Kultuur ja Elu 2/2005


Kultuur ja Elu 1/2005

 

 

 

 Eesti Leegioni poisid väljaõppel Heidelaagris 1943. Vasakult esimene nende meenutuste autor Heino Tammemäe. Foto: ELM.

Põrgu, mis oli hullem kui põrgu

tekst: KE, Heino Tammemäe

60 aastat tagasi kütsid sõja lõpupäevadel pimedast vihast, verejanust ja tapmiskirest metsistunud tšehhi punased põrgukatla, mille kõrval Dante oma kahvatab. Sinna sattus tuhandeid sõtta kistud eesti sõdureid, kelle ainus süü oli seljas olev võõras munder. Umbes 1500 eesti sõdurit jäi põrgukatlasse, nende seas Eesti patrioot, meie Sinimägede sangar, Rüütliristi kavaler Paul Maitla, kes mõrvati sõja viimasel päeval, 9. mail.

Nende mälestuste kirjutajat, Maitla relvavenda, õnnesärgis sündinud aatemeest Heino Tammemäed ei ole enam neli aastat meie hulgas. Olgu see valik mälestustekilde meie pärg kõigil aegadel Eesti eest langenute kalmudele.

Harald Riipalu rügemendi Paul Maitla pataljoni sõduri Heino Tammemäe sõjatee algas 1943. aasta algul, kui Eestis käis poolvabatahtlik värbamine nn Eesti Leegioni. Saksa riik vajas suurte inimkaotuste katmiseks rindele värsket verd. Heino oli Pärnus gümnaasiumi lõpuklassis ja oli teada, et ülikooli õppima enne ei saa, kui on tehtud läbi üks aasta nn abiteenistust Saksamaal või rindel. Paljud, sh ka Heino, otsustasid, et ei lähe Saksamaale labidaga aega teenima, vaid kui minna, siis juba relvaga rindele võitlema.

Taganemine Ida-Preisimaale. Uus formeerimine. Oppelni all

Eestist taganesin välja koos ülemleitnant Ago Loorpärgiga (45. Rüg. 14. Tankitõrjekompanii ülem), sest olin oma üksusest 45. Rüg. I pat. 4. komp. taganemisel eraldunud. Meid oli kolm meest. Loorpärgi kohtasime 22. septembril 1944 Pärnus, ta oli üksinda ja võttis meid oma autoga kaasa. Alguses polnud meil mõtet Eestist lahkuda, aga sõites Riia poole, saime teada, et Riipalu oli umbes 2 tundi varem ületanud Läti piiri. Sõitsime temale järgi ja paarkümmend km enne Riiat saime kolonni kätte, mis koosnes 6-7 masinast. Edasi sõitsime Ida-Preisimaale.
Ühes väikeses külakeses toimus paari nädala jooksul maad mööda taganevate meeste kogunemine. Ka kolonel Alfons Rebane saabus sinna oma meestega. Vahepeal külastas meid diviisi ülem Franz Augsberger. Oktoobri alguses laeti meid rongile ja toodi Neuhammerisse, kus algas 20. Diviisi uus formeerimine. Jäin oma esialgse üksuse koosseisu. Kompanii endisest koosseisust oli järgi jäänud mõnikümmend meest. Täienduseks suunati uusi – enamuses vanemaid piirikaitse rügemendi ja muude üksuste mehi, kel puudus vastav väljaõpe. 4. komp. on “raske kompanii” – 3 rühma raskekuulipildujaid ja 1 rühm 80 mm granaadiheitjaid. Nüüd tuli meil, “vanematel” olijatel alustada meeste väljaõppega. Diviis formeeriti uuesti koos kõige vajalike lisaväeüksustega ja minu arvates kujunes diviisi koosseisuks umbes 7000-8000 meest. Enne rindele minekut jaanuari keskel toimus paraad, mille võttis vastu diviisiülem Augsberger. Diviis viidi rindele Oppelni alla.
Olin juba alates diviisi rindele minekust Neveli all arvatud sõjakooli kandidaatide koosseisu ja diviisiga rindele ei läinud. Umbes nädala pärast saadeti meid Neveklausse sõjakooli. Nimeliselt mäletan: Harald Nugiseks, Heino Rass, Laas, Eberhardt. Alguses toimusid nn sisseastumiseksamid, kus nii mõnigi mees läbi põrus. Kõige esimene oli intelligentsuse test, mis koosnes paljudest valdkondadest. Üks küsimus on veel meeles: kes oli Rosinante? (Don Quijote hobune.) Peale eksameid algas väga intensiivne väljaõpe. Eriväljaõpet teostasid kõik oma ala spetsialistid.
Kooli ülemaks oli väga halva kuulsusega obersturmführer Kompus, kes püüdis meie elu igati kibedaks teha. H. Nugiseksil keelati õppe ajal Rüütliristi kandmine, et vältida tema tervitamist Kompuse poolt. (Rüütliristi kandjat pidid kõik kuni ülemleitnandini esimesena tervitama).
Umbes paar nädalat enne eelkursuse lõpetamist 11. või 12. aprillil võeti sõjakool öösel häirekorras täies koosseisus ja relvastuses rivisse – pidime minema Viini alla. Peale mõnetunnist relvade all olemist lasti meid rivitult, sest Viin langes. Järgmisel päeval saadeti kool laiali ja mehed oma üksuste juurde tagasi, ilma et meile oleks mingit ülendust antud. (Olime lihtsalt FA’d – ohvitseri asetäitjad.)

Viimased võitlused

Jõudsin oma üksusesse tagasi aprilli keskpaigas Hirschbergi all. Kompanii ülemaks oli Koger, pataljoni ülemaks Sirvet, rügemendi ülemaks haigestunud Riipalu asemel Maitla ja diviisi ülemaks Maack. Pataljoni ja meie staap paiknes Oberfalkenheimi lossis. 4. kompanii kui “raske” kompanii oli jaotatud pataljoni peale, igas kompaniis üks rühm. Miinipildujate rühm oli mõnisada meetrit tagapool laskurkaevikuid positsioonil. Mind määrati kompanii trupi ülemaks (raskekompaniis on selline 6-meheline trupp, kaugusmõõtjad ja muud tehnilised mehed) ja tegelikult olin mina seal trupis ainuke. Kuna komp. ülem oli vanem endine eesti ohvitser ja polnud saanud vastavat saksa sõjaväele vajalikku väljaõpet (pealegi oli ta kõva napsimees), siis jäi kompanii juhtimine praktiliselt minu õlgadele.
Rindel enam märkimisväärseid lahinguid polnud, toimus ainult igapäevane häiriv tulevahetus. Meie lõigus oli üks saksa küla, kus rindejoon läbi läks. Seal käisime ka “soomust” tegemas, kuna söök oli sõja lõpul muutunud lahjemaks. “Soomuse” tegemisel toimus ka kohtumisi venelaste “soomuse” tegijatega, kes otsisid samuti sakslaste poolt mahajäetud konserve. Oli juhuseid, kus meie omad sisenesid maja ühest küljest ja venelased teisest. Kokku saadi kuskil maja keskel. Enamuses lahenes asi mõlema poole kiire tagasitõmbumisega, kuid oli ka tulevahetusi.
Juhtus ka üks naljakas lugu. Poisid olid kuskilt saanud Stalini pildi. Öösel viidi venelaste kaeviku ette plokk, millele asetati peenike nöör peidetult rohtu. Leiti ka lapsevanker, millele asetati Stalini pilt. Hommikul hakati tasapisi nöörist tõmbama ja vanker koos Stalini pildiga liikus tasa venelaste kaeviku poole. Viimased sattusid ärevusse, kuna ei saanud aru, milles on asi. Sel päeval valitses kohapeal täielik vaikus. Ei tohtinud ju oma “isakest” tulistada. Öösel sai venelastele selgeks, kuidas see kõik lavastatud oli ja järgmisel päeval näitasid nad pideva tulistamisega oma pahameelt.
Muide, poisid leidsid lossikeldrist peidetud veinide tagavara. Oli mitmekümne aastane haruldaselt hea vein, seega oli meil “marketender” omast käest kuni sõja lõpuni.

Tšehhi põrgukatla eeskojas

Taganemist alustasime vastavalt käsule 7. mai öösel vastu 8. maid, suund oli üle Riesengebirge Prahasse, kus pidid olema liitlaste väed. Alguses liikus kogu kompanii koos, aga kiirmarsil lagunes kompanii ja igaüks püüdis omal jõul kiiremini edasi saada. Koos umbes 10-12 mehega saime mahajäetud veomasina ja teinud selle enam-vähem töökorda, jätkasime teekonda. Jäin auto poritiivale, hoides käega kinni mootori kapotist, aga kuna olin paar eelmist ööd peaaegu magamata, jäin muidugi magama ja olin nähtavasti autolt maha libisenud.
Kui ärkasin, oli valge ja ühtki liikumist polnud enam märgata. Astusin üksinda mööda teed edasi Lääne poole, kuni kuulsin tagant automürinat. Poetasin end kraavi ja jäin ootama, kes tuleb. Oli Saksa pioneerüksuse viimane masin, kes õhkis mäestikus sildu. Sain sellele masinale. Tšehhi piirile jõudes peatasid meid tšehhid ja nõudsid relvade äraandmist, mispeale lubati edasi sõita. Mina oma püstolit ära ei andnud, vaid panin ta auto presentkatuse vahele oma pea kohale. Vaatamata sellele, et sõda oli lõppenud, tulistati ja pommitati taganevaid kolonne pidevalt õhust, seega tuli tihti lahkuda autost ja otsida varju maastikul. Tee oli täis purustatud autosid ja laipu.
Nii nihkusin oma kohalt lõpuks eemale ja kui järjekordsel peatusel küsiti, kas meil on relvad ära antud ja ega autos pole SS-mehi, silmasid tšehhid mind (olin veel täies Eesti Diviisi vormis) ning hakkasid autost välja tirima. Arvasin kohe, milles on põhjus ja püüdsin oma relva kätte saada, kuid see ei õnnestunud ja olingi teele pikali maha tõmmatud. Nägin teeserval lamavat mitut mahalastut ja minuga taheti toimida samuti, kuid üks lennukite rünnak sundis mahalaskjaid varju otsima. Kasutasin momenti ja põgenesin. Peagi püüti mind jälle kinni ja viidi ühte ummiktänavasse koos teiste kinnipüütud meestega. Meid käsutati näoga vastu majaseina, tahapoole pandi üles kaks kuulipildujat, millega taheti meid (umbes 70-80 meest) maha lasta, kuid ka seekord pääsesime jooksma tänu õhurünnakule, mida tšehhid kartsid kui vanakurat välku. Nii toimus see mitu korda erinevates kohtades ja pidevalt suureneva meeste arvuga, kuid iga kord päästis meid õhurünnak. Lõpuks viidi meid (siis oli mehi juba mõnisada) ühte suurde hoovi, kuhu muide tuli ka üks keskmise kaliibriga lennukipomm, mis õnneks ei lõhkenud.


Paul Maitla hukati tšehhi punaste poolt Praha külje all Kolinis. Pildil Paul Maitla abielu registreerimisel Aino Angerjasega 18.12. 1943. Foto: maitla-braueri erakogust.

Melniku põrgukatla põhjas. Vererulett tšehhi moodi

Õhtul viidi meid ühe suhkruvabriku hoovile, mis oli puupüsti sõdureid täis, neid võis seal olla paarkümmend tuhat. Selgus, et olime Melniku linnas (umbes 30 km Prahast). Meid, umbes 300-400 meest, paigutati millegipärast eraldi ühte suurde suhkrupeedi hoidlasse (ca 25x25 m, 3m sügav). Seal pidime liikumatult lamama ega tohtinud rääkida. Pimedas suutsime siiski mingil määral eestlastega koonduda ja nagu hiljem selgus, oli meid umbes 70. Teisel päeval alustasid tšehhid täielikku veresauna (ma ei mäleta enam, kas esimesel päeval ka mahalaskmisi toimus).
Mahalaskmine käis nii. Tšehh (laskjad kandsid enamasti triibulisi vangiriideid) istus üleval augu äärel, relv käes ja sihtis sinu poole. Nägid, kuidas ta vajutas irvitades aeglaselt päästikule ja ootasid, millal tuleb lask. Kuid ei, ta viis relva suudme edasi mõnele teisele, siis kolmandale, nüüd sinu peale tagasi ja nii ta mängis irvitades kaua aega, kuni lõpuks kõlas lask ja olenevalt laskja osavusest ohver kas sai kohe surma või siis elas veel natuke aega. Nii toimus see kaks päeva järjest, laibad jäid meie juurde lamama. Kokku lasti maha üle paarikümne mehe. Närvid olid viimseni pingul, ei teadnud keegi, kes on järgmine. Mõni läks hulluks, paar sakslast lõikasid omal þiletiga veenid läbi, ega ülejäänudki polnud enam inimesed. Kolm päeva sellises olukorras söömata-joomata kuuma päikese käes – see oli hullem kui põrgu. Meie proteste ei pandud üldse tähele.
Lõpuks said siiski eestlane (major Suurkivi 45. Rüg. suurtükiväe ülem) ja keegi saksa major ühe tšehhi ohvitseri niikaugele, et ta lubas neid välja ülemustega läbirääkimisi pidama. Jäime kõik pingsalt ootama tulemusi – need tulid paari tunni pärast, kui auku talutati tagasi kaks verist keha. Tuli välja, et läbirääkimiste asemel oli neid veetud läbi linna, kus iga tšehh võis neid lüüa ükskõik mis asjaga niipalju kui soovis. Vähe sellest, üks tšehh võttis taskust paberilehe, tõmbas selle pooleks, sülitas kummalegi peale ja pani neile otsaette. Arvasime, et “märklauaks”, aga ei. Mehed kamandati samm seinast eemale, käed selja taha ja lükati peaga vastu müüri. Tehti selgeks, niikaua kui nad jõuavad hoida paberit, saavad veel elada.
Kohutav oli näha, kui kaks meest seisid oma elu eest, nii ühel kui teisel jõud täiesti lõpukorral (ei mäleta enam, mitu tundi see kestis), kui korraga veeres trepist alla üks vanem vene kapteni pagunitega mees. End püsti ajades jäi ta segaselt vaatama ja küsis, mis siin toimub. Major Suurkivi, kes valdas vene keelt, selgitas talle olukorra, lisades juurde, et ta on eestlane. Nüüd läks venelane marru ja tahtis näha, kes on julgenud “meie rahvaga” (s.t eestlasega) selliselt käituda. Suurkivi näitas näpuga üles, kus istus tšehh oma püstoliga ja ootas lõppvaatust. Venelane tõmbas oma nagaani ja tšehhi päästis vaid tema väledus. Nüüd käskis venelane tuua vett. Mõlemad kannatajad said juua ja pesta oma veriseid haavu, siis lasti ka meile tuua vett. Esimesed panged aga tallati meie poolt sodiks, siis hakkasid tšehhid piitsaga ja venelane relvaga korda looma, mille tagajärjel sai iga mees paar kamalutäit vett. Lahkudes ähvardas venelane, et tuleb tagasi ja kui veel jätkub mahalaskmine, siis ta teeb “uut ja vana”. Mahalaskmine tõesti peatus, millega tšehhid aga ei tahtnud sugugi leppida. Ja kui hiljem tuli sinna üks teine venelane, hakkasid nad sellele kaebama, et siin on kõik SS-mehed, sõjaroimarid jne ning nõudsid, et meid kõiki kohe maha lastakse. Venelane selgitas, et sõda on läbi ja seega ka omavolilisel mahalaskmisel lõpp. Lõpuks ütles ta tšehhide pealekäimisel: “Hea küll, näidake mulle üht roimarit!”
Meie hulgas oli ka üks noor (15-16-a) saksa abiteenistuse poiss, kes oli nähtavasti alles sõja lõpul saanud raudristi, mida ta tihti salaja taskust välja võttis ja silitas; see polnud aga jäänud nähtavasti tšehhidel tähele panemata. Nii näidatigi näpuga sellele poisile ja nüüd nägime seda ehtsat “kuklalasku”. Venelane kutsus poisi oma juurde, andis talle vasaku käega hoobi õla vastu, nii et ohver pöördus kannal ringi ja siis tulistas talle otse kuklasse, öeldes, et nüüd on lõpp. Ühtki enam omavoliliselt maha lasta ei tohi.
Kogu aeg käis ka pidev “läbiotsimine”. Ära võeti kõik, mis omas vähegi väärtust: kellad, sõrmused, märgid, rahakotid jne. Siis otsiti veel tätoveeringuid, arvates leidvat SS märke. Huvitav on see, et kaenla alla ei osanud paljud vaadata. Kahtlased eraldati teistest augu teise otsa, aga pimenedes segunesid kõik jälle ära ja hommikul algas eraldamine sõimu ja peksu saatel uuesti. Ühel leiti rinnalt tätoveeritud kotkas, see lasti kohe maha. Viimaks, kui kõik olid “puhtaks” tehtud, tuli keegi “tark” – pani mütsi maha, võttis oma kella ja ütles: 10 minuti jooksul olgu mütsis 10 kella. Kui ei ole, lasen 10 meest maha. Meil kõigil oli teada, kui sõnapidajad nad selles suhtes olid ja nii kogunes mütsi kellasid, aga 10 sekundit enne lõppu (ta luges viimaseid sekundeid) puudus veel üks kell. Olin seni suutnud oma kella peita, aga nüüd 2 sekundit enne lõppu viskasin ka oma jao “korjanduskarpi”. Mees võttis mütsi ja lahkus.
Kolmandal päeval hakati väljas olevaid vange ära viima, need koondati kodukohtade järgi kolonnidesse ja nad pidid minema koju. Õhtul toodi meid august välja ja pidime koristama hoovi puhtaks sinna jäetud prahist ja sõnnikust. Siis viidi meid jõel olevale praamile ja paigutati trümmi. Luugid pandi kinni ja ootasime pimedas, et nüüd uputatakse meid ära. Aga ei, olime veel pea kuu aega tšehhide käes ja käisime varemeid koristamas. 12 tundi päevas tööd, pidevalt ergutuseks piitsa, süüa saime 200 gr leiba ja vett. Elasime ära sellest, mida saime juhuslikult armuannina vene sõjaväe kateldest. Olenes kokast, kes andis kulbiga “üle küüru”, kes natuke putru katelokki.
Maha lasti mai lõpul siiski veel üks mees. Sellega näidati meile, mida tehakse sellega, keda leitakse töö juures istumas. Kõigepealt valiti välja üks mees, kes pidi piitsahoopide saatel valmis kaevama haua. Siis veel 6 meest, kes istusid ohvrile peale ja hoidsid teda kinni. Nüüd hakati ohvrit peksma kolmnurksete kõvade kumminuutidega, kuni kõik liha oli luude küljest lahti. Ohvri appikarjeid oli õudne kuulata. Siis upitati ta püsti augu äärele ja lasti sõelapõhjaks. Laskjaid oli mitukümmend.
Mõni päev pärast seda kurba sündmust võtsid venelased meid üle ja algas jalgsirännak läbi Saksamaa Zittau laagrisse. Rännak oli valvurite mõnituste ja kurnatud olukorra tõttu ränk. Päevas saime vaid peotäie kuivikuid ja päike kõrvetas halastamatult. Läbides saksa külasid ja linnu, seisid tee ääres saksa naised, kes püüdsid teateid saada omaste kohta. Mõnikord püüti meile anda ka midagi süüa ja juua, aga valvurid takistasid seda, pekstes abiandjad eemale. Ainult eemalt visates sattus mõni pala kolonni, kus ta juba õhust haarati.
Vangilaagris olid juba ees kõik need, kes olid olnud Melniku hoovil, ka üle 30 eestlase, kellega meie muidugi kohe ühinesime. Neil oli läinud natuke kergemini, sest nad ei saanud tunda täiel määral tšehhide metsikust, kuna venelased võtsid nad kohe üle.
Laagris toimus ka üks rahvusvaheline jalgpallivõistlus, mille organiseeris laagri valve. Sakslaste (arvult 20 000) ja meie (100) hulgast tuli valida jalgpallimeeskonnad, kes said mõne päeva turgutamiseks lisaportsu süüa ja läks lahti. Mehed olid küll rohkem pikali kui püsti, aga eestlased võitsid ülekaalukalt. Võitjad said autasuks lisaportsu.

Eksirännak koju

Augusti lõpul või septembri alguses tuli käsk eestlased viia sõjavangilaagrist ära repatrieeritute laagrisse, et saata “kodumaale”. Algas eksirännak mööda Saksamaad. Meid oli umbes 100 meest. Üheski laagris ei tahetud meid vastu võtta. Repatrieeritute laagris sellepärast, et olime vormis – seega sõjaväelased. Sõjavangilaagris sellepärast, et dokumentide põhjal olime eestlased, s.t “omad” ja kuulusime repatrieerimisele. Toitsime ennast põldudelt saadava kartuli ja juurviljaga, mida keetsime suurtes marmelaadipurkides. Puudus oli soolast. Lõpuks leidsime kuskilt punast soola (mõeldud loomadele), siis läks asi paremaks. Öösel magasime, kus juhtus. Nii jõudsime lõpuks ringiga Neuhammerisse, kus nüüd oli suur vangilaager. Sinna võeti meid vastu. Neuhammeris olime mõni nädal ja sealt saadeti meid edasi mõnikümmend km eemal asuvasse Saagani.
Laagri sisemine võim oli veel sakslaste käes. Neil oli antifašistidest moodustatud laagri politsei. Ohvitsere tuli tervitada, mida meie muidugi ei teinud ja sellepärast tekkisid tõsised kokkupõrked. Meid tembeldati sakslaste poolt “fašistideks”. Tulemuseks oli see, et antifašistid otsustasid meid “täisaunas” surnuks kõrvetada. Üks sakslane teatas meile, et ärge täna sauna minge. Laagri komandandi korraldusel tehti üldine loendus ja tulemuseks oli kuskil 80-100 mehe puudujääk. Selgitati välja, et need antifašistid olid juba oma sakslastest kaaslased, “fašistid” elusalt ära kõrvetanud. Tapetute hauad kaevati lahti ja saadi õige vangide arv kätte.
Novembris saadeti meid Vilno lennuvälja ehitusele. Pärale jõudes aga osutusime üleliigseteks ja meid saadeti edasi Meemelisse ning siis koju, Eestisse.
Meie saabumisest anti Valgast teade Tartusse, kus oli võimas vastuvõtt. Vagunisse loobiti saia ja vorsti. Tallinna jõudsime õhtul, rahvast oli kogunenud hulgana. Meil oli ka üks noor lennuväe abiteenistuse poiss nimega Simson. Tema isa oli Eesti Korpuses polkovnik ja konvoi ülem tegi suured silmad, kui nägi punaväe polkovnikut kallistamas saksa vormis poissi.
Järgnes elu tööpataljonis, kust vabanesin 1947. aasta mais ja tulin koju Pärnusse.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv