Kultuur ja Elu 4/2004


Kultuur ja Elu 3/2004

 

 

 

 Karl Siimon koos Rüütliristi kavaleri Harald Nugiseksiga (paremal) 04.08.2003.

Saksa mundris võidelnute ausammas Türile!

tekst: Margit-Mariann Koppel

Kolm Türi meest Rein Kaarjas, Karl Siimon ja Eduard Tomingas on veendunud, et II Vabadussõjale pühendatud ausamba ainuõige koht on Eesti keskel Türil, kuhu kõigil on võrdne maa tulla ja kus peeti väga ägedaid lahinguid. Paraku keeldus Isamaaliidu poolt juhitav linnavalitsus luba andmast, põhjendades, nagu ei oleks Türil 1941. aastal üldse midagi toimunud.

Karl Siimoni (s 1930) arvates Tallinn ausamba asukohaks ei sobi, sest Tallinn on tõmbetuulte linn. Kord on üks linnapea, siis teine. Kord paneb üks oma samba püsti ja siis paneb teine posti otsa mingi kella. Õiged kohad ausambale on keset Eestit, nagu Pilistvere ja Türi. Ka Lihula oli ausamba jaoks õige paik, sest sellest "kolkakülast" läks kooli lõpuklass üksmeelselt Sinimägedesse võitlema. Ja läbi aegade on Lihula olnud rahvuslik ja ürgeestlaslikult võitluslik kant.

Ausammas väärtustaks Harald Nugiseksi kodukanti

Türilt, millest eriti palju peale Lillelaada ja Ringhäälingumuuseumi ei teata, on pärit üks neljast eestlasest Rüütliristi kavalerist Harald Nugiseks. Ta on sündinud 1921. aastal Türi lähedal Karjakülas, käinud Türil koolis ja saatuse tahtel oma koolimajas oma klassiruumis sõjahaavadest terveks ravitud. Siin pandi talle kaela ka Rüütilirist.
Juba papa Jannsenil tuli tegelda mundrite küsimusega ning ta ütles:
"EESTIMEES! JÄE igas riides ja iga nime all Eestimeheks, siis oled aus mees oma rahva ees!" (Akadeemia nr 8 2003)


Türil elav Sinimägede sangar, Riipalu rügemendi võitleja ning metsavend Eduard Tomingas: “Kahju, et meie inimesed ja poliitikud ei oska enam näha mundri all eestlast. Nugiseks jäi Eesti meheks ka võõras mundris.”

Kahju, et meie inimesed ja poliitikud ei oska enam näha mundri all eestlast. Nugiseks jäi Eesti meheks nagu ka Türil elav Sinimägede sangar, Riipalu rügemendi võitleja ning metsavend Eduard Tomingas (s 1923). Sõjameestele monumendi püstitamist oma kodulinna toetavad need mehed kahe käega, nagu ka rahvuslane, Türi põliselanik Rein Kaarjas (s 1936). Hr Kaarjas on käed külge löönud Lenini monumendi mahavõtmisele, sest ta ei pea õigeks okupantide monumentide olemasolu Eesti maa peal. Samuti aitas ta taastada Vabadussõja sammast, selles sõjas oli võidelnud ka tema isa. Reinu kaks tädipoega langesid, võideldes II Maailmasõjas Saksa mundris. Nende ja kaaslaste mälestamiseks Eestis keskset paika ei ole. Lihula on Reinu meelest õige näide eestlaste meelsusest. Ausamba püstitamise eesmärk pole Reinu sõnul propageerida fašismi ega mundrit, vaid jäädvustada tegelikku ajalugu. Need mehed võitlesid Eesti vabaduse eest, olude sunnil võõras mundris, kuid samas tuleb eriti rõhutada, et sellel mundril oli eristav sini-must-valge embleem. Fašismiga ei olnud siin küll mingit seost. Reinul on kahju, et need mehed on ära unustatud, ta loodab, et veel on olemas inimlik arusaamine. Ta ei ole ainus, kes nii mõtleb.

Põlvkondade vahe

Linnavalitsuse eitava vastuse paneb Rein põlvkondade vahe arvele. Noored teavad ja on kuulnud vaid vene propagandat ning ei tunne kodukandi tegelikku ajaloo kulgu. Nad ei tea, mida tähendab küüditamisauto mürin. Rein mäletab, kui venelased Türile sisse tulid. Eriti jäid meelde nende jalasidemed, sest selliseid ei olnud üldse varem näinud. Venelastest jäi mälestuseks maha hävitatud Türi kesklinn, purustatud piimapulbri- ja tselluloositehas, lasti õhku Euroopa moodsaim ja pikim raadiomast. Rein nägi ka, kuidas üks vene sõdur proovis bensiiniga kirikut põlema panna, aga kivid ei võtnud tuld.
Türil käisid 1941. aasta suvel ägedad lahingud ning rinne seisis kaks nädalat. Kõvad lahingud peeti Telga metsas, kus tapeti 2000 punaväelast. Siit alustas oma võitlusteed major Hirvelaane pataljon, mis läks lahingutega kuni Raplani, kus major Hirvelaan langes.
See on linnavalitsejate võhiklikkus - öelda, et suuri lahinguid Eesti iseseisvuse eest võitlejatel Türi kandis 1941. aastal ei toimunud, sest Kesk-Eesti kõige vihasemad lahingud just Türil toimusidki!

Türi linnavalitsuse soss-sepad ei taha, ei oska, ei julge

Abja vallas Tümpsi külas Sukahärma talus sündinud ja 11-aastase poisina koos külarahvaga juuniküüditamise eest metsa pagenud Karl Siimonil on kahju, et inimesed ja valitsus ei pööra tähelepanu noorsoo rahvuslik-aatelisele kasvatusele. Samuti on tal kurb, et Türi linnavalitsuses istuvad soss-sepad, kes ei julge, ei taha ja ei oska inimesi austada. „Oma kodukoha ajalugu ei teata, kas on suuremat häbi veel olemas?" küsib Karl Siimon. See ülbe võhiklikkus näitab, et ei ole rahvustunnet, kuid kultuuriinimene peab oma rahvuse eest väljas olema. Siimon leiab, et linnavalitsus lasi sellega väga tähtsa hetke mööda. Kui ausamba projekteerimine oleks käinud, poleks olnud vaja peaminister Partsile Lihula sõja järel muud öelda, kui et palun väga, meil on projekt ja koht. Selle asemel pole linnavalitsus viitsinud endale isegi selgeks teha, millist ausammast mehed püstitada soovivad. Mehed tegid ettepaneku rajada riiklik ausammas II Maailmasõjas Saksa poolel sõdinud eestlastele, Türi linnavalitsus räägib oma vastuskirjas 1941. aasta vabadusvõitlejatele monumendi püstitamisest… Mitte ei mõista.
Teiseks pareerib linnavalitsus ettepanekut sellega, et Kesklinna kalmistul on ühised mälestuskivid kõigile Eesti iseseisvuse eest võitlejatele ja sõdades langenutele, kuid jäetakse mainimata üks pisiasi, nimelt see, et need ühised mälestuskivid on kihelkondlikud, ettepanek oli aga tehtud riikliku ausamba tegemiseks. Türi linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Elbe Metsatalu, kelle allkiri meestele 6. mail 2004 saadetud vastuskirjal seisab, peaks selle vastuse eest küll silmad eesti rahva ning Türi elanike ees peast välja häbenema! Aga ei.
Tõsi, ajakirjale Kultuur ja Elu saadetud kommentaaris on jutt juba loa küsimisest Türile monumendi rajamiseks 60 aastat tagasi Eesti vabaduse eest langenud kangelastele, vabadusvõitlejaile. Ettepanekust informeeriti Türi Linnavolikogu, seda arutati volikogu hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjonis ning Türi Linnavalitsuses ja jõuti ühisele seisukohale, et Türi linnas Kesklinna kalmistul Vabadussõja ausamba ees on juba mälestuskivi Eesti iseseisvuse eest võidelnutele, sh Teises maailmasõjas 1941-1945 langenud vabadusvõitlejatele.
Mälestuskivi paigutati üheaegselt Vabadussõjas langenute mälestussamba taastamisega ja avati pidulikult 11. augustil 1990. aastal.
"Türi Linnavalitsus on jätkuvalt seisukohal, et Kesklinna kalmistul asuv mälestuskompleks on pühendatud Eesti vabaduse eest võidelnutele ja linnakodanikud saavad jätkuvalt neid meenutada ja mälestada just Vabadussamba juures, nagu see meil traditsiooniks on kujunenud," ütleb E. Metsatalu oma kommentaaris.
Kuid sama jonnakad kui linnavalitsus, on kolm Türil elavat Eesti patriooti ning nende arvukad mõttekaaslased. Kui muidu ausammast püsti ei saa, ei jää üle muud, kui et Rein Kaarjas paneb selle oma Juhani talu õuele. Kui õuele ei lubata, siis toa aknale. Kui ka sealt kästakse ära võtta, paneb tuppa, kus inimesed seda piletiraha eest vaatamas saavad hakata käima….
Tuletagem meelde papa Jannseni sõnu ning ärgem nähkem nende meeste puhul vaid mundrit, mida nad sunnitult kandsid, vaid neid Eestimehi selle mundri sees, kes Eestimeesteks jäänuna kahtlemata keskset tunnustavat ausammast väärivad. Soovin seda nägemisvõimet ning tegeliku ajaloo jäädvustamise julgust ka Türi linnavalitsejatele! 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv