Kultuur ja Elu 3/2004


Kultuur ja Elu 2/2004

 

 

 

 Endel Uiga

Sündinud 3-3-1918 Tallinnas
Lõpeanud TTÜ 1944 dipl. ins., Dr. ins. 1949 Stuttgart 1949
Töötasin insenerina elektroonika alal ja lõpetasin oma elutöö professorina ülikoolis.

Mälestusi ja mõtteid

tekst: Endel Uiga
Hope, New Jersey

Praegu on kõne all mälestusmärgid meie mitmetes armeedes võidelnud sõjameestele. 1918. aastal Tallinnas sündinud ja praegu USA-s elav Endel Uiga on selle keerulise ajastu läbi elanud.

Sellest on nüüd 63 aastat tagasi, kui olin juunikuu lõpupäevadel koos tuhandete noorte meestega Kadrioru näituseväljakul. Ilm oli ilus, mürtsus vägev marsimuusika, kuid mehed olid väga mornid. Olime punamobilisatsiooni kutsealused, keda sadamas ootasid laevad sõiduks Leningradi. Korraga kostis kõlarist terve hulk nimesid, keda kästi peahoone ette rivistuda. Olin nende hulgas ja kui rivi nägin, kus oli palju minu sõjakoolikaaslasi, teadsin, et need olid Eesti Vabariigi reservohvitserid. Rivi ette ilmus punakomissar, nagaan vööl, kõndis seal edasi-tagasi ja lõpuks peatus minu ees. Küsis minult tõlgi kaudu, kas ma tahan vabatahtlikult punaarmeesse astuda. Pidin momentaanselt andma vastuse, millest olenes minu saatus ja võib-olla ka elu.
Olen väga tänulik oma Tehnikaülikooli treeningule, kus professorid meid suulistel eksamitel tihti ootamatute küsimustega üllatasid. Leidsin perfektse vastuse, õiges tolleaegses stiilis: “Tahan oma viimse veretilgani võidelda nende saksa sigade vastu, kes oma kärnaste kärssadega meie roosiaeda reostavad, kuid tahan neile kohe meie pinnal relvaga vastu astuda. Ühelgi juhul ei taha ma oma kodumaalt ilma vastupanuta lahkuda.”
Nägin komissari näost, et ta oli minu vastusest üllatunud. Ta astus mõne sammu edasi ja küsis sama küsimuse teiselt mehelt. Vastus oli sama. Siis tuli ootamatu otsus: „Minge koju.” Punaarmee ei usaldanud meie ohvitsere koos meestega merereisile saata.

Eesti löödi kahte lehte

Ruttasin kiiruga läbi näituseväljaku värava, südames rõõmutunne, et olin seekord pääsenud, kuid ka teatud nördimus, et olin oma sõbrad maha jätnud. Kuidagi ei osanud arvata, et olin läbi elanud saatusliku momendi, kus eesti mehed kahte kilda eraldati.
Rõõm ei kestnud kaua – paari päeva pärast hakkas miilits meid kokku kutsuma, seekord vangidena, keda ootasid raudteejaamas trellitatud loomavagunid. Kadusin koos sõbraga põranda alla, oodates sakslaste tulemist. See kestis ligi paar kuud, kus elu nii mõnelgi momendil rippus juuksekarva küljes. Augusti lõpul aga astusime jälle ühiskonda, mustad, habemes, kuid elus ja vabad.
Algas saksa okupatsioon. Naiivselt lootsime, et saame jälle näha eesti lippu Pikal Hermannil ja võib-olla isegi luua oma kaitseväe. Seda ei juhtunud. Okupatsiooniaeg polnud kerge: toidust ja elutarvetest oli nappus ja peale Tallinna pommitamist valitses paanika ja ulualuste puudus, kuid olime pääsenud punaterrorist. Minu mobilisatsioonikaaslaste saatus viis neid Siberi sunnitöölaagritesse, kus paljud surid nälja, külma ja viletsate sanitaarolude tõttu. Nende ainukeseks päästerõngaks oli eesti laskurdiviis, mille formeerimine algas 1942. aastal.
Kodumaal loodi omakaitse-, politsei- ja piiripataljone. 1943. aastal, kui sai selgeks, et sakslaste rünnak on takerdunud, hakkasid meie rahva juhid eesotsas endise peaministri Uluotsaga taotlema rahvusväeosade loomist, lootuses, et kui suurvõimud on ära kurnatud, saame ise oma saatust määrata. Loodi Eesti Leegion, mis võitles saksa rahvusvaheliste väeosade relva-SS mundris. Sinna koondus vabatahtlikke, kuid enamus värvati mobilisatsiooni kaudu. Niisiis olime olukorras, kus eesti mehed võitlesid mõlemal poolel.

Kas või vanakuradiga koos

Mind tabas mobilisatsioon 1944. aasta suvel ja minust sai noorte lennuväe abiteenistuslaste hooldusohvitser. Kommunistlik terror, küüditamine ja Tallinna pommitamine olid meeles ja olime valmis võitlema kas või koos vanakuradi endaga, kui see võitles kommunismi vastu. Kriitiline olukord tekkis septembris, kui rinne Eestist tagasi tõmmati. Oli valida, kas jääda kodumaale ja oodata punaarmee “vabastajaid” või lahkuda koos saksa vägedega. Enamik valis kodumaalt lahkumise.
Minu sõjatee viis mind Kuramaa kotti, kus olin kuni sõja lõpuni. Olin üks vähestest, kes sealt välja pääses ja oma sõjatee Saksamaal briti sõjavangilaagris lõpetas.
Nüüd olid mu näituseväljaku sõbrad minust paremas olukorras. Nad olid kodumaal, oma rahva keskel, mitmedki eelistatud olukorras. Kuid nad pidid kaasa elama kommunismi terrorit, küüditamisi ja suurt venelaste sissevoolu, mis eestluse olemasolu ohustas. Meie olime sõjavangid ja mõneski ringkonnas vaadati meid kui sõjakurjategijaid. Olime võõral maal, paljud puuduliku keeleoskusega, tulevik oli tume ja lootusetu. Kuid siiski poleks me ühegi hinna eest vahetanud oma seisundit saatusekaaslastega kodumaal. Olime kaotajad, kuid asusime poolel, kus olid hinnatud inimõigused, demokraatia põhimõtted ja vabadus. Püüdsime jääda eestlasteks, toetada kodueestlasi pakkide saatmisega ja jätkata võitlust kommunismi vastu.

Kuidas mälestada olnut?

Kõigepealt peaksime tunnustama ajalugu nii, nagu see oli, mitte nii, nagu võõrad survegrupid seda meile tahavad ette kirjutada. Meie kodumaa on sajandite vältel olnud võõraste sõjavankrite tallermaa. Eelmine sajand ei olnud erandiks, kuid vaatamata sellele oleme ennast jälle püsti ajanud ja elame vaba rahvana. Meie mehed käitusid mõlemal poolel ratsionaalselt ja tegid parimad valikud nendes olukordades, mida kuri saatus meile tõi. Oleme sellele uhked ja mälestame neid väärikalt! Nii pronkssõduril kui Lihula mälestusmärgil on koht meie ajaloos.
Ja veel rohkem – oleks juba aeg luua ühine ja väärikas mälestusmärk meie vapratele meestele. Ühel pool võiks olla mälestuskivi nendele, kes võitlesid punatähe, teisel pool neile, kes haakristi all. Kuid keskel peaks lehvima sini-must-valge.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv