Kultuur ja Elu 3/2005


Kultuur ja Elu 2/2005

 

 

 

 Endel Lippmaa.

Endel Lippmaa:
"Eeskujuks on olnud elu ise."

tekst: KE intervjuu

15. septembril eluringi 75. verstapostini jõudnud teadlasel Endel Lippmaal on läbi- ja ettenägelik pilk ning riigimehelik väärikus, mida Eestil on väga vaja. "Minevikku tuleb tõsiselt võtta," kõlab tema elutark nõuanne tuleviku jaoks.

Härra Endel Lippmaa, Te olete mees, kes kasutab ära iga sekundi antud päevast, kel on kogu aeg midagi käsil. Milline on olnud Teie elu moto elatud 75 aasta jooksul?
Elada aktiivset elu ja teha kõiki asju, mis minu valitud eluviisi juurde kuuluvad. See on teadlase elu ja seda olen ma kogu aeg aktiivselt elanud. Aga muidugi, see on olnud teadlane laiemas mõttes, sest neidsamu põhimõtteid olen ma rakendanud ka poliitikas, rakendusteadustes, kuhu kuulub ka keskkonnakaitse, ja nii edasi.

Paljud inimesed tunnevad vananemise ees hirmu, kuidas Teiega on?
Ei, miks? Vastupidi. Mulle tundub, et igal inimese elu ajal on midagi erinevat, mis võib olla nii meeldiv kui ebameeldiv. Tuleb valida meeldivad võimalused, mis selle vanusega kaasnevad, ja mitte takerduda minevikku ega tulevikku. Inimesed takerduvad nii sellesse kui teise. Sel pole mõtet. Tuleb arvestada vanust sellisena, nagu ta parajasti tegelikult on.

Loodan, et nõustute väitega, et kõik algab kodust. Mida olete Teie oma kodust ellu kaasa saanud?
Kõik, mis ühest heast kodust võtta on. Hea eeskuju vanemate poolt, hea elu seal kodus niikaua, kui ta olemas oli, hariduse ja kõik muu.

Ka rahvusliku maailmavaate?
Igal rahval on rahvuslik maailmavaade, muidu ta pole rahvas. Ma arvan, et see on päris loomulik.

Millisena on Eesti aeg Teile meelde jäänud?
Praegu on ka Eesti aeg. Mis seal vahet on siis? Mitte mingit. Eesti Vabariik oli siis ja on praegu ka. Ta oli igati kena, väike Euroopa riik. Päris edukas, oma probleemidega, nagu kõigil Euroopa riikidel tol ajal olid. Ütleksin, et väga positiivse riigina ja eluna on see aeg mulle meelde jäänud. Minul oli seal väga hea olla. Muidugi oli näha, et sõda on tulemas. Aga sõjad on ikka vahel tulemas, see ei ole midagi erilist.

Kahjuks osutus see sõda ja võimuvahetus Teie perele traagiliseks. Olite noor poiss, kui kaotasite oma vanemad.
Iga sõja juurde kuuluvad okupatsioonid. Tõepoolest toimus kokku kolm okupatsiooni, aga niisugused asjad olid tol perioodil Euroopas täiesti tavalised. Nii et selles mõttes ei ole Eesti ajalugu midagi erakordset. Kaotasin oma vanemad ja õe, kuid seda juhtus sõja ajal paljude Eesti perekondadega. Muidugi on see traagiline, arusaadav.

Mis aitas Teil sellest kaotusest üle saada?
Elus juhtub meeldivaid ja ebameeldivaid asju, rõõmustavaid ja traagilisi asju, aga nendest ei ole mitte vaja kuidagi üle saada, vaid tuleb arvestada, et nad kuuluvad elu juurde. See on elu normaalne osa. Selles pole midagi ebaharilikku. Elu koosnebki sellistest komponentidest.

Kes on Teile eeskujudeks olnud?
Ma ei tegele selliste asjadega nagu eeskujude matkimised. Ütleksin, et eeskujuks on olnud elu ise. Lapsepõlves kindlasti vanemad, mis on ka loomulik. Täiskasvanuna arvan, et kogu meie ühiskond on eeskujuks, nii heas kui halvas mõttes. Loomulikult ma jälgin, mis toimub ja sellest võib koguda informatsiooni oma käitumiseks, igas mõttes.

Ütlesite, et minevikku ei tohi kinni jääda. On see üleskutse unustamisele ja oma ajaloo vaikima sundimisele, nagu kommunistid teevad?
Ei, mitte sugugi. Kes minevikku ei mäleta, sellel ei ole tulevikku. Minevikku peabki teadma selleks, et suuta ennustada suurema tõesusega kui lausa huupi, tulevikku. Selle tõttu ei saa olla niisugust asja, et minevikku ei võeta tõsiselt. Minevikku tuleb võtta sama tõsiselt kui tulevikku. Minevikku ei tohi kunagi unustada. On üks väga tuntud lause, mida paljud poliitikud on korranud, ja see on: "Andesta, kuid ära iialgi unusta." See käib kõigi asjade kohta. Asju võib andestada. Mitte midagi ei tohi unustada.

Kuidas suhtute Teie käimasolevasse ajalooliste sümbolite sõtta?
Ajalugu ongi sümbolite peale üles ehitatud. Kui ei oleks sümboleid ja neid ei võetaks piisavalt tõsiselt, ei oleks ka ajalugu. Ja sel juhul ei oleks ka tulevikku, sest ilma ajaloota ja ajaloolise mäluta ei ole võimalik mõista, mis juhtub edasi. Seda on tingimata vaja. See ei ole midagi negatiivset, see on hädavajalik. Iga edukalt oma elu elav rahvas on väga pika mäluga. Tagasi tuleb vaadata mitte üht sajandit, vaid aastatuhandeid, rääkimata siis sajanditest. Ainult selline pilk tagab protsesside mõistmise. Ja sümboleid tuleb tunda igasuguseid. Peab teadma, miks nad olemas on ja mida nad erinevatele rahvastele tähendavad. Sümboleid tuleb tõsiselt võtta.

Ja ajaloolise tõe eest peab seisma?
Jah, mitte sellepärast, et ta on tõde, vaid sellepärast, et temast tuleneb midagi olulist tuleviku jaoks. Mineviku faktid võivad kergesti ennustada tulevasi fakte ja sellepärast on neid kasulik teada ja meeles pidada. Erandina võib mõni harv kord andestada, kuid absoluutselt mitte midagi ei tohi unustada.

Milline on Teie hinnang endiste kommunistide valitsemisele Eestis?
Aga miks arvatakse, et nad on endised? Ei, täiskasvanud inimesed ei muutu. Kes oli varem kommunist, on seda ka praegu. Kes oli varem antikommunist, on seda ka praegu. Arvan, et Soomes ja eriti Rootsis on kommunistide protsent rahva hulgas palju suurem kui Eestis, mis on täitsa loomulik, sest neil pole selle režiimiga otsest kokkupuudet. Aga rääkida, et midagi on endine, on minu arvates ekslik. See ei ole võimalik. Asi on selles, et väga paljud neist, kes esinesid kommunistidena, ei pruukinud tegelikult väga head kommunistid üldse olla. Täpselt nagu paljud, kes esinesid natsionaalsotsialistidena, ei pruukinud tegelikkuses olla väga head natsionaalsotsialistid. Inimesed tihtipeale väidavad mingitel põhjustel niisuguseid asju, mis antud hetkel riigitruudust tähendavad, see on ajaloos väga tavaline. Tegelikult ma arvan, et veendunud kommuniste oli Eestis väga vähe ja on ka praegu väga vähe. Aga endisi kollaboratsioniste on muidugi palju rohkem ja ka tulevasi kollaboratsioniste on palju rohkem. Peame ikkagi eristama ideoloogilised kommunistid ja kollaborandid üksteisest. Need on kaks ise asja.

Millised on Teie hinnangul Eesti valupunktid?
Probleem on harjumine Lääne-Euroopale omase ühiskonna käitumisvormide ja -normidega. Harjumine niisuguste asjadega, et vabadus tähendab ka vastutust. Ja vabadus kõiki asju otsustada ja teha tähendab, et ei ole riiki tingimata toetamas iga inimest, kes oma vigade tõttu on raskesse olukorda sattunud. Nõukogude korra ajal oli väga vähe vabadust, väga vähe võimalust ise oma asju otsustada, kuid samal ajal riik käsitles kodanikku nagu oma kodulooma ja mingil määral hoolitses tema eest igas olukorras. Nüüd paljud inimesed tahaksid ühest küljest omada täielikku vabadust, aga teisest küljest omada nõukogude korrale iseloomulikku riiklikku tegelemist kõigi inimeste käekäiguga. See kaart ei käi. Vabadusega käib koos vajadus ise oma asjadega hakkama saada, ilma välise abita.

Mis on Teie arvates Eesti välispoliitikas vajaka?
Arvan, et kõige ohtlikum punkt on see, et me ei ole üle läinud eurole ja et meil ei ole lennuväge, nii et võõrad lennukid saavad lennata mööda Eesti õhuruumi täiesti karistamatult. Kui üks riik ei suuda oma õhuruumi kontrollida, siis ta ikka tõsiseltvõetav riik ei ole. See on esiteks. Ja siis raha. Vaadake, kui pisike riik on Valuutakomitee põhimõttel töötava rahandusega, siis on see väga ohtlik kombinatsioon sellepärast, et Valuutakomitee kaudu toimiv rahandus on nagu digitaalne signaal, mis on kas nivool 1 või nivool 0. Oleme ära harjunud sellega, et ta on nivool 1, see tähendab, et suhe euroga on konstantne. Kuid see ei ole millegagi garanteeritud. Mõni vähegi rikkam rahvusvaheline spekulatsiooniorganisatsioon võib Eesti krooni täiesti tuntud finantsiliste võtetega kukutada nulli ja saada kogu tema valuutaväärtuse endale. See oleks täielik ja totaalne katastroof, kui ühel hetkel kroon enam midagi ei maksa, kaasa arvatud pangaarvel olevad kroonid. See on täiesti võimalik. Ja et niisugust asja ei juhtuks, on kindlasti vaja olla mingi suurema valuutasüsteemi osa, nagu euro. Mitte sellepärast, et ma ei hindaks eesti krooni. Aga sedavõrd, kuidas Eesti heaolu paraneb, Eesti majandus kasvab, suureneb oht, et mingil valuutaspekulatsiooni organisatsioonil osutub juba mõttekaks hakata Eesti krooni kukutama. Sest tegelikult selliseid ülevõtmiskandidaate on vähe, kuna väga vähestes riikides on Valuutakomitee süsteem.

Kus on Teie arvates väljapääs suhetes Venemaaga?
Suhted Venemaaga on täiesti normaalsed. Nad on umbes niisugused, nagu nad on ajalooliselt kujunenud. Mis siis viga on? Kaubandus ju käib, poliitilised kontaktid on ka, turism toimub. Mis puutub piirilepingusse, siis see on Eesti poolt sõlmitud ja ratifitseeritud. Kui teine pool ei taha seda ratifitseerida, siis see on juba tema asi. Niisuguseid lepinguid, mida üks pool on ratifitseerinud ja teine mitte, on väga palju. Ka Venemaal on terve hulk väga tähtsaid lepinguid, mida ta ei ole ratifitseerinud, ehkki teised pooled on. No ja mis siis? Miks me peaksime nende üle nutma? Seda piirilepingut ei ole ju meil ekstra millekski vaja. Või mida me temaga teeks, kui ta oleks mõlemalt poolt sõlmitud? Mis siis muutuks? Rahvusvaheliselt ei heida meile keegi ette, et leping on sõlmimata. Eesti poolt ei takista miski seda piiri markeerimast. Järelikult leian, et kõik on kõige paremas korras. Kui Venemaa sisepoliitilistel põhjustel ei taha seda Riigiduumas ratifitseerida, siis see on Venemaa probleem, mitte Eesti oma.

Teie põlvkonnakaaslase Ülo Vooglaiu hinnangul on olukord Eesti teaduses veel hullem kui hariduses. Milline on Teie arvamus?
Ülo Vooglaiul on ilmselt teadlase mõiste laiem. Mina lähtun anglosaksi definitsioonist, kus on olemas sciences ja humanities. Humanities ei ole teadus.
Probleem on minu arvates selles, et Eestis on kaugelt liiga palju teadlasi. Eestis saab enamik inimesi aru sellest, et tippsportlasi saab iga rahvas produtseerida antud ajahetkel võrdlemisi piiratud arvu. Mille tõttu olümpiavõitjate arvu ei saa suurendada kuidagi mingi käskkirjaga. Kuid samal ajal on meil arutult paisutatud doktorantide ja doktorite arvu. Meie doktorantide arv ületab mitmekümnekordselt vajalike eeldustega inimeste arvu. Meil ei ole nii palju teadlasi kuskilt võtta, järelikult on väga palju ebateadlasi, nad ei ole tõsiseltvõetavad. Tõsiseltvõetavatel teadlastel pole häda midagi oma asjade tegemisega. Nad ei kannata uurimisvõimaluste ega ka erilise rahapuuduse all. Liigne rahastamine võib teha teaduse hoopis võimatuks. Rahastamine peab olema, aga see peab olema sihipärane ja kontrollitud, et selget lollust ei finantseeritaks. Ka seda juhtub üsna palju.

Olite omal ajal fosforiidisõja üks algatajaid. Nüüd on Virumaal puhkenud uus kaevandussõda ja väidetavalt on Pandivere taas ohus?
Ei, ei ole. Meil tuleb arvestada, et põlevkivi on fosforiidi peal, aga mitte vastupidi. Just need sügavad fosforiidikaevandused ohustasid vee olukorda. Milles on asi? Ma arvan, et põlevkivi kasutamine on hädavajalik, kui Eesti tahab olla energeetiliselt iseseisev. Ma ei ütle, et peame kuskilt Pandivere keskelt kaevama, aga seda ei soovigi keegi teha, on palju ohutumaid kohti. Kuid seda tuleb teha kahtlemata nii, et kogu infrastruktuur on riiklik ülesanne ja riigi poolt tagatud kohalikele elanikele. Mitte nii, et seda peab omavalitsus oma pisikesest eelarvest tegema. Üldiselt ma arvan, et põlevkivitööstuse pisikeste tükkidena erastamine oli poliitiline viga. Praegu vajaks põlevkivitööstus arendamist riiklikuna, nagu see oli 1920-1930-ndatel aastatel. Põhjus on väga lihtne. Põlevkiviõli ulatuslik tootmine on majanduslikult väga õige, kui sellest loobuksime, kaotaksime tõsise riikliku tuluallika maksutulu näol. Tahaksin teada, kui inimesed vaidlevad põlevkivi kasutamise vastu, millist energiat nad eelistaksid tarbida? Nn roheline energia on tegelikult kümme korda kallim, kui kõik kulud kokku arvata. Seda elektriarvet ei suudaks enamik inimesi mitte iialgi maksta, nii et rohelisest energiast võib unistada ainult väga rikas inimene. Selletõttu on vajalik säilitada põlevkivitootmine, seda enam, et 50 aasta pärast on selle energeetilised ja keemilised kasutamisvõimalused ammendatud. Praegu on õige aeg seda kasutada, mitte kunagi hiljem. Inimeste protestid on põhjendatud sellepärast, et riik katsub asja enda pealt ära raputada. Nii ei saa. Siis ei tule sellest mitte midagi peale kisa ja protesti.
Oma rohelist mõtteviisi pole ma kuidagi muutnud. Ka fosforiidisõja ajal ei sõdinud me põlevkivi vastu, seda pidasime täiesti normaalseks. Ka praegu olen ma endiselt fosforiidikaevanduste vastu. Praegu katsutakse aga õiget asja teha valel viisil, mis on sama rumal, nagu valet asja teha õigel viisil.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv