Kultuur ja Elu 4/2004


Kultuur ja Elu 3/2004

 

 

 

 Benita ja Aleksander oma kätega loodud imekaunis koduaias Pariisis, Ingliskülas.

Väike Eesti keset Pariisi

tekst: margit-mariann koppel

“Prantslased ajavad mind marru. Ma ei saa nendega rääkida,” jutustab Põhja-Kaukaasias Kubani jõe lähedal eesti külas sündinud ja 56 aastat Pariisis elanud, Pariisi Eesti Seltsi elav sümbol pr Benita Sion (sünd Peri) naerulagina saatel oma kenas Veskimöldre kodus: “Ei olegi imeks panna, et nad Eestit ei tunne, sest kord küsiti TV-s tudengitelt, millised on Prantsusmaa neli suuremat linna? Nad ei teadnud.”

Kord ütlesid prantslased abikaasa Aleksandrile, et rääkigu nagu kõik inimesed! Seepeale vastas Aleksander, et oi, nüüd peate hakkama küll hiina keelt õppima! “Kuidas nii?” imestanud prantslased. “Sest hiinlasi on üle miljardi ja teie olete üks p i s i k e rahvas Hiina kõrval,” selgitas Aleksander tõsiasju.
“Nii et eestlased ladina rahvastega ei sobi,” leiab pr Benita talle omase otsekohesusega. Näiteks prantslased üksteisega üldse läbi ei käi. Isegi vanemad ei tule laste juurde ilma kutsumata. Üleaedsed võivad üle aia ladrata tundide viisi, aga et üks kutsuks teise tassile teele või kohvile, seda ei ole.

Kojutulekurõõm kui üürike viiv

Eestisse naasemine oli hr Aleksander Sioni idee, sest sõbrad olid siin. Prantsusmaa väike eestlaste kogukond, kokku ligi 150 inimest, oli lootusetult kokku kuivanud. Juba aastal 1952 siirdus suurem osa neist Kanadasse ja Austraaliasse. Vaid üks puhas eesti perekond jäi – Benita oma abikaasaga. Teised eestlased olid kõik segaabieludes ja nüüd on nad pea kõik manalas, vaid paar inimest veel elab. Üks Eestisse tuleku taganttõukajaid oli hr Anderson, kes oli Aleksandrile öelnud, et kui mina ära kaon, siis jääb too ju päris üksi. Et mingu ikka Eestisse! 3. augustil 2002 kolisidki Sionid oma vastvalminud majja Veskimöldres, kuid kirgas kojutulekurõõm jäi üürikeseks. 5. detsembril jäi Benita ootamatult leseks. Nagu Aleksander oli oma elus kogu aeg liikvel ja tegevuses, nii tabas ka surm teda hetkel, mil ta läks tooma garaaþist lipuvarrast, et seda üles panna. Kukkus ja oligi läinud. Närivat hingelist üksindust ja tühjust aitavad Benital leevendada kass ja koer, kes tuli nende juurde juba maja ehitamise ajal ning jäigi.
Eestis räägib Benita vaid eesti keelt. Kord küsis ta Nõmme turul, nähes poekese uksel vaid venekeelset silti, kus riigis me elame? Eestis või Venemaal? Esimene Eestis käik 1969. a oli Benita jaoks sõna otseses mõttes tulek Pühale Maale ja ta ei näinud siis, kui räpane oli tegelikult Tallinn. Nüüd panevad mitmedki asjad siiralt imestama. Näiteks, miks pole Veskimöldres ühtki kõnniteed? Miks pole ühtki äri ega väikest kohvikut?
Läbi kogu oma elu on Sionid elanud eesti keeles ja eesti meeles. Nad ei võtnud prantsuse kodakondsust, vaid elasid põgenike passidega. Nagu paljud eestlased, jäid ka nemad Pariisi elama sellepärast, et juba enne sõda oli seal väike eesti oaas – Pariisi Eesti Selts. Ei osanud prl Benita Peri ega hr Aleksander Sion aastal 1948 Seltsi sisse astudes arvata, et aastate möödudes kujunevad neist sellesama seltsi elavad sümbolid ja eestluse ikoonid Pariisis. Aleksander Sion oli Seltsi sekretär, kassapidaja ja vähemalt 15 aastat esimees. Benita kanda jäi perenaise roll nii seltsis kui kodus.

Pariisi Eesti Selts kui mitteametlik Eesti saatkond

1948. aastal oli esinaiseks “vana eestlane”, meie esimene naisarhitekt, hiljaaegu surnud pr Paula Delacherie-Ilves. “Vanadeks eestlasteks” kutsuti neid, kes olid tulnud Pariisi enne sõda. Teised olid põgenikud. Aastate vältel kujunes seltsist ja Sionite kodust Eesti Vabariigi mitteametlik saatkond, sest kõigi eestlaste rajad, kes iganes mistahes ilmakaarest Pariisi sattusid, viisid ikka kõigepealt Eesti Seltsi.
Paidest pärit Aleksander Sion ehk Sass oli kuldsete kätega tehnikamees, kelle vastupandmatu energiast pulbitsev sarm vallutas ruumi hetkel, kui tema kogukas kere sisse astus ja vali hääl seda kuulutas. Sassi iseloomustuseks sobib ideaalselt väljend “ei püsinud pudeliski paigal”. Ta oli kerge jala, kiirete liigutustega ning kogu aeg tegevuses.
Kui energiapomm Sass Eesti Seltsi tuli, sai seltsielu sära ja hoogu juurde. Muusikamehena hakkas Sass kohe organiseerima laulukoori. Tal endal oli väga hea tenor. Laulu harjutati kord nädalas pr Eva Gutti juures, kellel oli klaver. Siinkohal huvitav kultuurilooline fakt: pr Eva Gutti lell oli luuletaja Juhan Liiv. Selts suhtles tihedalt Inglismaa, Saksamaa ja Belgia eestlastega. Kaks korda aastas käidi Belgias kevadpeol ja sügispeol, kord aastas Saksamaal ja igal aastal Inglismaal. Alates esimestest ESTO päevadest Kanadas Torontos 1972, hakati ka neil kaasa lööma. Lisaks tavapärastele kooskäimistele ja loenguõhtutele olid suuremateks pidudeks jõulud ja vabariigi aastapäev, kuhu kutsuti ka väliskülalisi.
Nagu juba öeldud, viisid eestlaste rajad Pariisis ikka kõigepealt Eesti Seltsi. Viimaste persoonide käikudelt on pr Benital pajatada huvitavaid seiku. Kõige ekstravagantsemad juhtusid muidugi hr Lennart Meriga. Kord, kui Meri veel välisministrina tuli Londonist Eesti Seltsi, ei olnud tal tagasisõiduks raha ja Eesti Selts andis lahkelt puuduoleva summa. Oma hea töö poolest tuntud hambatehnik, kelle tehtud hambad on suus kõikidel sealsetel eestlastel, hr. Anderson tegi ka hr Merile korralikud hambaproteesid, et ta normaalselt rääkida saaks. Eestis tehtud hammastest muud ei kostnudki kui klap-klap-klap.

Kus oli Aleksander Sion, seal oli mürgel

Kujukas on lugu, et ainsad mehed, kes venelaste vastu pauku tegid, olidki Sidepataljoni poisid, kus Sass teenis. Sidepataljon oli pandud Raua tänava kooli, et edasi Venemaale saata. Kõik püssid olid küll ära võetud aga kaasas oleva kolu kastides olid ka veel püssid sees, uued. Poisid panid need käiku ning läks hävituspataljoniga madinaks.
Siis juhtus, et üks suurem nina saatis Sassi enda asemel KGB-sse, öeldes, et tuli kutse, minul pole aega, mine ise. Sass läinud ja KGB-s hakatud nõudma, et ta hakkaks ette kandma, mida räägitakse. Sass teatas, et tal pole selleks mahti, aga miski ettekääne ei aidanud. Torgati aga paber nina alla ja lasti allkiri anda, et teed, mida kästi ja kellelegi ei hinga. Aga väeossa tagasi tulles teatas Sass kohe valjul häälel, et tänasest päevast olen mina spioon! Kirjutasin alla, et pean teist teatama, aga mina seda ei tee! Kaks päeva hiljem tuldi järele ja Sass saadeti aastaks Niþni-Novgorodi distsipliinlaagrisse. Poole aastaga sai ta sealt tulema ja tuli läbi metsade salaja koju, Paidesse.
Siis tuli mobilisatsioon ning jälle taheti Venemaale viia. Loomavagunis katsus Sass vargsi seljaga ust – see oli lahti. Teine poiss seisis vastas, Sass tegi talle silma, oled tulija? Poiss noogutas. Kuskil jaamas rong peatus, et teist rongi mööda lasta. Oligi paras hetk! Sass tõmbas vaguni ukse lahti, kahekesi libiseti ukse vahelt välja, seisva rongi alt läbi ja läinud nad metsa olidki. Rong oli ees ja tulistada neid ei saadud. Seejärel varjas Sass end metsas kuni sakslaste tulekuni.
Edasine tee viis lennuväkke. Kuid et lennumehaanikuid oli vajaka ja ta tehnikamees oli, pandi ta lenduriks õppimise asemel mehaanikuks. Teine lendurite kursus avati Pärnus ja sinna ta sai. Kui venelased uuesti sisse tulid, põgenes Sass Pärnust lennukil 19. septembril 1944 Saksamaale. Sõja lõpul langes ta vangi ameeriklastele, kes ta prantslastele üle andsid. Lahti sai Sass alles 1947. Miks nii hilja? “Prantslane andis ennem andeks sakslasele kui eestlasele, sest sakslane pidi sõtta minema, eestlane läks ise,” räägib pr Benita Sion prantslaste erinevatest arusaamadest. “Seda ei küsinud aga keegi, miks eestlane läks? Et eestlane ei tahtnud venelast. Aga miks eestlane ei tahtnud venelast? Mõelda, Venemaal on ju kõik väga ilus, seal on kõik prii. Seda, mida venelane tegi, prantslased lihtsalt ei usu ja mis meiega juhtus, ei lähe neile korda. Eesti Vabariigi saatkonna maja anti kohe venelastele üle ja see lõhuti maha. Läti ja Leedu majad on küll alles, aga siiani venelaste käes.”


Turistina Eestisse
Esimest korda tuli Aleksander Sion Soome turistina Eestisse 1967. aastal. Benita jäi tookord Soome, julgemata siia tulla teadmata, kas enam tagasi saab. Nähes Vene saatkonnas trellitatud aknaid, küsis Benita ametnikult, et kas Sass siit veel välja saab? Üks eesti proua Brüsselist oli julgestuseks ühes ja jäi igaks juhuks välja, lubades minna politseisse, kui läheb palju aega ja kedagi ei tule. Sass veetis Eestis neli päeva ja tänu söakale lapsepõlvesõbrale õnnestus tal käia Paides ja näha oma ema, kellele see oli tõeline kadunud poja kojutulek. Oli ju Sass ainus poeg, kes veel oli jäänud, sest teine poeg Oskar, kes oli võidelnud ERNA ridades ja idapataljonis, langes Narva pataljoni sõdurina Tšerkassõ kotis.

Benita pikk tee unistuste maale – Eestisse

Eestisse tulek oli Benita unistus juba lapsena. Tema koduküla, kuhu olid juba tema vanavanemad välja rännanud, oli täiesti eestikeelne. Hoiti alal palju esivanemate kombeid ja tavasid, mis siin ununud.
Kui Benita oli 9-aastane, võeti isalt hääleõigus, sest ta oli tsaariarmees ohvitser. Laste kuuldes ei tohtinud midagi rääkida, sest koolis küsiti selle kohta, mida kodus kõneldakse. 1921. a tulid väga paljud Eestisse. Benita vanematel olid ka paberid tehtud, aga millegipärast jäi tulek ära. Miks, seda Benita ei tea. Siis tuli kulakuks tegemine ja kunstlikult tekitatud nälg. Ka Benita pere tembeldati kulakuks.
Benital õnnestus üks vasikas mägedesse ajada ja suurel näljaajal 1934 tuli lehm lüpsma – see oli pääsemine. Kuid õnnetuseks juhtus, et teine lehm karjas lõi nende omale sarvega udarasse ja lehm hakkas verd lüpsma. Ema läks küsima, kas seda piima võib riiginormi täitmiseks viia. Öeldi, et ei tohi. Ja kaks nädalat hiljem kaevati kohtusse, et ei taha pahatahtlikult riiginormi täita. Isale mõisteti kolm aastat vanglat, kuid ta sai põgenema ja elas aastaid vale nime all. Tütar vantsis jala 7 versta kirja rongi peale panema, et ei saadaks kätte, kus isa on.
Ka ema taheti vangi panna. Ema käis öösiti, nõgeste vahel roomates, lapsi vaatamas. Vend oli kaheksa aastat noorem. Taheti, et lapsed välja lähevad, sest siis oli õigus maja ära võtta. Hakati hirmutama ja Benita vägistati. Ta oli 14-aastane. Vägistajad olid mõlemad abielus mehed ja laste isad. Siis läks Benita elama Pjatigorskisse.
Isa leiti Leningradis üles, ta rääkis kõik ära ja öeldi küll, et võite vabalt koju tagasi minna, aga ta ei tulnud. Alles 1937. aastal, kui trotskiste vahistati, otsustas isa tulla koju, kus sai olla vaid kolm kuud, kui Siberisse saadeti. 1942. aastal sai ema teada, et isa oli nälga surnud.
Sakslased tulid Pjatigorskisse 9. augustil ja liikusid edasi õliallikate poole. 4. detsembril 1942 tuli Benita Saksamaale tööle, mõeldes, et siit saab ikka Eestisse. Aga venelane tuli Eestisse sisse, nii et siia ei olnud mõtet tulla. Prantslased kangesti kiitsid, et neil pidi väga ilus elu olema. Benita uskus ja läks. 27. sünnipäeval 23. juunil 1945 lasi ta teha Pariisis olemise mälestuseks pildi, sest oodati sõda Venemaa ja USA vahel ning arvati, et nagunii ollakse varsti kodus – Eestis.
Lõpliku koju jõudmiseni kulus aga 56 aastat. See oli ilus aeg, kuid algus ei olnud sugugi roosiline. Näiteks tuli tervelt 23 aastat elada hotellis, sest Prantsusmaal ei suudetud nii kiiresti maju ehitada. Alles 1971. a õnnestus soetada pangalaenu abil Ingliskülla maja. Nime andsid külale inglased, kes seda ehitama hakkasid. Laenu tuli tagasi maksta 25 aastat. Eht eestlaslikult rajas Benita maja ümber ümbruskonna kauneima lilleaia.

Kui Sionid eest ära lähevad, on seltsiga lõpp!

Pr Fanny de Sievers ennustas kord, et kui Sionid lahkuvad, siis läheb selts laiali. Ja nii oligi. Benita ja Aleksander olid väsinud, kuid ei olnud järeltulijaid, kellele selts üle anda. Kellelgi polnud aega ega tahtmist end pühendada. Ka ajad olid muutunud. Eestil oli juba saatkond olemas.
Eestlasi elab praegu Pariisis hulga, aga seltsi nad ei tee, käivad kuskil kohvikus koos.
“Seda rääkisid seltsis kõik, et tuleks teha album või raamat… aga kellelgi polnud selleks aega,” nendib pr Benita Sion hingepõhjast tuleva ohkega, meenutades aegu, mil Pariisi Eesti Selts oli nagu väike Eesti riik.
Sass pole Benita jaoks kuhugi läinud. Iga päev viib Benita magamistuppa tema urnile lilli. Kuid veel enne surma sai Sass hakkama ühe tembuga. Nimelt lasi ta naiselt nõu küsimata Eesti passis oma perekonnanime Siion kirjutada ühe i-ga, et sellest piiblinimest lahti saada. Olgugi, et esiisa oli perenimede panekul just sellele nimele Piiblis osutanud.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv