Kultuur ja Elu 3/2005


Kultuur ja Elu 2/2005

 

 

 

 Hetk legendaarsest 1. mai miitingust Võrus 1988. a. Kõnet peab Vaba-Sõltumatu Noorte Kolonni nr.1 asutajaliige Riho Nassar.

20. august - rahvuslik petupäev?

tekst: Riho Nassar

ENSV-st iseseisvuse aluse tegemine ning väitmine, nagu oleksid kommunistid meile vabaduse toonud, on ohuks rahvuslikule eneseteadvusele, leiab artikli autor Riho Nassar. Desovetiseerimine hoiaks tema hinnangul ära vajaduse kommunismivastase pärtliöö järele.

ETV näitas dokfilmi augustipäevadest 1991. aastal. Rahvuslastele võis see näida endiste punaste ja nende palgatud käsilaste (I. Raag ning näitlejad) halenaljaka katsena petmise läbi ajalugu moonutada. Nagu oleksid okupatsiooniorgan Ülemnõukogu ja NLKP ideoloogiatöötaja Edgar Savisaar taastanud Tartu rahule tugineva Eesti Vabariigi iseseisvuse, nagu tegutsenuks üksnes Kodukaitse ja rahvas armastanuks teda palavalt. Rahvuslane teab niigi, et Eesti Vabariik ei taastunud Ülemnõukogu otsusest ja kommunistide omavahelisest mängust ehk putsist, vaid iseseisvatest valimistest Tartu rahu järgse põhiseaduse järgi.

Olnuks TV pett ainult ohutu nali. Ülemnõukogu poolt vabaduse toomine justnagu viitaks, et Eesti Vabariik on sündinud ENSV-st. Jääb oht , et Venemaal taastatakse NSVL, kasvõi kapitalistlikuna. Moskva ütleb, et Eesti polegi Tartu rahu abil tekkinud EV, vaid korraks iseseisvunud ENSV, kes nüüd liitu tagasi astub. Sõjajõudu tagasivõtmiseks võib neil olla ja kiire tegutsemise korral jääb NATO-l üle vaid sündinud tõika nentida, sest tuumariigiga ei taha keegi sõdida. Kusjuures Eesti ise on 20. augusti klubi eestvedamisel sõlminud Venemaaga Tartu rahust taganeva piirileppe.

Minevikuta elaval rahval pole tulevikku. Ei või unustada, et RR oli punaste poolt loodud perestroika ja IME toetuseks, seega laguneva NSVL-i uute vormide toetuseks. Vaba-Sõltumatu Noorte Kolonni Nr 1 liikmena võtsin osa ajutisest võimu ülevõtmisest Võrus 1. mail 1988. Sinimustvalgete lippude ja plakatitega kolonlased hõivasid tribüüni, kompartei sekretär põgenes 2000-lise rahvamassi eest oma parteimajja ja püünelt kõlasid vabaduse kuulutused. Oma kõnes ütlesin otse, et meil pole vaja IME-t, vaid tõelist vabadust. Iseseisvus järjepidevuse alusel sai peagi iseseisvuslaste ja rahvuslaste lipukirjaks. Võimul oleva kollaboratsionalistliku ladviku, valitsevate kommunistide käes olid aga ühiskonna vahendid ja ajakirjandus. Nad meelitasid massid RR-i ja juba oli tekkimas meeleheide, et kõik on nagunii punaste värk. Eesti Kodanike Komiteede liikumisega taastasid rahvuslased eestlaste usu õige ja ainsa Eesti riigi taastamisse. Eesti Kongressi pugesid ka punased, kuid EKK-de jõuvõtte tõttu olid nad edaspidi sunnitud tunnistama Eesti Vabariigi järjepidevust.

Kaitseliit oli järjepidevuse alustele loodud ühiskondlik-poliitiline organisatsioon. Kodukaitse oli selles suhtes ebaseaduslik ja tema loomine Kaitseliidu rivaaliks oli rahvuslike ressursside raiskamine. Kaitseliit pani Tartu rahu järgsel Eesti piiril Irboskas piiriposte püsti, kuid okupatsiooniorganist Ministrite Nõukogu esimees Edgar Savisaar andis raha ja vahendid Kodukaitsele. Oma diktaatorlike kalduvustega lõhkus Savisaar õnneks RR-i, kuid kahjuks oli mees Kodukaitse baasil lasknud luua piirivalve ja pannud nn kontrolljoone ENSV piirile. Ei teagi, kas setode mahamüümine oli tal Moskvast saadud ülesanne või armastas ensvenku nii kangesti oma IME-t.

ENSV-st iseseisvuse aluse tegemine on ohuks ka rahvuslikule eneseteadvusele. Kes rahul ENSV-st saadud riigiga, on sageli orjaliku mõtlemise kandjad. Ei mõelda rahvuse strateegilistele eesmärkidele, unustades esiisade poolt verega kättevõidetud riigi. Orjadele piisab, kui peremees on omast rahvusest, sest peremeheta nad elada ei oska. Taolise mõtlemiseni on viinud okupatsioonivõimude poolt külvatud proletaarlase vaimsus. Olen kakelnud karismaatilist Savisaart kummardava lihttöölisega, kes mind kui haritlast täikraeks sõimas. Temale tegin ülerinnaheite, aga kuidas panna kõiki matse mõistma, et eestlased juba ärkamisajal Saksa ülikoolidest toodud teadmiste abil kultuurrahvaks said.

Teine oht on liigne venesõbralikkus, sest kui venelased ENSV-l iseseisvuda lasid, siis nad ehk polegi nii ohtlikud. Venelaste tatarliku julmuse alahindamine võis Pätsigi viia Eesti äraandmisele. Ei või unustada, et taasiseseisvuski tuli vabadusvõitluse tulemusena ja üheks relvaks oli NSVL-i majanduslik nõrkus. Venelane on läbi aegade olnud eestlase suurim rahvuslik vaenlane. Liivi sõjas oleks idanaaber meid peaaegu maha tapnud, sest eestlasi jäi järele vaid 300 000. Kaido Kama hoiatas 1990-ndate algul isegi vene külalislahkuse kui venestamise relva eest. Kahjuks olen täna kohanud inimesi, kelle arvates eestlaste vaimsus on pärit tsaarivene armees teeninud eesti ohvitseridelt. Siuru omaaegne üleskutse: läheme Euroopasse, kuid jääme eestlasteks, lähtub aga faktist, et sakslaste kaudu saime Euroopa kultuuri ja rahvusluse vaimu.

Võrus on mitmed ette heitnud, et Noortekolonni ainsa veana jäid punased laternapostide otsa riputamata. Olen seni unistanud, kuidas Eestis sõjajärgse Saksa denatsifitseerimise eeskujul viiakse läbi desovetiseerimine. Kommunismi ja endiste punaste üle mõistetakse kohut, punased kõrvaldatakse mingiks ajaks võimult. Nõnda langeks kindlalt ära vajadus kommunismivastase pärtliöö järele. Järgmisel aastal panen 20. augustil rahvusliku petupäeva tähistamiseks rinda sinimustvalge märgi koos musta leinalindiga. Tuleb keegi hurjutama, on mu vaim ja käsi igal juhul rusikas, sest juutlikku allaandmist mu euroopalik au ei luba.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv