Kultuur ja Elu 4/2004


Kultuur ja Elu 3/2004

 

 

 

 Nõmme päevakeskuse käsitöömeistrite näitus kunstnik Anu Raua talus.

Quo vadis, Eesti käsitöö?

tekst: K&E

Käsitööpoodides ringi käies märkab palju vohavat odavat kitši ja matrjoškandust. Kuhu on jäänud omamaine, omanäoline ja meie inimesele mõeldud tänapäevane käsitöö, käsitööpoed ja meistritekojad? Seda uuris ajakiri Kultuur ja Elu Tallinna Rahvaülikooli direktorilt ning Eesti Rahvakunsti ja Käsitööliidu juhatuse esimehelt Liivi Soovalt.

Liivi Soova on vaatamata probleemidele ja valupunktidele optimistlikult meelestatud. Miks? Sest kõik see, millest ta 10 aastat justkui kurtidele rääkis, on hakanud leidma kõlapinda, suhtumine on paranenud ja praegu saab rääkida dialoogi võimalikkusest riigi ja käsitöövaldkonna vahel.
Rahvuslik käsitöö on palju laiem valdkond kui lihtsalt kinda- ja kudumisklubide kitsas isiklik huvi. Oskusliku arendamise korral võiks sellest saada meie rahvuslik kaubamärk ja oluline tugi siseturismile. Sestap puudutab tekkinud dialoog eriti maakondi, tähendab – puudutab inimeste elatusallikat. Et inimesi maal rohkem oleks ja neil oleks tööd, siis üks võimalus ongi käsitöö edendamine nii, nagu seda vanasti nimetati – kodutööstus.
Seltsi nimigi oli Eesti Kodutööstuse Edendamise Keskselts nagu Põhjamaadeski. Aeg on aga edasi läinud ja sellest aastast on seltsi nimeks Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit.
Nimevahetus tähendab, et valdkond on muutunud laiemaks. Käsitööst rääkides peamegi Soova sõnul kõnelema mitte ainult kui harrastusest, vaid kui elatusallikast. On väär arvata, et käsitööga tegelevad praegu ainult mammikesed ja taadikesed, nagu mõnikord üleolevalt öeldakse. Käsitöö on väga erinevas vanuses inimeste töö ja harrastus.

Traditsiooni jätkamise kaks teed

Käsitööliit peab käsitööd kui traditsiooni edasi viima. Siin on kaks teed. Üks on oskus hinnata traditsioonilisi materjale, vallata traditsioonilisi tehnikaid ja toota imelist ja meile ainuomast käsitööd. Teine tee tähendab seda, et peame looma midagi uut ja tänapäevast. Peame tegema selliseid esemeid, kus on vana sõnum, aga mis on tänapäeval tarbitavad, olgu tarbeesemena või rõivana.
Siin tulebki tegemist sellise mõistega nagu tootearendus. Mujal Euroopa maades on sellega tegeldud väga pikka aega. Ja sellega tegeleme nüüd ka meie, jõuliselt. Muidugi kuulub käsitöötoodangu juurde lugu, meistri nimi, väike info meistrist ja materjalist, ilus pakend ja ilus pakkumine ehk kõik see, mis teeb käsitöö rikkamaks ja tarbitavamaks.
Liidu põhieesmärk ongi tegelda inimesega, kes käsitööd teeb. Teda õpetada, koolitada, korraldada käsitöömeistritele kokkusaamisi. Praegu on hakatud meistreid kokku kutsuma alaliitude viisi. See tähendab, et kutsutakse kokku pitsitegijad, kangakudujad, lapitöömeistrid.
Teisalt on iseenda õpetamise ja kooskäimise kõrval alati oluline teha suuri ettevõtmisi laiemale üldsusele. Näitused, Mardilaat, Keskaja turg, Jõuluturg, Jõulukeldris avatud meistrite kojad on paigad, kus inimene puutub käsitööteemaga kokku. Üldiselt saab tänapäevaselt käsitööd propageerida siis, kui on ühendatud kolm momenti: peab olema käsitöönäitus, võimalus näha meistrit töötamas ja midagi ise katsetada ning käsitöömüük.

Kuidas saada head ja tänapäevast käsitööd?

Siin pole Liivi Soova sõnul saladusi ega vajadust jalgratast leiutada, vaid selleks on konkursid. Konkursid panevad inimesi rohkem mõtlema ja toovad välja uusi tegijaid ja uut toodangut. Eelmisel aastal korraldati konkurss “Eesti kingitus” ja sealt tuli palju huvitavaid töid. Praegu on välja kuulutatud konkurss “Eesti kehakate”, millega tahetakse leida rahvuslikku elementi rõivastuses. Konkursile loodetakse tuge fondidelt ja riigilt, et paremaid töid ära osta või võidutööde tegijaid toetada, et nad saaksid need esemed tootmisse anda. Viimane on edu saavutamise võti.
Käimasoleva konkursiga samaaegselt valmistatakse ette ka uut, tingliku pealkirjaga “Talulaste mänguasjad”, mis tahetakse välja kuulutada aastal 2006.
On kurvastav tõsiasi, et käsitöömüük on praegu suunatud eelkõige turistile. Käsitööliidu eesmärk on just nimelt toota rohkem sellist käsitööd, mis oleks mõeldud ka eestlasele. Liivi Soova arvates on praegu õige hetk sellele mõelda ja kujundada ka Eestis selline paik, kus oleks pidevalt näitused, müük ja meistrikojad ning kus oleks võimalik uut toodangut esitleda.
Päritoluta kitšimaigulist käsitööd müüakse kõikjal. Terves Euroopas müüakse matrjoškat. Väikeses Eestis on seda valus vaadata, kuid selle vastu saab ainult nii, et toetame eesti käsitöö müüki, loome sinna kõrvale omad nähtused ning omamaise käsitöökaubanduse.

Eesti esemeline kultuur vajab materiaalset toetust

Liivi Sooval on hea meel, et ka kõrgemal pool on loobutud arvamusest, et esemelist kultuuri pole vaja toetada, sest see toetab müügiga end ise. Kui tahame oma rahvuslikku pärandit edasi viia, peame igal juhul seda materiaalselt toetama.
Põhjus, miks meil ei ole maakohtades praegu võimalik osta paikkondlikku, omanäolist käsitööd ja seal ei ole hästi välja arendatud käsitööpoode, on just see, et käsitöö olulisust ei ole sellisel kujul mõistetud. Näiteks on Põhjamaades igas maakonnas olemas inimene, kes teeb keskseltsiga koostööd, aitab nõustada kohalikke käsitöömeistreid ja luua meistrikodasid, mis kuuluvad kindlasti turismimarsruutidesse. Ka Eestis on juba päris mitmeid avatud meistrikodasid. Tasapisi oleme minemas tagasi traditsioonilisse seltsikultuuri, kus maakonnas peab olema keskselts, mis kuulub käsitööliitu. Sellepärast ongi proua Soova sõnul praegusel hetkel suurem materiaalne toetus väga oluline, sest meil on, mille pealt edasi minna.
Kõige suurem valupunkt: paikkondlik omanäolisus
Tuleb leida üles paikkonna eripära, mis on praegu kahjuks ära kadunud. Sestap teevad Liivi Soovale eriti rõõmu noored, kes on pärit veel tugevate traditsioonidega paikadest ja vanu traditsioone edasi viivad. Momendil peabki Liivi Soova eesti suveniiri tekkimisest olulisemaks seda, et igas paikkonnas oleks oma suveniir, igas maakonnas omanäoline käsitööpood ja meistritekojad koos workshopidega. Sellest võiks kujuneda maakondlik kultuurimagnet ja tõeline tugi hoogu koguvale siseturismile.
Tulevaste pärandihoidjate inkubaatoriteks on praegu Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala ning Eesti Kunstiakadeemia juurde loodud rahvakultuuri kateeder, kus juba esimesed kolm magistranti oma tööd kaitsevad. Nemad ongi tõelised pärimuskultuurimeistrid, tipud, kes oma loominguga rahvakunsti rikastavad. Jõuliselt saamegi käsitöö arengust rääkida, kui käsitöömeistreid õpetatakse ametikooli tasandil ja rahvakunstimeister kaitseb magistritöö Kunstiakadeemias. Eesti Rahvakunsti- ja Käsitöö Liit annab 1998. aastast alates välja Pärandihoidja auhinda, mis on käsitööd väärtustav autasu. Pärandihoidja auhinda antakse välja kord aastas ning seda saab pälvida nii elutöö eest, aastasündmuse eest kui ka meistrioskuste eest. Mullu anti esimest korda pärandihoidja noorele, alla kolmekümne aastasele inimesele sooviga tõsta esile silmapaistvat noort inimest, kes on rahvuskultuuri heaks midagi teinud. Selle auhinna sai Christi Kütt oma rahvuslike vaipade eest. Christi Kütt oli oma sõbaga ka konkursi “Eesti kingitus” võitja ja just sel aastal kaitseb ta oma magistritööd.
Samuti annab selts alates sellest aastast välja käsitöömeistrite tunnistusi, mille saamiseks tuleb sooritada eksam.

Helesinine unistus

Erinevalt meie kultuuripoliitikutest on Liivi Sooval nagu igal normaalsel juhil oma visioon ehk helesinine unistus käsitöö valdkonna korraldusest. Silme ees Austria mudel, kus rahvuslikel käsitööpoodidel on oma fännav klientuur. Liivi Soova siht ei ole turisti eirata, kuid praegusel etapil tuleb tema meelest pöörata väga suurt tähelepanu just nimelt eestlasele.
Ja ta unistab ajast, kui käsitöö liidu juures on tööl kaks palgalist töötajat ning nõustajad. Nõustajad oleksid ühtlasi maakondade mentorid. Igas maakonnas on keskselts ja inimene, kes aitab protsessi juhtida. Samuti on igas maakonnas üks rahvarõivaspetsialist, kes seda propageerib ja õpetab, sest kohalik inimene peab oma kodukandi rahvarõivast ja mustrite visuaalset keelt teadma, siis on väärtustatud ka kohalik kultuur, mis jällegi teatavasti on alus identiteedile. Loomulikult on olemas kindlad koostööpartnerid ja avatud meistritekojad ning käsitöökeskused, kus on ühendatud eelmainitud kolm ühtselt hästi mõjuvat komponenti: näitus, müük ja meisterdamine. 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv