Kultuur ja Elu 3/2004


Kultuur ja Elu 2/2004

 

 

 

 11. septembril täienes kivikangur nelja uue kiviga: metsavendadele, vabadusvõitlejatele, soomepoistele ja tööpataljonlastele. Foto K. Mätik

Kommunistliku genotsiidi ohvrite memoriaal Pilistveres

tekst: VELLO SALUM
Pilistvere kihelkonna kauaaegne hingekarjane

Eestimaa keskel Pilistveres on jätkunud kommunistliku genotsiidi ohvritele memoriaali rajamine, mis sai alguse hingedepäeval, 2. novembril 1988. aastal. 11. septembril täienes kivikangur nelja mehekõrguse kiviga metsavendadele, vabadusvõitlejatele, soomepoistele ja tööpataljonlastele.

Nüüd on Pilistvere ainus paik, kus saab austada neid mehi, kes võitlesid Eesti iseseisvuse eest.
Eestlaste elujõudu tõestas 1988. aastal väga rohke osavõtjate arv ning tahe ja innustus, millega memoriaali rajamist alustati. Seda tehti ühise talgutööga paiga ettevalmistamisel ja mõttetalgutega nii Pilistveres kui paljudes paikades üle Eesti.
Memoriaali keskmes on murekivide kangur, kuhu on toodud kive igast Eesti kihelkonnast ja ka paljude väliseestlaste poolt. Tartu tudengite luuleteatri “Valhalla” ettepanek rajada kivikangur põhineb vanale rahvatavale, et kohta, kus toimus veretöö, asetati kive. Ka ei olnud 1988. aastal sugugi kindel, milline ausammas alles jääb, eriti kui see oli suunatud tollase ainupartei inimsusevastaste kuritegude paljastamisele. Siit ka pragmaatiline põhjendus – kivihunnikut on kõige raskem lõhkuda. Ka ei saa kivikangur kunagi valmis, siia tuuakse kive põlvest põlve, meenutamaks neid, kes hukkusid kaugel Siberis. Tuues oma murekivi ja asetades selle vaikselt kivikangrusse, paneme me maha ka oma tänased olmemured, mis tunduvad tühised, kui võrdleme neid sunnitöölaagris olnute murede ja vaevadega. Minevikuraskuste tundmine aitab meil näha eestluse elujõudu, mida ei ole suutnud murda ükski vägivallariik. Oma rahva ajaloo ja ristirahva kannatuste tee tundmine aitab meil näha selgemini tulevikuriiki, õiglasemat õigusriiki. Ajaloos tehtud vigade tundmaõppimine aitab vältida nende kordamist.
Võrreldes 16 aasta jooksul tehtud fotosid, on kivikangur kasvanud ja täienenud veel täismehe kõrgust ületavate maakonnakividega, mis seisavad poolkaares kivikangrust idas. Maakonnakivid on kujundatud Viljandi kunstniku Aate-Heli Õuna poolt.


Altarikivi

Üle-Eestiline kommunistliku. genotsiidi ohvrite memoriaal koosneb kolmest osast:
murekivide kangur koos 13 maakonnakiviga ja teiste nimeliste mälestuskividega;
mälestuspuude hiis, kuhu on istutatud üle 1000 puu (siberi seedermännid, nulud, tammed, teised puud ja ilupõõsad, memoriaali keskosa haljastusprojekti autor on maastikuarhitekt Andres Levald);
kommunistlikule genotsiidile pühendatud muuseum, mille kohta EV Kultuuriministeerium tellis juba 1993. aastal projekti eesti ühelt kõige nimekamalt naisarhitektilt Valve Pormeistrilt. Monumentaalne kivist rehehoone külgedel olevate sammastega asub vahetult EV esimese justiitsministri Jüri Vilmsi haua läheduses. Memoriaali asukoha valikul saigi määravaks tahe seostada seda Eesti iseseisvuse esimese märtri Jüri Vilmsi hauaga. Muuseumi projekt ja ümberehitamiseks mõeldud hoone on olemas, puudub vaid raha teostuseks.

Et sponsorite toetusel õnnestus Navesti jõe soostunud ja võsastunud luha asemele rajada ilus saartega tehisjärv, siis muutus mõttekaks taastada selle kaldal põliste tammede vahel asuv ajalooline Pilistvere koguduse pastoraat, kus 1687. aastal toimus Pilistvere piiblikonverents, mida filoloogid nimetavad eesti esimeseks keelekonverentsiks. Hoonest olid järel ainult võlvitud keldrid, taastamisega tehti algust 1994. aastal. Nüüd on Pilistvere ajalooline pastoraat ühtlasi memoriaali peahoone, kus on Eesti ajaloomuuseumi poolt koostatud temaatiline püsinäitus ja arhiiv.

25. märtsil 1999, teise suurküüditamise 50. aastapäeval avati näitus ja pühitseti Eesti Kirikute Nõukogu presidendi piiskop Einar Soone ja teiste kirikute juhtide poolt memoriaali dominant – roostevabast terasest rist koos altarikiviga, millel on tekst: “Kommunistliku genotsiidi ohvreid Eestis 206 100”, tähistamaks kommunistliku genotsiidi ohvrite üldarvu Eestis, mis on tervelt 1/5 kogu Eesti rahvast.
Pilistvere memoriaali rajajateks on olnud Eesti Muinsuskaitse Selts, Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei, Õigusvastaselt Represseeritute Liit Memento, Kõo vallavalitsus, a/s Graniit, Eesti Looduskaitse Selts jt. Kogu aastatepikkune ettevõtmine on teoks saanud tänu paljudele vabatahtlikele.
11. septembril sel aastal täienes kivikangur nelja mehekõrguse mälestuskiviga – metsavendadele, vabadusvõitlejatele, soomepoistele ja tööpataljonlastele. Kivid kujundas Endel Palmiste ja pühitses Viljandi praost ass. Jaan Tammsalu. Päevakohaste sõnavõttudega esinesid EV justiitsminister, Riigikogu ja europarlamendi saadikud ja mälestuskivid püstitanud ühenduste juhid.

Pilistvere on nüüdseks ainus koht Eestis, kus saab mälestada neid eesti mehi, kes erinevatesse mundritesse topituna võitlesid tegelikult Eesti iseseisvuse eest. Mälestuspargi planeerimine jätkub EPÜ prof Koit Alekannu juhtimisel.
Pilistvere rahvas tänab kõiki, kes on andnud oma panuse memoriaali heaks. Eriti Eesti edukaid ettevõtjaid, kes oma toodanguga on memoriaali peahoone ehitust toetanud.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv