Kultuur ja Elu 3/2005


Kultuur ja Elu 2/2005

 

 

 

 Ekspeditsiooniliikmed Igarka linnas mälestusmärgi juures.

Norilsk – Anno Domini 2005

tekst: KE

Augustis käisid 18 eestlast kaugel Siberis küüditatute radadel. Norilskis hukkusid paljude eestlaste tuttavad, sugulased, kaasmaalased. Norillagis pandi toime Eesti kaadriväelaste Katõn. Reisi eesmärgiks oligi süütult hukkunute mälestuse jäädvustamine ja nende mälestamine.

Öelda, et 3.-10. augustini kestnud sõit oli harilik turismireis, oleks kohatu, pigem oli see palverännak. Reisi idee kuulub Jõhvi Mihkli kiriku õpetajale Peeter Kaldurile. Mõte selline reis ette võtta tekkis Peeter Kalduril juba paari aasta eest, sest kiriku üheks ülesandeks on mälestada inimesi. "Me ei tohi unustada seda, mis oli minevikus," ütleb Peeter Kaldur, kes lisaks kirikuõpetaja ametile on tegev Eesti Üliõpilaste Seltsis ning on Ühenduse Vabariigi Eest - Res Publica asutajaliige.
Paraku ei leidunud ühtegi turismifirmat, kes oleks soovinud asjaga tegelda ja mõte oli juba maha maetud, kui leidus julge turismifirma "Vertrag" direktor Jelena Levina, kes korraldusküsimused oma õlule võttis. Esmapilgul tundus kõik lihtne. Turismifirmasid, nagu selgus, on Krasnojarski krais küllaltki palju, kuid see reis osutus nii eriliseks, et ükski neist ei söandanud asja ette võtta. Erilisus seisnes mitte ainult hukkunud eestlaste kalmistute ja memoriaalide külastamises, vaid lubade hankimises sissesõiduks välismaalastele suletud tsooni Dudinkasse ja Norilskisse.
See võttis küllaltki palju aega ja lubade küsimus otsustati kõige kõrgemal tasemel. Tänu Vene Riigiduuma saadikutele Svetlana Smirnovale ja Viktor Sitnovile sõideti Dudinkasse ja sealt edasi Norilskisse Taimõri autonoomse ringkonna kuberneri Budargina ning Norilski linnanõukogu esimehe Shmakova kutsel.
Et Krasnojarski ja Norilski ajavahe Eestiga on 5 tundi, siis polnud harvad need korrad, kui reisikorraldaja Jelena Levina tööpäev algas varahommikul kell 4, et helistada vajalikule ametnikule tema tööpäeva alguses. Oli juhuseid, kus sekretär teatas, et isik, kellega oli tarvis viivitamatult ühendust saada, on kohal homme hommikul ja soovitas tööpäeva algul helistada. Nad vist ei oletanudki, et helistatakse mitme tuhande kilomeetri kauguselt ja teisest ajavööndist. See-eest viis reisi organiseerimine Jelena Levina kokku paljude armsate inimestega, kellega kujunesid mitte üksnes töised, vaid ka lihtsalt meeldivad isiklikud suhted.
4 kuud kestnud ettevalmistusperioodi ajal sai Jelena Levinal harjumuseks lugeda internetis Krasnojarski, Dudinka ja Norilski ajalehti. Arvatavasti oli ta siis Taimõri autonoomse ringkonna sündmustega rohkem kursis kui Eestis toimuvaga. Sestap mõjus isikliku tragöödiana teade, et Jenissei jõel reisil Krasnojarskist Dudinkasse uppus 17. septembril laev ja hukkusid inimesed.
See karm krai, mis hõlmab oma suuruselt viit Prantsusmaad, on saanud osakeseks iga ekspeditsiooniliikme teadvuses. Mitte juhuslikult paar nädalat pärast reisi lõppu tekkis osalejatel soov uuesti kohtuda, vahetada muljeid, suhelda inimestega, kellest said rohkem kui reisikaaslased ja kellega käidi läbi tee, mille meie rahvuskaaslased läbisid vägivaldselt 60 aastat tagasi.

Norilsk - inimluudele ehitatud linn

Pärast imeilusat sõitu mööda Jenisseid, mis sest, et igivana ja ülekoormatusest kreeni vajunud laevaga, jõuti õnnelikult lõpp-peatusesse Dudinkasse. Sealt edasi Norilskisse tuli sõita bussiga. Dudinkas külastati kohalikku koduloomuuseumi, kus olid välja pandud ka vangide ja küüditatute esemed.
Norilsk - inimluudele ehitatud linn, rabas oma jaheduse ja räigusega. Üks asi on kuulda ja hoopis teine asi seda kõike näha. Šokiteraapia on väärtushinnangute paikaloksutamiseks mõnikord väga vajalik. Norilsk nägi välja nagu surnud.
"Kujutage ette, kui õhus lendleb terve Mendelejevi tabel. Iial ei tea, mis puhuvates tuultes sees on. Elusat loodust ei ole. Vesi on kõike muud kui vee värvi. Ujuda ei saa. Kõik toiduained veetakse sisse," kirjeldab Peeter Kaldur Norilskis avanenud räiget vaatepilti. Mitmed reisil käinutest avaldasid arvamust, et nemad isiklikult sinna enam sattuda ei tahaks.
Norilskis, tööstuslikust aherainest koosneval nn Kolgata mäel püstitasid eestlased, lätlased ja leedulased 14 aastat tagasi mälestusmärgid hukkunud rahvuskaaslastele. Vahepeal polnud seal keegi käinud. Peeti mälestuspalvus ja süüdati küünlad. Peeter Kalduri arvates peaks Eesti riik panustama mälestusmärkide korrashoidu. See oleks normaalne, sest igal aastal eraviisilisi dessante korraldada pole lihtsalt võimalik. Tuleval aastal on kavas sinna sõita Mementol. Näis, kas õnnestub.

Eestimaalt pärit polaaruurija Eduard von Toll on Norilskis au sees

Tagantjärgi on uskumatu, et reisi jooksul ei esinenud tõrkeid. Ja seda kõike Jumala abiga… sest näiteks mitte miski ei sundinud ju seda bussijuhti Krasnojarskis ootama praktiliselt 5 tundi (lennuk seisis Kemerovos halva ilma tõttu). Või üsna kõrge positsiooniga ametnikku ootama Dudinkas 6 tundi laeva saabumist, et korrakaitseorganitele üle anda load sissesõiduks kinnisesse tsooni ning grupp hotelli majutada.
Suurimaks ootamatuseks Jelena Levinale oli tõik, kui aupaklikult suhtutakse Dudinkas ja Norilskis meie kaasmaalase, polaaruurija parun Eduard von Tolli mälestusse. Eestlastes tänuliku kuulajaskonna leidnud muuseumigiid, saanud teada, et enamus inimesi oli pärit Jõhvist, teiste seas ka linnapea Avo Keerme koos abikaasaga, linnast, millega polaaruurijal oli elu ajal palju kokkupuuteid, hüüatas siiralt: "See on ju mu kõige armsam kangelane!" Eestisse naastes tekkis mõte organiseerida muuseumisse meie kuulsale kaasmaalasele pühendatud näitus. See ei oleks ainult parun von Tolli mälestuseks, vaid oleks tähtis samm oma juurte, oma sidemete paremaks mõistmiseks kauge-lähedase Siberiga. Jelena Levina ei mõelnud varem kunagi, et see karm kant võib nii külgetõmbavaks osutuda. Juba Norilskist lahkudes reisiseltskonna poolt välja käidud mõte sõita järgmisel aastal Tšuktši poolsaarele võtab üha reaalsemaid vorme. Aga miks ka mitte? Magadan, Petropavlovsk Kamtshatkal, Anadõr - ei olegi enam nii kaugel. Seda, et muljed jäävad kogu ülejäänud eluks, võib Jelena Levina garanteerida.
Teel Krasnojarskist Norilskisse asub Jenissei kaldal Igarka linn, kuhu jõudes on kolmveerand maad läbitud. Selle muuseumis tegeldakse ka küüditatute mälestustega ning et seal seni puudus mälestustähis, püstitasid eestlased jõe kaldale hukkunud rahvuskaaslastele mälestusristi, mis oli ühtlasi tänutäheks Igarkale positiivse vastuvõtu eest.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv