Kultuur ja Elu 1/2005


Kultuur ja Elu 4/2004

 

 

 

 On alust arvata, et geneetilised eestlased jõudsid oma praegusele kodumaale koos mannerjää taandumisega 10000 aastat tagasi lõuna poolt, aga eesti keel oma algsel kujul 5000 aastat hiljem hoopis ida poolt.

Pärandus tuulde?

tekst: Valdeko Potisep

Mida vastata, kui Narva venelane eestikeelset juttu kuuldes küsib: ”Otkuda võ sjuda popaali – na našu stranuu?” (Kustkandist te siia meie maale sattusite?) Ega oskagi selle küsimuse peale midagi kosta, sest mida edasi teadlased eestlaste päritolu uurivad, seda segasemaks lugu läheb.

Alates juba XVII sajandist, mil M. Fogel avastas soome-ugri keelte suguluse, on püütud nende põlvnemise ja kujunemise probleemi lahendada. Ja kui siis paljude uurijate mitusada aastat kestnud töö viljana sai püsti pandud soome-ugri “keelepuu”, näis, et meie uurali päritolu on lõplikult tuvastatud. aga siis tulid geneetikud ja kuulutasid, et nende andmetel on eestlase tüüpiline geenipärand 18000 aastat vana. (A. Künnap, “Akadeemia” 1996/10). Kuna jääaeg taganes meie aladelt ca 10 000 aastat tagasi, siis geneetiline eestlane järelikult eksisteeris kuskil mannerjää piirist lõuna pool vähemalt kaheksa tuhat aastat, enne kui ta meie praegusele kodumaale saabus. Ta ei saanud kuidagi tulla Uuralidest. See ala oli tookord veel jääkatte all. (Vt skeemilt). Loogiline, et Eestisse liiguti taganevat jääd seirates just lõuna poolt, sest teekond Uurali kandist oli palju pikem ja vabanes jää alt tuhandeid aastaid hiljem. Mis keelt need muinaseestlased rääkisid, see on ajaloo saladus. Koomiline tundub mõne eriteadlase väide, justkui oleks minevikus uuralikeelne elanikkond asustanud kogu maa-ala Siberist kuni Briti saarteni. See jutt on võetud ilmselt Piiblisse sattunud müüdist, mille järgi enne Paabeli torni ehitamist kõik maailma asukad olevat rääkinud üht ja sama keelt.
Ometi ei sarnane meie arhailine sõnavara mitte eurooplaste, vaid hoopis kaugete idapoolsete rahvaste sõnavaraga. Üsna mitmed iidsed mõisted on eesti ja mari (tšeremissi) keele sarnased. Näiteks jumal on mari keeli jumo. Raske kujutleda, et vaid üksikuid sõnu kanti teatepulgana läbi kiviaegse ürgmetsa Uuralist Eestisse või vastupidi. Järelikult üks osa meie kaugetest esivanematest elas mingil ajaperioodil koos maridega ühel ja samal geograafilisel keelesaarel või olid vähemalt naabrid. Eraldumine on aga toimunud ca 5000 aastat tagasi, mis on piisavalt tõestatud nii keelealaste kui ka arheoloogiliste uuringutega.
Niisiis on meie ees mõistatus – geneetilised eestlased jõudsid oma praegusele kodumaale koos mannerjää taandumisega 10000 aastat tagasi lõuna poolt, aga eesti keel oma algsel kujul 5000 aastat hiljem hoopis ida poolt. Mõtlemapanev on seegi, et just emaliinipidi oleme sugulased Euroopa rahvastega. Isaliinide analüüsimisel Oxfordi Ülikoolis on aga leitud mutatsioonivariant, mis Euroopas puudub, kuid Siberis on see olemas ja umbes 50% ulatuses esineb ka soome meestel (Künnap, “Akadeemia” 1996). Küllap siis ka eestlastel. Kuidas seda seletada?
Üldjoontes võiks neid kaugeid sündmusi kujutleda nii, et eesti keele saabumisega praegusele asualale ei olnud tegemist mitte rahvaste rändega, vaid vallutusretkega, milles osalesid peamiselt mehed. Eluruum Uurali kandis muutus mingil põhjusel sobimatuks ja nii asus mõni suurem salkkond agaramaid mehi paremate jahimaade ja kalastusvõimaluste otsingule. Tõenäoliselt võis see retk kesta aastaid. Võibolla üritati ka korduvalt. Teekond oli ju ettearvamatu nagu Kolumbuse merereis, ohtlik ja raske. Nii jõudsid Peipsi äärde vaid kõige visamad ja vastupidavamad. Kuid Eesti oli juba asustatud (nagu oli eespool jutuks) ja võib arvata, et kohalikud neid lillede ja soolaleivaga ei tervitanud. Pigem tekkisid konfliktid. Kahtlemata piisas tulnukate väikesearvulisest, kuid karastunud ja hästiorganiseeritud “eriüksusest”, et suuremate raskusteta hõivata hõredalt paiknevate kalurite ja küttide kindlustamata külakesed. Mismoodi vanasti vallutusretki peeti, see on teada. XIII sajandil toimunud Eestimaa järjekordse vallutamise pealtnägija Läti Henrik pajatab oma kroonikas, et “tapeti kõik, kes iganes meessugu…” Niisugune lause kordub kroonikas kümneid ja kümneid kordi. Pole alust arvata, et meie kiviaegsed Uuralist ilmunud esiisad olnuks leebemad.
Pärast jõudude vahekorra klaarimist oli silmnähtav, et vallutajatel siit edasi lääne poole minna polnud võimalik – meri oli ees. Meresõidu kogemused aga veel puudusid. Mis edasi teha? Kutsuda sugulasi ja tuttavaid järele, nagu seda praktiseerisid venelased pärast Eesti okupeerimist möödunud sajandi neljakümnendatel aastatel või pöörduda luuresõnumitega lähtekodusse tagasi? Aga milleks, kui siinsed elutingimused olid lahedamad ja naised nägusamad kui kodukandis.
Viimase väite tõestuseks võib märkida, et Virumaal 4000 aastat tagasi maetud nn “Sope naine” oli klassikaline kreeka iludus, nagu näitab foto Gerassimovi poolt tehtud rekonstruktsioonist (vt Lõugas & Selirand – “Arheoloogiga Eestimaa teedel”). Ju oli ka eelnev rännak olnud ränk. Ega’s ilmaasjata Jumalat (Jumo) meeles oleks peetud. Ja nii nad siia jäid. Oletamisi sel viisil toodi Eestisse meie tänase keele pookoks (poogend), kui kasutada aianduse terminoloogiat. Uute peremeeste keel aga kujunes siin “riigikeeleks”, nagu see hiljemgi tavaks olnud nii Venemaal kui Ameerikas.
Oletamisi on sellest keelelisest pookoksast ja geneetilisest eurokännust võrsunud praegune eesti rahvas. Segavereline nii geneetiliselt kui keeleliselt. Aga milles küsimus, milleks pead põõsasse peita – paljud euroopa rahvad, kui mitte kõik, on segaverelised, Ameerikast rääkimata. Võibolla just tänu oma keele ja geenide sümbioosile olemegi suutnud ajaloo karmides tõmbtuultes püsti jääda.

Olgu see oletus geneetilisest päritolust vaid kõrvalepõikeks. Selle teadmisega pole tavaeestlasel suut midagi peale hakata. Vaevalt et Narva venelaselgi. Oma minevikku ja geene me muuta ei saa. Hoopis olulisem oleks see, et eesti keel säiliks ka tulevikus. Kultuuri ja kombeid ei hoia elavana mitte geenid, vaid keel. Kui tohutu võib olla emakeele ja keskkonna mõju inimese käitumisele ja kui tähtsusetu osa on sealjuures geenidel, selle näiteks üks huvitav lugu lähiminevikust.
Pisut enne N. Liidu lagunemist näitas Moskva Kesktelevisioon saatesarjas Krasnõi Kvadrat dokumentaalkaadreid reaalsest kaasaegsest mowglist. (Mowgli oli ühe R. Kiplingi teose peategelane). Kasahstanis oli üks kaheaastane vene poisike sattunud huntide hulka ja elanud nende keskel kümme aastat, kuni kord geoloogid oma helikopterilt teda hundikarja keskel silmasid. Hundid tulistati surnuks, poiss võeti kinni ja viidi inimeste sekka. Ühes hooldekodus õpetati teda kahel jalal kõndima ja vene keeles rääkima. Filmi “väntamise” ajaks oli teda juba kaheksa aastat dresseeritud, ent meie mõistes inimest temast enam ei saanud. Kõndis kuidagi kummargil ja komberdades ning tönkas väga vaevaliselt üksikuid sõnu. Kui teda kästi midagi kaamerasse rääkida, siis silpe kokku veerides võttis ta oma ilmavaate kokku ühteainsasse lausesse:” Ja ne-na-vii-zhu tsheloveka”. (Ma vihkan inimest.)
Meie oleme olnud viiskümmend aastat teistmoodi kultuuri kasvandikud. Õnneks suurem osa eestlasi ei lähtunud põhimõttest, et huntidega tuleb ühes ulguda. Tänu oma keele säilitamisele nii kaugemas minevikus kui ka venestamise ajal, on meil nüüd oma riik ja võimalused normaalseks arenguks. Säilinud on meie kultuuriruum. Kuid selle lammutamist üritavad nii vene kolonistid kui ka meie oma anglofiilid. Midagi peaks ju Eesti riik ja rahvas tegema oma keelelise pärandi hoidmiseks. Midagi ju tehakse, aga vähevõitu tehakse. Paljud küsivad – milleks ja kellele on vaja eesti keelt? Okupatsiooni ajal seda mõtet üritati ka teoks teha. Igal pool, kus iganes võimalik, anti vene keelele eelisseisund, et hõlbustada maa koloniseerimist venelastega ja põlisrahva venestamist. Ei räägitud sellest siis ega tihata praegugi rääkida, et niisuguse okupatsioonipoliitika tulemusena tungis Eestisse koos vene keelega ka massiline kuritegevus. See on fakt. Allilm on praegugi, peale okupatsioonivägede lahkumist, põhiliselt venekeelne. Mis juhtuks, kui neil nüüd õnnestuks kuulutada vene keel siin teiseks riigikeeleks? Kardetavasti ei lähe siis palju aega, kui vene keel muutub Eesti linnades valitsevaks. Seoses sellega suureneb kriminogeensus veelgi ja ühinemine “emakese” Venemaaga toimuks nii või teisiti. Euroopa kontekstis tähendaks see, et koos eesti keele ja eestlase kadumisega on vene “eripära” Euroopa südamikule sammukese lähemale jõudnud. Peeter Esimese ja Jossif Stalini unistused võimsast impeeriumist pole ju veel maha maetud. Seepärast oleks ka demokraatlike lähinaabrite huvides, et Eesti püsiks eestikeelsena kui sanitaarkordon kahe kultuuri vahel. See on üks põhjusi, miks on eesti keele säilimine oluline ka muule maailmale.

Aga praegu on inglise keele rünnakud meie keelele isegi ohtlikumad. Sest paraku on eestlastel orjaaja pärandusena jäänud alateadvusesse sakste kummardamine (mache ein knicks, Marichen). Nüüd on see koogutamismaania kandunud üle inglise keelele. Midagi ei saa olla võõrkeelte oskuse vastu, kuid inimeseks kujuneme eelkõige emakeele toel. Lapsena kuuldud-õpitud esimesed laused määravad tulevase eluhoiaku ja nii sõltub emakeelest olulisel määral ühe või teise rahva iseloom ja kultuur. Kas rahvaste paabelis isiksus areneb või hoopis mandub, tont seda teab. Vanad eestlased arvasid, et moonakast saab inimene alles kolmandas põlves. Aga kui Georg Ots oli (Moskva) moonakas, kas siis Blacky on nüüd rohkem inimene kui Ots – laulab ähkides-puhkides inglise keelt ja ajab sealjuures oma keelt pikalt suust välja?
Just nooremal põlvkonnal oleks nagu mingi häda kedagi või midagi kummardada ja järgi ahvida. Vaimse moonakluse tundemärk. Kui meil kniks-mariihenluse soosimiseks ja välismaalaste ees pugemiseks püütakse järjest rohkem ameeriklasi ahvida, siis mõne aja möödudes võib siin kohalikuks suhtlemisvahendiks kujuneda hoopis pidþin. Ja olemegi jõudnud rahvusena Kesk-Ameerika tasemele. Kas me niisugust Eestit tahtsime?
Globaalselt võttes – ega maailm sellega palju ei kaota, kui eesti keel kaoks. Või siiski, mine sa tea. Kui mingi kõrgema programmiga (või iseenesest?) on kehtestatud mitmekesisus nii elus- kui ka eluta looduses, nii taimedele kui loomadele, miks peaks see rahvuste puhul teisiti olema. Kui kõik lilled oleks ühte värvi, kõik majad ühesuurused, kõik inimesed võrdsed, siis oleks meie maailm üsna näotu. Mitmekesisus ongi see tegur, mis muudab maailma võluvamaks ja annab valikuvõimalusi arenguks. Kes enda omapära ei hoia, seda pole maailmale tarvis. Liivlased ei hoidnud oma keelt ja nad on ajaloo areenilt välja tõugatud. Aga eestlased, elades samades tingimustes liivlastega, suutsid läbi sõdade, nälja ja katkude oma keele säilitada. Just tänu oma keelele on üle elatud paljud suurrahvad, loodud oma riik ja omakeelne ülikool. Ka maailma asjadesse on antud omapoolne panus. Seda kuluks välismaalastelgi teada, et üks väikeriik, mida gloobuselt ilma luubita on raske leida, sundis Vabadussõjas (1919) oma pasteldes sõjaväega enda ette põlvili sajakordselt suurema riigi metsistunud punahordid. Sundis ülbe vastase nõustuma rahuga, alla kirjutama Tartu rahulepingule. Aga Tartu rahuleping oli tollases ilmas esimene kirjalik kriips Lenini-Stalini maailmavallutusplaanidele. Praegu ei taha Moskva seda meenutada. Piinlik muidugi.
Veel ühe panuse maailma sündmustesse andsid eestlased oma võiduga Võnnu (Cesise) lahingus. Oleks sakslased tookord võitnud ja suutnud Eesti aladele tungida, siis selleks juhuks oli neil juba olemas plaan moodustada Balti aladel Saksamaa satelliidina Balti hertsogiriik. (Lätis oli juba olemas saksameelne valitsus). Nii oleks kakskümmend kaks aastat hiljem, “Suure Isamaasõja” esimestel päevadel saksa väed alustanud marssi Leningradi peale juba Narva lähistelt. Ilmselgelt teisiti oleks siis lõppenud Teine maailmasõda. Aga Laidoneri mehed rikkusid sakslastel selle võimaluse ära. Kas eeltoodud sündmused siis polegi panus maailma arengusse? Meie tegelased võiks seda maailmas selgitada, mis päev on kalendris 23. juuni, juhul kui nad ise seda teavad. Eks komsomoliaegadel sellest ju vaikiti.

Üleolev suhtumine eesti asjadesse on sovetiaegse kasvatuse umbrohi. Rahvusvahelises suhtlemises pole teadagi eesti keelega midagi teha tema vähese leviala tõttu. Selle eest on tal teisi väärtusi. Tihtipeale hinnatakse asju just selle järgi kui vähe või palju on seda saadaval. Näiteks puhast õhku on praegu küllaga ja me ei maksa (veel) selle eest punast krossigi. Aga mõne vana kirjamargi, haruldase putuka või inkunaabli eest makstakse oksjonil hingehinda, sest niisugust kraami on vähe. Sellise hindamistava puhul võib ka eesti keelt lugeda harulduste hulka. Kuigi esemetega võrreldes on keelel vaid sümboolne väärtus, välismaalastele seda maha müüa ei saa, kõhutäiteks ka ei kõlba, aga normaalne inimene rariteeti prügimäele ei tassi. Teiseks on eesti keel oma kõla poolest suurepärane. Ning kolmandaks – ei taha ju eesti valitsus ka töötuks jääda. Sest kui pole eesti keelt, siis pole eestlast, siis pole vaja ka eesti valitsust. Niisiis peaks olema just valitsuse mure teha eesti keele heaks midagi rohkemat kui seni. Seda enam, et valitsuse käes on rahakotirauad.
Eesti keele miinuseks peetakse tema keerulist grammatikat, kuid kas pole see omadus meie jaoks hoopis vastupidise märgiga. Just tänu oma keele keerulisele struktuurile saavad eesti lapsed juba maast-madalast, esimeste sõnade õppimisel teha oma ajudele gümnastikat. Õppustel raske, lahingus kerge. Nii on seaduspärane, et eestlased muukeelsetega võrreldes omandavad võõrkeeli palju hõlpsamini.
Arvatavasti on nüüd juba piisavalt tehtud sõnu eesti keele kiituseks. Muidugi mõista on igal keelel oma väärtused, aga subjektiivselt võttes on eesti keel parim. Kergemeelne oleks tuulde lasta seda varandust, mida nagu Looja kingitust on meie esivanemad hoidnud ja arendanud ligi kahesaja inimpõlve kestel.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv