Kultuur ja Elu 4/2004


Kultuur ja Elu 3/2004

 

 

 

 


Luksemburg
soovib jääda iseendaks

tekst: Margit-Mariann Koppel
foto: LNTO

Kui krahv Siegfried aastal 963 kaljusele neemele Alzette jõe kaldale oma väikese “Lucilinburhuc” kindluse ehitas, vaevalt oskas ta aimata, et tema kodust saab häll ühele väiksemale, kuid sellest hoolimata ühele rikkamale riigile maailmas.

Legend pajatab, et krahv Siegfried olevat olnud abielus naisega, kelle nimi oli Melusina. Kui nad naitusid, oli naisel üks eriline soov. Nimelt pidi Siegfried ta üks kord kuus jätma üheks ööpäevaks ihuüksinda, tohtimata midagi pärida või üritama nuhkida. Kuna Melusina oli kaunis piiga, ei suutnud Siegfried talle tema väikest soovi keelata. Kõik sujus, aastad kulusid, kuni ükskord sai uudishimu Siegfriedist võitu. Imestades, mida küll Melusina seal kindluse maa-alustes käikudes üksinda teeb, piilus ta läbi lukuaugu. Ja oli šokeeritud vaatepildist, mida nägi! Melusina kümbles vannis, kalasaba üle vanniääre rippumas.
Nagu teada, on näkineidudel väga terav kuues meel, mis annab kohe märku, kui neid vaadatakse. Melusina tajus endal abikaasa pilku, hüppas läbi akna all voolavasse Alzette jõkke ning teda ei nähtud enam iial.
Vahel on mõned inimesed rääkinud, et nad on näinud jõeveest kauni tüdruku pead esile kerkivat ja kalasaba Alzette jõe rahulikes voogudes rapsimas.

Luksemburgi mitu palet

Rooma Keiser Julius Caesar on kirjutanud üle maa laiuvatest rohelistest laantest ja tänagi veel on kolmandik Luksemburgist kaetud roheliste metsaküngastega, mis peidavad oma kaljurüngastes ja orgudes iidseid puid ja mälestusmärke kümne tuhande aasta tagusest muinasajast, näiteks “Saatana altar” Diekirchi lähedal.
Põhjaossa ulatuvad Ardennide eelmäed. Künklik maastik on kaetud tiheda metsaga ja täpitud küngaste otsas asuvate keskaegsete kindluslossidega, millest tuntuimad on Vianden, Esch-sur-Süre ja Bourscheid.
Kirdeosa Müllerthali regiooni kutsutakse sageli “Luksemburgi väikeseks Šveitsiks”. Veidravormilised roheliste metsadega kaetud liivakivist kaljud annavad näo siinsele skulptuursele maastikule, mis meelitab kaljuronijaid ja matkajaid kohale nagu mesilasi.
Riigi südant kutsutakse Gutland ehk siis hea maa. Seal asuvad viljakad maad ja metsad. Idast piirab seda voogavate viinamarjaistanduste ja maitsvate veinide poolest kuulus Moselle jõe org. Edelas asub aga kitsas riba “punast maad”, mille põues leiduv rauamaak on tänase Luksemburgi rahvusliku jõukuse alus. Punane kuld avastati aastal 1850 ja see sai majandusliku arengu pöördepunktiks. Praegu enam rauda ei kaevandata, endistes tööstushoonetes tegutsevad muuseumid, galeriid ja teatrid. Mineviku tööstuslik õitseng on asendunud kultuurilise jõukusega.

Luksemburg kui tuleviku Euroopa mikrokosmos

Geograafiliselt on Luksemburg pigistatud Saksamaa, Belgia ja Prantsusmaa vahele. Olles oma pindalalt (2586 km2) veidi väiksem kui Rhodose saar, 84 km pikk ja 52 km lai, on Luksemburg väikeriikide seas kuuendal kohal maailmas.
Inimesi elab Luksemburgis 454 157, neist 36 % kannab taskus välismaalase passi. Eks nii migratsioon kui asjaolu, et 87 % luksemburglastest on katoliiklased, mõju iibele positiivselt. Statistika järgi on igal naisel keskmiselt 1,7 last.
Tänaseks on Luksemburgist kujunenud tähtsuselt kaheksas panganduskeskus maailmas, kus asub ligi 230 rahvusvahelist panka. Niisiis on UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud, kunagisest võitmatust kindluslinnast “Põhjala Gibraltarist”, millest võrsunud imperaatoritel on tulnud valitseda 500 korda suurema territooriumi üle kui praegune, saanud Euroopa ristumispaik ja üks kolmest EL peakorterist Strasbourgi ja Brüsseli kõrval. Seda paika valitseb Euroopa noorim monarh, suurhertsog Henri Guillaume (s 1955). Meeldetuletuseks niipalju, et Viini kongressi otsusega 1815 moodustati Luksemburgi Suurhertsogiriik personaalunioonis Saksa Liitu kuuluva Hollandiga. Nüüdispiirid kujunesid 1839, kui lääneosa, kus elasid valloonid, liideti Belgiaga. Londoni lepinguga 1867 kuulutati Luksemburg iseseisvaks ja neutraalseks. Neutraliteet sätestati ka 1868. aasta põhiseaduses. Personaalunioon Hollandiga kestis kuni aastani 1890.
1948. aastal tühistati neutraliteeti nõudev seadusesäte ja Luksemburg sai ühineda rahvusvaheliste organisatsioonidega. 1949 liitus ta NATO-ga ja 1958 astus Beneluxi.
Luksemburg on üks Euroopa Liidu asutajariike ning siin asuvad mitmete Euroopa Liidu tähtsate ametiasutuste peakorterid ja esindused, sh Euroopa Parlamendi Peasekretariaat, Euroopa Investeerimispank, Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Majandusühenduse Kohus, Ametlike Väljaannete Talitus, Statistika Talitus, EFTA jt. Kolm korda aastas kohtuvad Luksemburgis EL Ministrite Nõukogu liikmed. Aastal 2007 on Luksemburg Euroopa Kultuuripealinn.

Luksemburglased on jäänud iseendaks

Luksemburglased elavad kena elu, kus ülim tähtsus on kvaliteedil. Selle kinnituseks on kas või fakt, et Luksemburgis on kõige rohkem Michelini tähega pärjatud restorane inimese kohta. Luksemburglane, kelle keskmine oodatav eluiga on 77,66 aastat (naistel 81,15, meestel 74,38) nõuab kvaliteetset elu nii endale kui oma perele. Nad on õnnelikud, et saavad oma heolu teistega jagada! Heaolu jagamine on sedavõrd tähtis, et selleks on eraldi Turismiministeerium. Loomulikult on külalislahked luksemburglased väga rõõmsad ja peaaegu et meelitatud, kui otsustate neile külla minna. Luksemburgi inimesed on alati uhked oma päritolu üle ning kaitsvad oma identiteedi suhtes. Rahvuse moto kõlab: “Mir welle bleiwe, wat mir sin.” – “ Me tahame jääda selleks, kes me oleme.” Ka väljaspool oma riiki, suurtes luksemburglaste kogukondades USA-s ja Rumeenias räägitakse nn luksemburgi keelt ehk letseburgi murret.

Letseburgi murre on rahvusliku identiteedi sümbol

Siinsele kultuurile panid aluse keldi hõimud. Aegade jooksul on värvika kivi kultuurimosaiiki lisanud frangid, germaanlased, roomlased, portugaallased, itaallased, slaavlased ja teised euroopa rahvad.
Igapäevaselt suhtlevad luksemburglased letseburgi murdes, mis on Luksemburgi rahvusliku identiteedi sümboliks. Tegemist on 4. sajandist kujunema hakanud saksa keele dialektiga. Kuid see murre on siiski vaene kultuurikandja oma sõnavaralise nappuse ja grammatiliste konstruktsioonide piiratuse pärast. Nii tuleb ühelt keelelt teisele ümberlülituda, eriti kirjalikus suhtlemises. On tehtud mitmeid katseid letseburgi murdele ortograafiat luua. Edu saatis püüdlusi aastal 1950, kui hakati välja andma letseburgi keele sõnastikku, mis ka ilmus. Keeleteadlaste poolt välja töötatud ortograafia sai ametlikuks aastal 1976. Keeleseaduse vastuvõtmisest saadik (1984) on selle mõju kogu aeg kasvanud. Riigiteenistujatele korraldatakse vastavaid kursusi ja paljude luksemburglaste jaoks on koormav süütunne, et nad on esimest korda elus samas seisus, mille all on teised rahvad maailmas kannatanud sajandeid. Esimest korda elus ei pruugi nad osata kirjutada omaenda keelt. Kuid kunstlik ortograafia loomine ega ka keeleteadlaste pingutused pole suutnud asendada lihtrahva hulgas populaarset saksa keelt. Või tõrjuda pikkade traditsioonidega prantsuse keelt, mis on olnud intellektuaalse eliidi väljendusvahendiks ning on ametlik riigikeel.
Kuid näiteks kõik kõned poliitilistel valimiskoosolekutel või muudel avalikel üritustel peetakse jällegi letseburgi murdes.

Avatud suhtlemine välistab provintslikkuse

Peamiselt prantsuse keeles antava hariduse kaudu on Luksemburgi haritlaskond orienteeritud siiski prantsuse kultuuriväärtustele. Ülikoolidessegi minnakse esmalt kas Belgiasse või Prantsusmaale, Saksamaa ülikoolid on valikus kolmandal kohal. Siinkohal on sobiv mainida üht eripära – nimelt on Luksemburgis kultuuri-, haridus- ja teadusministri positsioon ühendatud ja koondatud ühte ministeeriumisse.
Siinse kultuurielu intensiivsus ja mitmekesisus on üllatav. Teatrihooaeg toob regulaarselt siia parimaid truppe naabermaadest. Kinod mängivad aastaringi rahvusvahelisel turul saada olevaid filme nende algkeeltes. Riigi hea geograafiline asend toob lisaks omamaistele tele- ja raadioprogrammidele luksemburglastele koju kätte naabermaade omad, samuti on väga populaarne satelliittelevisioon. Pole ka ime, sest ASTRA satelliitide omanikud on ju Luksemburgis.
Ehkki võimalus kasutada mitmeid keeli kultuuriinstrumendina on kahtlemata eelis, on ka teatud probleeme. Vaimsete juurte puudumise tõttu on luksemburgi kirjanik peaaegu et mõistetud teatud loomingulisse steriilsusesse. Kuna emakeel, milles mõeldakse ja räägitakse, on tõelise algupärase loomingu instrument, õnnestub kirjanikel väga harva luua midagi head keeles, mida on koolis õpitud ja aeg-ajalt kõneldakse. Ent hoolimata letzeburgi murde väljendusvaesusest, on Luksemburgi kirjanikud loovad. Eriti lüürilises luules ja kohalikus teatris. “Letseburgismid” lisavad tekstidele kohalikku hõngu, mis teeb need tõeseks ja omaseks. Selles mõttes on prantsuse kultuuriareaalist pärit luksemburglasel vähem vedanud – kui ta ei taha piirduda prantsuse keelega, tuleb rinda pista võõra, saksa kultuuriruumis kultiveeritava keelega. Edukad on need kriitikud, esseistid või teadlased, kes oskavad kasutada kõiki kahes võrdselt kõrge standardiga kultuuriruumis osalemise eeliseid.
Tegelikult on paljud Luksemburgi ümbritsevate alade inimesed kasvanud üles mingi variandiga letseburgi keelest. Siinsed regioonid on vormitud saksa ja prantsuse kultuuriruumis ja kogu Luksemburgi ümbritsevat ala võiks õigusega kutsuda “prantsuse-saksa kultuuri sulatuspotiks”.

Echeternachis tantsivad pühakud

Nelipühale järgneval teisipäeval Luksemburgi ainsa pühaku Willibrordi auks peetav tantsurongkäik Echternachis on ainus sellelaadne maailmas. St Willibrord sündis Northumbrias aastal 658 ja sai hariduse Iirimaal. Ta ehitas Echternachi linna kloostri ja suri seal 7. novembril 739. Samal aastal toimus ka esimene taoline rongkäik. Siiani ei ole aga päris selge, kuidas see komme alguse sai.
Üks legend räägib, et kohalik hobusevaras nimega Veidt (nime kirjapilt varieerub kõvasti) oli surma mõistetud ja kombekohaselt oli lubatud täita tema viimane soov enne avalikku hukkamist turuplatsil. Veidt palus luba mängida veel viimast korda oma viiulit ja meloodia, mida ta mängima hakkas, oli nii elav ja hoogne, et haaras hukkamist vaatama tulnud inimesed koheselt kaasa – hetke pärast voogas kõik muusikas ja tantsus. Keset seda kaost varas põgenes ja teda pole enam nähtud.
14. sajandil, kui katk Euroopat laastas, muutus see palvetajate rongkäiguks toonaste hädade ja tõbede vastu. Aegade jooksul on rongkäigul olnud erinevaid vorme. Kord oli moes isegi “liikumatu rongkäik”. Palvetajad jäid kellahelina peale seisma, astusid mõned sammud edasi, laskusid korraks põlvili ning alustasid liikumist uuesti. Teine kord oli moes “roomav rongkäik”, kus palvetajad roomasid St Willibrordi risti poole.
Sellisena nagu täna toimub rongkäik aastast 1802. Inimesed kogunevad kloostriaeda ning keiser Maximiliani poolt oma palverongkäigu mälestuseks 1512 annetatud päratu suure kella helinaga antakse signaal. Varem tantsiti muusika saatel kolm sammu edasi, kaks tagasi, kuid et rongkäigust võtab osa tohutult palju inimesi, tantsitakse nüüd vaid edasiliikuvate sammudega, astudes vahelduseks vasakule ja paremale. Eesotsas on kirikutegelased, seejärel noored ja siis vanad. Inimeste voog liigub mööda tänavaid ja basiilika 30 laiast trepiastmest üles, sisenetakse kirikusse ja tehakse ring ümber pühaku säilmeid sisaldava kirstu.

Jõulud Luksemburgis

Novembrikuu lõpul ja detsembri algul võib kõikjal näha meest, keda kutsutakse Klees’chen. Ta käib poodides ja kutsub lapsi endaga koos pildistama.
Legendi järgi tõi heatahtlik lapsi armastav Klees’chen Jumala kõikvõimsa väe abiga tagasi ellu kolm last, kes olid jõhkralt lihuniku poolt tapetud, et neist vorste teha. Muidugi pole Klees’chen keegi muu kui Püha Nikolaus, kes ööl vastu 6. detsembrit koos oma kaaslasega, keda kutsutakse Houseker, käib majades ja viib lastele kinke. Omaaegsed pähklid, apelsinid ja sokipaarid on asendunud legode ja arvutitega. Kuid juba nädalaid varem panevad lapsed sussid kas aknalauale või magamistoa ukse ette selleks, et Klees’chen, kes käib ringi ja vaatab, kes väärib kinke, saaks sinna šokolaadi ja muid maiustusi poetada. Klees’cheni kaaslane Houseker kannab musti rõivaid ning keppi, millega ta üleannetuid lapsi nuhtleb.
Klees’chen ja Houseker saabuvad linna kuuendale detsembrile eelneval pühapäeval ning jagavad teel Raekotta lastele maiustusi.
Mis puutub aga Jõuludesse endasse, siis Luksemburgis on jõuluvanal Klees’chenil rivaal Jeesuslapse näol. Luksemburglased arvavad, et jõuluööl toob kingid hoopis beebi Jeesus Kristus.
Jõuluõhtul kogunetakse jõulupuu ümber suupisteid võtma ja vestlema. Keskööl lähevad paljud missale ja see on lastele alati teretulnud põhjus kaua üleval olla.
Kingid lebavad jõulupuu all ja need avatakse kas enne missale minkut või siis sealt tulles. Peale miljoneid kaloreid sisaldavat pidulikku õhtusööki minnakse kogu perega välja jalutama, mis on eriti kaunis siis, kui juhtub olema palju lund. Jõulu teine püha veedetakse lookas laudade ääres sõprade ja sugulaste seltsis. Jõulumeeleolu loomisele aitab kaasa jõuluturgudel keev melu ning kõikjal kõlav elav muusika pillimeeste ja kooride esituses.

“Schéi Chreschtdeeg!” kõlab jõulusoov luksemburglaste suus.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv