Kultuur ja Elu 4/2004


Kultuur ja Elu 3/2004

 

 

 

 Ph.D. Olaf Imelik

Söö, mis küps ja räägi, mis tõsi

tekst: olaf imelik

Ei ole halba heata. Lihula skandaal kutsus küll sünged kõuepilved meie koduõue kohale, äike lööb aga alati õhu puhtamaks. Võib-olla võib selle müristamise peale koguni loota, et vene jura meie õigel ja vale poolel võitlemisest ükskord ometi rentslisse uhutakse!.

Kas memoriaali saksa mundris bolševismi vastu võidelnutele sellisel kujul ja sellisel moel just praegu üles panna otstarbekas oli, on muidugi vaieldav. Nii mõnigi patriootlikuna näiv tegu on tehtud provokatiivsel eesmärgil. Ka selle memoriaali ülepaneku initsiaatori varasemad patriootlikud ettevõtmised on vahel provokatsiooni mulje jätnud. Oli see nii või teisiti, kuid memoriaali ülespanek, eriti aga mahavõtmine, vallandas nii jõulise reaktsiooni, mida enam maha vaikida ei saa ja mis nõuab selget seisukohavõttu nii meie sise- kui välispoliitikas.
Lisaks paljudele analüüsivatele artiklitele, milles meie poiste saksa mundris sõjast osavõttu põhjendati ja õigustati, leidsid aga mitmed punapasunad võimaluse öelda oma arvamise punaarmees võidelnute osast meie vabastamisel. Kuigi – ilmselt konjunktuuri arvestades – nüüd juba saksa mundris võidelnuid fašistideks sõimamata.

Kes on armees, see täidab käsku

Paljud kirjutistest pärinevad inimestelt, kelle mõtteviisi on suurel määral mõjutanud ühes või teises armees võidelnud või langenud isad või vanaisad. Tahaksin neile lisada minu arusaama, kes ma ise kahe diktaatori poolt kahurilihaks määratud poiste hulka kuulusin.
Minust aasta vanemad poisid, nende hulgas mu parimad sõbrad, roobitses Stalin kokku ja mobiliseeris-küüditas “suure-laia kodumaa” põhjatusse sügavusse. Ei läinud neist kümnetest tuhandetest keegi sinna meelega – kui muidugi välja arvata see sõrmede peal ülesloetav hulk, kes ennast sellel verisel okupatsiooniaastal veretööga, pealekaebamisega või tallalakkumisega rüvetanud oli. Siberi kogumiskohtades, sisuliselt vangilaagrites, tappis külm ja nälg neist noortest eesti poistest enam kui pooled. Kes ellu jäid, neil polnud oma elu päästmiseks muud võimalust kui minna punaarmeesse. Kes aga on armees, see täidab käsku. Kui politruk hüüab “Stalini eest! Kodumaa eest!”, siis sõdur mitte ainult ei hüüa järgi, vaid tormab selle hüüdega lahingusse. Teadsid need poisid kõik, kui verine see nõukogude võim on, mida see võim siin tegi ja mida tegema hakkab, kui jälle siia jõuab. Aga mis said nemad sinna parata? Nende ainsaks mõtteks jäi eluga koju jõuda. Ja paratamatult kujunes vaenlaseks see, kes koduteed takistas, oli ta oma või võõrast rahvusest. Vaenlane on see, kes sinu pihta laseb ja kelle pihta sina lased.
Neid aga, kes eluga tagasi jõudsid, kes nõukogude võimu julmust omal nahal veel valusamalt tunda olid saanud kui meie siin, kodumaal, tituleeris kaval nõukogude võim meie vabaduse eest võitlejateks. Võitja privileege maitstes jäid neist paljud seda pikapeale ka ise uskuma.

Oma kodu kaitsmine oli võimalik ainult saksa mundris ja -relvadega

Venemaa pärapõrgusse viidud poistest paar kuud nooremana jäin mina siia. Kui sakslane oli ukse ees, tormasin noorusliku uljusega esimesse siin loodud partisanisalka, et aidata siin märasevat vene võimu välja peksta. Kindlasti oleksid seda teinud ka paljud nendest poistest, keda venelane ära viis. Kui ma oma partisani avantüürist eluga välja tulin, olin kindlalt veendunud, et minu pühaks kohuseks on vabatahtlikuna Wehrmachti minna ja koos sakslastega sellele inimvaenulikule bolševismile lõpp peale teha. Sellele vaatamata, et minu poisikesepõlve vihatud vaenlasteks polnud mitte venelased, vaid siin nina püsti ajavad saksa junged. Nüüd olid nad aga päästjad! Suurte raskustega õnnestus isal mulle mõistus pähe panna ja ainult tänu temale jäi mul saksa sõjaväkke minemata. Enamikul aga isasid takistamas polnud ja nii nad sinna läksid. Seda kaugeltki mitte soovist võidelda Saksamaa ja tema Führeri eest, vaid kohusetundest maksta okupandile kätte selle eest, mida ta selle okupatsiooniaasta kestel siin teinud oli ja pühast soovist hävitada kommunistlik reþiim. Seda ei taibanud aga nõukogude võim vist oma lõpuni, et vabatahtlikud tema vastu võitlejad polnud mitte SS-i, vaid Wehrmachti ridades!
Kui sakslane meid SS-i mobiliseerima hakkas, oli meeleolu juba muutunud. Meid küll esialgu bolševismist päästnud sakslane oli juba oma tegelikku nägu näidanud ja oli selge, et meil sealt vabadust loota pole. Kes vaid suutis, see päästis end mobilisatsioonist. Minul õnnestus see tänu mu arstist isale. “Valge pilet” päästis mind ka mitmest järgnevast mobilisatsioonist kuni viimaseni välja. (Huumorina ka veel vene mobilisatsioonist, kui komandant mu valge pileti saksa kotkaga templile oma sirbi ja vasara pitsati kõrvale lõi!)
Viimasesse saksa mobilisatsiooni sekkus ka põrandaalune Eesti valitsus, kes Vabadussõda mäletades nägi taganevate saksa vägede järel eesti piiri kaitsmises võimalust iseseisvuse saavutamiseks. Tagantjärgi tarkusega oli see lootus muidugi supernaiivne. Kuid püsis ju kogu Euroopas lootus, et sõja lõppfaasis pöörab lääs relvad oma sõbra-kõrilõikaja vastu. Tänu meie poliitikute propagandale õnnestus sakslasel see viimane loomus üle ootuste hästi. Kui ma kunagi nüüd ühes teleintervjuus ütlesin, et kui sellel Eesti valitsusel oleks veidikenegi rohkem poliitilist taipu olnud, võiksid need tuhanded Sinimägedes langenud eesti poisid veel praegu elus olla, sain sealt eluga pääsenutelt väga kurja kriitikat kui nahahoidja. Nende, saksa mundris ülima kangelaslikkusega võidelnud poiste ainsaks eesmärgiks oli takistada punamõrtsukaid oma kodudesse tungimast. Süüdistus, et saksa mundris eesti poisid olid natsid, on must huumor! Polnud nad isegi saksasõbralikud. Juhtus neil lahingupäevil nii mõnigi intsident, kus peremehetsevad sakslased meie poistelt kurjasti karistada said (miks küll sellest meie fašistiks tembeldamisele vastukaaluks ei räägita?). Kuid oma kodu kaitsmine oli võimalik ainult saksa mundris ja sakslaselt saadud relvadega. Ega nad ju hangudega tankide vastu ei saanud minna! Kui me neid, sõna otseses tähenduses kangelasi mälestame, siis loomulikult selles mundris ja relvastuses, milles nad surid!
Kes aga ellu jäid, need said tunda ajaloo paratamatust – häda võidetuile. Neil tuli kanda karistust kaotaja poolel võitlemise eest ja nad pidid olema küürus oma ea- ja rahvuskaaslaste ees, kes koos võitjaga koju jõudsid ja karjääri tegid.

Mälestamise on ära teeninud langenud ühel ja teisel pool rindejoont

Niisiis oli sõjatuulest läände või itta puhutud eesti poiste osa sõjas ja sõjajärgselt diametraalselt erinev.
Vene poolel langenutele on meie maa punatähe, sirbi ja vasaraga dekoreeritud mälestusmärke täis pikitud. Saksa poolel langenute hauad laskis aga punavõim üles künda kohe, nagu siia jõudis. Kui me nüüd püstitame mälestusmärgi mõlemal pool võidelnud suguvendadele, siis saab selle pealkirjaks olla “au langenuile” ja selle mälestamise on ära teeninud kõik need, kes langesid ükskõik millises mundris ühel või teisel pool rindejoont Kuid ka need, kes said hukka pommirünnakutes, kes näljutati surnuks kaugel Siberis, kes hukkusid metsavendadena, paadipõgenikena või kes tapeti KGB piinakambrites.
Aga kui me püstitame ausamba meie vabaduse eest võitlejaile, siis, kuigi mõtted punaarmee mundrisse surutud poiste peas olid kui tahes patriootlikud, olid nad olude sunnil rattakesed bolševismi masinavärgis ja meie mõistes vabaduse eest võitlemisega polnud neil vähimatki pistmist. Seega unustage ära mõte vabadussambast, kus eesti sõdur vene mundris ja eesti sõdur saksa mundris kõrvuti vabaduse sinilindu püüavad!
Punapasunate vastuväide on, et ega Sinimägedes ja üldse saksa sõjaväes võitlejadki meile rohkem vabadust ei toonud kui punaarmees võitlejad. Ei toonud küll, aga nende võitluse motiiv oli kaitsta oma kodu sissetungiva vaenlase eest, kaitsta meie vabadust. Võitlus vabaduse eest ei lõpe aga sugugi alati võiduga. Seda rohkem on meeleheitlikult, ennastohverdavalt ülevõimu vastu võidelnud poisid austamist ära teeninud!
Meile mõningaid diplomaatilisi raskusi põhjustada võiva saksa mundris memoriaali ülespaneku võimendas aga mäekõrguseks segadusse sattunud valitsuse ebaadekvaatne reaktsioon. Kes sellest kasu sai? Sellele pole vist vaja vastust ette ütelda. Meile polnud sellest kasu kindlasti mitte, kuigi seda püütakse põhjendada meie isolatsiooni jäämise vältimisena oma liitlaste hulgas. Punaka jumega diplomaatide väide, et me ei tohi ärritada oma sõpru, kes vihkavad sõjaaegse vaenlase mundrit, kellele aga relvavenna, punaarmee munder on armas, pole eriti veenev.

Sündmus mis võimaldab maailmale seletada Venemaa osa meie ajaloos

Lihula mälestusmärgi mahavõtmise aktsiooni süüdlasteks jäävad peaminister, siseminister ja välisminister (EPL, 9. sept.)
Kahtlematult vastutab valitsuse sammude eest peaminister. Ainsaks teda vabandavaks asjaoluks võib pidada, et tema üliraskeks ülesandeks on püüda koos hoida luigest, haugist ja vähist koosnevat valitsust, mille lagunemisel pääseks võimule päris punapõskse partei peos olev valitsus. See oht sunnib teda kas või kõigi ministrite väljavahetamisel oma ametist mitte loobuma. Et see kerge pole, seda näitab juba seegi, kuidas kõik Reformierakonda või Rahvaliitu kuuluvate ministrite majanduslikud ja poliitilised prohmakad meedias Res Publica süüks pannakse ja “avalikku arvamust” kujundatakse.
Andestamatu on aga välisministri osa, kes veenis valitsust, et tal pole võimalik selle ausamba püstitamist oma välismaiste kolleegide ees põhjendada ja ähvardas monumendi püsti jäämise korral tagasi astuda. Mis ometi takistas valitsusel seda suurepärast “ähvardust” aktsepteerimast! Kui välispoliitika oleks asjatundlikes kätes, oleks selle memoriaali püstitamist ja Venemaa reaktsiooni sellele suurepäraselt võimalik ära kasutada Venemaa praeguse baltikumipoliitika suure kella külge panekuks. See sündmus võimaldab kogu maailmale tutvustada Venemaa verist osa meie ajaloos ja selgitada, et selle silmakirjaliku valetaja, rüüstaja ja tapja vastu olime valmis võitlema ükskõik kelle mundris, kui ta meile ainult relvi andis!
Miks peaksime meie ise aitama meile hammast ihuvale naabrile maitsevat pooltoorest valet ja poolküpset tõtt oma liitlastele sisse sööta? Mis sellisest suupistest pärast läbiseedimist välja tuleb, on ju teada… Ega meie esiisad asjata meile jätnud õpetussõnu: söö, mis küps ja räägi, mis tõsi!


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv