Kultuur ja Elu 4/2004


Kultuur ja Elu 3/2004

 

 

 

 Jüri Müür(keskel) isepäiselt eesti asja ajamas. “Põrgupõhja uue Vanapagana” võtetel. Foto Teatri- ja Muusikamuuseumi arhiivist. 1962/64.

Jüri Müür – looja, ohver, messias, jäämurdja ja südamevalukunstnik

tekst: MARGIT-MARIANN KOPPEL

26. novembril esilinastus Tallinnas Rahvusraamatukogus Enn Säde biograafiline kultuurfilm “JÜRI – SEE MULK. EHK MIS TUUL MÜÜRILE”. Film jutustab filmilavastajast ja -näitlejast, 14. põlve mulgist Jüri Juhani poeg Müürist ja tema ajast. Tänavu möödus Jüri Müüri sünnist 75 ja surmast 20 aastat.

Vaadates filmi, meenus mulle lugu “Mis juhtus Andres Lapeteusega?”. Jutustus, kuidas sovetlik totalitaarne süsteem tegi inimesest põhimõttelageda konjunktuurlase ja lurjuse – homo soveticuse. Ajaloolistel dokumentidel, mälestustel ja Jüri Müüri filmidel põhineva kultuurfilmi alltekst on eelmisega paralleelne jutustus sellest, mis tehti sellessamas süsteemis kunstnikuga. Lugu, kuidas ideoloogia kammitsad hävitasid looja ning lõppkokkuvõttes inimese. Homo soveticust temast vaatamata kõigele ei saanud. Jüri Müüri ürgne mulgi natuur ning aeg, milles ta elas ja lõi, ongi selle filmi kontseptsiooni kaks kandvat tala.

Üks lugu kahes jaos

Ehkki meie ees rullub lahti kõigest üks valik ja murdosa Jüri Müüri kirevkirjust elust, oli ainese terviklikku valuvormi valamine ja visuaalsete lahenduste otsimine filmi autoreile Enn Sädele ja Ago Ruusile keerukas ajugümnastika. Ohte ja karisid oli rohkelt. Tuli otsida vahepalasid, et filmi elavdada, leida igale portreteeritavale isikupärane lahendus, vältida üheülbalisust ja igavust, hoida tasakaalu. Antud lugu elab rohkem just neis dokumentides ja kaadrites, kus Jüri Müür ise tegev on.
See on Enn Säde esimene biograafiline film. Kui Jaak Lõhmus 8 aasta eest selle ettepaneku tegi, ei olnud Enn Säde, nagu parteisse kutsumisel öeldi, selleks küps. Kahe aasta eest aga idee lahvatas. Tõsi, mõnegi asja selgitamisel oli ta lootusetult hiljaks jäänud. Jüri teine abikaasa Zinaida oli juba surnud ja nii ei saanudki Enn teada, kust võttis 5 aastat Karjalas soojusisolatsiooni monteerijana töötanud Jüri Müür harukordse jultumuse minna Moskvasse Riiklikku Kinoinstituuti reþissööriks õppima. Sai sisse ja veel kelle juurde – Dovþenko enda õpilaseks! Aastal 1955 tähendas see hakkama saamist võimatuga.
Esimene film avab Jüri Müüri tausta ja mineviku, loomuse kujunemise loo, millest jääb edaspidises elus kajama: teenis vabatahtlikult Saksa armees. Märtsis 1944 lennuväe abiteenistusse astudes oli ta 15,5-aastane. Filmid “Me olime 18-aastased” ja “Inimesed sõdurisinelis” on pilguheit oma noorusesse ja võimaluste piirides tehtud püüd rääkida ajaloost tõtt. Miks peaksime tõde varjama, imestas Jüri Müür ja rookis valvsate parteiideloogide poolt pealesunnitud poliitilist konjunktuurlust oma filmidest välja nii palju kui suutis. Ta oli aus ka kunstis. Sestap püüdis ta ka mängufilmi tuua sisse dokumentalistikat. Mis oma stiilist te räägite, imestasid seepeale steriliseerivad punabakterid. Hiljem ühes lõigus tõdeb Müür, ilmselt varjatud irooniaga, et tal on kunstfilmide tegemiseks vist liiga loogiline, maalähedane mõistus.
Teine film räägib Jüri Müüri õpingutest Riiklikus Kinoinstituudis legendaarse Al. Dovzhenko käe all ja Müüri Kolgata teest kinomaailmas, kus ta tihti lükati kollektiivi huvides eesliinile, et pärast antud “lahingülesande” täitmist ebaõnnestumiste eest mõnuga tükkideks rebida. Loojast oli ühtaegu saanud valitseva süsteemi Ohver.
Enn Säde on filmi intensiivselt üles ehitanud, võib-olla on kulg isegi liiga kiire. Jüri Aarma annab teksti edasi intensiivselt, jõuliselt, kuid karta on, et vanemad inimesed, kes on harjunud teksti kuulamise ajal ka selle üle mõtlema, ei suuda teavet sellises koguses ja tempos alla kugistada. Tekib lämbumise tunne, tekst jookseb vurinal puntrasse kokku ja peas on info asemel kiirelt lippavate kaadrite ja sõnade virvarr. Õhku, paluks!

Mulgi iseloomu lugu

Samuti ei haaku filmi sisu päriselt arusaadavalt pealkirjaga JÜRI – SEE MULK. Eriti nendele, kes mulgid ei ole ja mulklusest suurt ei tea. Enn Säde tunnistab ise, et see oli tööpealkiri ja et terve see film ongi tema jaoks mulgi iseloomu lugu. Nii selgelt see paraku välja ei tule ja sel põhjusel tasub sel teemal rohkem peatuda.
Jüri Müür armastas toonitada oma mulgi päritolu ja oli selle üle väga uhke. Tema suur jässakas figuur oli mulgilikult kandiline, aga ega välimus üksi veel mulki tee. Oma olemuselt oli Jüri mulkluse, see tähendab hariduse, sihikindluse, edasi pürgimise, heas mõttes jonnakuse ja isepäisuse võrdkuju. Jüri Müür ei jätnud kunagi kaklust pooleli, kui oli asja õigsuses veendunud. Ta oli ettevõtlik ja tegus, kõrgelennulise fantaasiaga mees, kellele meeldis seiklus ja kelle rämedus oli kaitsekestaks tundlikule kunstnikuhingele. “Egas kedagist” ja “mis tuul müürile teeb”, kõlasid tema suust justkui lohutuseks iseendale ja kõrvalseisjatele pärast järjekordset matsu. Kes teab, mis ja kuidas tema sisemuses kees ja millised pinged ning pettumused ta lõpuks viinapudelisse maandas. Hirm, aukartus ja aupaklikkus ning laveerimine olid talle võõrad. Mõistagi ei meeldinud “diplomaatilise paindlikkuse” vajakajäämine kintsukaapimist hindavatele võimudele.
Onupoeg ja kolleeg Märt Müür meenutab Jüri ütlust, et ega sugulus pole teineteisele otsa vaatamine, vaid ühise asja ajamine. See ühine asi oli loomulikult eesti asi. Kõik Jüri Müüri filmid olid ikka Eesti elust, eesti näitlejatega.Tõik, et ta ei kasutanud kordagi näitlejaid väljastpoolt, on iseenesest kõnekas.
Jüri Müüri sünnikodu, Matsimärdi talu Kivilõpe külas Tarvastus Võrtsjärve kaldal, on olnud läbi sajandite koduks neile, kel kodu vaja. Kui vähegi talu ajalukku süüvida, siis ei saa eitada, et selle talu baasil on terve küla välja kujunenud. Seal talus ja külas hoiti vaimu. Märt Müür võtaks mütsi maha esivanemate ees, kes tegelikult on sellise vaimsuse selles külas ja taludes kujundanud. See vaim oli ka see, mis Jürit toitis ja kujundas.

Fenomenaalne Jäämurdja

Jüri Müüri filmid teebki Märt Müüri sõnul eriliseks Müüri mulgilik isepäisus ja ürgeestlus. Ning oskus, mida kolleeg Heli Speek kutsub “Aisopose keeleks”. Eriliselt väärtuslikud on dokumentaalfilmid, mis oma ründavuse, aktiivse ellusuhtumise ning otseütlemisega said fenomeniks ning tegid Jürist Jäämurdja. Lapsemeelselt filmi mõjujõusse uskudes astus ta dokumentaalfilmides sõtta kohalikke väärtusi tasalülitava sotsialistliku masinavärgiga. “Võõras higi” ja “Künnimehe väsimus” olidki ehk kõige rohkem Jüri Müüri hingega tehtud filmid, kuigi ka neid kohitseti. Aga nagu ütleb elutargalt Märt Müür, on elu nii palju rikas, vähemalt dokumentalistika puhul, et kui on ikka tugevad elufaktid taga, vaat siis ei aita mitte midagi. “Elu jääb eluks, kohitse või ära kohitse, kurat võtaks!”
Jüri Müür ei tahtnud teha efektseid filme, vaid efektiivseid filme. Mitte ideoloogilist, vaid filosoofilist kino. Teda köitis mõtete liikumine, mõtete konflikt. Kuid ideoloogilises kinos ei olnud mõtlemine lubatud. Vaatamata parteipileti omamisele ei saanud Müürist parteisõdurit ega konjunkturisti, ta oli eesti sõdur ning jäi selleks ka filme tehes. Tõe huvides tuleb öelda, et parteist visati Jüri Müür välja pärast seda, kui KGB tellimustööna valminud teos “Valge laev” piltlikult öeldes põhja läinuks tunnistati.


Märt Müür Matsimärdil põlise tamme juures. 18. juuni 2003. Filmib Ago Ruus.

Messias

Olemegi jõudnud küsimuseni, kes ja miks tappis Jüri Müüri, võib-olla meie senise filmiajaloo ühe suurima talendi? Miks kärbiti tal tiivad enne, kui ta jõudis lendugi tõusta? Ainult valitsevat süsteemi siinkohal süüdistada oleks lihtne ja lapsik, sest süsteem ei ole asi iseeneses. Süsteemi peavad ülal inimesed ja süsteemiga vastuollu sattumise tagamaad on tegelikult palju inimlikumad, proosalisemad ja julmemad.
Samuti Tarvastu kandist pärit filmimees Tõnis Kask ütleb, et kino on Eestis olnud oma inimeste vastu väga kuri. Miks? Aga sellepärast, et vanad varjaagid olid end tsitadelli ära kindlustanud ning noortes annetes nähti eelkõige ohtu oma töökohtadele. Kujutage nüüd ette äsja lõpetanud teojõus meest, kes noorele inimesele omase sinisilmse idealismiga sattus Dovþenko maailmast hoopis teise tegelikkusesse kui arvatavasti ette kujutas. Tal polnud aimugi eesootavatest barjääridest ega selle mehhanismi salakavalustest. Õhkkond oli tolmune ja umbne. Valitses vene meel ja vene keel. Noored polnud teretulnud ja töökoha säilimise huvides tuli keskpärasustel noor ambitsioonikas talent kiiresti tasalülitada ning tiivad kärpida. Annet ei tohtinud sündida! Kuid sellegipoolest võrdleb Enn Säde Jüri tulekut Messiase saabumisega, sest Jüri Müür oli pärastsõjaaegse Tallinna Kinostuudio esimene tõeline eesti filmi tegija: “Kolleegidel on meeles kohutavalt lärmakad parteikoosolekud, kus üks valge peaga poiss kõval häälel vene keeles ropendas,” kirjeldab Enn Säde olukorda. “Jüri nägi siinset haisvat mulksuvat paska, palun vabandust!, kus olid poolinvaliidistunud keskpärasused, kes kõrbesid ja kukkusid kohe välja. Vaevalt et seda siis teadvustati, aga Jüri tulek võrdus Messiase saabumisega.”
Paraku ei olnud midagi tolles sumbunud õhustikus, mis tegi Jüri Müürist alkohooliku, muutunud ka siis, kui Moskvast tuli Heli Speek koos Valentin Kuigiga. Neile olid Müür ja tema kursusekaaslane Leida Laius esimesed vastutulijad. Jüri oli kohe talle omase rämedusega öelnud, et teibaga ei tohi pähe lüüa! Temast saigi noorte mentor, talle meeldis neid õpetada ja Jürile oli mõnus toetada.
Jüri Müüri filmide puhul imponeerib Enn Sädele tema konservatiivsus, Heli Speegile aga mehelikkus ja põhimõttekindlus. Näiteks võib siin tuua Grigori Kromanoviga kahasse tehtud Jüri ammuse unistuse “Põrgupõhja uus Vanapagan”. “Kui Kromanov oleks selle filmi üksi teinud, siis oleks see film olnud hea,” ütleb Heli Speek, “aga et seal juures on Jüri Müür, siis on see väga hea.” Jah, ja nii hea, et iial välisfestivalidele ei pääsenud. Kui parteilased võtteid kontrollima tulid, paukus Jüri Müür, et need on “Beria võtted”. Parteilased aga avastasid õudusega, et filmitrupis polegi moodustatud parteirakukest!
Nüüd asub kunagisel võtteplatsil Kabala laantes matkamaja – mälestuseks endistelt kolleegidelt aegadest, mil Jüri n-ö varjatult Aegviidu kandis metsatehnikuna töötas. Siis ta need ürgsed kõrved avastaski. Vaevalt, et Eestis ühegi teise filmi võtteplatsi niimoodi põlistatud on.

Südamevalukunstnik

Selle, mis Jüriga juhtus, võtab väga ilusti kokku Märt Müür: “Nendes piirangutes ja raamides, kus tema kandis eestlust, pandi ta ikka sellistesse käeraudadesse, et see võttis mitte ainult nutma, see kurat ajas jooma kah!
Filmimaailmas ei ole rohkem isiklikke vastuolusid kui muudes valdkondades, kuid siin võimendatakse igasugused vastuolud ja vaenud ideoloogiliselt. Et filmi pool oli tol ajal niivõrd ideoloogiliselt ületähtsustatud, siis jah, nad tapsid tegelikult kolleegi. Ja ongi kogu lugu. Kogu selle nöökimise ja hävituse põhjuseks oli ideloogia.”
Jüri Müür ei läinud kompromissile, eelkõige iseendaga. Ta on öelnud, et tema arvates saab filme teha vaid siis, kui süda millegipärast valutab. Ta oli südamevalukunstnik, kes jäi iseendaks.
Iseendaks jäämise olulisus on selle filmi sõnum ka tänapäeval, rõhutab operaator Ago Ruus. Ega asjata loeta reþissööri elukutset üheks kõige ohtlikumaks, kus surrakse noorelt. See on tõeline infarktielukutse.
Jah, muidugi, võib ju spekuleerida teemal, mis oleks Jüri Müürist võinud saada, kui ta oleks näiteks Moskvasse jäänud? “Kuid küsimus on selles, et teha filmi omal maal, kus oled sündinud, oma rahvast, oma taeva all ja oma rahvale, on hoopis midagi muud kui võõrsil. Olgugi, et siin on raskem ja vähem inimesi, aga seda maad ja neid inimesi ma tunnen ning see on väga tähtis. Arvan, et see oli sama ka Jüri jaoks,” ütleb Ago Ruus.
Selles filmis ei ole juttu Jüri Müüri tähtteosest “Leelo”, mis räägib 1969. aasta üldlaulupeost. Pärast pikki otsinguid leiti siiski lisaks vägistatud riigitruule variandile üles ka originaalversioon ning on lootust see algkujul taastada. Jääme ootama!


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv