Kultuur ja Elu 4/2004


Kultuur ja Elu 3/2004

 

 

 

 Hannes Walter 1952-2004.

Hannes Walter
õige mees õigel kohal

Laidoneri Muuseumi direktori, sõjaajaloolase Hannes Walteri surm 26. novembril käesoleval aastal tabas ootamatult tema endiseid ja praeguseid töökaaslasi ning arvukaid sõpru nii kodu- kui välismaal.

Ajaloolasena kujunes tema missiooniks “valgete laikude” ja “mustade aukude” täitmine ning ajaloo vabastamine ideoloogiast, propagandast ja müütidest.
Hannes sündis 3. detsembril 1952. aastal Tallinn-Nõmmel. Juba Nõmme keskkoolis õppides tundis ta huvi ajaloo, eriti sõjaajaloo vastu. Temalegi oli omane tolleaegsete noorte opositsioonivaim, mida tugevdas veelgi asjaolu, et 1943. aastal mobiliseeritud isa kandis mõnda aega välihalli mundrit. Hannes oli vaimustatud Vabadussõjast ja sõjasangaritest ning kogus juba koolipoisina materjali selle Eesti ajaloo tähtsündmuse kohta. Pärast keskkooli lõpetamist ei saanud elutee valikul kahtlusi olla. Ta õppis Tartu Ülikoolis kaugõppetudengina ajalugu ja leidis töökoha Ajaloo Instituudis, esialgu kunstiajaloo sektoris. Kollektiivse töö “Eesti kunsti ajalugu” koostamise eest pälvis ta Kristjan Raua preemia.

Hannese edukad õpingud Tartus, tema laialdased teadmised ning huvi ajaloo vastu pälvisid ka töökaaslaste tunnustuse. Peale ülikooli lõpetamist Cum laude 1978. aastal pakuti talle töökoht kõrvalsektoris. Uurimisteemaks kinnitati mõistagi Vabadussõja probleemistik, kuigi tookordseid olusid arvestades nähtuna vastaspoole, s.o punaarmee juhtkonna vaatevinklist. Kuid peagi märgati noore energilise mehe mitmekülgseid võimeid mujalgi ning aastail 1989-1992 töötas ta Ajaloomuuseumi Maarjamäe filiaali juhatajana.
On endastmõistetav, et rahvuslikus vabadusvõitluses lõi Hannes kogu hingest kaasa. 1987. aastal oli Hannes Eesti Muinsuskaitse Seltsi asutajate hulgas, selle organisatsiooni Nõmme abikomitee (1988. aastast Nõmme Heakorra Selts) loomise initsiaator.1988. aastal oli ta koos sõprade-kaasvõitlejatega Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi asutajaid. 1989. aastal ilmus trükist ka Hannese esimene omaette teos “Ausalt ja avameelselt Landeswehri sõjast”.
1992. aastal kutsuti H. Walter tööle Riigikantselei sotsiaalelu osakonna juhatajaks. Samal aasta 27. juulil saabus tema tähetund – töökoht loodavas Kaitseministeeriumis, esialgu ministri asetäitjana, aastast 1993 kantslerina. Taasiseseisvunud Eesti esimene kaitseminister Ülo Uluots oli Walterite perekonnasõber ning üheskoos elati läbi nii uue ja olulise riigiasutuse loomise vaevad kui ka rõõmud. Samal 1993. aastal oli Hannes alusepanijaks veel ühele algatusele, tema osalusel asutati Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit. Aastast 1999 kuni surmani oli ta liidu president, andes väärika panuse meie langenud sõjameeste mälestuse jäädvustamisel.

Seoses ühe järjekordse uue valitsuse ametisseastumisega 1994. aastal jäi Hannes mõneks aastaks Kaitseministeeriumi tööst kõrvale ning pühendus tegevdirektorina turvafirma Estonian Security Service (ESS) ülesehitamisse. 1997. aastal kutsuti ta aga tagasi nõuniku ametikohale. Kõige muu kõrval tuli tal tegeleda sõjamuuseumi loomise kavadega. Nimelt oli ta juba taasiseseisvumise päevil veendunud, et Eestil, nagu igal endast lugupidaval riigil, peab olema selline muuseum, mis kajastaks eestlaste ja Eesti pinnal peetud sõdasid. Tema ideed ja konkreetsed projektid leidsid lõpuks valitsuse heakskiidu. 1. märtsil 2001 asutatigi riiklik sõjamuuseum Laidoneri Muuseum, H. Walter valiti konkursi korras uue asutuse direktoriks sama aasta 1. juunist. Ta oli õige mees õigel kohal – innustunud sõjaajaloolane, kes omas museoloogilise töö ja majandusküsimuste lahendamise kogemusi. Muuseumi hoone – aastatel 1923-1940 kindral J. Laidonerile kuulunud Viimsi mõisa härrastemaja – oli nõukogude mereväe poolt lagastatud ja ajahambast puretud. Mõisahoone restaureerimise käivitamine oli uue direktori esimene ja suurim mure. Algusest peale, esialgu lausa nagu varemete vahel, on tutvustatud oma tegevust ka laiemale avalikkusele. On korraldatud rida näitusi ja alustatud püsiekspositsiooni ülesehitamisele, igal aastal on korraldatud kaks teaduskonverentsi. Neist viimane, Esimesele maailmasõjale pühendatud, toimus alles äsja – 5. novembril. On ilmunud kolm numbrit muuseumi aastaraamatut, pandud alus toimetiste seeriale.

Pingelise administratiivse tegevuse kõrval jõudis Hannes teha tunnustusväärset teaduslikku tööd. 2000. aastal omandas ta Tallinna Pedagoogikaülikoolis filosoofiadoktori kraadi. Ta on avaldanud militaartemaatikat käsitlevaid uurimusi, artikleid nii kodu- kui välismaal, lisaks filmistsenaariumid, tele- ja raadiosaated. Mitme riigi asjatundjad on eriti kõrgelt hinnanud tema 1998. aastal ilmunud kaunist raamatut “Eesti teenetemärgid”.
Hannesel oli mitmel pool maailmas, eriti Soomes, palju sõpru. Soomlased olid ka need, kes riiklikul tasemel tunnustasid Hannese teeneid, annetades talle Lõvi Rüütelkonna komandöriristi. Eesti tunnustus jäi ametkondlikule ja seltskondlikule tasemele: Kaitseministeerium, Kaitseväe juhataja, Piirivalve, Kaitseliit, Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit ja mitmed teised organisatsioonid vääristasid tema teeneid oma aumärkidega.
Arvukate sõprade mällu jääb mälestus Hannesest kui töökast, algatus- ja organiseerimisvõimelisest, aga samas ka alati optimistlikust, heatahtlikust, abivalmis ja huumorimeelsest inimesest. Omaste mällu jääb Hannes kui hea ja hoolitsev poeg, abikaasa, isa ja vanaisa.
Hannese elutöö jäi pooleli, see on kohustus tema kolleegidele, sõpradele ja kaasvõitlejatele.

Kolleegid, sõbrad, võitluskaaslased


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv