Kultuur ja Elu 1/2005


Kultuur ja Elu 4/2004

 

 

 

 Hans Ruubel ja rekordpurilennuk “Sinilind”.

Sinilindu püüdmas

tekst ja fotod: ÜLO RUUBEL

Eesti esimesse eestikeelsete tehnikateadlaste põlvkonda kuuluvale insenerile Hans Ruubelile oli elada antud üürikesed 38 eluaastat, kuid selle ajaga jõudis ta end jäädvustada nii Eesti tehnikakultuuri kui spordiajalukku. Ta oli üks Eesti esimeste purilennukite konstrueerijatest ja ehitajatest. 1934. aastal püstitati purilennukiga “Sinilind” kauglennu maailmarekord üle vee Tallinnast Helsingisse. Mõlema, nii Hansu kui ka “Sinilinnu” elukaare katkestas sõda, võõras võim ja vägivald. Oma lelle meenutab Ülo Ruubel (74).

“Palju aastaid tundsin nagu ülekohtuna, et nemad kolm pidid surema ning minu üksik elu sai päästetud nii imelisel viisil. Iga kord kui sellele mõtlesin, hakkasid mul käed ja hääl värisema, kui magama läksin, elasin seda igal õhtul jälle nagu kinos olles üle.
Kui paat sleppi võeti ning jälle Triigi sadamasse tiriti…järgmisel päeval viidi meid Kuressaarde…järgmisel hommikul meid viimasele laevale pandi. Sõitsime konvois, meie laev ees. Järgmise päeva lõunaks jõudsime Libau sadamasse. Järgmise öö jooksul olime oma reisiga umbes Meemeli kohale jõudnud ning oli ka 6. oktoober kätte saanud. Meie sõsarlaev, kus Hans, Aino ja väike Tarmo peal olid, sõitis nüüd meie ees. Umbes kella 10 - 11 ajal korraga käis nagu maa värisemine läbi laeva. Kuulsin, kuidas kapten hüüdis, et “Nordstern” sai pihta. Nägin…oli keskelt murdunud, hakkas just lainete alla kaduma, propellergi veel töötas kui taeva poole tõusis. Nägin kuidas reisijad laeval laelt merre hüppasid ning ära ujuda proovisid. 2 minuti pärast oli kõik möödas ning merel ujusid ainult mõned inimesed, puutükid ning lahtised päästevestid ilma inimesteta. Ka meie laeva peale lasti kaks torpeedot, aga et me kohe pöördusime ning kogu aeg sik-sak sõitsime, läks üks laeva ninast ja teine tagast, vesi vahutades mööda. Sõitsime õnnetuse kohal kaks tundi, päästeti vaid 56 või 57 reisijat ning laeva kapten, vanem härra.
Päästetute hulgas oli ka üks 10-aastane poisike, kes mõlemad vanemad kaotanud oli ning ma näen seda veel praegu, kuidas ta ennast jääkülmas vees meeleheitlikult vee peal hoidis, pea oli ainult veest väljas, kuni paat ta juurde saabus ja ta päästeti.
Päästetute hulgas oli ka see Hansu sõbra abikaasa, kes meiega kogu aeg teel oli olnud, ka tema mees uppus. Ma ei usu, et osa inimesi arugi sai, mis nendega juhtus, või aega oli surmahirmu tunda, mis ka hea oli.”
Nii kirjutas Hansu naise õde Evi Poots 3. märtsil 1972 kodumaale oma vanematele kaugest Kanadast. Evi arvates oli hukkunud laeval umbes 350 inimest, lisaks meeskond. Evi ise oli aga Libau sadamas laevade peatuse ajal pidanud ümber istuma sõsarlaevale “Nautic”, et oma põletikus ja mädanevat, juba paadireisil Saaremaale viga saanud rannet seal puhastada ja siduda lasta ning sellega pääses, kuid süütunne jäi.

Per aspera ad astra

Nii nagu kauguslennu maailmarekordi püstitanud purilennuki “Sinilind” eluiga, pidi ka tema konstruktori Hans Ruubeli enda tehniline loomeiga mahtuma ülilühikesse ajaperioodi ja piirdus ainult 38 eluaastaga. Hukk oli mõlemal analoogne – Balti mere sügistormistes lainetes.
Kooliteed alustas Hans Ruubel tsaariaja Saarepeedi vallakoolis, jätkas Viljandis, edasi aga juba noore Eesti Vabariigi tingimustes selleks spetsiaalselt loodud esimeses tehnilise õppekallakuga koolis – Riigi Tehnikagümnaasiumis (nn Nurmiste koolis, hilisema nimega Tallinna Tehnikum), mille esimese tehnilise lennu (1927) 22 lõpetaja hulgas ta oli.
Vahemärkusena peab mainima, et see tollal loodud kool ja eestikeelne tehnikaalane õpe oli see, mis lõi laialdase praktilise baasi kogu meie järgneva sajandi tehnilisele eneseteostusele, tehnilise harituse ja mõtte rakendamisele meie noores majanduselus.
“Just Nurmiste oli Eestis tehnilise keskhariduse loomise algatajaid, tulihingeline hõimutegelane ja rahvuslane. Tundsime tema heatahtlikkust, pedagoogioskust ning hoolt ja saime temalt eeskuju, kuidas ellu viia uusi mõtteid,” kirjutab kolmanda lennu vilistlane Armas Luige kooli mälestuste raamatus.
Loomulik oli, et ka meie üks tulevane “Sinilinnu” looja jätkas õpinguid riiklikult loodud Tallinna Kõrgemas Tehnikumis (praegu Tallinna Tehnikaülikool), mille üks asutajaid oli 1921. a kodumaale naasnud Ottomar Maddison (1879-1959), kelle suured teoreetilised ja praktilised teadmised ning kogu särava isiksuse energia leidsid rakendust meie eesti tehnikateadlaste esimese põlvkonna ja koolkonna kujundamisel.

Rekordpurilennuk “Sinilind” tõusis taevasse

Hans Ruubel (kelle diplomitööks oli Tallinna-Pääsküla elektriraudtee kuni Keilani koos moodsale liiklemisele vajalike ehitistega) kirjutab ise tagasivaatavalt tagasihoidlikult õpingute aegsest miljööst, tegemisi soosivast üldolustikust ning Eestis konstrueeritud ja ehitatud esimeste purilennukite ja rekordlennuki saamisloost 1936. a Üliõpilasleht nr 9 Korp! Tehnola 15-nda aastapäeva erinumbris järgnevalt:
“Eesti purilend on elanud üle juba asutamisaastad ja jõudnud võita omale tunnustatud seisukoha. 1932. a. tekkis kaks lennugruppi, üks Viljandis, teine Tallinnas, Kõrgema Tehnikumi üliõpilaskonnas, kus luuakse Akadeemiline Lennuklubi. Tehnikumi töökodades algas varsti lennuki ehitustöö. Lennuk valmis lõplikult 1933. aastal peamiselt 3-4 Korp! Tehnola ning Lennuklubi liikme töö tulemusena. Soodus juhus avalikkuse tutvustamiseks purilennukiga avanes Tallinna Põllumajanduslikul Näitusel. Need olid esimesed purilennu propagandapäevad Eestis ja andsid ka tagajärgi uute lennuringide tekkimise näol. Ühe lennuki valmisehitamine tiivustas ehitajaid ja suutis veenda ka tolleaegseid Õhu- ja Gaasikaitse Liidu juhte purilennuasjanduse arenemisvõimalustes Eestis. Viimase toetusel alati rekordlennuki ehitamisega. Ja 1933. a. lennupäeval võidi näha “Sinilindu” juba taeva all. Mõned päevad hiljem toimus sama lennukiga maailmarekordlend üle Soome lahe ühes esimese purilennupostisaadetisega.”
Siis nii lihtne see oligi? Ja seda tollal äsja lõppema hakkava ülemaailmse majanduskriisi olukorras, mis vapustas kogu maailma ja noort Eesti majandust eriti, lisaks riigi kui terviku huvisid eirav siseriiklikult (omavalitsused, Riigikogu) erakondlik lehmakauplemine raskeis majanduslikes tingimustes, mil üks ülipopulistlik demokraatliku ning õiglase siseriikliku rahvaliikumisena näiv liikumine (vapsid) hakkas võtma omale eeskujusid piiri tagant (Soomest Laapua liikumine, Saksamaal rahvussotsialistid)? Kas ikka oli? Me ei tea seda.
Hans Ruubel oli tegev vilistlaskogus “Tehnika Koondis”, jõudis olla õppejõuna tööl Tallinna Tehnikumis, mille uuele hoonele Pärnu maanteel haridusminister prof Paul Kogermann veel 11. novembril 1939 jõudis nurgakivi panna. Teame ka, et oma õpingukaaslastega jõuti rajada kodumaine raadiotööstus “ARE” (Reimanni tn 11, hiljem kerkisid sinna ümber “Punase Reti” hooned), mille tehniliseks juhatajaks ta oli lõpuni. Tehnilise ideena viidi ellu ka raadiopatarei “IKA” rajamine Kopli tn algusse. Õpingute ajal õppekulude katmiseks pandi käima kodumaine kvaliteetsuuskade tegemine, samuti pandi kokku osadena tellitud ja jalgrattaid. Nii kodumaiste suuskade kui ka jalgrataste järele oli nõudlus suur.

Purilennusport kui kasvatusvahend

“Sinilinnu” loomise tulemuslikkus on aga edasi antav jällegi autori enda sõnadega:
“Edasi purilend arenes hoogsamalt. Tekkisid mitmed huvigrupid kursuste näol, algul Õhtu- ja Gaasikaitse Liidu, hiljem Kaitseliidu juures, kusjuures praeguseni on jõutud valmis ehitada terve rida lennukeid ja jõutud välja õpetada rida purilendureid.” Hans Ruubeli sõnul võis purilendu spordialana julgesti kõrvutada ja isegi kõrgemale seada toonastest “eliitspordi” aladest nagu purje- ja motosport. Purilennuspordis arendatakse füüsiliselt terve isiku vaimseid omadusi, nõutakse kiiret otsustusvõimet ja tasakaalu. Ta kirjutab: “Siin peab iga osavõtja alistuma distsipliinile ja olema täpne, pingutades end, et purilennukil püsida õhus, kasutades märkamatuid õhuvoole, tõusta kõrgemale ja seda kõik tänu oma võimetele ja oskusele täielikult kasutada õhuvooludes leiduvat looduse energiat. Siin tunneb inimene ennast tõesti looduse valitsejana ja teab, et selleks võib saada ainult püsivusega, arendades kindla kava järgi oma vaimseid omadusi. Seepärast võib nimetada purilennusporti ka võimsaks kasvatusvahendiks.”

See oli vaid üks üliväike episood meie oma tehnikakultuuri ajaloost meie iseseisvumise alguspäevilt ja näitab järjekordselt, kui tihedalt on omavahel läbipõimitud meie riigi ja rahva kultuur ja elu. Loodusseaduslikele täppisteaduslikele reaalainetele baseeruv tehniline kultuur on ja peaks olema meie rahvuskultuuri lahutamatu koostisosa.
Nii et Sinilinde tasub ehk ikkagi püüda. Ka siinne esmane kogemus näitab, et on vaja ainult seada siht ning tulemus tuleb, kui siht on õige (seda ka vaatamata vahepealsete kaotuste hinnale). Tänaseks on teatepulk antud juba meie neljanda-viienda põlvkonna kaasaegse tehnilise eriharidusega noorte kätte. Ja ega Sinilinnudki jää püüdmata. Igaühel oma ja meil kõigil koos.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv