Kultuur ja Elu 1/2005


Kultuur ja Elu 4/2004

 

 

 

 


Audiatur et altera pars ehk kuulakem ära ka teine pool

tekst: KE

Surmalaagri asukohamaana on Eestil juutide silmis väga halb maine. Siin käinud kuritegude uurijad on Kloogal ja mujalgi toimunut pea alati eestlastega seostanud, unustades, et Eesti rahvusriiki polnud siis enam olemaski ja kõik, mis siin tehti, sõltus Saksa sõjaväevõimude tahtest.

Vähesed end laagrikuritöödega sidunud eestlastest on oma karistuse kätte saanud ja seega pole õiglane meile rohkem süütunnet peale suruda.
Iga rahva seas leidub kärnaseid koeri. Seda kajastab ilmekalt ka lõik Jakob Kaplani raamatust “ARUANNE”, alapealkirjaga “Mõned päevad ühe Tartu juudi elust” (Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001). Autor annab karmi hinnangu oma punaste rahvuskaaslaste tegevusele eestlaste ja juutide hävitajana ning asub kaitsma viimasel ajal meie pressis palju süüdistusi saanud, märtrisurma surnud Eesti Vabariigi poliitilist ning sõjaväelist juhtkonda.
1940. aasta sündmused Tartus on edasi antud meisterliku publitsistisulega. Teos, mis peaks avama inimeste silmad meie ajaloo mõistmiseks, on soe meenutus siin elanud, kannatanud ning hukkunud inimestest – isegi parem mälestus kui külm kivi kõnnumaal või ootamatult kehtestatud leinapäev.

“Reedel valitses kodus igatahes juba väga masendatud ning ärev meeleolu. Oli kurb tunne, otsekui oleks surnu majas, hirmu aga polnud. Et me midagi ei kartnud, tunnistab asjaolu, et õhtul valis isa mulle sinimustvalge mustriga lipsu, mille ta oli kolm aastat tagasi ostnud Picadillyl Londonis, kus viibis emaga äriasjus. See oli just George VI kroonimispäev, 12. mai 1937. Isa tõi sellest kroonimisest kaasa hulga pildiajakirju ja linoleumil maakaardi Tartu linna 17. (juudi) algkoolile. Hiljem süüdistati teda seetõttu sionismi toetamises. Teatavasti oli meie õppekeeleks “kodanlik” heebrea keel. Just nõnda nimetasid seda ürgvana Raamatute Raamatu keelt punased, eelkõige aga meie oma rahva reeturid, kes tõid umbes seitsmemiljonilisele Vene keisririigi juudi vähemusele vaimse ja füüsilise hukatuse. Eestis olid nendeks eelkõige roosavärvilised BIALIKU ja LICHTI klubi liikmed. Eraldi võib nimetada Lätist pärit Idel Jakobsoni, kes suri Tallinnas kõrges vanuses oma voodis ja mitte vanglas, vaatamata sellele, et oli massimõrvar – mitte mingisugune kaasajooksja, ja on kummaline, miks taasvabanenud Eesti Vabariigi võimud ei andnud seda värdjat kohtu alla. Sama kehtib Grab(b)e ja mõnede teiste kohta, kelle käed on oma rahva (just juudi ja eesti) verega määritud. Isegi raugapõlves oleks pidanud olema nende koht Rootsi kardinate taga ja menüü a la Sevurallag.
Olen Eesti ajakirjandusest lugenud palju etteheiteid tolleaegsetele riigijuhtidele, et miks nad ei talitanud teisiti. Arvan, et nemad – Päts, Tõnissonid (nii Jaan kui ka kindral Aleksander), Laidoner jt. – kasvasid üles peredes ja seltskonnas, kus omavoli ja ebaõiglus olid tundmatud mõisted. Nad jäid koju. Ei tea küll, kas nad sellega säästsid inimelusid. Aga kas oleks olnud parem, kui nad oleks sülitanud oma rahvale näkku, lastes jalga nagu “uhked” poolakad või Leedu Smetona? Seda on raske ja minu arvates võimatu otsustada. Meil siin Iisraelis kirjutas kindralmajor Jehosafat Harkavi raamatu, kus ta väidab, et Bar-Kohba ülestõus roomlaste vastu aastail 132-135 oli väärsamm ning tõi meile huku ja hävingu. Oleks pidanud teisiti tegutsema. Aga juba vana eestlane ütles, et oleks on hea mees… Ma ei arva , et minu isa oli kergemeelne inimene, ta ei olnud ka rumal (mitte ainult sellepärast, et oli lõpetanud Tartu Ülikooli majandus-ja õigusteaduskonna). Paljud, kes teda mäletavad, elavad veel praegugi ja võivad seda kinnitada. Liiati oli minu isal nendest verekoertest mälestus, kuigi sellest oli möödas 21 aastat (mõeldud on 1919. aastal punaste poolt korraldatud Tartu veresauna. – Toim.). Ta oli küps, haritud, rikas perekonnainimene. Võib-olla just eesti Vabariigis möödasaadetud õnnelikud aastad ja elamine haljal oksal, edu igas algatuses (see olenes enda tublidusest ja aususest, intelligentsusest, aga ei maksa ka unustada, et põlisrahva demokraatlikkusest, heatahtlikkusest ja tolerantsusest. Siinkohal on kahjuks oluline vahe Soome ja Eesti ning – Läti ja Leedu vahel) uinutasid hädaohutunde ja valvsuse. Isa uskus vist, et Eesti Vabariik on igavene või, nagu juudid ütlevad , lólam vead. Nõnda ta ka käitus ja Eesti Vabariigi pass oli talle kaitsekilbiks igal pool.”

Jakob Kaplani raamat meenutab tänutunde ning austusega Eesti Vabariiki. Ja eestlasi. Kohati nii ülistavalt, et tahaks vahele hüüda: aga siin oli ju ka autoritaarsust, matslikkust! Ja inimlikku lollust, mis töörahva õnne ning õitsengu maa, see tähendab – bolševistliku hävingu, huku ja vangla järele igatses!
Parimale osale meie rahvast on – kellele iseenese tarkusest, kellele kogetu kaudu – selge, mida tähendas nõukogude võim. Aga on ka neid, kes millestki aru ei saa, veelgi hullem, aru saada ei tahagi. Nende silmi ei ava ka Kaplani raamat. Ja sääraseid on palju meie riigi juhtivates struktuurides. Autori küsimust: miks neid sallitakse? tuleb mitte ainult jõuliselt võimendada, vaid kui üht selget tuleviku ohumärki kõigil kodanikel vaateväljas hoida!


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv