Kultuur ja Elu 3/2004


Kultuur ja Elu 2/2004

 

 

 

 Mälestusamba “Au langenulie” avamine tänavu 18. septembril. Tagareas vasakult teine Heino Jalakas. Avinurmesse koondati 1944. a. septembris 15000-20000 eesti sõdurit, kes sinna lõksu jäid.

Vabaduspäeva puhul “Malevlasele”

tekst: admiral Johan Pitka 17.02.1944

24. veebruar 1918 oli suur pööripäev eesti rahva ajaloos. 7X100 aastat oli möödunud eesti rahva vabaduse ja iseseisvuse kustumisest, kui saabus moment, kus ta võis end pilguks sirgeks ajada ja kuulutada oma sündimiseõiguse maksmapanemist. Ta kasutas seda momenti ja kuulutas end vabaks, iseseisvaks rahvaks ja riigiks. Rohkem polnud sel momendil võimalik teha. Kuis 11. novembri ööst 1918 algas vabaduse ja iseseisvuse teostamine, kui põranda alt ilmus “Eesti Kaitse-Liit” ja osalises koosseisus asus tegevusse “Ajutine Valitsus”, millele järgnes Vabadussõda – Eesti rahva võitlus elu ja surma peale. Ettevalmistatud ja varustatud kaitseväeta tuli pikast maailmasõjast kurnatud ja paljaks laastatud miljonilisel rahval astuda võitlusse 170 korda suurema rahvastemassiga. Eesti rahvas võitles ja võitis omale vabaduse ja iseseisvuse.

Kiirelt kosus ta saadud haavadest ja näitas maailmale oma elujõudu, sini-must-valget lippu tutvustasid meie visad ja sitked sportlased lasketiirudel ja staadionitel; meie kunstnikud ja teadusemehed ei hoidnud oma küünlaid vaka all, vaid näitasid maailma kultuurrahvastele, et teadus ja kunst pole ainult suurte rahvaste monopol.

Kõigeks selleks oli antud aega ainult 7x3 aastat, sest jälle mattis metsik vägivald eesti rahva – jälle veeres põrgulik sõjavanker tema geograafiliselt õnnetult valitud maal ja selle veriste rataste all hävines suur osa eesti rahvast ja pea kõik rahvuslised varad, kuid kõigest hoolimata pole eesti rahva tulevik veel mitte ära lõigatud. Eesti rahvas püsib niikaua kui ta ennast sellena tunnistab ja kinni peab oma maast.

Rahval, samuti kui üksikul isikul on vabadus ennast hävitada enne oma elutsükli lõppu, kuid see on looduseseaduse rikkumine ja kuritegu, millel on rasked järeldused. Pessimism on endahävituse suuremaks teguriks, kuid optimism elualalhoidmise aluseks. Seepärast hoidugem muutumast enesetapjaiks pessimismi survel. Unustagem oma isiklikud huvid, kui kaalul on oma rahva olemasolu küsimus, sest ainult isiklike huvide unustamisega võidakse saavutada häid tulemusi oma ülesannetes rahva ja riigi kaitsmise ja ülesehituse alal. Selleks kindlat tahet ja raugemata jõudu kõigile eesti rahva poegadele ja tütardele eriti sellel raskel ajajärgul.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv