Kultuur ja Elu 1/2005


Kultuur ja Elu 4/2004

 

 

 

 Marta ja Virve.

Mälestusi elust ennesõjaaegses Narvas

tekst: Virve Tootsi
fotod: V. Tootsi erakogust

Alanud on tuntud koorijuhi ja lauluõpetaja Heino Kaljuste juubeliaasta. 18. novembril täitub tema sünnist 80 aastat. Vabadussõjas sõdinud sõjaväelase pojana sirgus Heinost tulihingeline eesti patrioot, kel samuti tuli sõdida Eesti eest võõras mundris. Heino Inglismaal elav õde Virve Tootsi meenutab elu eestiaegses Narvas ja Heino teed muusika juurde.

Narva. Linn Eesti idapoolsel piiril Narva jõe kaldal. Ja küllap paljudele sellest infost jätkub. Kes rohkem huvi tunnevad, teavad, et II Maailmasõja lõpul, 6. märtsil 1944 pommitasid venelased selle linna maatasa. Kuid minule ja meie perele oli Narva kodulinn. Linn, mida tegelikult enam ei ole. On küll jäänud nimi, on ka uued majad, tänavad, mis kannavad sageli võõraid nimesid (Posti tänav – nüüd Puškini). On inimesed, kes ei räägi meie keelt ja ei tea arvatavasti midagi selle linna minevikust. See ei ole Narva, täpsemalt Narva, nagu see oli enne sõda. Narva unikaalne vanalinn, linna süda, hävitati täielikult. Ja isegi nüüd, 60 aastat hiljem, puudub linnal süda. On jäänud Raekoda, mis laguneb, ja Peetri plats, mis on võõras nagu enamus linnast. Kas kunagi vanalinn taastatakse (sellest on juttu olnud), ei tea vist keegi. Kui möödunud suvel Vana-Narva Seltsiga Narvas käisime, oli muidugi rõõm viibida paikades, mis veel säilinud enam-vähem endisel kujul. Kuid samal ajal oli südamel nagu kivi, mis rõhus. Kui palju linnu purustati sõja käigus! Ometi ehitati need üles endisel kujul. Miks mitte Narva linna?

Kolmas põlv narvalasi

Meid oli neli. Isa Konstantin Kaljuste, sünd. 1898, ema Marta Kaljuste, neiuna Piller, sünd. 1905, vend Heino, sünd. 1925 ja mina Virve, sünd. 1930. Isa oli sõjaväelane, teenis I suurtükiväegrupis. Ema oli kodune, kuulus Naiskodukaitsesse, mille tööst aktiivselt osa võttis.
Ka meie vanemate lapse- ja nooruspõlv möödus Narvas. Nii isa kui ema poolt vanavanematel olid majad Narvas, Kadastikus. Kadastik oli äärelinn Tallinna maantee ääres roheliste tänavate, majade ja suurte aedadega. Peatänavaks oli Mõisa tee (tänav) mis suundus Väike Soldina mõisa. Kadastikus oli oma kauplus, mis asus 3. Kadastiku ja Mõisa tänava nurgal. Kutsusime seda Passi poeks, sest selle omaniku nimi oli Pass, Gustav. Ise elasime 2. Kadastiku 4. Meie maja, mis asus kahe suure aia vahel, oli endine vanaema-vanaisa maja, mille nad olid hiljem maha müünud ja Sillamäele uue ostnud. Nii et selles majas möödus ka meie ema lapse- ja nooruspõlv. Enne sinna kolimist elasime Sepa tn 38. See maja jäi pommitamisel terveks, kuid lammutati hiljem.
Nagu juba mainisin, oli isa sõjaväelane ja meie, laste, elu oli samuti sellega seotud. Isa võttis meid sageli endaga kaasa nii suurtükiväe tallide juurde, mis asusid Sepa tänaval ja staapi Siivertsi teel. Tundsime sõdureid ja saime nendega hästi läbi. Meile meeldis seal väga käia. Mäletan neid hobuseid. Teadsime nende nimesid ja küll olid nad ilusad – suured ja tumedad. Tallis oli ka üks öökull! See kõik oli meile huvitav. Kuna tallid asusid meie kodu lähedal, käisime seal sageli Heinoga mängimas. Saime ka kalessiga sõita, kui isa sellega kodus käis. Meil on üks fotogi alles, kus isa kalessis istub. Isa oli hea ratsasportlane ja võistles sageli, saades auhindu. Üks auhindadest oli mõõk, mis seisis meil seinal. Kui venelased käskisid relvad ära anda, matsime mõõga kuuri põranda alla. Võib-olla on see veel praegugi seal! Ka see foto, kus isale mõõk üle antakse, on alles. Ema oli Naiskodukaitses ja teda autasustati Valge Ristiga.
Samuti oli meie pere seotud Peetri kogudusega. Nii ema, isa kui ka hiljem Heino laulsid sealses segakooris, mida juhatas koguduse õpetaja hr Einar Kivistik. Lisaks laulis ema Naiskodukaitse naiskooris, mida juhatas pr Sõstar ja isa suurtükiväe meeskooris. Nii et laul saatis meie elu ja seltskondlik elu oli peres au sees. Suheldi võrdselt nii ema- kui isapoolsete sugulastega, naabrite kui perekonnatuttavatega. Kõik pühad ja suved veedeti koos Sillamäel vanaema juures. Seal oli ju meri ja mets, mis meile, lastele, oli täielik paradiis. Heino oli lastest vanim ja õpetas meile igasuguseid mänge ja tarkusi, mida oli ise õppinud noorkotkaste laagrites viibides. Ta oli aktiivne noorkotkas.
Kahjuks on ka Sillamäe nii, nagu ta oli, täielikult hävitatud. Kui pärast sõda seal käisime, leidsime eest vaid sauna, maja oli maha põletatud, kogu ümbrus oli tundmatuseni muutunud.
Kooliteed alustasin 1938. aastal Narva 3. Algkoolis. Heino käis 2. Algkoolis. Koos käisime Peetri kiriku pühapäevakoolis. Kui lühidalt iseloomustada meie pere elu ennesõjaaegses Narvas, saab kasutada sõnu normaalne, tegevusrohke, rahulik, turvaline, rõõmus. Olime ümbritsetud sõprade ja sugulastega, kellega oli tihe läbikäimine. Ei uskunud siis veel keegi meist, et see elu ühel päeval lõpeb ja asendub hirmu ning valuga. Kodus räägiti sageli Eesti Vabadussõjast, vabariigi loomisest, võitlusest selle eest. Nii meie isa kui onud ja nende sõbrad võtsid osa Vabadussõjast. Ema, kes oli sel ajal laps, rääkis neist õudustest, mida punased korda saatsid.

Laul ja muusika olid kaaslased sünnist alates

Ema oli 20, kui Heino sündis, ja esimene kokkupuude muusikaga oligi ema laulud, mida ta talle laulis. Talvel käis ema Heinoga kelgutamas. Heino istus soome kelgul ja kui mäest alla sõideti, laulis ema alati: “Hoia kinni, muidu võid sa uppi lennata…” Narvas oli kaks parajat “mäge”: Posti tänaval ja teine, mis läks otse puusillale üle jõe. Heino õppis kiiresti laulu selgeks ja nii lauldi juba koos. Kui ema ükskord ühe vanainimese matustele koos Heinoga läks ja kui kirstu hakati hauda laskma, hakkas Heino selge lapsehäälega laulma: “Hoia kinni, muidu võid sa uppi lennata!”. See kurb hetk muutus selle lauluga natuke kergemaks.
Kui Heino sai 5-aastaseks, sai ta endale väikese lõõtspilli. Ta oli koos isa ja isa sõbra hr Metsataluga ja tema tütre Jutaga muusikariistade poes, kus hr Metsatalul oli kavatsus Jutale osta lõõtspill. Heino, nähes, et temale ei ostetagi, hakkas nutma. Nii oligi, et Heino sai lõõtspilli omale. Juta oli olnud sellega nõus ja poest mindi koos meile, kus emal juba toit ees ootas. Heino oli aga kohe pilli kätte võtnud, klahvid oli ta pööranud enda poole, et ta neid näeks ja esimene viis, mille ta sealt välja meelitas, oli “Jumal, sull ligemal!” Küllap oli see lihtne ja talle tuttav viis. See lõõtspill oli talle truuks kaaslaseks kogu kooliaja. Ta esines koolipidudel ja noorkotkaste kokkutulekutel ja muidugi kodus, õppides üha uusi laulukesi.
Varakult hakkas ta ka klaverit õppima eratundides. Muusikakoolis õppis ta viiulit. Esimese viiuli sai ta sünnipäevaks, kui oli vist 11-12-aastane. Sünnipäevahommikul võttis isa viiuli ja mängis seda Heino toa ukse taga. Küll oli rõõm suur!


Sillamäe rannas 1931. a , vasakult: Marta, Heino, Virve ja Konstantin Kaljuste, Leili ja Alma Pihlak (Marta Kaljuste õde ja õetütar).

Esimese lastekoori lõi Heino emadepäeva peoks

1936. aastal kolisime Kadastikku ja just samasse majja, kus ema oli üles kasvanud. Tänaval elas veel teisigi meievanuseid lapsi, kellega saime kiiresti sõpradeks. Mäletan neist naabripoisse Uno ja Endel Kuhti, Verner Valterit, suviti seal viibivat Robert Laapuud, kes talvel elas Tallinnas, perekonnatuttavate lapsi Õie ja Olev Silmatot, Paavo Silmatot. Sõprus nendega kestis ka hiljem, kui olime juba täiskasvanud, ehkki sõda meid kõiki Narvast laiali paiskas.
Käisime Heinoga Peetri koguduse pühapäevakoolis. Hiljem, kui Heinol (pärast sõda) oli juba oma koor “Ellerhein” ja lauluproovid toimusid ka pühapäevahommikuti, ütles ta, et see harjumus on tal pühapäevakoolist. Heinole meeldis ka kirikus käia ja seal nii orelit kui laulu kuulata. Oma päris esimese lastekoori moodustas Heino Kadastikus. Siis oli ta 11-12.
Meie tänava lapsed otsustasid korraldada emadepäeva peo. Selleks õpiti selgeks näidend “Päike ja Põhjatuul”. Heino mängis Põhjatuult, Õie Päikest. Meie Endliga olime ülased. Lisaks näidendile õpetas Heino meile kõigile mõned laulud, mida me siis koorina ette kandsime. Peole pääses piletitega ja see toimus Kuhti aias. Inimesi tuli peole hulgaliselt. Saadud raha eest ostsid poisid väikese trükimasina.
Meil oli ka spordiselts “Edu”, mis asutati päris spordiseltside eeskujul ja et ka “dokumendid” näeksid välja ehtsad, oligi vaja trükimasinat.
Vanemaks saades hakkas Heino ka Peetri koguduse segakooris laulma. Selle koori lauljatest on alles jäänud vist vaid Elmar Kell, kes elab Haapsalus. Ka nemad käisid terve perega laulmas.
Nii mööduski meie lapsepõlv, talvel koolis, suvel Sillamäel vanaema juures ja kodus sportides ja mängides. Talvel käisime ka suusatamas. Ei mäleta, et kunagi igav oleks.
Jõulude ajal tulid tädid-onud oma lastega tavaliselt meile. Sündisin 25. detsembril ja nii oli see ühtlasi ka sünnipäeva tähistamine. Sõjaväe kasiinos toimus suur laste jõulupuu, kus siis meie isa alati kogus lapsed lavale ja pani meid laulma! Oli seegi ju lastekoor.

Kui elu uppi lendas…

See normaalne, tegevusrohke elu kestis kuni 1940. aastani. Ei osanud me keegi aimata, et ainsa päeva jooksul kõik muutub. Tegelikult toimus muutus juba vene vägede sissemarssimisega baasidesse. Narva kui piirilinn oli esimene, kes seda muutust tunda sai. Kuna isa oli sõjaväelane, siis puudutas see eelkõige ka meid. Algasid päevad täis hirmu.
Eesti sõjavägi pidi vabastama kõik oma ruumid ja välja kolima. Grupi staap kolis Peetri koguduse majja meie pühapäevakooli klassituppa. Olime Heinoga abiks kolimisel. Kuid ka see oli ajutine, sest peagi saadeti nad Tamsallu. Seal õnnestus isal saada vabastus sõjaväest ja ta tuli koju. Olin esimene, kes ta vormist kõik uued vene sõjaväe tunnused ära võttis. Isale jäi see meelde eluks ajaks. Igaks juhuks läks ta Sillamäele vanaema juurde, kus ta varjas end kuni sakslaste tulekuni. Vahepeal tuli üle elada küüditamise hirm, mis õnneks seekord meist mööda läks. Algas sõda.
Ka see päev on mällu sööbinud. Tulime surnuaiast üle karjamaa (nüüd on see ala täis ehitatud), oli pühapäev, ilus suvine päev. Linna poolt tuli inimesi ja nemad teatasidki, et on alanud sõda venelaste ja sakslaste vahel! Sõda tähendab surma ja tapmist, kuid inimesed võtsid selle teate vastu tundega, et see toob ehk meile vabaduse! Algas uus elu täis lootust.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv