Kultuur ja Elu 3/2004


Kultuur ja Elu 2/2004

 

 

 

 Professor Hans-Gert Pöttering kohtumisel Mart Laariga. Foto: Hahn Michael.

Euroopa visionäär
Hans-Gert Pöttering unistab julgelt

Küsis: Margit-Mariann Koppel

Saksamaa tipp-poliitik professor Hans-Gert Pöttering (sünd 1945) on mõjuvõimsamaid poliitikuid Euroopa Liidus. Ta on olnud Euroopa Parlamendi liige esimestest valimistest saadik ning juhib praegu parlamendi suurimat, Euroopa Rahvapartei Euroopa Demokraadid fraktsiooni.

Käesolev aasta on Eesti ajaloos erakordne mitmes mõttes. Saime Euroopa Liidu ja NATO liikmeks, meie rahvusvärvid said 120 aastaseks, möödus 25 aastat “Balti Apellist”, mille põhjal tegi oma otsuse Euroopa Parlament 1983. aastal, 15 aastat möödus Balti ketist ja 10 aastat tagasi lahkus Nõukogude armee. Balti riikide okupatsioonist vabastamise pikk ja keerukas protsess on olnud väga oluline osa Teie elus.

Palun rääkige sellest ajast, kui koos Islandi välisministri hr Hannibalssoniga olite meie hääl maailmas.
Kui mind 1979 esimest kord Euroopa Parlamenti valiti, oli Ida- ja Kesk-Euroopa rahvaste vabadus vaid kauge unistus. Neid nimetati tihti naiivseteks unistajateks, kes tookord kommunistlikust reþiimist teadlikult mööda ei vaadanud ja selle eest välja astusid, et ka Tallinnas, Prahas ja Ida-Berliinis inimõigused kehtiksid. Seda suurem on ka täna mu sügav rõõm selle üle, et püüe vabaduse, õigusriigi ja inimõiguste poole võitis. Kui ka kõiki probleeme pole veel lahendatud, kogu kommunistliku diktatuuri pärandit pole veel kõrvaldatud ja nende aastakümnete lugematud kannatused veel mälestustes püsivad, võidutses vabadus siiski. Neid, kes tookord kommunistliku vägivallavalitsuse vastu välja astusid, kiusati tihti. Aga need probleemid pole võrreldavad raskustega, mis inimestel sel ajal, teiste hulgas Eestis, olid.

Olite hiljuti Eestis. Milline oli Teie mulje ja kuidas defineeriksite “Eesti vaimu”?
Kevadel oli mul võimalus sõita bussiga läbi Euroopa Liitu astuvate Ida- ja Kesk-Euroopa riikide ja ka Eestit külastada. Vestlused tallinlaste ja pärnakatega olid mulle väga heaks kogemuseks. Olen vaimustatud arengust, mis Eestis viimase aastakümnega on toimunud. Arengust, mis ei ole nähtav mitte ainult Tallinnas, vaid ka maapiirkondades.
Eesti edu retsept ja võib-olla see, mida te “eesti vaimuks” nimetate, peitub minu meelest inimeste julguses ja aktiivsuses, uhkuses ja rõõmsas isepäisuses.

Mis võiks olla Teie meelest Eesti panus Euroopa Liitu?
Eesti toob Euroopa Liitu kaasa oma kogemused vabaduse eest võitlemises ja selle saavutamises. Kui näen eestlaste teotahet ja viimaste aastate arengut, ei kahtle ma selles, et Eesti annab suure panuse Euroopa Liidu stabiilsusesse ja arengusse.

Olete Euroopa Parlamendi suurima poliitilise fraktsiooni liider. Millised on Teie eesmärgid ja prioriteedid parlamendis?
Fraktsioon Euroopa Rahvapartei-Euroopa Demokraadid ei ole 268 saadikuga mitte ainult kaugelt tugevaim Euroopa Parlamendi fraktsioon, vaid ka ainuke, millesse kuulub liikmeid kõigist liikmesriikidest.
Prioriteetide prioriteediks on Euroopa Põhiseadus. Järgnevatel aastatel on tähtis ka nn “Lissaboni strateegia” rakendamine: Euroopa majanduse konkurentsivõime suurendamine, uuringute ja uuenduste soodustamine ja Euroopa sotsiaalsüsteemide stabiliseerimine.

Milline on Teie visioon Euroopa Liidust?
Minu visiooniks on tugev ühiselt tegutsev Euroopa. Euroopa, mis hoiab liikmesriikide ja regioonide traditsioonilist eripära ning on samas võimeline kujundama ühist poliitikat.

Eestlased teavad, et maailma suurriikidel ei ole sõpru, neil on huvid. Selleks, et teha koostööd, tuleb teada üksteise mõtteviisi ning leida ühised seisukohad. Mis võiks Teie arvates ühendada väike-riiki Eestit ja suurriiki Saksamaad?
Ma ei jagaks täielikult arvamust, et suurtel riikidel on sõprade asemel vaid huvid. Minu kui kristlik-demokraadi jaoks peab poliitika alati ka väärtusi kehastama. Ainult huvide järgimisele suunatud poliitika ei saa olla pikaajaline, sest huvid muutuvad ja on globaliseeruvas keskkonnas üha mitmekihilisemad. See ei tähenda muidugi, et poliitika ei peaks huvisid järgima. Euroopa ühendamise protsess on näide selle kohta, et ühiste väärtuste pinnal on usaldus ja sõprus Euroopa rahvaste vahel kasvanud. See on toonud Euroopale rahu, stabiilsuse ja arengukasvu. Eesti ja Saksamaa, nagu ka kõigi teiste Euroopa Liidu riikide ühiseks huviks peaks olema seda ideed tugevdada ja edasi arendada. Sõprus, vabadus ja koostöö on meie mandri inimeste huvides. Selle aluseks on ühised kultuurilised juured, kogemused aastasadadest jubedate sõdadega ja soov elamisväärse tuleviku järele.

Mulle näib, et Venemaa huvide eelistamise poliitika hakkab andma tagasilööke nii USA-le kui EL-le, muutes nad nõrge-maks ja Venemaast sõltuvaks. Hirm ja sõltuvus teeb Euroopa poliitikutele väga raskeks kaitsta Balti riike Vene propagandarünnakute eest. OSCE avaistung Edinburghis on hiilgav näide, kus isegi meie liitlased hääletasid meie vastu lihtsalt selleks, et oma soosik saaks vali-tud, selle nimel anti Venemaale propagandavõit. Milline on Teie seisukoht?
Eesti taotles alates iseseisvuse taastamisest järjekindlalt liitumist Euroopa Liidu ja NATO-ga. Liitumisprotsesside alguses oli Venemaa kindlalt mõlema vastu. Juba tõsiasi, et Eesti on nüüd Euroopa Liidu ja NATO liige, tõestab, et Euroopa ja USA oma väärtusele kindlaks jäävad. Vene poole hukkamõistu ja ärevust suudeti nii palju kõrvaldada, et need ajaloolised sammud said võimalikuks. Samas on Venemaa liiga suur ja tähtis, et teda ignoreerida. Et meie mandril rahu ja stabiilsust kindlustada, tuleb säilitada dialoog Venemaaga ja ka Venemaa rasket olukorda mõista. See ei tähenda, et Venemaad tuleks kõiges toetada või tema vale või ohtliku poliitika ees silm kinni pigistada. Kui president Putin peab Tšetšeenias kohutavat sõda tsiviilelanikkonnaga või tahab kaotada viimase aastakümne demokraatlikke saavutusi, ei tohi me kõrvale vaadata. Euroopa ja ka USA selge kriitika näitab, et oleme teadlikud vastutusest demokraatia ja inimõiguste eest Venemaal.

Kas Eesti välispoliitika ei ole mitte liiga palju orienteeritud USA-le ning see võib põhjustada meile probleeme EL sees, näiteks rikkuda suhted mõjuka suurriigi Prantsusmaaga? Võib-olla peaks meie poliitikud hoidma kurssi rohkem Euroopa suunas?
Ei ole halb olla USA-ga heades suhetes. See on just Eesti puhul mõistetav: paljud kommunismi eest põgenenud eestlased on ju USA-s kodu leidnud. Samas peaks Eesti endale teadvustama, et on nüüd Euroopa Liidu liige. USA on meie hea sõber, sellest hoolimata ei pea aga meie huvid – näiteks kaubanduspoliitikas, rahvusvahelise julgeoleku või keskkonnakaitse osas alati kattuma. Eesti häid suhteid USA-ga tuleks täiendada hea ja tiheda koostööga Euroopa Liidus. Igal juhul tuleb vältida Euroopa järjekordset lõhenemist, nagu juhtus Iraagi sõja ajal. Euroopa saab oma väärtusi ja huvisid globaalselt ainult siis edukalt esindada, kui ta on üksmeelne. Kui tähtsates küsimustes esineb lahkarvamusi, ei saa me partneritena ega võimaliku kriitika tõttu ka transatlantiliselt poliitikat kujundada.

Kuulus poliitik Winston Churchill on öelnud, et maailm komistab aeg-ajalt tõe otsa, kuid tõuseb püsti ja astub edasi. Euroopa Rahvapartei kongressil võeti vastu resolutsioon tunnistada totalitaarne kommunism ja selle kuriteod inimsuse vastu natsismiga võrdselt kuritegelikeks. Võime loota, et topeltstandardite periood lõpeb ja maailm suudab senise müütidel rajaneva propagandaajaloo asemel olla silmitsi puhta ja valusa tõega II Maailmasõja kohta?
Samal ajal, kui natsismi kuriteod on vaieldamatud, idealiseerivad veel paljud juhtivad vasakpoolsete esindajad kommunismi. Ja seda hoolimata sellest, et faktid on teada ja kättesaadavad, hoolimata sellest, et lugematud miljonid kommunistlike diktatuuride ohvrid Nõukogude Liidus, Hiinas, Lõuna-Koreas, Albaanias, Rumeenias ja paljudes teistes riikides ei ole enam saladuseks. Meile kui Euroopa Rahvaparteile oli seepärast tähtis oma kongressil resolutsiooniga kommunismi ja natsionaalsotsialismi samaväärselt hukka mõista. Ka tänapäeval peab olema nii, et seda, kes ülistab natsionaalsotsialismi, võtame sama vähe partnerina kui seda, kes idealiseerib kommunismi.

Üks Teie lemmikajaviiteid on lugemine. Milliseid lugusid armastate ja kas on mõni raamat või kirjanik, kes on mõjutanud Teie maailmavaadet?
Raamatud on minu elu osa. Nad on nagu head sõbrad, kellega ma veedan osa oma ajast. Ei ole juhuslik, et mu öökapil on alati mõne ajaloolise isiku biograafia. Just lõpetasin raamatu Henri IV elust, ühest targast ja samas tundlikust poliitikust, kes kuulus usulise sallivuse idee eelkäijate hulka Euroopas. On huvitav lugeda, kuidas erinevad isikud, kes on elanud erinevatel ajajärkudel erinevates keskkondades, on leidnud oma aja küsimustele vastuseid. Näen tihti, kui sarnased on mineviku probleemid tänapäevastele.
Lõõgastuseks või kui olen väsinud, loen ka meelsasti kriminaalromaane. Siis eelistan Agatha Christie’i ja Donna Leoni teoseid.

Te olete kibe käsi ka kaardimängus. Millises mängus on kõige parem kaardijooks?
Saksamaal on väga levinud kaardimäng “Ska”. See on intellektuaalne, nõuab palju strateegilist taju ja on väga seltskondlik. Minu mitmekülgsed kohustused jätavad selle hobi jaoks aga väga harva aega.

Talv on tulemas ja suusatamine kuulub Teie hobide hulka. Olete juba jõudnud külastada meie talvepealinna Otepääd?
Mäesuusatamine kuulub mu meelisspordialade hulka. Kui kohustused lubavad, sõidan sõpradega mõneks ajaks mägedesse. Eelmisel talvel sain õnnelikul kombel Šveitsi ja Austria Alpides sõita. Kui peaksin kunagi talvisel ajal Otepääle jõudma, siis proovin hea meelega Eesti suusapealinna ja tema nõlvad ära.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv