Kultuur ja Elu 3/2004


Kultuur ja Elu 2/2004

 

 

 

 Heino Reigo Bad Tölzi sõjakoolis ohvitseriks õppimas.

Heino Reigo
on sündinud 18. oktoobril 1922. Õppis Tartu 15. algkoolis ja Tartu Poeglaste Gümnaasiumis, mille lõpetas 1941. Aastal, mil temast sai sõdur. Ta on ka väheseid veel elusolevaid mehi, kes on teinud läbi kogu 1941. aasta suvesõja Tartust Hiiumaani. See lugu viib meid Tartu palavatest juulipäevadest Sinimägede põrgukatlasse.

 

Sinimägedes kajas kuradite hõik

tekst: HEINO REIGO

Endine pataljon Narva ohvitser Heino Reigo on üks neist kuldseist kuradeist, kes augustis 1944 tormas Narva pataljoni sõdurina rünnakrühmaga hulljulgele rünnakule, et venelastelt Sinimägede all Lastekodumägi tagasi võtta.

1940. aasta sündmused olid šokk sõna tõsises mõttes. Inimeste kadumised, arreteerimised muutusid igapäevasteks. Kogu see vene propaganda, mis ka kooli sisse tuli, oli risti vastupidine vaadetele, mis meisse olid sisendatud ja meid kasvatanud.
Minu põlvkond kasvas tõelises Eesti vaimus. Olime uhked, et olime eestlased ja elasime vabas Eesti Vabariigis. Olin skaudipoiss ja kuulusin Põhjatähe poiste hulka. See oli Tartus Pauluse kiriku juures oleva skaudipoiste organisatsiooni üks allüksus.
Kui rääkida 1941. aasta sündmustest, siis kuulusin oma aastakäigu järgi kah nn kutsealuste kontingenti. Väga paljud minu klassivendadest ja koolivendadest läksid kutsealustena Venemaale, tulid korpusepoistena tagasi ja olid pärast siin igasugused juhtivad tegelased. Aga osa meist jäi Eestisse. Kuna sõda NL vastu oli alanud, otsustasime, et elame-näeme, mis sellest tuleb, kuid Venemaale ka ei lähe.

Päev, mil Tartu kihas

9. juulil 1941 oli ilus päikesepaisteline suveilm. Hommikul vara märkasime aknast välja vaadates, kuidas mööda Võru tänavat liikusid hanereas Tartu miilitsad ja hävituspataljoni tegelased Pauluse surnuaia suunas. Mõne aja pärast hakkas sealt kostma tulistamist ja natuke hiljem tuli kaks külgkorviga mootorratast saksa sõduritega. Ilmselt mingi väike luure eelüksus. Nad sõitsid Riia tänava ristmikuni, sest Kaitseliidu majas pesitses üks Tartu hävituspataljoni üksus. Sealt kostus kah tulistamist. Sakslased pöörasid seejärel otsa ringi ja kadusid Võru tänavat mööda uuesti välja.
Aga linn hakkas järsku kihama! Igalt poolt tuli mehi ja kõigi huvi oli üks: kust saada relvi? Alguses läksime, mina kah teiste seas, Ropkasse, kus olid kasarmud. Päeva lõpuks olin juba Emajõe joonel umbes Sõbra tänava otsa juures. Meist oli formeerunud rühm ja hakkasid Tartu vabastamislahingud.
Järgmisel päeval tulid venelaste käest võetud veomasinatega Tartusse kapten Karl Talpaku mehed. Nad olid esimesed, kes tulid Tartus loodavatele kaitseüksustele appi ja olid igate pidi karastatud sõjamehed. Tõsi, metsas olemisest habetunud ja paraja röövlivälimusega, aga meile, noortele, suured iidolid, kelle poole üles vaadata.
Minu mäletamise järgi oli nädalapäevad või isegi natukene rohkem lõunapoolne Tartu värskelt organiseeritud Omakaitse ja Eesti vabatahtlike üksuste käes, ilma et seal oleks veel ühtegi sakslast olnud.

Luurerühm läks liikvele

Juuli lõpus, täpset kuupäeva kahjuks ei mäleta, organiseerisid Tartus kaks venda, suurtükiväeohvitserid leitnandid Võsud kaks 35–40-mehelist luurerühma. Igatahes oli see enne 28ndat juulit. Sellepärast, et kas 27. või 28. oli Tartus Omakaitse paraad ja sellest ma enam osa ei võtnud.
Hakkasime liikuma Tartust Peipsi äärde kuni Narvani. Käisime külades uurimas, kus venelased on, kas neid on siin olnud ja kus nad liiguvad. Esimene tõsisem kokkupõrge oli Omedu jõel taanduvate hävituspataljoni üksustega, mis olid venelaste katteväeosadeks.
Tallinn oli tol ajal veel venelaste käes ja meie üksus toodi Jägalasse, viidi ringiga Tartu maanteele ja 27.-28. juuli ööl hakkasime linna poole liikuma. Tallinna ees oli meil lahing Ülemiste järve juures kõrgendikul, kus olid vastas vene madrused ja hävituspataljoni võitlejad. Sealt liikusime edasi Viljandi ja Pärnu mnt ristmikule. Tol ajal oli selles lohus üks vana mõisa kõrtsihoone või midagi sellist, kus olid laod ja vene madrused valvasid neid. Need madrused sai relvituks tehtud ja siis liikusime linna sisse. Meid paigutati Kaarli kiriku vastas olevasse koguduse hoonesse. Üksus formeeriti uuesti ümber, juhiks sai leitnant Hurt ning hakkasime liikuma saarte suunas, tegeledes ikka luurega ja tagalaoperatsioonidega.
Meie üksus läks edasi Virtsu, kus valmistati ette Muhu dessanti. Üldse toimus Muhu dessant kolmest erinevast punktist. Meie läksime Virtsust põhja poolt ja meid viidi paatidel üle esimese lainega. Vette lastult sumasime elu eest kalda poole. Muljetavaldav, et kogu dessant teostati ilma igasuguse turmtule ettevalmistuseta! See oli täielik üllatusrünnak! Nii imelik kui ei ole, nähtavasti tuli see ka venelastele suure üllatusena. Erilist vastupanu meie lõigus ei olnud, vähemalt mitte enne, kui olime kaldal ja sillapea oli juba moodustatud.
Läksime väiksemate ja suuremate kokkupõrgetega edasi Saaremaale Kübassaare poolsaarele, kus asus suur venelaste rannakaitse patarei. Koos meiega tegutses kompanii jagu sakslasi ja kaks tanki.
Vastas olid vene mereväelased ja hävituspataljoni üksused. Aga kogu lahing lõppes sellega, et need vene üksused läksid öösel läbi lahe edasi Saaremaale ja kui hommikul sinna tulime, polnudki enam kedagi meid “vastu võtmas”.

Esimestena Kuressaares

Liikusime lahinguid pidades piki Saaremaa lõunapoolset maanteed Kuressaare poole. Kui toimus Kuressaare tegelik vabastuslahing, peamärul oli Tallinna mnt suunal, tulime meie alt sisuliselt juba vene tagalasse sisse. Olime esimesed, kes tulid Kuressaare linna ja olime ka esimesed, kes jõudsid Kuressaare lossi ja lasksid lahti veel elusolevad vangid. Edasi liikusime kiiresti Nasva jõeni. Nagu sillast üle saime, sattusime vene väeosade varitsuse alla. Meie üksus kandis märgatavaid kaotusi just haavatutena, seal sai raskelt haavata ka minu hea sõber Martin Arike. Aga tänu meie kiirusele jäi Nasva sild terveks, venelased seda õhkida ei jõudnud, kuigi see oli mineeritud. Sealt läksime kuni Sõrveni, kus oli järgmine suurem lahingute periood.
Salme küla juures oli Sõrve väga tugevasti kindlustatud ja sealt kuni Sõrve lõpuni kestsid lahingud umbes kaks nädalat. Kõige kurvem oli, et nendes rünnakutes sai surma ka meie väga tubli ja andekas ülem leitnant Hurt. Kõik meie langenud maeti Salme küla juures Piirimetsa küla poole mineva tee äärde. Pärast Sõrve lahinguid oli Saaremaa vaba ja meie üksus viidi kesk-Saaremaale Aste baasi. Saime seniks väikese puhkuse, kuni valmistati ette Hiiumaa dessanti.
Hiiumaale meid viidi paatidel kuskilt Soela, Poka ja Metsküla kandist Emmaste otsa. Liikusime risti läbi Hiiumaa kuni Tahkuna poolsaareni, kus olid taas raskemad lahingud, sest Tahkuna oli kõvasti kindlustatud. Pärast Hiiumaad toodi üksus Tallinnasse, kus see sisuliselt moodustati ümber. Osa mehi läks idapataljonidesse ja osa Omakaitse üksustesse.

Bad Tölzi sõjakoolist ohvitserina tagasi Narva pataljoni

Jäin vahepeal väga raskesti haigeks ja olin tõvevoodis kuni 1942. aasta kevadeni. Siis arvati mind tulevase Eesti Leegioni koosseisu. Sain alles suvel sõita Poolasse Debicasse väljaõppele. Et olin gümnaasiumi lõpetanud, suunati mind Bad Tölzi sõjakooli ohvitseriks õppima.
Eesti sõjaväge tol ajal ei eksisteerinud, kuid nähtavasti ei pidanud sakslased meid ka saksa sõjaväelasteks, sest minu käsutuses olevate Saksa arhiividokumentide järgi loeti meid kuuluvaks Eesti armeesse.
Bad Tölzi sõjakooli 11. lend on ainus täispikkuses kursus, millest eestlased osa võtsid. Seal toimusid ka täienduskursused neile eesti ohvitseridele, kes olid juba Eesti sõjaväes teeninud. Õppisin Bad Tölzis 06.09.1943 kuni 14.03.1944, mil mind määrati 20. Diviisi juurde. 21.06.1944 ülendati leitnandiks.
Pataljon Narva, kuhu ka algul läksin, oli tagasi Eestis ja mind suunati uuesti sinna. Algul määrati 1. kompaniisse rühmaülemaks, kuid kompanii ülem läks täienduskursustele ja nii jäigi kompanii mulle.

Sinimägedes kajas Lastekodumäe all kuradite hõik

Kehrast suunati meid Narva rindele. Algul läksime Sininõmmele, sealt jõudsime Krivasoosse, lõpuks tuli taandumine Sinimägedesse.
Mulle isiklikult on rutiinses sõdurielus kõige ebameeldivam olnud istuda turmtule all ja oodata, kui ümberringi mürskudest podiseb, kui vaenlast ei näe, kui oled võimetu midagi tegema. Kogu aeg oota, kas see granaat tuleb pähe või kukub natuke kaugemale. Ja nii tundide viisi. Vaat just see enese võimetuse tunnetamine on asi, mis tõmbab tõesti närvi pingule. Kui vastase rünnak juba algab, kui näed oma vaenlast ja saad ise ka tegutseda, on küsimus vaid ühes: kas tema või mina?
Sinimägede “paks supp” jäi mul nägemata, sest sain kohe algul haavata. See juhtus Lastekodumäe vastu teostatud rünnakul.
Sinimägede joonel oli ette valmistatud mehitatud vastuvõtu positsioon, kus olid väeosad, kes pidid taandujaid läbi laskma ja meid jälitavate venelaste rünnaku vastu võtma ja kinni pidama. Aga kahjuks kujunes nii, et need väeosad nähtavasti sattusid ise paanikasse ja sisuliselt anti Lastekodu mägi lihtsalt käest ära, nagu ka kogu see ettevalmistatud ajutine joon. Venelased tulid sinna sisse ja olid taanduvatel väeosadel otse kannul. Lastekodumägi valitses kogu maastikku, oli hästi kindlustatud ja see asi oleks pidanud kujunema teisiti. Aga nagu Lastekodumägi oli venelaste käes, said nad valitseva positsiooni. Sealt alla vaadates oli ju kogu ümbrus nagu peopesal.
Oligi kujunenud olukord, et kui meie üksus tuli tollest ettevalmistatud rindejoonest läbi, siis seal enam kedagi polnudki. Pataljoniülem vanemleitnant Ruus kutsus mind välja ja suure kiiruga formeeriti üks rünnakrühm sõduritest, kes olid tulnud läbi selle nn uue rindejoone. Rünnakrühma tuumikuks oli minu enda kompanii. Anti ülesanne venelased eesolevatest kaevikutest, mis oleks pidanud olema sakslaste kaevikud, välja lüüa, suunaga Lastekodumäe poole nii kaugele kui võimalik.

Ühe mehe õnnetusest sai teise mehe õnn

Hakkasime kaevikuid “rullima”. See tähendab, et granaadid ees, mehed järel ja nii meeter-meetrilt. Aga meie olime all, venelased üleval mäe otsas ja nii muutusime sisuliselt jahimeestele jänesteks. Kus liikumine oli, sinna tõmmati kohe tuli peale. Ja mõne aja pärast ilmusid eest Narva poolt veel mõned vene tankid.
Sattusin käänaku nurka ja minu selja taga mõne meeteri kaugusel oli üks suur maakivi, mille ümber oli kaevik kaevatud. Juhtus, et tankimürsk tabas just seda kivi. Muidugi lendas sealt küll mürsukilde ja kivikilde! Aga et minu selja taga oli veel üks sakslane, siis oli minul väga palju õnne ja temal jälle, vastupidi, läks väga õnnetult. Suurema osa kildudest sai see sakslane. Need killud, mis temast mööda vihisesid, sain jälle mina oma parema külje sisse. Aaspere haiglas kaaluti, kas parem käsi maha võtta või mitte, lõpuks minu palve peale jäeti alles. Ja kuigi ta ka praegu õieti ei tööta, on see siiski olemas. Sellega oli minu jaoks nii Sinimägede lahing kui sõda läbi.

Töötlemisel “Hallis majas”

Aasperest toodi mind Kosele, sealt Haapsallu, kus olin, kuni venelased sisse tulid. Pean ütlema tolleaegse Haapsalu maahaigla arstidele väga suured tänud. Nemad olid inimesed, kes paigutasid minusuguseid mehi nakkushaigete osakonda. Sinna ei julgenud venelased kontrollima tulla ja nii saime olla mõned päevad varjul. Siis õnnestus mul sõita Tallinnasse ja saada koju Tartusse ka, aga seal mind kardeti. Süüa-juua küll anti, aga paluti ikka edasi minna. Olin Tartus kuni märtsikuuni 1945. Siis sattusin Tartu “halli majja”. Eks hiljem toimikust nägin ka, kust need agentuurandmed pärit olid. Kahjuks on meie rahva seas neid, kes püüavad kannuseid teenida ja teeneid saavutada teiste inimeste elu hinnaga.
“Hallis majas” töödeldi mind mitut moodi ja anti üle sõjaväe vastuluure ehk SMERSHi kätte. Minu ülekuulaja KGB-s oli juudisoost kapten Zeiker, kes oli olnud 1940-41 Tartu linnas komsomolisekretär. SMERSHis oli ülekuulajaks major Mõzin. Töötlemine oli nii tõhus, et olin juba minekul, kui ühel heal päeval otsustati mind tuua Tallinnasse Patareisse. Kui juba kosusin, hakkasin käima edasi-tagasi Pika tänava vahet. Olin ülekuulamistel ligi aasta aega. Oli selge, et mida rohkem lobised, seda hullemaks endal läheb. Tuli selgeks teha, kui palju vastasel teada oli ja vastavalt sellele mõelda teisi säästev jutt ning selle juurde jääda. Näiteks, kui päriti teenistuskaaslaste nimesid, oli ju võimatu väita, et kedagi ei tea. Nii loetlesingi surnuid ja teadmata kadunuks jäänuid. Istusingi ülekuulamistel nii kaua peamiselt sellepärast, et tegeleti “tunnistajate” otsimisega, aga millegipärast ei leitud ühtegi… .
Erinõupidamise otsusega 25.02.1946 mõisteti mulle Vene KrK paragrahvi 58 lg. 1-a järgi 10 aastat. Käisin läbi palju laagreid, sest mind peeti ohtlikuks ja kuskil üle paari aasta ei peetud. Vabanesin 22. juulil 1953.

Epiloogi asemel

Nagu juba toonitasin, oli meie generatsiooni arusaam niisugune, et meid on okupeeritud. Me ju nägime ja tundsime kas otseselt oma nahal või omaste kadumise kaudu kogu seda kommunistliku reþiimi survet. Olime õppinud põhjalikult Eesti Vabadussõda ja ega meie suhtumine sakslastesse olnud sugugi sõbralik. Aga kui siis avanes võimalus veel hullemast kuradist lahti saada, tuli paratamatult valida variant, mis meile oli antud. Seejuures oli minu kaaslaste mõte ikkagi see, et läheme, vabastame Eestimaa nendest kommunistlikest hordidest, kes siin olid ja saame tagasi oma Eesti Vabariigi, kus olime kasvanud ja kes oli meid sünnitanud ja kujundanud.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv