Kultuur ja Elu 4/2004


Kultuur ja Elu 3/2004

 

 

 

 Siberi küla tänav, kus J. Parijõgi sõnul olid majad korrapäraselt reas nagu mutimullahunnikud.

Elu Eesti Siberis

tekst ja fotod: Margit-Mariann Koppel

Küsimus, kus sündis lastekirjanik Jüri Parijõgi, võiks vabalt olla miljonimängu miljoniküsimus. Vastus kõlab: Siberi külas. Ilmselt ei ole paljud sellest külast Eestis kuulnudki. Kuid ka meil on oma Siber, mis asub Lääne-Virumaal, Viru-Nigula vallas, Kunda linna külje all. Siber on noorte küla ja seda kurvem, et Viru-Nigula keskne vallavalitsus on Siberi inimesed piltlikult öeldes Siberisse jätnud.

Koos julge saarlase verega naise Anne Vaikmaaga Eesti Siberit avastama sõites ei teadnud me üldse arvata, mis ees ootab. Küla minevik ootas meid Viru-Nigula koduloomuuseumis, milline on olevik, oli teadmata.
Muuseum asub kunagise kirikumõisa avaras ja ruumikas pastoraadimajas. Kakskümmend aastat oma elust elas siin Otto Wilhelm Masing – mees, kes andis eesti kirjakeelele õ-tähe.
Muuseumi hea haldjas proua Reet Soll on vaatamata tõbisele tervisele ja puhkusele tulnud kohale juba kell pool seitse hommikul, et kuu aega kütmata muuseumituba meie tuleku puhuks soojaks saada. Tuba on tõeliselt õdus ja muuseumis jagub, mida vaadata.
Ei osanud oodata, et muuseumis on Siberi küla kohta päris palju andmeid ning leidub isegi mitmeid unikaalseid ajaloolisi fotosid.
Omal ajal on Siber olnud rahvarohke küla, kus oli 19 majapidamist. Praegu on vanadest majadest alles jäänud 7, paljud hooned lagunevad.

Mõisnik ehitas Pariisi, aga välja tuli Siber

Siberi küla võlgneb oma sünni Kunda mõisa omanikule, tsemenditehase rajajale parun de Soucantonile, kes tahtis oma töölistele ka ulualust soetada ja hakkas aastal 1881 rajama küla. Esmalt aeti Kundast lõuna poole sirge siht üle liivase nõmme. Seejärel hakati maju ehitama, mis kirjanik Jüri Parijõgi kirjelduse järgi olid korrapäraselt reas nagu mutimullahunnikud. Kahe pere elamud ehitati paekivist, igas kaks umbes 12-ruutmeetri suurust, ühe akna ja paekivist põrandaga pliidiga tuba ja ühine koda, kus asus sahver.
Kui parun tulnud külaehitust vaatama, öelnud ta, et sellest tuleb kohe nagu Pariis! Kuid parunihärra suureks pettumuseks vastanud ehitustöölised talle, et eks see üks Siber ole! Nimi oli tabav, sest küla asus kõrvalises paigas kehval liivasel maal, siit edasi tulevad suured metsad ja soo. Ametlikult tahtis parun panna küla nimeks Liiva ja kui kuulis, et rahvas oli küla Siberiks ristinud, olnud ta kaunis vihane. Aga rahvale jäi õigus ja vallakirjadesse sai küla nimeks Siber. Vanimad talud külas on Kasemetsa, Paarma, Kullamaa ja Metsavahi, mis pärinevad aastatest 1888-1889.
Siber oli moonakate küla, inimesed pidasid põldu ning käisid mõisas, tehases ja kaevanduses tööl. Kohalikuks kultuuritempliks oli tänavu 140-aastaseks saanud Kunda külakool, Tuletõrjeselts ja Kunda mõisas tegutsenud Virumaa rahvaülikool.
1941. aastal põletas punavägi ilusa Kunda mõisa maha. Nad tahtsid mõisa päris purustada, kuid see ei õnnestunud. Praegugi viib mõisa juurde ilus allee ning Kunda jõe kaldal asuvad suursugused varemed annavad aimu kunagisest hiilgusest.
Selle mõisa lähedal on meie esivanemate pühapaik Hiiemägi, iidne asulakoht Lammasmägi ei ole siit samuti kaugel. Enne Siberisse jõudmist on Hiieküla, mille nimi viitab hiie kunagisele olemasolule.
Külade muinasaeg lösutab väärikalt Kunda küla Urikivi talu õuel, mis oma nimegi ohvrikivi järgi saanud. Põlises Urikivi talus, mille loojate auks on püstitatud mälestuskivi ja istutatud tamm, elab praegu kirjanik Jüri Parijõgi lellepoja pere, peremeheks Toomas Parijõgi. Jüri Parijõgi käis suvel ikka kodukandis, kuid tema sünnikodu Oksa talu meenutab praegu vaid mälestuskivi. Lisaks kirjanik Jüri Parijõele on siitkandi mees ka kirjanik Harald Suislepp.
Pered olid suured ja külavahe õhtuti rahvast täis. Noored said kokku kiigel, peeti simmaneid ning võistlusi. Üritustel käis kogu ümberkaudsete külade rahvas ja ka linnainimesed, eriti sõja ajal, kui Kunda linnas midagi ei toimunud. Siis tulid Kunda noored siia ja tants läks lahti.
Külavanema Maire Sepa juhatusel läheme Kasemetsa tallu, istume peremehe Kaljo ja perenaise Lindaga taluköögis ning räägime küla minevikust ja olevikust.
Kasemetsa talu peremehe Kaljo Talu (72) põllumehest isa oli ka pillimees ja mängis külapidudel lõõtsa. Kaljo isa ostis selle talu 1939. aastal. Kasemetsal oli kaks krunti, mis võimaldas rohkem loomi pidada. Tänu ühele heale inimesele pääseti hiljem napilt kulakuks tegemisest ja ehtsasse Siberisse sõidust. Juunis 1941 jäi Kaljo teada küla puutumata, kuid märtsis 1949 viidi ära kolm peret, sealhulgas mõlemad naabrid, kellest üks oli abikaasa Linda onu. Naabrid olid mõlemad metsavennad. Abikaasa onu jäi Siberis kadunuks, kuid onunaine ja lapsed tulid Eestisse tagasi. Teine naaber elas vangilaagri üle ja tuli ka tagasi kodukülla.
Kasemetsa talu perenaine Linda võib end põliseks siberlaseks pidada. Siin elasid juba tema vanaisa ja vanaema, samuti ema. Isa oli Mahust pärit. Linda sündis Metsavahi talus ja, nagu talu nimigi ütleb, oli metsavahi tütar.
Nagu Kaljo mitu korda jutu käigus rõhutab, tegi just kolhoosiaeg Siberi külaelule lõpu ja algas küla lagunemine. Kõik noored, kel võimalik, lasid “kolhoosi helge elu” eest jalga. Kaljo oli üks viimaseid lahkujaid, kuid lõpuks läks ka tema Kundasse ja tuli hiljem kodukülla tagasi pensionipõlve pidama.


Siberi küla elust räägivad külaseltsi “aku” Maire Sepp (vasakul) ja Kasemetsa talu pererahvas, põlised siberlased Linda ja Kaljo Talu.

Olevik: külaselts meelitab inimesi kodudest välja

Praegu on Siberis 9 majapidamist, siin elab 29 inimest ja – oo üllatust, elanikke tuleb juurde. Ühed taluvaremed on just endale ostja leidnud, teatab külavanem rõõmsat uudist. Siberi küla kõige suuremaks väärtuseks ja põhjuseks, miks seda kaema tulla, ongi vana paekivist Põhja-Eesti taluarhitektuur ja kaunis säilinud külatänav.
Kasemetsa talu pererahvas on külas ühed kõige vanemad elanikud. Siin elavad eakad vaid kolmes talus, kuid kõigil on noor järelpõlv olemas. Ülejäänud majapidamistes tegutsevad noored, nii et väljasuremine Siberi küla küll ei ähvarda.
Mullu 23. märtsil kutsus külavanem Maire Sepp, kes on sündinud Kunda küla põlises Uuetoa talus aastal 1944, ellu külaseltsi, mis ühendab nelja küla: Kunda, Siberi, Linnuse ja Kabeli.
On peetud külapäevad, ühe suurema ettevõtmisena tehti talgute korras puhtaks tee-veered ja kraaviperved. Ühiselt tahetakse teha kunagine koolimaja seltsimajaks, et nii väärtustada omaaegset kultuuritemplit, millega seondub palju mälestusi.
Praegu püüeldakse Maire Sepa sõnul seltsi tegevuses just selle poole, et külas ja taludes valitseks heakord ning kõik talud oleksid viidastatud. Hetkel ei ole tee ääres isegi silte külade nimedega ja nii ei saagi aru, millal oled sattunud Kunda külla ja millal Siberisse. Kahjuks ei leidnud seltsi taotlused teha küladesse kaks infotahvlit turismimarsruudi ning talude nimedega ning mälestustahvel kooli juures asuvale mälestuskivile Kultuurkapitalilt toetust.

Siberlased

Siberi küla ei ole ääremaa ega pärapõrgu mitte üksnes paljude eestlaste jaoks, vaid ka Viru-Nigula vallavalitsusele. Ääremaal elavate inimeste probleeme ei taheta vallas eriti kuulata ja nad on oma muredega endi hooleks jäetud. Õnneks on valla volikogus Toomas Parijõgi poeg Meelis ja tänu temale on nüüd natuke kergem asju ajada, õhkab kergendatult külavanem Maire Sepp. Ise on pr Sepp pääsenud volikogu ette üks kord, kui kaitses seltsi arengukava. Tõsi, selle arengukava valmimist vald toetas, kuid see on laias laastus ka kõik.
Siberi küla inimeste põhimuredeks on transport, kimavad autod, tolmav tee ning heakorrast mitte hoolivad inimesed. Kasemetsa rahva sõnul on kunagise Kunda tsemenditehase tolmu asemel nüüd kitsal külavaheteel Lammasmäe jahilossi suunas voorivate autode ning busside õhkupaisatavad tolmupilved.
Samuti on inimestel mureks infrastruktuuri olematus. Kui võimalust autoga liikuma pääsemiseks ei ole, ollakse sunnismaised, eriti talvel. Külas käiv kaubaauto on samuti juba minevik. Kundas on ka lähim kool, kuhu paljud siinsete talude lapsed pikki kilomeetreid jala vantsivad, sest busse ei käi rohkem kui Viru-Nigulast kaks korda päevas. Niisiis, nagu ütleb Linda Talu, tuleb siberlastel Siberis ise aktiivselt mõelda, kuidas talv üle elada. Vallavalitsusele aga on Siberi küla inimestel üks palve: “Kuulake meid, palun!” Ka ääremaal elavad inimesed. 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv