Kultuur ja Elu 1/2005


Kultuur ja Elu 4/2004

 

 

 

 Linna poolt pakutud projekt näeks Admiral Pitka mälestusmärgi asukohta Eesti Kaitseliidu hoone esisel haljasalal, Wismari ja Toompea tänavate ristumiskohas. Arhitekt Mart Kadariku kavand.

Kättemaks admiral Pitkale jätkub?

tekst: KE

Admiral Johan Pitka sünnist möödus kolm aastat tagasi 125 aastat. Rahvaalgatuse korras, Ants Vooremaa visal eestvedamisel avati Kaitseliidu Peastaabi kõrval 19. veebruaril mälestussammas. Sedagi ajutiselt. Praegu on selle koha hõivanud Okupatsioonimuuseum. Kolm aastat on kulunud kemplemisele ausamba püsiasukoha ümber, kuid saaga lõppu näha ei ole.

Saatuslikul sügisel 1944 oli 10-aastane Aleksander Suur juunior oma perega teel Tallinnast Läänemaale, et pääseda Läände. Poolel teel Haapsallu konfiskeerisid Politseipataljoni kuuluvad eestlased nende veoauto koos sellel oleva paadiga. Edasi jätkus teekond kahehobusevankril Uuemõisani, kust keerati Martnasse ja sealt omakorda Paadremaale. Seal algas paadi otsimine. Ühe paadikuuri juures vestles rühm mehi. Aleksander oli neist paarikümne meetri kaugusel, kui nägi tuttavlike näojoontega vanemat härrat. Et admiral Pitka oli ajalehes ilmunud fotode järgi üle Eesti tuntud, siis arvas Aleksander ta ära tundvat. Aleksandri isa oli võitlejate seas ning tuli ütlema, et Pitka otsib meeleheitlikult võimalust ülesõiduks. Olukord oli väga ärev ning närvid viimseni pingul. Kui Aleksander Suur seenior astus välja majast, kus rühm peatus, nägi ta, kuidas tulevane professor ja akadeemik Paul Ariste (kelle sünnist on möödas sajand) oli meeleheite piiril ning hoidis käes relva – sihiga, milles ei olnud kahtlust. Ainult tänu Aleksander Suur seeniori vahelesegamisele jäi kohutav kavatsus täitmata.
Toimida ausa tahtega isamaa heaks – oli admiral Johan Pitka ning tema kaasvõitlejate elupõhimõte. Teda on nimetatud ka meie Vabadussõja isaks, kes vaba Eesti eest pani kõhklemata kaalule oma vara ja elu. Tema ja teised temasugused kompromissitud võitlejad olid 1918. aastal esimesed enamlastega sõdijad ning 1944. aastal viimased vastupanijad, kes sõdisid riigi eest lõpuni.

Kestev raev Pitka vastu

Vastutasuks on need isetud, aatelised patrioodid saanud tõrjutuse, mõistmatuse ja ükskõiksuse. Seda nii selles Eesti Vabariigis, mida nad oli aidanud luua, kui paraku ka taasiseseisvunud Eestis. Tundub, et Pitkale ja tema mälestusele ei olnud ega olegi Eesti Vabariigis paika. Ka ilmselt selle eest, et Pitka end kommunistidele tapmiseks kätte ei andnud, ei elusalt ega surnult.
Pöördvõrdelise kiirusega ausamba taaspüstitamise venimisele käis selle mahavõtmine. Kestev raev Pitka vastu valati välja ajutiselt paigaldatud kujule, mis sai üleval olla vaid kolm kuud ja ühe päeva. 20. mail 2002 toimunud demonteerimist iseloomustab Ants Vooremaa sõnul kõige paremini sõnapaar “barbaarne lõhkumine” – ja millise mõnuga vene keelt kõnekeelena pruukinud töölised seda tegid! Esimesena raiuti meisli ja vasaraga lahti postamendi alust katnud graniitplaadid, mis asetati veoauto kastis olevatele lauajuppidele. Ühes lauajupis turritanud nael tekitas plaadis tarbetuid pingeid ja üks plaatidest pudenes neljaks tükiks. Järgmisena võeti ette admirali pronkspea. Selle eraldamiseks betoonaluselt kasutati suruõhuhaamrit. Üks jõristas sellega betoonalust, samal ajal kangutas kraanajuht troppidesse köidetud pead. Tagajärjeks oli see, et pronkspea kinnituspoldid ja neid ühendav kinnitusrist olid suure kangutamise ja jõristamise mõjul deformeerunud ehk maakeeli öeldes kõverad. Pronksbüst asetati nn euroalusele, millesse kõverad poldid on kinni kiilunud. Eemaldades kuju ümbritsenud graniitplaadiga kaetud betoonplaate, lõhuti neist kangiga eemaldades vähemalt üks. Mälestusmärgi ümber asetsenud sillutuskivid, mis olid eelnevalt ladustatud, leidsid omale uue koha uue sissekäigu katmisel. 100 000 krooni rahva poolt annetatud raha, hulk tööd ja aega oli hoolimatult tuulde visatud. Toimunu oli hiilgav näide üldisest suhtumisest ja lugupidamatusest admirali ja tema mälestuse vastu üldse. Kuid endiselt on hr Vooremaa huulil küsimus: mis saab monumendi vundamendist, mis ehitati teisaldatavana liivapadjale?

Kolm aastat kartsas

Kolm aastat on Pitka piltlikult öeldes mitte millegi eest taasiseseisvunud Eesti Vabariigis kartsas istunud. Mullu sügisel möödus märkamatult 60 aastat tema viimasest võitlusest, mille legendid püsivad rahva suus tänini.
Ausambale tehtud annetused kaotavad väärtust, annetajad (soomlased sealhulgas) küsivad tulemust, aga kord juba püstitatud sammast taaspüstitada ei suudeta. Ilmselt puudub selleks meie linnavalitsuse hübriidredistel (pealt valged, seest punased) sisuline tahe ja toimunud on teine Lihula. Oma süü on siin ka Kaitseliidul, kes ei ole suutnud oma loojale ausamba rajamisel hoida vajalikku initsiatiivi ning on laskunud linnavalitsusega konstruktiivse tegutsemise asemel isiklikel vastuoludel baseeruvatesse mõttetutesse liivakastimängudesse.
Tuntud sõjaajaloolase Mati Õuna hinnangul on kestev tants Pitka ausamba ümber Eesti Vabariigi praegune olemus.

Otsi kohta, kus sa saad…

Kui mul oleks särav följetonistisulg nagu Oskar Lutsul, siis kirjeldaksin seda saginat, mis läks linna asjapulkade seas lahti üheainsa süütu küsimuse peale, miks on ausamba taastamine veninud? Oh armas aeg, milline mängu ilu! Linnavalitsus püüdis tõestada, et Kaitseliit on süüdi, Kaitseliit aga, et linnavalitsus. Hämamise ja mustamise vahelt tilkus õnneks ka asjalikku infot.
2002. aasta jaanuaris sõlmisid Tallinna linn ja Kaitseliit kokkuleppe, mille kohaselt Pitka ausammas Okupatsioonimuuseumi ehitamise ajaks ajutiselt eemaldati ja kavandati taaspüstitada pärast muuseumi valmimist. Detailplaneeringus nähti selleks ette koht muuseumi ja kõnnitee vahelisel haljasribal. Linn kohustus katma monumendi taaspüstitamisega seotud kulud. Aastal 2004 (!) pöördus Kaitseliit Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti poole sooviga Pitka monument taaspüstitada.
Kultuuriväärtuste Amet andis nõusoleku rahastada monumendi projekti uues asukohas ja palus selleks kahte hinnapakkumist. Odavama pakkumise tegi arhitekt Mart Kadarik, kes oli monumendi arhitektuurse osa autor ka eelmises asukohas. Vastavalt pakkumistele eraldati Kaitseliidule projekti teostamiseks 41 300 krooni.
Linna poolt on korduvalt soovitud paigaldada ausammas Toompea ja Wismari tänava nurgale Kaitseliidu maja esisele haljasalale. Selleks telliti Kultuuriväärtuste Ameti poolt 2001. aastal eskiis (maksumusega 14 868 krooni). Paraku Kaitseliit sellest keeldus, viitega vajadusele parkida seal oma autosid. Kuid tõtt öelda ka praegu ettenähtud asukoht Kaarli puiesteel kõnnitee ja Okupatsioonimuuseumi vahel ei võimalda kunstiliselt ja linnaruumiliselt kvaliteetse lahenduse loomist. Surutuna kõnniteele, muuseumi ja suure puu vahele jääks kujust mulje, nagu seisvast postimiilitsast, kellega inimestel ei teki mingit suhet. Samuti tekiks visuaalne hõõrumine muuseumi fasaadi ja monumendi vahel. Ümbritsevad elemendid nagu foori kandev post ja konsool on tugevaks visuaalseks müraks, risustades vaateid mälestusmärgile ja vähendades viimase esteetilist ja sisulist väärtust.
3. märtsil 2005 kokku tulnud Linnakujunduskomisjon abilinnapea Ülle Rajasalu juhtimisel leidis, et eeltoodud põhjustel ei saa nad nõustuda monumendi paigaldamisega Kaitseliidu poolt soovitud asukohale, muuseumi nurgale. Leiti, et monumendi peaks paigutama Hirvepargi nurka ehk Wismari ja Toompea tn nurgal olevale haljasalale, mis on ilma konkreetse juhtfunktsioonita ala. Muinsuskaitse on antud kohta monumendi paigaldamise ideed aktsepteerinud. Jääb üle saada ideele heakskiit Harju Keskkonnaametilt ning seejärel teha monumendi arhitektuurne lahendus. Viimane aga neelab järjekordsed 15-20 000 krooni. Linn on omalt poolt eraldanud ausamba rajamiseks kokku 256 388 krooni. Admiral Pitka ausamba saaga aga kestab ning kipub võtma juba eepose mõõtmeid.

Ükskõikne suhtumine ajaloosse

Kuid mõistagi pole asi vaid admiral Pitka ausambas, vaid üldises ükskõikses suhtumises oma ajaloosse. Julius Kuperjanovi haud Tartus Raadil on räämas ning tema hauatähist pole võetud muinsuskaitse alla, sest seda ei olnud vastavas nimekirjas nõukogude ajal. Kuna kalmistu tervikuna on kaitse all, siis ei ole pealtnäha põhjust hauatähise eraldi kaitse alla võtmiseks. Selle väite taha ametnikud poevadki.
Samas kaitseb aga näiteks Tartu Linnavalitsus Raadi pargis okupantidele püstitatud memoriaalansamblile raiutud tekste, milles neid nimetatakse kaitsjateks ja vabastajateks. Enn Tarto arupärimisele, kas Tartu Linnavalitsus on kaalunud meetmeid, et kõiki II maailmasõjas langenuid oleks võimalik mälestada küllaldase delikaatsusega, leinajate vahelisi suhteid pingestamata, vastas abilinnapea Hannes Astok, et selliseid meetmeid ei ole kaalutud.
Praegusel ajal, mil pukis on mugandujate põlvkond, kellele on tähtis isiklik kasu ja heaolu, ei olegi ime, et erinevalt Läti presidendist on meil suu vett täis, et meil ei ole jagada oma ajalugu tutvustavaid trükiseid. Neid ei ole lihtsalt vajalikuks peetud. Pika vinnaga valminud Valge Raamat loodetavasti siiski aprillis ilmub. Riigikogu väliskomisjoni esimehel Marko Mihkelsonil on kurb, et sel kevadel, kui ajalooküsimused on teravalt üleval, ei ole Eesti suutnud põhimõttelistes ajaloo-alastes küsimustes luua väga selget koostööd kolme Balti riigi vahel, aga miks mitte ka Poolaga ja võib-olla veel mõne riigiga. Aga see koostöö puudumine ongi paraku meie endi passiivsuse ja soovimatuse tulemus ning praegu on sellega juba hiljaks jäädud.
Algatuse eestvedajal Ants Vooremaal on aga tekkinud võllahuumorist kantud ettepanek: kujunenud olukorras ja markeerimaks paralleeli admirali kodutuksjäämisega eelmise iseseisvuse alguses, tuleb ausammas püstitada lafetile, mida veetaks siia-sinna – kus iganes juhtub mõni tänulik isik või omavalitsus kohta pakkuma. Kui Pitkale lõpuks ei leidugi Eestis väärilist alalist kohta, siis kolitaks tuttavasse paika Kanadasse Stuarti järve äärde, kus admiral kuus aastat elas. Või ehk lubab Pitkale baronetitiitli andnud Briti monarhi pojatütar kodutul suurmehel mõnda aega peatuda ka Londoni Trafalgar Square’il, ametivend Nelsoni kõrval.
Ei meenu küll, et soomlased oma Mannerheimiga nii käituksid. Piinlik on. Tõesti.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv