Kultuur ja Elu 3/2004


Kultuur ja Elu 2/2004

 

 

 

 Tornikella helin kõlab taas…

Hinged kohtusid Rohuneemel

tekst: m-m. koppel

20. augusti kaunis suveõhtu oli Rohuneeme kalmistul tunnistajaks, kuidas kahe eesti mehe ideest kujunes kogu küla pidu. Noorte tantsijate poolt esitati “Lugu Rohuneeme kabeli tornikellast”. Etenduse kulminatsiooniks oli Vladimiri vanglast kindral J. Laidoneri kalmult toodud mulla pühitsemine ja matmine Siselinna Kalmistule oma naise ja poja kõrvale.

Ürituse matroon pr Mari-Ann Kelam: “Noorte tantsijate suvelaagri ühisetendus paneb meid mõtlema, et oleme igaüks suure väärtusega osa põlvkondade igaveses edasiliikumises. Kui Rohuneeme kabeli tornikell taas heliseb, on see äratuskell, et virguksime elama neile väärtustele, mis mõtestasid meie eelkäijate elu ning muutsid selle väärikaks ning lootusrikkaks.”

Kuidas kõik algas?

Aga algas sellest, kui Viimsi keskkooli käsitööõpetaja Sulev Ennomäe ja tuntud rahvatantsuguru Maido Saar kord kohvikus viinapitsi taga istusid ja arutasid.
Ideegeneraator Sulev Ennomäe: “Hakkasin rääkima, et kuule, Maido, teeme ühe ürituse Rohuneeme kalmistul. On võimalik välja mõelda? Maido ütles, et oi, on küll! Ja pakkus välja idee ajada tohutu hulk tantsijaid üle vabariigi kokku ja teha tantsuüritus, milles maapealsed ja maa-alused hinged kokku saavad. Hiljem arutas Maido asja kooli huvijuhi Külli Talmariga. Siis jõuti Laidoneri muuseumisse Irene Lääneni, kes ütles, et oo, meil tuleb ju Laidoneri sünnipäev! Algul plaaniti, et esimene osa tuleb Laidoneri mõisas ja suvel teine pool siin. Aga seal läks asi väga pidulikuks ning mõtlesime, et kuidas sa enam teist korda Laidonerist teed. Siis plahvatas minu abikaasa Merike välja idee teha lugu kirikukella taassünnist, kui kirik valmis saab. Et kirikukell tuleb siia tagasi ja nüüd ta tuligi päriselt tagasi.”

60 aastat peidus olnud tornikella helin taastas katkenud elu

Enne kui rääkida tornikella peitmise ja taasleidmise lugu, ei saa mööda tõigast, et kabeli taastustööde kuldsete kätega meistrimeesteks on seesama Sulev Ennomäe koos naabrimehega. Olles juba paar aastat kalmistuvahina töötanud, tuli Sulevil mõte, et peaks selle vana, 112 aastat tagasi pühitsetud Jaakobi kiriku korda tegema, sest rahvale on seda vaja. Sulev Ennomäe kui meistri tähetunniks on kirikule uue katuse ja torni ehitamine, mis hävitati peale II maailmasõda. Tema käte vahelt on läbi käinud tuhanded katusesindlid, mis kasteti ühekaupa kuuma tõrvapütti immutamiseks ning seejärel katusesarika roovile kinni löödi. Kirik on puidust nagu vanastigi, kuid torn, aknad ja uksed on teistmoodi. Otsa on ehitatud käärkamber ja ette katusealune, kuhu vihmase ilmaga varjule minna. Kirikusse mahub 60 inimest ja laulukoor saab minna rõdule. Järgmisteks jõuludeks peaks kirik ka seest valmis olema. Küsimusele, kas Sulev arvas seda päratut tööd tegema hakates, et tal on jõudu, mis tähed taevast alla toob, kõlas läbi muheda naeru vastuseks: “Ikka, ikka, kuidas muidu. Kui seda poleks olnud, ei oleks hakanud tegemagi ju.”
Sulev Ennomäe teab pajatada ka tornikella peitmise ning taasleidmise loo ja teeb seda vanarahva sõnadega: “Pärast sõda lõhuti kirikut. Venelased lammutasid, sest kuskile oli vaja ehitusmaterjali. Sel ajal kui seda lõhuti ja koormatega kaupa Leppneeme poole viidi, tulnud kohalik mees Leo Kuusik vaatama, mida siin tehakse. Ta sattus kiriku juurde hetkel, kui parasjagu oli koormatega just mindud. Vaadanud ringi ning näinud tornikella lauahunnikute vahel. Võttis tornikella kaasa ja hopsti kodu poole minema. See kell seisiski tal kodus ja loomulikult ei poetatud tol ajal sellest kusagil sõnapoegagi. Peale tema surma hoidsid sugulased seda edasi.
Kui kirik väljastpoolt valmis hakkas saama, rääkisin siin ühele naisele, et pean minema Tallinnasse kirikukella vaatama. Oli kinni pandud üks rootsiaegne, mis sobiks siia ära tuua, kuid maksab teine ka palju. Too naine vastas, et oot-oot, ma olen kuulnud, et kell võib isegi siin külas olla. Ja tuli välja, et see proua, Laine Kleesment, oligi ise sealt perest, kus kella varjati. Nii ta välja tuligi. Lasime 60 aastat peidus hoitud tornikella korda teha ning ilusa kõlaga kell sai torni pandud kaks päeva enne etendust.”


EV Moskva suursaatkonna minister-nõunik Jüri Arusoo Vladimiri linna kalmistul Laidoneri haualt mulda võtmas. Foto: Laidoneri muuseumi fotokogust

25. juulil käisid Vladimiri kalmistul Eesti saatkonna minister-nõunik Jüri Arusoo ja II sekretär Vahur Soosaar, kes võtsid Viimsi vallavalitsuse ja kindral Johan Laidoneri Seltsi palvel matusepaigast mulda ning toimetasid selle Eestisse. Läbi kahe etenduse ja kiriku ehitamise täitus ka Laidoneri soov, tõsi küll, sümboolselt, saada maetud oma naise ja poja kõrvale.

 

Esmakordselt Rohuneeme ajaloos oli koos üle tuhande inimese

20. augusti õhtuks kella poole üheksaks planeeritud etendus hilines, sest rahvast muudkui vooris ja vooris. Prominente oli vähe, aga lihtsate inimeste osavõtt oli niivõrd suur, et kõik ümbruskaudsed ja kaugemadki tänavad olid autosid tuubil täis. Viimsi kooliteatri, tantsulaagri tantsijate, Laidoneri Muuseumi ja Seltsi ning vallavalitsuse ja ettevõtjate ühistegevusest, kabeli ja tornikella õnnistamisest ning Laidoneri kalmumulla pühitsemisest oli saanud sündmus, mis puudutas kõiki viimsilasi ja millest keegi ei saanud mööda minna. Muidu skeptilised noored tulid juba ettevalmistuste ajal vaatama, kas on võimalik millegagi aidata. Etenduse õhtul täitusid noortega kõik aiaveered, kes tuli osa saama, kes sõpradele kaasa elama.
Nagu öeldud, oli etenduse kandvaks ideeks hingede kokkusaamine. Lavastaja Külli Talmar ja Sulev Ennomäe leidsid terve hulga Viimsi inimesi, kes olid nõus oma mõtteid avaldama. Läbi näitlejate suude rääkisid nii need, kes siin elasid kui need, kes siin elavad. Tornikell ajas näitleja Toomas Lõhmuste häälega nende hingedega juttu ja rääkis elust nii, nagu tema seda näeb. Kujundlikult öeldes toimus dialoog eilse ja tänase, mineviku ja oleviku vahel, mis viis noored tagasi tornikella aegadesse. Katkenud side sai uuesti taastatud.
Emotsionaalsust lisas 400 küünla valgus. Igal tantsijal oli käes kaks küünalt ning õhtupimeduses vonklesid minevikuvarjud kiriku seintel.

Laidoneri hauale pandud muld olgu sümboliks kõigile, kelle haudu me ei tea

Laidoneri muuseumi töötaja Irene Lään on kandnud endas mõtet Laidoneri haualt mulla toomisest ja Eestisse matmisest kogu aeg. Etendus andis võimaluse see mõte teoks teha.
Mulla sängitamisel 18. septembril ütles väga ilusa lause välisministeeriumi nõunik Artur Laast. Selle lause mõte oli, et me ei tea siiani väga paljude meie sõjameeste haudu. See muld, mille me paneme Laidoneri hauale, olgu sümboliks kõigile neile, kelle haudu me ei tea.
Pehmelt öeldes seda kummastavam on projektijuhi sõnul tõik, et ürituse toetamisest keeldus Kaitseministeerium. 11. augustil potsatas Ave välkpostkasti kiri Toivo Lipstokilt, kes teatas, et ministeerium finantseerib vaid organisatsioone, mille tegevus ja eesmärgid on sarnased Kaitseministeeriumi valitsusala ülesannete ja prioriteetidega. Toetus oleks olnud kasvõi see, kui ministeeriumi esindaja oleks tulnud üritust tervitama või sõnavõtuga esinenud. Ka seda ei tulnud. Tähendab, see et Laidoneri muld toodi kodumaale ja sängitati Eestisse, ei kuulu selle riigiasutuse prioriteetide hulka.
Lõpptulemusena toimus Rohuneemes tõeline vanu ja uusi viimsilasi ühendav ühistegevus ehedas eesti vaimus.


Kindral Laidoneri haualt võetud mulla urni võtab kirikuõpetaja Juhandilt üle kindral Laidoneride suguvõsa esindaja Peeter Paemurru. Foto: Laidoneri muuseumi fotokogust

 


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv