Kultuur ja Elu 3/2004


Kultuur ja Elu 2/2004

 

 

 

 Võru linna turuplats XX saj. algul.

Aastal 1926
oli linnas 31 tööstusettevõtet,
79 käsitöökoda, 5 panka,
4 võõrastemaja ja restorani,
3 sauna ja 148 kaubandusfirmat.

Aastal 1929
oli linnas 9 raamatukogu, ilmus 2 ajalehte, tegutses kutseline teater ja 36 seltsi ning ühingut.

Aastal 1940
elas Võrus 6 600 inimest.

 

Hinged kohtusid Rohuneemel

tekst: K&E

220-aastane Võru linn Tamula järve kaldal on iselaadne mitmes mõttes. Esiteks on see käsu korras ehitatud linn. Teiseks eripäraks on ainulaadne tänavavõrk ning ehituslooliselt huvitav puitarhitektuur. Kolmandaks on siin alati olnud koos talupoeglik ning euroopalik. Neljandaks on see linn, kus sünnivad julged unistused.

Tsaaritari käsul, kuberneri tahtel saagu linn!

Aastal 1783 moodustati tsarinna Katariina II käsul Tartumaa lõuna- ja kaguosast uus maakond, mille keskuseks pidi saama Vana-Koiola riigimõis. Peagi andis tsarinna Riia kindralkuberner Georg von Brownile loa osta linna rajamiseks Võru eramõis. 21. augustil ilmus kindralkuberneri dekreet, et rajatava linna asukohaks saab Võru mõis ja linn hakkab kandma Võru nime. Linna algaastaid meenutavad luteri kirik ja õigeusu kirik, mõlemad on pühendatud Katariinale.
Oma mälestustes Võru linnast sajandi algul kirjutab toona koolitöö kõrvalt orkestris moosekandina elatist teeninud Artur Adson: “Elu ning selle veetmist provintsilinnas peetakse tavaliselt väikekodanlikuks. Viimast on meilgi 1905. a. revolutsioonist peale ja mõningal määral vene pahempoolse kirjanduse mõjul ägedasti halvustatud. Ometi ei ole see väikekodanlus kõigile ta vigadele vaatamata, iganeski teostanud selliseid vägivallaakte ega veerema pannud sääraseid hävituslaineid nagu seda on teinud ta sõimajad maailmaparandajate leerist vabaduse, vendluse ja võrdsuse lipukirja all.” (“Väikelinna moosekant”, lk 9, “Orto”, Vadstena 1946)

Linn lamab kui verstapikkune redel

Kui vaadata linnale ülalt, siis oleks Tamula kirdekaldale justkui üks verstapikkune redel maha pandud, millest on saanud Võru uulitsad: peeled asumas rööbiti järve veerega ja üle poole tosina pulki sihtimas ühe otsaga järve.
Mõisa kivihäärber paiknes kõrgeimal künkal. Häärberiesine ala laskus järveni, võimaldades suure turuplatsi ja kirikuväljaku rajamise, kaunis pika puiestee allavedamise ja jättis veel hea ruumi pargi jaoks järve kaldal. Kirikuväljakut ja turuplatsi ilmestasid esindushooned ja kauplused. Suurt väljakut ehtis vaid üks hoone: Katariina kirik oma pargiga. Läheduses asus pritsimaja – linna pürjelkonna kõige vahvamate tegude tunnistaja. Tähtsaimal Vee tänaval, mida mööda sõitsid sisse kõik raudteejaamast tulijad ning Vastseliina, Rõuge, Antsla, Nursi ja Kasaritsade rahvad, asus ka Haanjamaa mehe laulus kuulsaks saanud ja kohaliku eestluse tala Aadam Tiganiku pood ning suur Judeikini talurahvapood. Judeikini juures sai hinnas kõvasti alla kaubelda, kuid Tiganik jäi hinnale kindlaks. Tiganikul oli Eesti seltsielu arendamisel “Kandle” talana oma teene ja seltsimaja õnnistamisel pidas ta avakõne.

“Kannel” kui eestlaste iseteadvuse kants

1881. aastal asutatud Laulu- ja mänguseltsist “Kannel” kujunes eestlaste iseteadvuse kants, kus andsid tooni kooliõpetajad ning ametnikud. Esile kerkis kooliõpetaja Jaan Kopvillem, kes tõusis suureks ärimeheks ja küüditati 1941. aastal koos abikaasa ja poegadega. Kõige silmatorkavamaks seltsitegelaseks Võrus kujunes aktsiisiametnik Jaason, kes hoolitses “Kandle” repertuaari ja selle teostamise eest. Oma poegadel lasi ta õppida välismaa ülikoolides, koolitades nii Eestile eliitharitlasi. Ka Jaason küüditati 1941. a. Energiline blond kahupäine köster Pütsepp hoolitses tarmukalt laulukultuuri arengu eest. Veel mainib Adson noort haritlast nimega Fr. Suit, hästi mustade käharjuustega väga vaheda pilguga meest, kelle s-häälik oli nii terav, et juba sellega võis vaenlase läbi torgata. Paari aasta möödudes istus see mees linnapea toolil. Ka tema küüditati. Väga agara eesti patrioodina tunti ka fotograaf Niilust, kes samuti küüditati. Nagu üldse üle 60 perekonna Võrust.

Võru väiksuses juleti unistada oma riigist

Kolm kõrgemat haritlast: notar R. Gabrel, advokaat Jaan Lõo ja arst dr Aadu Lüüs said Võru kitsuses iga päev kokku, vahetasid mõtteid ja julgeid, tegelikkusest ees olevaid unistusi. Dr Lüüsi sõnul plaanitsenud nad juba siis Eesti iseseisvust.
XX sajandi algusega võrreldes on Võru linn palju muutunud. Kasvanud on linn ja elanike hulk. Aastal 2004 on Võru rahvusvahelise folkloorifestvali paik, maakonna tõmbekeskus ja hüppelaud paljudele tublidele noortele. Nagu ka aastal 1907, kui sai tuule tiibadesse luuletaja, kirjandusrühmituste “Siuru” ja “Tarapita” liige, ballaadilauliku ja sonetimeistri Marie Underi abikaasa Artur Adson.

* * *

Võrulased soovivad luua monumendi eesti emale

Marie Reisik kirjutas juba seitsekümmend aastat tagasi, et vabadusvõitlejate haua kõrval peaks olema ase ka tundmatule eesti emale. Oma lapsi ja oma rahvast rohkem kui iseennast armastanud eesti emale, kes läbi sajandite truult on hoidnud ja edasi pärandanud meie rahva suurima varanduse ja kindlaima vabaduse pandi – eesti keele ja eesti rahvaluule.
Lähimineviku sündmuste traagiliste tähtpäevade puhul mõelgem, kui tugevad on pidanud olema eesti naised.
Võrulastel on soov luua Võru linna monument emale, kõige kallimale inimesele, kes väärtustab kodu ja hoiab elu põhitõdesid. See omaalgatuslik väärt idee, mille eestvedajaks Võrumaa Ühendus Memento, vajab kogu Eestimaa toetust. Võrru püstitava eesti ema kuju kavandi valib þürii välja konkursitööde hulgast.
Aita sinagi!

Ülekannete tegemine tasuta
A/A 10220035996014 Ühispank
A/A 221025673851 Hansapank
Võrumaa Ühendus Memento ema kuju

Info tel. 78 68 318; 50 58 757
(Peeter Laurson)
78 64 641; 56 693 730
(Hans Sissas)


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv