Kultuur ja Elu 4/2004


Kultuur ja Elu 3/2004

 

 

 

 1939. a. Oma saatust ette aimanud poeet kirjutas aastal 1945 luuletuses “Fööniks” prohvetlikult:

Ma uuena tõusin tulest,
sai tuhaks mu koltuv kest.
Ma kergem udusulest
ja tugevam terasest.

Heiti Talvikust. Legendaarsest

tekst: hando runnel
foto: EKM EKLA B-192:78

9. novembril 2004 täitus sajand luuletaja Heiti Talviku sünnist.

Heiti Talviku luule on kurbuse kontsentraat. Teda ei ole palju tarvis, aga teda ei olegi palju. Piisab, kui su headel päevadel seda maitsed natukese, ja jälle saad aimu elu sügavusest, elu kurbusest naermise tunnil. Muud otstarvet sel luulel ei ole. Muud otstarvet ei ole su elamiselgi – tunda elu sügavust ja kannatada teda, see tähendab elu. Mitte kannatamise pärast, vaid niisama. See on alistumine ja protest ühekorraga, see tähendab – igavene alistumatus. See on pretensioonitus, mille vastu purunevad lõpuks kõik pretensioonid. Just see on selle luule võitmatus. Igavene kurbus.


Kirjastus Ilmamaa raamat “Heiti Talvik. Legendaarne”, 2004.

"Legendaarne" pealkirjaks Heiti Talviku viimasele, kõige mahukamale eluraamatule sündis võistluse käigus, jäi kõige peale. Esimene seos viitab autori enda pingerikkale, ent fabuleerimiseks võimatult napile eluloole. Niisiis elulugu legendaarne äraspidises mõttes. Värsiuurijad on vahel võimendada püüdnud Talviku luule võimalikke inspiratsioone prantsuse luule mõnest niiöelda dekadentlikust harust, teisisõnu hinge "määndumisnähetest", teha sellest vähemalt kirjanduslik legend, ent enam süvenenud vaatlus viib pilgu teisale ning ei usu hästi sedagi. Nimelt peaks viimasest raamatust selguma Talviku vaieldamatult suurima eeskujuna vene luule geenius Puškin, ehk siis lord Byroni luuletraditsioon. Baudelaire'like visioonide taga võib märgata muu seas ka edgarallanpoe'likke rütme. Ja nii edasi. Ka Talviku luulekriitika teoreetiliseks põhjaks näib seisvat enne teisi vene vormikool ja kaanon. Kokku tähendab see mitmekülgsust ja avatust. Aga lõpuks, kõige eel ja järel käib siiski Talviku enda algupärane anne, millest kõige enam taibatav on vaid lühidus, lihtsus ja jõud.
Niisiis ei haara "Legendaarne" luuletaja elu välisust. "Legendaarne" on küll Heiti Talviku enda ühe varase ja üpris tähendusrikka luuletuse pealkiri. Oskamise korral tahaks just sellel sõnamaalingul peatuda, selle lugemisest jäänud mälestusi jutustada. Sest see on väga ilus ja rõõmus lugulaul, üks haruldasemaid Heiti Talviku napis luules. See on kurbuseni rõõmus, võiks öelda järjekindluse mõttes.
Selles luuletuses on mitu olulist tegelaskuju joonistatud erakordses õrnuses ja tähendusrikkuses. Esimene on helisev, virvendav valge luiteliiv mererannal. Teine on "legendaarses lennus" tiirlev kajakatesumm. Kolmas on – helepalgsed tunnid. Neljas – käekõrval kõndiv, väsiv, kinnisilmi kõndiv väikevend. Siis tuleb käsi. Isa "nägematu käsi" kõrgelt. See käsi, mis "hoiab hellana" meid. Siis tuleb hääl, isa kutsuv, kaugusse manitsev hääl. Ja pilved, kuldsed pilved, mis kõrgel "vestlevad sääl jumalaga". Nii on kord ja ainult kõige intiimsemas meelevallas kokku ja kalliks saanud kauge ja lähedane, väike ja suur omas olemise ilus ja pühaduses. Sellise religioossuseni ulatuvaid tundeavalduse lõpuridu tahaks vaadelda kord veel iseäranis teraselt. Miks ta lausub nii, nagu ta lausub? On neis sõnades endeid? Milliseid?

Näed neid sinirünkaid mere taga,
sinna manitses meid ükskord isa hääl.
Pilved vestlevad sääl jumalaga,
kuldne valgus luilab nende pääl.

Tule, tule! Üle valge neeme,
läbi helge päeva virvendab me rand.
Sinna kaome, rinnas kuldne seeme,
igavese päikse võrsuv and.

Me ei hakka siin kordama luuletaja isa doktor Siegfrid Talviku mõjurikast tähendust poja elus. Selles luuletuses on maise isa käsi kasvanud Taevase Isa käeks. See on see Heiti Talviku religioossus, millest kõnelesime just. Muidugi, see on ju triviaalne, võiksime möönda. Ent mida tähendab viimane hüüatus, mida tähendab: "Sinna kaome"? On see enne?
Raamatu saatesõnas kõneldakse autorist ja ta omastest, kes kõik k a d u- s i d viimase mailmasõja keerus, nõnda: "Talviku ema Elfriede suri 1943, vend Ilmar kadus 1944. aastal sõjaärevil Pärnust, mis oli olnud perekonna põliskoduks alates 1907. aastast. Pärast Teist maailmasõda ei tulnud enam teateid ka [õde] Hellalt. [–] Heiti Talvik oli just jõudnud alustada Maksim Gorki "Lapsepõlve" tõlkimist, kui rahvuslikku intelligentsi vaenav vägivallavõim ta 15. mail 1945 arreteeris ja pärast vanglavintsutusi Tjumeni oblastisse asumisele saatis. Lõpuni kurnatud luuletaja suri Urmanovo haiglas 18. juulil 1947."
Või tähendab "kaome" veel kohutavamaid, veel üldisemaid muutusi: Isa Käsi kutsub tasa, kuigi kuldses säras, peagi ära kõik väetimad rahvad, järjest terved tillukesed eluliigid ja vormid oma loodud jumalailmast?
Ent ka sellise prohvetliku ende, kui tõepärane see ka poleks, väljalugemine luuletekstist oleks mõnevõrra poolik, sest pärast lõppu, pärast kadumise-sõna jääb legendaarsesse värssi ikkagi justkui tulevase, igavese, seletamatu rõõmu enne sõnana "seeme" ("kuldne seeme"):

Sinna kaome, rinnas kuldne seeme,
igavese päikse võrsuv and.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv