et järgmine töö tuleb eelmisest parem."

Meisterateljees

Kunstnike Keskühingu näitusest võttis Paul Horma osa juba 1924. aastal. "Mäletan, et teisel õppeaastal 1924 ostis tolleaegne riigikohtu esimees Karl Parts näituselt ära ühe minu büsti. Õpilastööd olid odavad ja see elusuurune kipsbüst maksis ainult 30 krooni. Kui ma aga antud aadressil selle kohale viisin, siis andis K. Parts mulle 80 krooni."
See oli Hormale hädavajalik raha, ta pidi ju ise endale elatist teenima. Selleks omandas ta skulptuurialase tehnika võimalikult kõiki oskusi. Keskmisest suurem skulptuuritehnika valdamine ja materjalitundmine võimaldas Melnikule ja Starkopfile teha kipsivalu ja raiuda nende skulptuure.
"1927. aastal tegin Pärnus praktikal olles figuurid sealsele mudaravilale. Pärnu mudaravila töid juhtis Melnik. Minu raiutud on vestibüülis olev figuur ja mudaravila ees purskkaevu neli figuuri. Nii vestibüüli naisfiguur kui ka purskkaevu butod on dolomiidist. Melnik ise viimistles kõik tööd üle. Peale selle tegime ka ornamentaalseid töid, nt on seal laes 99 rosetti, millest osa tegin ka mina. Erinevalt Starkopfist oli Melnik tehnilises osas väga nõulik. Tema maksis ka oma üliõpilastele rohkem kui Starkopf. Samas oli nõudlikkuse tõttu talle raskem tööd teha."
V. Melnik andis tema kavandi järgi raiutud P. Horma praktikatööle kõrge hinnangu ja tegi ettepaneku viia ta meisterateljeesse, kus enam ei juhendatud. Starkopf viivitas, tahtis enda juurde ateljeesse. Direktor Vabbe (1926-1929) nõudis lõpuks skulptuuriateljee juhatajalt Starkopfilt Horma meisterateljeesse viimist…
"Pallase ülesanne oli maksimaalselt välja arendada tehnilised võimed, mille baasilt siis pidi edaspidi võrsuma tõeline kunst. Nii et kooli lõputöödes vaadati hoolikalt seda külge. Kes juba õppimise alguses hakkasid n.-ö omaloomingut tegema, neile tehti need põhimõtted selgeks ja nõuti karmilt tehnilist miinimumi."

Oru lossi restaureerimas

Kujutava Kunsti Sihtkapitali ja Kunstiühing Pallase näitustel esinemise vaheaegadel tegi Horma mitmesuguseid ehitusskulptuurialaseid töid, neist suuremad Pärnu Rannahotelli sisekujunduse figuurid, osalemine Oru lossi ja Kadrioru lossi restaureerimisel.
"Jelissejev tahtis Oru lossi kinkida Nikolai II-le, et saada aadlitiitlit. Komisjon leidis aga, et seda tsaarile kinkida ei kõlba, kuna ta oli nii odavalt ehitatud: trepid rauast, põrandad tsemendist jms. Kohalik kooliõpetaja, Odamehe toimetaja Karl Sarapi vend, rääkis lugusid, kuidas kohalikud mehed seda ehitasid: Jõhvi jaamas olid lauad 21 jalga pikad, Toilasse jõudes aga ainult 10 jalga pikad. 1930. aastal kinkis Kaubanduskoda lossi riigivanemale. Komisjon arvas, et nii ei kõlba see ka riigivanemale ja otsustati loss korralikult remontida."
Laerosetid ja ornamentaalse karniisi tegi Horma, samuti fassaadile vapi kujutise lõvidega jm. Tema arvates oli töö igav, aga tasuv (ministriabi palk kuni 300 krooni kuus) ja kestis 11 kuud. Loss sai valmis 1936.

Kilingi-Nõmme tuleohvrite mälestusansambel sümboliseerib elu taassündi

1937. aastal juhtus Kilingi-Nõmme koolimajas suur õnnetus. Filmide näitamisel süttisid filmid põlema, kohe ka maas olnud viis kassetti. Saalis oli ligi 40 last. Kooli direktor läks välja ja pani uksed lukku, et tuli kustuks. Aknad olid kõrgel, hakkajamad poisid lõid aknad katki ja hüppasid välja, kuid said viga. Surma sai 19 last. 1939. aasta kevadkuudel kuulutati välja mälestussamba võistlus, millest võttis osa kümme kujurit, teiste hulgas A. Starkopf, F. Sannamees, J. Raudsepp. Kokku esitati kakskümmend kavandit. Žürii eelistas noore Paul Horma ideed. Kaheldi aga, kas autor tuleb oma nooruse tõttu selle teostamisega toime.
"Kutsuti mind siis välja ja arhitektid ning insenerid usutlesid mind saamaks teada, kuipalju mul on oskusi. Seejärel jäeti mind rahule. Suvekuudel sai kavand lõplikult valmis. Minu põhimõtteks on, et kui idee on juba olemas, siis ma palju enam ei proovi, jätan variandid ära. Kogu teostus tuli teha ise, sest tol ajal ei olnud kombeks kasutada eraldi kunstnikku samba ja arhitekti samba ümbruse jaoks. Selline tööpõhimõte on tulemuse jaoks muidugi tunduvalt parem, kui üks kunstnik teeb töö otsast lõpuni ise."
1. septembril 1939 sõlmiti skulptor Paul Hormaga tööleping. Samal päeval tungisid saksa väed Poolasse. Eestis olid juba nõukogude väed. Sõjaolukord mõjus pidurdavalt kunstniku tööle. Kiviraiujad nõudsid kohe 25 % töötasu juurde. Pärast 1940. aasta pööret muutusid nad veelgi nõudlikumaks, mistõttu töö viibis. Skulptuuri - tütarlapse üleelusuuruse figuuri raius kunstnik oma ateljees Pikal tänaval. 8. septembril 1941 toimus mälestusansambli avamine. Varsti pärast selle avamist sõjatallermaaks muutunud Eestis hävis palju taieseid, Kilingi-Nõmme õnnetuseohvrite mälestusansambel on aga jäänud sümboliseerima elu lakkamatut taassündi.
Omaette teema on restaureerimine. Üks esimesi töid oli "Russalka" pronksreljeefi taastamine 1945. aastal. 1950. aastal heideti Horma ENSV Kunstnike Liidust välja ja pärast seda restaureeris Horma peamiselt Kunstimuuseumis vanade meistrite skulptuure. Alates 1961. aastast hakkas ta jälle esinema näitustel. 1963. aastal taastati Horma Kunstnike Liidu liikmestaatus.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv