Kultuur ja Elu 3/2005


Kultuur ja Elu 2/2005

 

 

 

 


 

Kes tegelikult lõid Res Publica?

tekst: Valeri kalabugin

Kuusteist aastat tagasi, NSV Liidu lõppagoonia päevil, tuli kokku rühm Eesti iseseisvust taotlevaid ja demokraatlikke väärtusi kaitsvaid noori inimesi, kes lõid ühenduse Res Publica. "Mõnikord on huvitav meenutada, kuidas üks või teine asi alguse sai. Arenedes muutuvad nähtused vahel äratundmatuseni ning üsna õpetlik võib olla jälgida nende teisendusi ja kasvu või hääbumist, ning leida nende arengu sõlmpunkte," leiab Valeri Kalabugin (Isamaaliit), ühenduse Res Publica oldermann.

Aastad 1988-1989 olid Eestis laia ühiskondliku diskussiooni perioodiks. Tallinnas Tammsaare pargis võis iga päev näha spontaanselt tekkivaid väikesi grupikesi, kus arutati alles paar aastat tagasi tabuks olnud sotsiaalseid, poliitilisi ja majanduslikke probleeme. Möödakäijad peatusid nende gruppide juures, kus midagi elavalt arutati või selgitati, kuulasid ja vahel, oma arvamuse öelnuna, sammusid kiirustades edasi; vahel aga laskusid pikka arutellu. Viis aastat hiljem, kui nägin sama pilti Valgevene pealinnas Minskis, oli meil tänavadispuutide aeg juba läbi ja probleemidega tegeldi erakondades, konverentsidel, komisjonides.


Ühendus Res Publica avaldus:

Eestis on võimul kommunistid, leiavad Res Publica asutajad
"Kuusteist aastat pärast meie ühenduse moodustamist on Ühendus Res Publica sunnitud tõdema, et jätkuvalt on Eestis võimul endised kommunistid ja komsomolitegelased," leiab Res Publica 17. augusti avalduses, milles hindab Eesti arenguid pärast taasiseseisvumist ja kommunistliku diktatuuri lõppu.
Avalduses tuuakse ka mõned konkreetsed näited. Eesti presidendiks on endine Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees ja N Liidu Kommunistliku Partei kohalik juhtfiguur.
Eestimaa Kommunistliku Partei Tartu rajoonikomitee osakonnajuhataja on peaminister. Eesti NSV Plaanikomitee esimees ning Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja juhib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi. Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee juhtiv ideoloogiatöötaja juhib kultuuriministeeriumi. Ajalehe "Edasi" KGB paskvillide kirjutaja Jaak Kaljo on meie suurima kvaliteetlehe peatoimetaja. (Toim. märkus: siinkohal on mõeldud ilmselt Mart Kadastikku ja "Postimeest".) "Seega küsime: kas kestab EKP Keskkomitee kaadriosakonna töö üle aegade?"

 

Mart Nuti "valgustustöö"

1988. aasta sügisel tekkis klubisid, assotsiatsioone, liikumisi ja ühendusi täie hooga. Kuna kompartei oli aastaid valvsalt hoolt kandnud, et Nõukogude Liidus valitseks ideede vaegus ja kirjastuste toodang oleks võimalikult ühesuunaline - isegi piibel kuulus keelatud raamatute hulka -, oli rahvas eriti varmas käima igasugustel avalikel loengutel ja aruteludel. Sel sügisel hakkas ka Mart Nutt pidama oma sõpradele ja tuttavatele loenguid parempoolsest ehk konservatiivsest maailmavaatest.
Teema oli huvitav, kuid kavala konksuga. Selle üle arutledes tuli paratamatult lähtuda eeldusest, et riiklik iseseisvus on taastatud, verise režiimi teenrid - igasugused kompartei keskkomitee bossid, rajoonikomiteede osakonnajuhatajad, marksismi-leninismi auprofessorid ja muud - on võimult kõrvaldatud ja rahvas hingab vabalt. Tuli mõelda mitte vaid sellest, kuidas vabaneda totalitarismi nuhtlusest, aga ka sellest, kuidas vaba ühiskond pärast iseseisvuse taastamist normaalselt toimima peaks ehk missugune peaks olema taastatud Eesti poliitiline, sotsiaalne ja majanduslik elu.
Algul hakkasime regulaarselt kohtuma ja aasta pärast, 17. augustil 1989, asutasime oma organisatsiooni. Erakonnale eelistasime poliitilise ühenduse vormi ja nimeks valisime Ühendus Res Publica (eesti keeles "avalik asi"). See oli teadlik valik poliitilises võitluses osalemise asemel alalhoidliku, vaba ühiskonna väärtuste eest seisva ajutrusti rolli kasuks. Nii saime jätta endale vabad käed. Tuleks mainida ka seda, ei kõik asutajaliikmed olid kas ajakirjanikud või ajakirjandusega seotud ja nii mõnedki liikmete seast ei soovinud siis ega soovi praegu erakondadesse astuda. Res Publica esimeheks valiti Andres Herkel.
Vaatamata oma väiksele arvule (asutajaliikmeid oli 34: Oleg Bazanov, Erik Boltowski, Peeter Ello, Vootele Hansen, Jaan Hatto, Andres Herkel, Toomas H. Ilves, Sven Jürgenson, Valeri Kalabugin, Indrek Kannik, Rene Kari, Rein Kilk, Toivo Klaar, Toomas Kümmel, Jüri Leesment, Sven Leit, Toomas Liiva, Jüri Luik, Tiit Matsulevits, Mart Nutt, Olavi Paide, Mehis Pever, Mait Raun, Ivo Rull, Kalmer Saar, Rain Salujärv, Ott Sandrak, Sergei Stadnikov, Indrek Teder, Ants Tuur, Peeter Unt, Aivar Valdre, Sulev Valner ja Avo Üprus.) on andnud Res Publica Eestile terve plejaadi poliitika- ja ühiskonnategelasi, nende seas mitmeid Eesti Kongressi saadikuid, Eesti Komitee liikmeid, ajalehtede peatoimetajaid, ministreid, Riigikogu liikmeid ja suursaadikuid. Ühenduse liikmeid oli mitmes erakonnas, välja arvatud vasakpoolse, autoritaarse või äärmusliku kallakuga erakondades. Tänu oma rõhutatult erakonnavälisele positsioonile sai Res Publica varustada parempoolseid erakondi ideedega, korraldada nende vahel läbirääkimisi ja kutsuda kokku ümarlaudu, vajadusel mängida ka lepitaja rolli ja samas olla uute erakondade taimelavaks. Ühendusest kasvasid välja Vabariiklaste Koonderakond ja erakond Ühendus Vabariigi Eest - Res Publica (ÜVERP). Vabariiklaste Koonderakond moodustas 1992. aastal koos kolme teise erakonnaga Rahvusliku Koonderakonna "Isamaa". Nii pandi alus praegusele Isamaaliidule.

Noorte kogunemine

Kuigi massiorganisatsiooniks kasvamise eesmärki ei ole Res Publica endale kunagi seadnud, hakkas ühendus juba üsna varsti pärast asutamist laienema. Esimesena tekkis USA rakuke. Alati on Res Publicas olnud ka palju noori inimesi, kellel ühendus aitas omandada teadmisi poliitika valdkonnas ja teha selles esimesi iseseisvaid samme. Nii hakkasid tekkima osakonnad üle Eesti, seda eriti kiirelt alates 1993. a-st. Enamus asutajaliikmetest aga olid liiga hõivatud oma poliitilise tegevusega selleks, et aktiivselt osaleda ühenduses ja seda juhtida. Nad piirdusid laienenud Res Publica koosseisus seenioride klubi moodustamisega ja sinna ka kapseldusid. Ühendust asusid juhtima noored inimesed, enamasti tudengid, kellest mitmed ihkasid kiirelt astuda poliitilisele areenile. Selleks vajasid nad erakonda.
Noored Res Publica liikmed liitusid kas Isamaaliidu või (enamasti) Reformierakonnaga, kus alustasid oma poliitilist karjääri realiikmetena. Laiemaks ja võimsamaks kasvanud ühenduse liidrid aga ei soovinud Res Publicas juba saavutatud staatust kaotada ja pidasid otstarbekamaks muuta toimiv ja nende juhtimise all olev ühenduse struktuur erakonnaks.

Parteistumine

Õhkkond ühenduses hakkas tasapisi muutuma pärast Tõnis Konsi valimist Res Publica kirjatoimetajaks. Noor aktiivne üliõpilane alustas ettepanekust nimetada oma ametikoht ümber peasekretäriks (see kõlavat soliidsemana) ja koondas kõik dokumendid ning muud paberid enda kätte; juhatus hakkas rohkem juhtima põhimõttel "ülalt alla". Tekkis tugev struktuur. Järgmiseks loogiliseks sammuks oli alustada ettevalmistusi erakonna loomiseks, juhatus otsustas seda teha just ühenduse erakonnaks muutumise näol. Kuna Eesti seadusandlus ei luba endist liikmeskonda säilitades ühendust erakonnaks muuta, leidis aset mitu kummalist seika.
Et asutajaliikmed pooldasid uue erakonna loomist, kuid olid ühenduse erakonnastamise vastu, hoiti vastavaid ettevalmistusi nende eest saladuses: klubidest koosnevas Res Publica struktuuris oli seenioride klubi ainus, keda toonane juhatus vältis. Hämati loodava erakonna tulevaste liikmete värbamisel. Aus oleks olnud pakkuda ametlikult kõigile Res Publica liikmetele võimalust astuda kavandavasse erakonda (nagu toimiti 1990. aastal Vabariiklaste Koonderakonna loomisel), kuid seda tehti valikuliselt. Herkeli ja Nuti kohta kuulutati nende enda teadmata, et nad kavatsevat Isamaaliidust välja astuda ja uude loodavasse erakonda üle tulla. Teistest asutajaliikmetest, nagu Toomas-Hendrik Ilves, Vootele Hansen ja Indrek Kannik, kes olid kas juba mõnes muus erakonnas või ei soovinud uude erakonda astuda, vabaneti meelevaldselt, arvates nad liikmete hulgast välja (kas Ühenduse Res Publica või erakonna ÜVERP ridadest, jääb vaid toonase juhatuse teada). Põhjenduseks toodi küll liikmetasu maksmata jätmine, kuid väljaarvamine oli põhikirjavastane: otsus võeti vastu välkkiirelt ja salaja, teavitamata sellest seenioride klubi; pealegi olid asutajaliikmed juba 1993. a-l vastu võtnud otsuse, et ainult surm võib katkestada nende Res Publica ridadesse kuulumise.
Siia oleks paslik enesekriitika korras lisada, et seenioride klubi ise püsis varjusurmas. Res Publica asutajate passiivsus oli üheks kaudseks põhjuseks, miks toonane juhatus nii paljusid apse tegi. Seal tegutsesid ainult noored. Ja toimetasid nii, nagu oskasid.
Seega tekkis kaks üpris sarnase nimega organisatsiooni: 17. augustil 1989 asutatud mitteerakondlik Ühendus Res Publica ja 30. juunil 2000 Äriregistrisse kantud erakond ÜVERP. Neid ei tohi omavahel segamini ajada. Katkestanud 2000. a asutajaliikmetega kontaktid, pole ÜVERP kunagi teatanud neile väljaarvamisest ühendusest (peale Ilvese, Hanseni ja Kanniku) ega ühenduse likvideerimisest. Isegi juhul, kui ühendus vaikselt likvideeriti, teatamata sellest ei liikmetele personaalselt ega klubile kui ühendusesisesele üksusele kollektiivselt, siis on see vastuolus nii Ühenduse Res Publica enda põhikirja kui Mittetulundusühingute seadusega.

Res Publica praegu

Ühendus Res Publica käib endiselt koos, võtab vastu uusi liikmeid ja - nagu varem - osaleb poliitilises elus mitte otseselt erakonnana, vaid ajutrustina. On kahtlemata kahetsusväärne, et erinevalt Vabariiklaste Koonderakonnast katsus teine Res Publica "laps", nii-öelda, tappa oma vanemat, kelle perekonnanime ta kannab. Kuid see pole õnnestunud, mõlemad jäid ellu.
Res Publica liikmed pole igatahes kunagi kahetsenud, et nende organisatsioon on andnud elu nüüd juba kahele erakonnale. Me loodame, et terved alged, millele meie organisatsioon rajatud on, lubavad Ühendusel Res Publica säilitada elujõudu, innustada tulevikuski aatelisi ja toimekaid inimesi ning anda impulsse uuteks algatusteks.

* * *

Küsimus: Milline on olnud ühendus Res Publica roll Teile endale ja Eesti poliitikale?

Riigikogu liige Mart Nutt (Isamaaliit):
Kindlasti oli ühendusel tähendus Eesti jaoks laiemalt. ÜRP-d ei asutatud isikliku karjääri edendamiseks, vaid parempoolsete konservatiivsete ideede läbimõtlemiseks ja Eesti ühiskonnas propageerimiseks. Hindan, et ÜRP roll oli selles osas tohutu tähtsusega ja mõjutas märkimisväärselt edaspidise Eesti poliitilise tee valikut. ÜRP-st kasvas 1990.a välja Vabariiklaste Koonderakond, mis ühines kolme muu paremerakonnaga "Isamaaks". Teatavasti oli "Isamaa" just see erakond, mis juhtis 1992-1994 Eesti arengu demokraatia, rahvusriigi ja vabaturumajanduse radadele.
Kuid ühe etapina avaldas ÜRP kindlasti mõju asjaolule, et minust sai poliitik ja Riigikogu liige.
Olin arusaadavalt teadlik, et ÜRP alusel ehitatakse ka teist erakonda - Res Publicat. Olles Isamaaliidu liige, et tõstatunud isegi mitte küsimust, kas ma saaksin sellesse erakonda kuuluda. Kuid samas ei ole mulle laekunud ka ühtki teadet, et ma ÜRP-sse ei kuuluks.

Toomas Kümmel (vabakutseline uuriv ajakirjanik):
Esiteks kogunes Res Publicasse ikka väga kõrge intellektuaalse potentsiaaliga seltskond. Mina nagu ka paljud teised on välistanud liitumise erakondadega. Seetõttu oli Res Publica väljundiks, kus poliitikast sai arutada ilma närviliste tõmblusteta. Teisalt olid need parempoolse maailmavaatega inimesed, keda kannustasid põhimõtted, mitte isiklik karjäär ja saamahimu.
Kahjuks vajus Res Publica ühel hetkel konservatiivselt mõttelaadilt liberalismi. Nagu teame, ei ole liberalism parempoolne maailmavaade. Miks meil Reformierakonda kui liberaalset erakonda parempoolseks nimetatakse, on minu jaoks üks suuremaid arusaamatusi. Samas teist liberaalset erakonda - Keskerakonda - ei nimetata parempoolseks. Ühesõnaga, arusaamatu, eriti klassikalises Euroopa mõttelaadis.
Erakonnaga Res Publica on mul ainult niipalju seoseid, et tunnen sealt paljusid inimesi. Erakonna tekkimise kohta ei oska midagi öelda, sest mind see absoluutselt ei puudutanud. Ilmselt teades minu hoiakuid, ei pakkunud keegi ka liitumist selle erakonnaga.

* * *


Miks ühenduse asutajaliikmetega (seeniorklubiga) suhted lõpetati, miks ei tehtud neile ettepanekut erakonda astumiseks ning nad tagaselja vaikselt erakonnast välja arvati (Nutt, Herkel, Raun, Kümmel, Ilves, Kalabugin jpt)?

Vastab Res Publica avalike suhete juht Riina Vändre:
Res Publica seeniorliikmetel oli võimalus mittetulundusühingu Res Publica erakonnaks formeerumisel erakonna tegevuses jätkata. Väga paljud nendest ka seda tegid. Näiteks Tiit Matsulevitš, Avo Üprus, Rene Kari ja mitmed teised (kokku kümmekond asutajaliiget).
Tagaselja ei ole arvatud välja mitte ühtegi liiget. Osad nendest, kes täna erakonda ei kuulu, andsid ise teada oma soovist 8. detsembril 2001 formeerunud erakonda mitte kuuluda. Osad ehk need, kes kuulusid paralleelselt mõnda teise erakonda (Isamaaliitu või Reformierakonda) arvati välja mõni aeg pärast erakonna loomist, sest kahte erakonda korraga kuuluda ei saa.
Mis puudutab Toomas-Hendrik Ilvest, Vootele Hanseni, Tõnu Kõivu, siis nende eriküsimusega tegeles ammu enne Res Publica asutamist eraldi ja pikalt Res Publica aukohus (1999. aastal, kui Rahvaerakond ühines Mõõdukatega). Res Publica aukohus leidis, et inimesed, kes on astunud põhikirjaliselt sotsiaaldemokraatlikku parteisse, ei saa kuuluda Eesti vanimasse paremaateid kaitsvasse organisatsiooni.
Kas mittepoliitilise ühenduse tegevus on seoses erakonna loomisega juriidiliselt lõpetatud või mitte?
Mittetulundusühing Res Publica tegevus ei ole lõppenud, vaid kestab. 2001.aasta 8. detsembil otsustas ühenduse üldkogu, et töövorm kujundatakse ümber erakondlikuks tegevuseks.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv