Kultuur ja Elu 3/2005


Kultuur ja Elu 2/2005

 

 

 

 Reisiseltskond on välja jõudnud Saatse piiripunkti.

Eesti piiril 14 aastat hiljem

tekst: KE

Sel suvel korraldas Eesti Piirivalve Ohvitseride Kogu kunagistele esimestele Eesti piirikaitsjatele reisi Eesti piirile, mille käigus kohtuti praeguste piirivalvuritega. Meeleolukat reisi meenutavad Ralf Kaup, Lembit Kurs, Leo Mürkhein.

Mõte teha kohtumisreis esimeste piirikaitsjate ja praeguste piirivalvuritega tekkis Ralf Kaupil paari aasta eest, kuid selget ettekujutust, kuidas ja kas see ka teostatav on, ei olnud. Seda enam, et aega oli möödunud majanduspiiri loomisest (nagu teda esialgu nimetati) oi kui palju. Kus te olete, esimesed kodukaitsjad-piirivalvurid, kes olid valmis tormama piirile neil ärevatel aegadel, teadmata, millega kõik lõpeb?
Aga noori, oma aukohust täitvaid mehepoegi toona leidus. Piisavalt, et riigi piiripunktid nii lõuna- kui idapiiril said mehitatud. Iga nädala tagant viisid suured liinibussid "Karla katedraali" juurest järgmise vahetuse kohale. Verinoor Eesti riik sai sellegagi hakkama, et juba oli piirile minejatele vastav vormiriietuski selga anda ja veel selline, mis 20-kraadise külmaga oli täiesti tasemel.
Eesti Piirivalve Ohvitseride Kogu 12. aastapäeva tähistamisel käis Ralf Kaup reisi idee major Arvo Reinsalule välja. Majori otsus oli: "Teeme ära!".
Aasta hiljem saigi sõit teoks. Väljasõit oli 13. juuli hommikul ja reisiseltskonnas seitse meest: major Arvo Reinsalu, leitnant Peeter Klausen, Ralf Kaup, Leo Mürkhein, Lembit Kurs, Elmar Kasesalu, Fredi Lepp.

Mälestuste lummuses

Leo Mürkheina sõnul tundis ta sõidu ajal otsekui riigipoolset dividendide lunastust aastail 1990-91 Kodukaitse ridades piiril oldu eest. Oma reisikirjas on ta kirja pannud järgmised read: "Laskumata 3 päeva kestnud reisi meeldivaisse, suisa värvikaisse üksikhetkedesse, olin kohati mälestuste lummuses. Tookord mõneti eufoorselt võetult ei tajunud me ometi, millised ohud meid tegelikult varitsesid! Ent peamine ja tähtsaim, mis oli ja on Eesti rahvast hoidnud, see ühtekuuluvuse, ühtehoidmise tunne, mis noil pöördelistel aastatel meid eriliselt valdas. Annaks Looja, et meil see tunne kestaks ja mitte üksnes raskeil hetkil, sest iial ei või teada, mis ja millal - see pole pelgalt filosoofia. Mõeldes reisil nähtu-kuuldu üle kahel õdusal lõkkeõhtul oli meelikosutav tõdeda, kuivõrd oskuslikult, leidlikult, kavalalt, samas riskivalt ja peamine - omaalgatuslikult toimiti Eesti vabanemisel. Kahetsusväärselt on mitmedki persoonid jäänud vääriliselt mõistmata, nendel olgu lohutuseks kasvõi südamehääl - sa oled teinud seda, mis sinult oodati, mis oli sinu võimuses. Hingekosutav oli kuulata härrade Klauseni, Jõeaasa jt põnevaid meenutusi, taustaks musitseerisime ja laulsime isamaalisi laule. Hetkelised meenutused metsavendade punkrite ja fototahvlite juures. Hardumus ja tardumus halvas, tunnetades nende ootusi ja lootuste purunemisi ning veelgi varasem meenutus Paju mõisalagendikel toimunust."

Esimene päev: Tallinn - Mäo - Viljandi - Valga - Võru - Põlva

Esimene peatus reisil tehti Mäo teeristil, et avaldada austust langenud politseinikele. Viljandis peeti mälestusseisak vanal kaitseväe kalmistul ning siis võeti suund lõunapiirile, sihiks Lilli piiripunkt, kus saabujaid tervitas leitnant Meelis Eirand. Piiripunkti majakene on väike. Heites pilgu sisse, säras vastu kord, ei midagi üleliigset. Sadakond meetrit edasi paistis paar valendavat piiriposti. Major Reinsalu oli varunud meeneid, mis igas külastatud kohas üleandmisele kuulusid. Maha jäid Balti keti mälestuskivi ja Lilli väike kool 6 õpilasega, kus õpetatakse mulgi keelt ja meelt. Sõit jätkus Valga suunas, mille piirivalvelinnakus asub Lõuna-Eesti ühistööna valminud "Isamaalise kasvatuse püsiekspositsiooniga muuseum". Selgitusi jagas major Meelis Kivi. Ralf Kaup poetas ka küsimuse Holdre piiripunkti kohta, mis asus üksikul metsavahelisel maanteel. Muuseumis on välja pandud Holdre poiste poolt puust meisterdatud püstkoda, vanade eestlaste sõjariistad, nagu näiteks miniatuurne kiviheite katapult ja puidust kahur.
Valgast sõideti edasi Võrru, kus teadaolevalt asub Kagu piirkonna piirivalvepunkti staap. Seal võttis tulijad vastu piirkonnaülem major Rein Orav ja koos sai paika pandud kahe järgneva päeva kava. Esimese päeva õhtuks jõuti Põlvasse, kus peeti maha meeleolukas õhtu endise piirivalvuri leitnant Karl Obergi kodus. Kaasavõetud muusikakeskust täiendas Leo Mürkheina akordion ja vabadusvõitlejate ansambli mehine laul.

Värskas fikseeritakse ka võsa veerel kükitav rebane

Teisel päeval oli esimeseks sihtkohaks Värska, kus paistab kõik nii, võiks öelda - eurotasemel. Küsimusele, kas piir peab, tuli humoorikas vastus: "Kui rebane võsa veerel kükitab, siis selle fikseerime ka ära, ja ka selle, miks ta kükitas." Värska piirivalvurid soovitasid ära käia ka Kulje tammil. Selle tammi pärast olevat piirijoone tegemisel kõvasti kembeldud. Lõpuks tehtud saalomonlik otsus: pooleks. Lepi seekord sellega, "kallis" idanaaber.
Teispool tammi paistavad vene kiriku kuplid. Peatus tehti ka kohalikul Dupki küla surnuaial ja piirikontrolljoonel. Teisel pool riisutud ala on punaroheline piiripost. Paik, kus omal ajal Reet Dobre ja Vahur Kersna vene piirivalve poolt kinni peeti.
Edasi arendas väike mikrobuss kiirust niipalju, kui külavahetee lubas. Oldi Venemaal, Saatse saapas. Sohver võttis masinast viimast, nii kui oleks tagaajajad kannul. Mine seda idanaabrit tea, mis tal mõttes. Saatses sulges tee edasisõiduks raudaed ja suletud väravad, mille tagant algas Venemaa.
Tagasiteel keerati piiripunkti, mis kannab nime Hõbeoja. Siit pärinevad Ralf Kaupi helged mälestused ärevatest aegadest: "Kõnnin vana rada piiripunktist mõnisada meetrit allapoole. Ei ole küll tolleaegset piirisoojakut, kus istus raadiojaama taga musta habemega Pastarus. Aga kus on tee, mis viis ojale, kus me tol ajal Leoga seisime, teine jalg üle oja Venemaa pinnal? Ei, mälu ei peta, aga teed ei ole. Aga ehk üritame siiski. Võsa, mida edasi, seda läbipääsmatum. Päris ojani läbi murda ei õnnestunudki.
Nüüd siis Piusale. Mõne kilomeetri pärast veeresime üle silla. Siin ta on. Vähemalt koht sealpool teed, kus asus meeskonna soojak, eluruum. Teispool teed Jakobsoni, ülemuse ruum raadiojaamaga. Selle taga tollimaja. Põnevust oli palju, kui kord südaööl polk, mis Pihkvast liikuma hakkas, tuli läbi Hõbeoja ja keeras Saatse poole. See jäi meile tulemata. Tuli üksik traktor. Arvasime, et tankid. Lõpuks järgmisel päeval, kui selgus käes, kuidas Moskvas lood, tassisime metsa alt hulga kütet kokku, keset maanteed ajasime püsti. Õhtul sai sellest võimas võidutuli. Sellega tähistasime ühe suure impeeriumi hukku."

Koidula piiripunkt - Euroopa liidu ja NATO värav

Ralf Kaup jätkab meenutusi: "Edasi Koidula poole. See on koht, mida enam kuidagi ära tunda ei taha. Just siia sai tuldud vähemalt kolmel korral. Siin kohtusime Leoga. Ülemuseks oli Lauk. Tema ametiruum ja meie soojak. Rohkem siin elamuid polnudki. Kui mitte arvestada tõkkepuu putkat, mis andis tuule- ja vihmavarju ainult postil seisjale. Siin üürgas võimas makk, kust tuli päevad läbi Saksa marsse. Kinnipeetud masinate juhid jäid kuulatama: "Shto za muzõka?" (Mis muusika see on?) Sai neile selgeks tehtud, et siit algab Eestimaa ja lõpeb NSVL. Olete piiril.
Postist vabal ajal sai metsa all ringi vaadatud. Vanade kaevikute ja laskepesade kohad. Arvata, et veel Vabadussõja-aegsed, sest vanast kaevikupõhjast hakkas liivaga pooleks välja tulema Vabadussõja-aegseid inglise padruneid, mida kogunes ligi tuhande ringis.
Koidula piiripunkt on võtnud niisugused mõõtmed, et koos hoonestusega ei taju sedagi, kus asus kunagine algpunkt. Need väravad siin jätavad ida poolt tulijatele küll mulje, nii kui oleks siin tegemist suurriigiga. Aga võib olla ongi, ikkagi EL-i ja NATO värav! Veel ei ole päevaplaan end ammendanud. Läbinud Piusa kordoni, võtsime suuna Võmmorski poole. Teel ei kohanud ühtki asustatud punkti. Tundus, et oleme ainukesed liiklejad, aga ei. Meid jälgis juba ei tea mis ajast nähtamatu silm. Vaevalt olime jõudnud teha kunagises piiripunktis peatuse, kui meie selja taga peatus piirivalve masin. Kontroll. Seejärel sõitsime tutvuma Piusa kordoniga."

Putši ajal Võmmorskis

Põnev lugu Võmmorskist on mälestuskildude mosaiiki lisada Lembit Kursil, kes oli seal valves detsembris 1990 ja 1991. aasta veebruaris, märtsi lõpus ja augustikuus putši ajal: "Olin 19. augusti hommikul kella kuue paiku valves, kui keegi tuli vagunist välja ja ütles, et Venemaal käib mäss. Nii see mees järeldas Eesti raadio uudiste põhjal. Loomulikult seda avalikult öelda tookord ei tohtinud. Võib ainult aimata, mis meiega oleks putši võidu korral juhtunud. Venemaa pasundas kogu aeg, et me oleme relvastatud bandiidid. Kuigi relvaks oli meil ainult kumminui. Tookordne piirilt ärasõit 23.08.91 lõppes piduliku rivistusega, mis oli pühendatud Eesti taasiseseisvusele ja MRP lepingu 52. aastapäevale."

Kolmanda reisipäeva hommikul sõideti Vastse-Roosa piiripunkti. Vana koolimaja seinal on mälestustahvel endisele koolijuhatajale Teodor Petaile, kes hukkus Siberi vangilaagris aastal 1942. Siit mitte kaugel asub metsavenna talu, kus üle heinamaa kõrgel künkal metsa all asuvad lähestikku 9 metsavendade punkrit.
Tagasiteel tehti peatus Paju lahingu mälestusmemoriaalil. Kahjuks on meil elavad nõukogude inimesed jõudnud rüvetada juuresolevat stendi. Memoriaalil luges Ralf Kaup maha kunagi päheõpitud ballaadi Vabadussõjast.
Viimaseks peatuskohaks sel ajaloolisel reisil oli Põltsamaa, mille lossi varemetes on täielikult restaureeritud kaunis Põltsamaa kirik. Lossi sisehoovis asub ka omapärane veinibaar.
Enne kella kuut õhtul paistsid Tallinna tornid. Oligi seljataga kolm muljeterohket päeva ja rohkem kui kaks tuhat kilomeetrit mööda kauni kodumaa maanteid ja piiriradu, koos sõprade-aatekaaslastega.

Status quo

Paraku on meil piiri asemel ikka ajutine kontrolljoon, nagu ka 14 aastat tagasi. Venemaal puudub sisuline soov Eesti piiri tunnustada. Sellise jonnimisega Venemaa tahtmatult aga tunnistab Eesti Vabariigi okupeerimist. Eesti meedia soovis kallutada avalikku arvamust piirilepingu kasuks ning seetõttu, nagu vanasti süüdistati Moskvat, põhjendati nüüd kõike väidetava Brüsseli survega, millele Eesti vastu ei saa. Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär hr Javier Solana vastus pressiesindaja Jüri Laasi vahendusel ajakirja Kultuur ja Elu küsimusele Eesti-Vene piirilepingu kohta põrmustab müüdi Brüsseli survest: "Piirileping Eesti ja Venemaa vahel on allakirjutatud Eesti poolt. Keegi ei ole Eestit sundinud alla kirjutama, kuna Eesti on iseseisev riik ja otsustab ise. Piirileping on kõikidele kasuks: Eestile, Venemaale ja Euroopa Liidule. Vahel on vaja kompromisse teha ja seetõttu usume, et allkiri piirilepingule on tähtis samm õiges suunas."


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv