Kultuur ja Elu 1/2005


Kultuur ja Elu 4/2004

 

 

 

 Raivo Kalamäel, mehisel eesti mehel, on rohkesti nii sõjalisi kui ka rahuaja autasusid.

Raivo Kalamäe Noored Kotkad

tekst: Velly Roots

1995. aastal kutsus kindral Aleksander Einseln oma esindajaks ja nõunikuks Noorte Kotkaste peastaabi juurde Raivo Kalamäe, kes oli pikki aastaid Austraalias skautlusega tegelnud.

Igal kevadel, kui päike juba kõrgemalt käib ja puud-põõsad rohetama hakkavad, ilmub Tallinna tänavaile silmatorkavalt sirge rühiga pikka kasvu härrasmees, kelle ebatavaline peakate möödujate pilku püüab. Nagu oleks kauboikaabu, aga nagu pole ka. Kes lõunapoolkeral käinud, tunneb ära Austraalias populaarse peakatte. See erilisest materjalist valmistatud nn farmerite kaabu on mõnus kanda, kaitseb nii vihma, kuuma kui ka külma eest.
1995. aastal kutsus kindral Aleksander Einseln oma esindajaks ja nõunikuks Noorte Kotkaste peastaabi juurde Raivo Kalamäe, kes oli pikki aastaid Austraalias skautlusega tegelnud.
Kaheksakümnendate lõpus hakkasid Eestis tasapisi tegutsema ka need eestiaegsed organisatsioonid, mis olid okupatsiooniaastail nii rangelt keelatud (Kaitseliit, skaudid, gaidid, noorkotkad), et neist lastele rääkidagi oli ohtlik. Nende organisatsioonide ridadesse kuulumine tõi kord kaasa heal juhul sekeldusi kõrgemasse kooli õppima pääsemisega, aga näiteks Kaitseliidus olnule teekonna Siberisse. Praegu tegutseb meil spordi-, karaoke-, tantsutüdrukute, bändiklubide ja paljude teiste noortele tegevust pakkuvate organisatsioonide kõrval ka selliseid, mis aktiivse füüsilise tegutsemise kõrval sisendavad huvi ja armastust meie ajaloo, maa ja rahva vastu. Üks neist on Noorte Kotkaste organisatsioon, mis on asutatud Kaitseliidu Vanematekogu otsusega 27. mail 1930 ja taastati noorkotkaste kokkutulekuga Tahkurannas 12. augustil 1989. Praegu on see kujunenud suurimaks noorteorganisatsiooniks Eestis, kuhu kuulub üle 4000 poisi. Küllap on Noorte Kotkaste populaarsusele paljuski kaasa aidanud Raivo Kalamäe nõu ja abi.

Teekond Läände

Nagu tuhanded teisedki eestlased, jõudis ka Raivo Kalamäe Läände Teise maailmasõja keerises. "Aga minul oli õnn oma noorus ja arenemise aeg veeta kaunis ja iseseisvas Eestis," räägib ta oma eluteest. Kasvas Aravete külas Tooma talus, õppis Aravete algkoolis ja laulis kohalikus segakooris. Asudes edasi õppima Tallinna Tehnikumi Masinaehituse osakonda, hakkas kohe aktiivselt osa võtma Noorte Kotkaste Kopli malevkonna tegevusest ja temast sai Kaitseliidu Kopli Malevkonna Tehnikumi rühmapealiku kohusetäitja.
"Lõpetasin just Tallinna Tehnikumi Masinaehituse osakonna, kui 1940. aastal venelased sisse marssisid. Järgnes aasta venelaste võimu all laveerimist, mille jooksul sattusin Valga linnas töötades kutsealusena paariks päevaks isegi Valga hävituspataljoni, kust esimesel võimalusel jalga lasksin." Selleks ajaks olid massilised arreteerimised ja muidugi 14. juuni suurküüditamine juba jõudnud näidata, et tegemist on eesti rahva surmavaenlasega. Algas mobiliseerimine Punaarmeesse. Kas keegi 1941. aastal sinna üldse vabatahtlikult astus? Ja kuidas siis sellist sammu õigustada? Võimalus oli ometi metsa pageda, mida väga paljud Raivo Kalamäe kombel ka tegid.
Saksa rinde lähenemist oodati kui pääsemist. Raivo Kalamäe tegutses Valga Omakaitses ja ühines siis 40. Politseipataljoniga. "Minu jaoks kestis sõda neli ja kolmveerand aastat, mis paiskas mind kokku üheksasse Euroopa riiki," meenutab ta. "Kärevere sillapea likvideerimisel sain tõsisemalt põrutada. Sealt saadeti meid Gdyniasse lätlastele appi ja edasi Neuhammerisse, kus Politseipataljon 1944. aasta lõpupoole Eesti Diviisi koosseisu arvati. Lahingutes Neuhammeri lähistel ja Oppelni kotis sain haavata ja sattusin Olmützi haiglasse. Paranemise järel saadeti mind Taani eesti tagavararügemendi juurde, kellega koos langesime 1945. aasta 3. mail inglaste sõjavangi."
See on ühe mehe sõjatee. Kas on praegusel noorel põlvkonnal õigust arutleda selle üle, kellel oli selles sõjas seljas "õige" või "vale" munder. Aga endale ja seejärel ka läänemaailmale tuleb küll selgeks teha, et selle sõja lõpusaluut 1945. aastal ja pidustused tähendasid eestlaste, lätlaste ja leedulaste jaoks uue okupatsiooni algust, mis tõi kannatusi, alandusi, hävingut.

Ei jäänud istuma, käed rüpes

Küllap oli Eestis omandatud noorkotkaste põhimõttest - mitte käed rüpes ootama jääda, mida elu ette veeretab, vaid ise tegutsema hakata – vangilaagriski kasu. Zedelghemi laagris hakkas Raivo Kalamäe osalema vanemskautide rühma tegevuses ja jätkas Eesti rahvusgrupi vanemana aktiivset ühiskondlikku tööd ka pärast sõjavangist vabanemist Borghorsti ning Münsteri läbikäigulaagreis. Laulis eestlastest moodustatud segakooris, töötas metsatöödel, oli traktorist ja autojuht ning lõpuks hoolitses laagri administratsiooni koosseisus laagri heaolu eest.
"1950. aasta esimestel päevadel algas pikk laevateekond ja 25. märtsil astusin juba Austraalia pinnale. Kuu aega kohanemist, siis asusin täitma oma kaheaastast töökohustust hoovitöölisena sealses suurimas terasevabrikus. Aasta pärast sain juba tehase energeetika osakonnas abiinseneri koha, mis mulle usaldati üksnes minu suulist avaldust uskudes, et olen oma kodumaal tehnikumi lõpetanud. Dokumente mul ju selle kohta kaasas polnud. Elu hakkas tasapisi edasi minema. Sidney Eesti Majas kohtasin kaunist eestlannat Silvia Raudmat, kes oli hiljuti oma abikaasa kaotanud. Meist sai hiljem paar. Sündis poeg Sulev ja koos Silvia tütre Tiiaga sai meist tore ning sõbralik perekond. Kohaliku tehnikaülikooli õhtukursuste lõpetamise järel pakkus Marine Plastics Company eestlasest omanik mulle tehase tehnilise juhataja kohta. Asutasime kuus uue toodangu osakonda ja viisime töötajate arvu viiekümnelt kolmesajani.
1963. aastal kutsus mu endine kolleeg terasevabrikust mind Broken Hill Property Ltd Central Engineeringu projekteerimis- ja konstrueerimisinseneriks. Mul tuli juhtida miljardite dollarite väärtuses tehaste, kaevanduste ja sadamate projekte. Projekteerisime näiteks tsemenditehase ja jõujaama Hiinasse, sadamaid ja kaevandusi Taisse, Filipiinidele, Indiasse, Indoneesiasse, isegi ühe väikese sadama Egiptusesse."
Pingelise ametitöö kõrval tegutses Raivo Kalamäe aktiivselt Austraalia Eesti Seltside Liidus ja Balti Nõukogus, aidates kaasa Eesti küsimuse maailmapoliitikas päevakorral hoidmisele. Sellest annavad tunnistust nn Wheeldoni komisjon inimõiguste rikkumise asjus Balti riikides ja nii Austraalia Alamkoja kui ka Senati resolutsioonid samas küsimuses. Austraalia esindus tõstis selle teema kahel korral üles ka ÜRO-s. Samuti oli Austraalia Balti Nõukogu teene, et nn sõjakuritegude seadus võeti Austraalia parlamendis juutide aktiivsele vastuseisule vaatamata õiglasel kujul vastu.
1970. aastast alates on Raivo Kalamäe ka Austraalia Veteranide Liiga allosakonna Eesti Sõjaveteranide Liidu liige, olles pikka aega selle esimees. Kuulub korporatsiooni "Sakala" ja on Eesti Korporatsioonide Liidu seenior ja sekretär. Laulis Austraalia segakooris "Vanemuine" ja on aastast 1992 Austraalia Eesti Meeskoori asutajaliige ning rahvatantsugrupi "Virmalised" pillimees.
Paguluses on talle eriti südamelähedane olnud noorte rahvuslik kasvatus. Juba Zedelghemi sõjavangilaagris osales ta vanemskautide rühma tegevuses ja Borghorstis asutas vanemskautide Kännukukkede rühma ning oli selle juht. Austraalias oli ta Sidney Skautlipkonna liige ja seenioride juht, Skautmasterite Koondise juhatuse liige jne.

Rahvustunde kaitsel

Tulnud Eestisse, on Raivo Kalamäe rohkesti jõudu ja närve kulutanud rahvusliku kasvatuse sisseviimiseks noorteorganisatsioonidesse. Me nagu kardame rõhutada, et oleme eelkõige eestlased, kes armastavad ja kaitsevad oma isamaad ja tema väärikust. Selle asemel püütakse takistada vabadusvõitlejate ettevõtmisi ega julgeta meie ajalugu läänemaailmale tõepäraselt selgitada. Kust ja kellest saaksid meie noored praegu eeskuju võtta? Kas labastest teleseeriatest ja kollasest ajakirjandusest? Tänapäeva rikkuritest või poliitikutest? Üha häälekamaks muutub kurtmine, et noored on ülbed, julmad ja hoolimatud, et inimesed on ebaausad ja alatud, et valitsust ei või usaldada ja rahaahnus hävitab igasuguse väärikuse.
Ometi – kes ei tahaks, et tema pojast kasvaks mehine mees, iseseisev oma otsustes, lahke ja viisakas, keda võib usaldada, kes on abivalmis ja kaitseb nõrgemat, on töökas ja visa, aus sõnas ja teos ning kes armastab oma kodu ja isamaad. Just neid omadusi püüab Noorte Kotkaste organisatsioon salgakoondustel, rühmade ja malevate korraldatud laagrites ja matkadel poistes arendada. Selle organisatsiooni liikmeks võib astuda iga poiss 8. eluaastast alates, kes on Eesti kodanik, kes tunnustab ja järgib noorkotkaste seadusi ja kombeid ning armastab oma isamaad.
Nende põhimõtete järgi on üles kasvanud ka Raivo Kalamäe lapsed. Sulev lõpetas Sidney Ülikooli Arhitektuuriosakonna, elab oma perega Austraalias ja töötab erafirmas osakonna juhatajana. Tiia, kes on lõpetanud matemaatika-arvutiteaduskonna, elab 1990. aastast alates Eestis ja on praegu haridusministri nõunik Euroopa Liidu ja välissidemete alal.
Raivo Kalamäel, mehisel eesti mehel, on rohkesti nii sõjalisi kui ka rahuaja autasusid, nende seas medal Winterschlacht im Osten, IV klassi Valgetähe orden, Kaitseministeeriumi III klassi teeneterist, Kaitseliidu III klassi Valgerist, Noorte Kotkaste teeneterist, Eksiilskautide I ja II klassi teeneterist jpt.
Oma 85. juubelil ütles ta: “Kui nüüd kõigile möödunud aastaile tagasi vaadata, siis hoolimata igasugustest rasketest olukordadest – kodumaa anastamine venelaste poolt, sõda ja sunnitud emigratsioon – võin ometi ütelda, et olen huvitavat ja tulemusrikast elu elanud. Maist rikkust ega raha mul pole, aga on rikkalik mälestuste varasalv.”


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv