Kultuur ja Elu 3/2005


Kultuur ja Elu 2/2005

 

 

 

 Kunstitudengid Lubjassaarel Köleri vaimu tabamas.

Kohtumine 40 aastat hiljem

tekst: Margit-Mariann Koppel
foto: ain merirand

Kunstnik Johan Köleri 179. sünniaastapäeva tähistamiseks peetud Köleri Päevi kroonis Viljandi Kunstisaalis avatud ühisnäitus Tartu Kujutava Kunsti Kooli IV lennust.

Köleri Päevade avamisel 16. juulil kunstniku ausamba juures kõneles Riigikogu liige, isamaaliitlane Helir-Valdor Seeder sellest, et lüües labida maasse, ei ei leia me oma maapõuest mitte naftat, vaid ajalugu.
Ajalugu on meie elujõu allikas. Tänavusel Hirvepargi miitingul olid samuti kõne all eestlaste sümbolid ja märgid ning nende tähendused. Andres Herkel rääkis vaimse ruumi hõivamisest oma märkidega. Paraku tuleb tõdeda, et meie vaimse ruumi on hõivanud pigem võõrad sümbolid kui omad. Omade peale kehitatakse võõristades õlgu. Meie identiteedi taasloomisel on aga eluliselt oluline, et kunagised rahvuslikud sümbolid, nende seas ka Köler, meie teadvuses oma staatuse tagasi saaksid. Köler on praegugi, 21. sajandil isiksus, kelle najal midagi kestvat korda saata.

Pallase vaimus

Kahtlemata on meie kultuuriloos sümbolväärtus omaaegsel kunstikoolil Pallas, kus õppimine ja mille lõpetamine oli samasugune kvaliteedimärk nagu nt Harvardi ülikool. Võim muutus, aga eesti aeg ja Pallas elas kunstiõpetjates edasi. Seda ei saanud kommunistid amputeerida ega Siberisse küüditada. Pallase vaimsusest ja traditsioonidest kantuna õpiti ka Tartu Kujutava Kunsti Koolis. Tegusatest õppeaastatest on Aate-Heli Õun pärinud oma sebiva vaimu, mis kajastub ka Köleri Päevade motos: need on mõtte- ja teopäevad.
Põhjala kultuuriruum ja Pallase vaim tegi võimalikuks, et meie kunstiloos on koos ühes lennus sellised loovisiksused nagu Elvi Gailit (maal), Tiiu Aru (metallikunst), Heiki Halla (filmikunst), Helve Halla (filmikunst), Maia Juhkam (keraamik), Mare-Eha Koitjärv (maal), Ilme Kuld (skulptuur), Riho Kuld (skulptuur), Luule Maar (nahkehistöö), Ruuda Maarand (nahkehistöö), Tõnu Maarand (skulptuur), Ell-Maaja Randküla (moekunst), Leo Rohlin (keraamik), Evi Sepp (graafika), Ell Väärtnõu (arhitektuur) ja Aate-Heli Õun (sisearhitektuur). Kahjuks ei ole kolme neist (Elvi Gailit, Tiiu Aru, Heiki Halla) enam meie seas, kuid nende looming on meiega. Elvi Gailiti Siberi küüdiaastate irooniliselt humoorikad pliiatsijoonistused sealsetest troostitutest oludest on värvikamad ja kõnekamad mistahes romaanist.
Põnevaks tegid näituse vanad must-valged fotod kunstikooli päevilt, millelt vaatasid vastu verinoored, tehatahtmisest pakatavad näod. Ei suutnud neid kuidagi kokku viia saalis ringi jalutavate stoiliste kunstnikega. Mõistmaks, kuhu on 40 aasta vältel jõutud, oli ääretult huvitav vaadata ka kunagist Algust, kunstikoolis tehtud joonistusi, mis Aate-Heli Õunal olid imekombel alles hoitud.

Kullakambri visioonid

Et täpselt nädal hiljem oli tõsise talgutöö korras kavas Köleri-Kõõbrale ihuhädade rahuldamiseks hädavajalik "kullakamber" püsti lüüa, siis oli näituse vürtsiks 36 fotot käimlatest Eesti Vabaõhumuuseumi fotofondist. Need oli välja valinud teadur Maret Tammjärv. Fotode põhjal leidis taas tõestust inimese fantaasia piiritus ja et käimla-arhitektuur on Eestis omaette nähtus. Kõõbra "kullakambri" kunstnik on tisler Erik Subi.
Loomulikult ei saadud sellelgi korral läbi ilma käiguta Lubjassaarele - meie rahvuskunsti Mekasse. Parajasti olid seal Köleri vaimu tabamas noored kunstitudengid. Vaal galerii poolt ellu kutsutud kunstilaager toimus seal juba kolmandat aastat. Kahjuks jäi tolli formaalsuste tõttu saabumata esitleda lubatud Köleri originaalmaal.
Järgmisel laupäeval, 23. juulil vihmasabinatega vahelduvas rütmis kestnud talgutel Köleri-Kõõbral aga läks töö nii libedalt, et võsast jõuti välja puhastada ka maakividest keldrisuu. "Kullakamber" sai kenasti püsti ja "õnnistati sisse".
Polli endise metsaülema ja metsanduse asjatundja Jaak Põldma käes on juba palkmaja palkide vajalikud mõõdud, et talvisest tormimurrust need välja valida. Palkmaja ehitamine on loodussäästliku ja maale ainuomase arhitektuurivormi taasloomine. Köleri-Kõõbra on üks meie sümboleid, mis väärib elu ka 21. sajandi globaliseeruvas, euroopastuvas Eestis. Et Eesti alles jääks.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv