Kultuur ja Elu 3/2004


Kultuur ja Elu 2/2004

 

 

 

 Heino Noor ettekannet pidamas.

Saatuseaastal 1939 Haapsalus

tekst: heino noor

Eesti koolinoorte nõukogudevastane vabadusvõitlus sai alguse juba 1939. a sügisel, kui Eesti oli veel nime poolest iseseisev, aga elas juba punavägede kohaloleku tingimustes. Käesolevas kirjutises meenutab õpilasvabadusvõitleja, arstiteadlasena tuntud Heino Noor vastupanuliikumist Haapsalus.

Teine maailmasõda oli Esimese maailmasõja ebaõiglaselt lõpetanud Versaille´ rahu tagajärg. 1930-ndate aastate koolinoortena tundsime, et kaunikõlalised hüüdlaused “Ei iial enam sõda” või Remarque´i sõjaraamat “Läänerindel muutusteta” ei manitsenud enam kedagi. Teadsime ka, et Eesti iseseisvuse põhiliseks välis- ja sisevaenlaseks on bolševism, enamlaste vägivald ja muudki -ismide all levivad õpetused.
Olin oma kodus valitsenud Vabadussõja vaimu, kakskeelse, kuid eestimeelse lasteaia, kogudustevahelise pühapäevakooli, oma kooli ja skautlike isamaaliste rühmituste kasvandik. 1934. aastal Haapsalu Gümnaasiumi tulnud, sai minust juba 1939. aastal selle kooli, praeguse Wiedemanni gümnaasiumi abiturient. Olin oma klassis noorim, sest algkooli esimese klassi olin vahele jätnud. Selles koolis saime 1939. a kevadel hakkama Albert Kivikase “Nimed marmortahvlil” toomisega koolilavale. Lavastatud draamalõigud seadis püünele Vabadussõja-aegne õpilassõdur, edasine veendunud vabadussõjalane, kunsti- ja käsitööõpetaja Karl Karus.
Ei aimanud me siis, et sama 1939. aasta toob Eestisse enamlaste punaväed ja komissarid. See sügis vallandas maailmapoliitiliste sündmuste laviini, mahitas siia sovetliku terrori, mis viis mõnesaja päeva pärast Siberisse hävitamisele ja mahalaskmisele tuhanded eestlased. Viis rauduskäsi mahalaskmisele Karl Karuse, gümnaasiumi direktori, Vabadussõjas võidelnud Anton Üksti ja Haapsalu linnapea Hans Alveri. Viis ka minu isa, Vabadussõjas haavata saanud ohvitseri, politseikomissar Karl Noore ja ema, Vabadussõja halastajaõe Salme Noore. Ema pidi tšekisti surmakuuli tundma oma ainsa poja sünnipäeval, 24. aprillil 1942 Sosva surmalaagris. Ei aimanud, et 1942. aasta kevadel korraldab Eestist juuniküüditamisega Siberi surmalaagritesse viidute massimõrva juudisoost tšekist Idel Jakobson, kes 1938. a oli amnestia korras Eesti vanglast, kuhu ta oli mõistetud riigivastase tegevuse ja salakuulamise eest, vabastatud.
1939. kooliaasta algul ei osanud koolinoored ja kogu rahvas arvata, et järgneva aja jooksul kaotab Eesti enamlaste terrori ohvritena kaugelt üle paarikümne korra enam inimesi kui Vabadussõjas Eesti eest võideldes. Alanud traagilises vastupanuliikumises ja vabadusvõitluses ei olnud meile antud püssist või kahurist tulistada.
Eesti sõjameestelt ja naistelt, ohvitseridelt, nende hulgas minu isalt ja emalt oli Eesti Vabariik võtnud vande. Ent kui nad seda vannet täita tahtsid, andis meie riik alla. Sellest kujunes alandav hingevigastus, trauma. Ka meie, skaudipoisid ja noorkotkad, olime andnud piduliku vandetõotuse, mis kõlas: “…Kinnitades ausõnaga, annan pühaliku tõotuse kõike teha, mis minu võimuses, et täita oma kohust Eesti isamaa vastu…Olen alati valmis…”
Kohusetunne ja patriotism jäid verre eluajaks. Need samad mõisted kuulutatakse nüüdsel pragmaatilisel, kasu ja tulu ajal sageli sentimentideks, tarbetuteks tundeavaldusteks.

Saatanlik valik: vande täitmine või allaandmine?

1930-ndate ajavaimu iseloomustuseks sobib ehk üks meie rivilaulu algus: “Mehe jõudu nõuab raudne sajand…”
“Raudne sajand” oligi Haapsalu Gümnaasiumis ilmunud seinalehe nimi, mille toimetajaks olin. Enamusele meist oli lemmikaineks riigikaitseõpetus, poppi teha ei tulnud kellelegi mõttesse. Õppisime täpsuslaskmist, sõjalist taktikat, tundsime topograafilist kaarti ja maastikul liikumist ning eriti idavaenlase sõjalaevade ja-lennukite siluette ja märke ning tulejõudu. Tundsin morsetähestikku ja suutsin raadiotelegraafiga saata ja vastu võtta sada märki minutis. Oskasime kiiresti kaevuda laskurpessa, tegime koond- ja lahkrivi. Isamaalised rivilaulud (vahel ka teised ja mitte alati just tsensuursed) olid tihti suus.
1939. a kevadel tutvusime Tallinnas põhjalikult õhukaitserelvadega ja allveelaevadega “Kalev” ja “Lembitu”. Sealt tagasi sõites küsis meie peaaegu jumaldatud riigikaitse õpetaja leitnant Oskar Uluots (peaminister Jüri Uluotsa vend), et kas panite tähele, allveelaeval oli vaid kaks asja puust? Häbelik vaikus… Leitnant: “Midagi te ka ei märka. Need olid, tont võtaks, presidendi pildi raam ja väljakäigu prill-laud.” Meelest ei lähe veel teinegi leitnant Uluotsa ütlemine. Kui me läbipuuritud lukukojaga “emased” õppepüssid saime ja poisilikus ülemeelikuses üksteise peale sihtima kippusime, põrutas Uluots ühe lausega: “Poisid, pagan võtaks, kui Jumal tahab, tuleb ka luuavarrest pauk.” Pauku muidugi ei tulnud, aga relva õppisime austama maast madalast.
Üheks rahvusliku riigikaitse noorteüksuseks Haapsalus oli skautide-noorkotkaste mererühm “Urmas” Kaitseliidu meredivisjoni juures. Õppisime navigatsiooni, tundsime merekaarti, meil oli õppelaev “Urmas” (6 brtonni). 21 “Urmase” poisi seas oli poolakas Zhenka Dombrovsky (pärast eestistamist Tammiste), venelane Kostja Nikonovitš (pärast eestistamist Nelik) ja kaks rootslast. Kõik omad eesti poisid, enamlaste vastased ja meelsuskaaslased. Olin “Urmase” lippur-signalist. Nelja poisiga võtsime osa mereväe ja merekaitseliidu sügisestest meremanöövritest. See oli ööl vastu 18. septembrit, vaid kümmekond päeva enne seda, kui üle rahva pea sõlmiti ajaloos kurikuulsaks saanud baaside leping. Rahvakeeles ka Eesti allaandmisleping. Kuu aja pärast algas punavägede sissemarss Eestisse.
Olin tol ööl merekaitseliidu kiirkaatril signalistiks. Andsin Hiiumaad ja Vormsit lahutavast Hari väinast kodeeritud signaale torpeedokaatrile “Sulev”. Põhjalaine käis tugevalt, võttis laeva kõvasti kõikuma. Olin mastikorvi kinni seotud, tugev õõtsumine võttis köötsima, kuigi merehaigust ma tavaliselt ei põe. Toppisin taskuräti suhu ja andsin püstolvilkuriga signaalkoode edasi, “Sulevilt” võeti need vastu ja pandi torpeedo lahinguvalmis. Seljas olid õlitunked, väga märjaks ma ei saanud. Selgus ka, et Saksby tuletornist nähti samal ööl kaht vene sõjalaeva.
17. septembril tungis punaarmee Ida-Poolasse. Varssavi langes peagi Saksa vägede kätte. Järgmisel nädalal viisime oma klassi poistega Lääne-Saare Sõjaväeringkonna staapi avalduse vabatahtlikult kaitseväkke teenima minekuks. Mina koos Eduard Allikuga tahtsin minna teenima mereväkke. Sain jaatava vastuse, aga kaitseväkke ikkagi ei võetud. Anti kutse tulla kevadel uuesti staapi ja siis, pärast kooli lõpetamist, 18. juunil 1940 teenima minna. Aga just minu mereväkke võtmise päeval 17. ja 18. juunil 1940 üleujutasid Eesti täiendavad punaväed – ilma igasuguse vastupanuta ja läbi pärani avatud piiritõkete. Ees ootasid saatuslikud 21. juuni 1940 ja 14. juuni 1941. Hirmude ületamise ja ületamata hirmude päevad, kuud ning aastad.

Praegu hoian seda kutset oma väheste reliikviate hulgas. Kutse ulatas mulle, paljude aastate pärast koju jõudnule, tädi Linda, kes oli selle leidnud meie pere vangistamisest ja kodu tühjaksröövimisest imekombel alles jäänud asjade hulgast. Tädi kätte oli jõudnud ka mu ema kiri, mille ta oli mulle 14. juunil 1941 saatnud. See oli emal korda läinud läbi Risti raudteejaamas peatunud küüditusrongi loomavaguni trellitatud aknaava välja poetada, relvastatud NKVD tunnimeeste ja vahikoerte kiuste. Rööbaste vahelt oli kirjakese üles korjanud keegi raudteelane ja selle toimetanud meie koju, kus mind ju enam ei olnud. Ka kodu ei olnud enam. Ema kirjutas: ”Jumalaga. Jää terveks. Me ei näe üksteist vist enam kunagi. Sinu õnnetu Ema.”
Reliikviate hulgas on veel ema Punase Risti ja Naiskodukaitse käesidemed ja Vabadussõja kuuliauguga sõjamüts ning sõja läbi teinud välitaskukell. Kuuliauk meenutab neid kuule, millega punajulmurid nende kätte antud ja jäetud ema ning isa, samuti nagu tuhanded Eesti ohvrid Siberis tapsid. Isa taskukella keeran
vahetevahel üles. Aeg tiksub.


Haapsalu – Ungrusse 1939 rajatud soveti-baasi hädamaandusid Soome Talvesõjas õhutõrje läbi vigastatud “punakotkad“. Fotol üks neist vrakkidest 1941. aasta talvel ja Haapsalu koolinoored Lembit Põld, Albert Käppa.

Päevasündmused saavad ajalooks

1939. a sügise ajalooteadvusse tungis kartus: kas Eesti saab sovetlikuks Vene maailmavallutamise eelpostiks Loodes? Samas andsid lootust Saksamaa ja tema liitlaste edukad välksõjakäigud Euroopas, Lähis-Idas ja maailmameredel...
Juba 23. – 24.09.1939 tiirlesid Haapsalu kohal madallennul kaks kahemootorilist pommilennukit, hõbedakarva tiibadel suured punased viisnurgad. Nägime neid, kui inglise keele tunnist lennukimüra kuuldes kooliõuele jooksime. Tundsime jõuetut viha. Ja kutset vastuhakule.
Haapsallu jõudis Poolast pagenud noormees Vladek Knoche, meie sõber skautide Paralepa rahvusvahelisest suurlaagrist 1936. Temal olid kaasas poola- ja inglisekeelsed lendlehed üleskutsetega vene ja saksa vallutajate vastu. Levitasime lendlehti, mis sattusid Haapsalu kriminaalpolitsei kätte.
18. oktoobril, pärast nädal aega kestnud riikidevahelisi kolmepoolseid läbirääkimisi baltisakslaste ümberasumise kohta, lahkusid Tallinna sadamast reisilaevad Der Deutsche ja teised, pardal esimesed tuhatkond inimest. Nende seas üle kahesaja haapsalulase. Samal päeval ületavad Punaarmee väeosad autokolonnide ja tankiüksustena Eesti piiri. Haapsalu, Rohuküla ja Paldiski sadamatesse jõuavad Punalaevastiku sõjalaevad, Eesti õhuruumis tiirlevad N Liidu pommilennukid.
Nendest aegadest peale võibki arvestada süvenevate nõukogudevastaste hoiakute ja vastupanuliikumise algust. Meie vastupanu oli isetekkeline ja tärkas südame sunnil. Mitte kuskilt juhituna, koosnes see üksikutest väljaastumistest ja nõukogudevastase meelsuse avaldustest. Vene autokolonnide liikumist Narvast Haapsaluni pandi küll julgestama Kaitseliit ja politsei, aga need ei suutnud tõkestada punaautode suunas sülitavaid ja kive loopivaid poisse. Vahejuhtumeid püüdis vaikselt klaarida Eesti politsei, kes tegi seda oskuslikult.

Haapsalust sai punavägede peakeskus Eestis

Siia piirkonda paigutati kogu Eestis paiknenud korpuse staap (korpusekomandör Tjurin), diviisi ja lennuväe brigaadi ning tanki- ja kahurväerügemendi staabid ja motoriseeritud üksused. Staabid asusid Haapsalu senistes kuurordihoonetes, Peltzeri jt villades, koguni Laidoneri nim Sõjainvaliidide sanatooriumis ja sakslaste ümberasumisest tühjaks jäänud majades Õhtu kaldal ja Viigi ääres. Oktoobri lõpupäevadel võis Haapsalu kesklinna tänavail näha üheaegselt ülespidi terava “torniga” budjonnõi mütsi ja kandadeni pikki halle sineleid kandvaid ning “troinoi” odekolonni ning kirsasaabaste erilist lõhnasegu levitavaid punakomandöre. Samas ka SS eraldusmärkidega mustas, üsnagi elegantses mundris saksa ohvitseride väikest meeskonda. Viimaseid lühiajaliselt, ilmselt julgestamaks rahvuskaaslaste ümberasumist. Samal ajal oli näha Haapsalu Uuemõisas asunud skautpataljoni sõjamehi. Vene bensiini lõhnapilv levis raudteejaamast, mille haruteedele aetud mahutitest laaditi ööd ja päevad seda kütust autotsisternidesse. Tollaseid Haapsalu poisse seirab see vastik hais kogu elu.
Eestist, Rootsist ja Soomest tuldi olukorda ja sovetlikku punaväge uudistama. Käisid ka mõned Eesti valitsuse liikmed, et oma silmaga näha, mida punaarmee siin teeb. Eesti diplomaat Aleksander Warma märgib oma mälestustes, et Haapsalus käis novembri algul koos temaga välisminister Ants Piip, kellele linnapea vastava järelpärimise peale heasoovlikult seletas, et linnas pole punaarmeelasi näha, nad istuvad vagusi, oma asukohtades. Selle peale vastanud minister Piip prohvetliku ettenägelikkusega: “Jaa – kui nad ainult sinna jääksid.”
Eestivastast luuretegevust arendas Haapsalus Oskar Cher, kohaliku piltniku Grüntal-Kalda sugulane ja abiline. Riigivastaste väljaastumiste pärast oli Cher 1933. aastal Haapsalu Õpetajate seminarist välja heidetud. Fotoateljee pimikus laborandiks olles oli Cheril ülevaade Haapsalu inimestest, nende tegevusest ja kaitsejõududest. Neid materjale kasutasid Cher ja sovetivõim ka hiljem luureks ja NKVD vangistamiste-küüditamiste nimekirjade ning kompromiteerivate materjalide koostamiseks. Cherist sai 1940-ndal riigipööraja. Edasi oli ta ENSV komsomoli esisekretär ja 1941. a sügisel sai temast siia jäetud sovetlik diversant, kes tabati ja hukati.
Sündmuste kulg näitab, et Eesti üldsus ei vastanud 1939. a ajaloolisele väljakutsele üheselt. Levisid valitsuse ametlikest allaheitlikest hoiakutest alguse saanud psühholoogilised kaitse- ja kohanemisreaktsioonid, nagu eitamine (eluliselt ohustavate asjaolude järjekindel mitteteadvustamine) ja vältimine (häirivate mõtete ja seoste valikuline vältimine). Hakkas maad võtma agressoriga hingelise samastumise ehk psüühilise pantvangi sündroom.
Eestis sundolukorras olles tundus paljudele moraalse, poliitilise ja üldse ellujäämise ainuvõimaluseks olevat muganduda ja kohaneda võõrvõimu ettekirjutuste ja nõudmistega.
Aga mitte enamusele koolinoortest. Põlvkondade vastuolud…

Koolinoored hoiatasid Soomet punapommitajate eest

Soome ei alistunud talle 1939. a sügisel üheaegselt Eestiga N Liidu poolt esitatud nõudmistele. Toonases kõnepruugis “rüssäd” nõudsid Hanko, Ahvenamaa saarte ja Karjala idaalade loovutamist. Neid venelastele ei antud ja 30. novembril algas Talvesõda. Eestis, sealhulgas Haapsalu külje all asunud punalennuväe baasid lühendasid oluliselt punapommituslennukite teed Lõuna- ja Edela-Soome. Nägime pommitajate õhulende ja kuulsime nende müra. Soomes kõlasid õhuhäired ja tulistasid õhutõrjekahurid. “Eesti liitlane on nüüd Soome vaenlane,” hüüdis president Kyösti Kallio 2. detsembril meile kuuldavalt eetrisse.
10. oktoobril oli Sõjavägede ülemjuhataja juba varem maksma pandud kaitseseisukorras olevas riigis kehtestanud täiendavalt range kontrolli posti ja kõigi sidevahendite üle. Telefoni- ja raadioühendus välismaaga keelati, samuti punavägede pildistamine ja üldse pildistamine väljaspool ruume. Kirjavahetus võis toimuda vaid eesti, vene, inglise, saksa või prantsuse keeles.
Vaimse surutise vastu seistes võib saada hulljulgeks. Eriti kui ollakse noor. Detsembri esimestel päevadel 1939 läksime, “Urmase” lippur Endel Särm ja mina, Ehte-Lossi tänava nurgal asunud Kaitseliidu maja ärklikorrusele lühilaine raadiosaatja ruumi. Leppisime valveoperaatoriga kokku, et hakkame Soome andma morsesignaale punalennukite Sinalepast õhkutõusmise kohta. Jaama tegevusraadius ületas 100 – 200 km. Side oli algul ebalev, kuid teated võeti Hankos vastu. Kujunes sidekood ja saime ka tagasiside. Saime aru, et Hankos, Helsinkis või Turus avati siis õhutõrjetuli. Teadsime, et pommilaadungis lennuk saab Haapsalu lähedalt küll õhku tõusta, aga mitte koos laadungiga maanduda. Tagasilennul Eestisse heitsid punapommitajad oma plahvatamata pommid sageli Soome lahte. Ega nad ülesannet täitmata tagasi maanduda tohtinudki. On teada, et Eesti pinnale maandus Soome õhutõrje läbi vigastada saanud punalennukeid, mis valmimismärkide järgi olid ehitatud 1939. a. Punaarmee vastuluure ega agentuur meieni raadiokubrikusse ei ulatunud. Sideseansid ei olnud küll eriti järjepidevad, kuid jätkusid veel 1940. a jaanuaris-veebruaris. Mäletan neist üht.
24. veebruaril 1940, Vabariigi aastapäeval, toimus Haapsalu Gümnaasiumi saalis pidulik aktus. Aktusekõne pidas EV siseminister August Jürima. Aktusel viibisid kutsutud külalistena ka mõned punaarmee komissarid ja kõrgemad juhid. Traditsiooniline aastapäevaparaad Lossiplatsil jäeti seekord ära. Samal päeval asetasid skaudid Vabadussõjas langenute ausambale pärja ja ehitasid samba ümber jääkuubikutest, küünlatuledes valgustatud kaunistuse. Sel õhtul austas Eesti eest langenuid kogu Haapsalu. Samba ees seisatamas nägime ka mitmeid punakomandöre. Samal õhtupoolikul aga tõusid linna külje alt Sinalepast õhku pommitajad, mille kohta läks Hankosse meie signaal. Haapsalu side Hankoga lõppes, kui see ala 13.03.40 sõlmitud N Liidu-Soome rahulepingu alusel N Liidule üle anti.
Õhtuti rõkkasid rannatänavad rividrilli tegevate punaväelaste lauldud “Katjušast” ja Dunajevski “Tsirkusest”. Koolinoortele aga said Talvesõja ajal eriti lähedaseks Sibeliuse “Finlandia” ja “Porilaste marss”.

Avalik vastupanu vaimse surutise vastu

Kandsime Berliini 1936. a olümpiamängudest moodi läinud sini-must-valgeid olümpiarõngastega rinnamärke. Levitasime poliitilisi pilalaule ja teravaid anekdoote isakese Stalini, aga ka Hitleri kohta. Koosolekutel, koondustel ja referaadiõhtutel tegime selgeks “sõbraliku” N Liidu tegeliku olemuse. Pilamiseks pakkusid ainest ka tulnukad ise. Tuntud on lugu, kuidas uusaastaballil 1940 Haapsalu Uuemõisas skautpataljonilt üle võetud sõjaväelinnaku saalis olid punakomandöride naised end riietanud Eestis tol ajal moes olnud roosadesse väljaõmmeldud öösärkidesse, pidades neid ballikleitideks…
Jaanuaris 1940 korraldasime “Urmase” mererühmaga Märjamaal noorte puhkeõhtul sovetivastase etenduse. Tõime lavale tšekistide korraldatud tagaajamise ja mahalaskmise, nagu neist lugenud olime. Ei teadnud siis, et see eesti rahval vaid mõnesaja päeva pärast ees seisab. Mõni päev hiljem tuli mul, loo lavastajal, poliitilisele politseile seletust anda. Keegi oli juba koputanud.
Jätkuvat vastupanu sovettide pealetungile avaldas Haapsalu koolinoorus ka suvel, pärast Eesti täielikku okupeerimist. Juunipöörde järel sai tehtud valimistevastast kihutustööd, kuid üha enam levisid meeleolud, et päästva sõjani on vaja kuidagi vastu pidada. Sestap ei võetud punast võimuhaaramist eriti tõsiselt. Algas maskide kandmise ja “rediste” aeg. Pealt nagu punane, seest aga valge.
Oktoobripühade ajal 1940 tuli lossiparki sini-must-valgete lipukestega noori. Novembris arreteeris NKVD sovetivastase tegevuse eest meie koolivennad, Haapsalu Gümnaasiumi õpilased Mihkel Droste ja Karl Saarmanni. Saksa rahvusest Droste vabastati vanglast ja saadeti kui ümberasumisele kuuluv isik veel 1941. a veebruaris Saksamaale. Saarmann aga hukkus Gulagis.


Heino Noorel on läinud korda Haapsalu Toomkirikusse sovetliku terrori ohvriks saanud ema ja teiste emade mälestuseks rajada Emaaltar.

Kolmekordselt tagaotsitavaks

1940. a suvel sai selgeks, et mingist relvastatud vastupanust palju välja ei tule. Augustis tegin sisseastumiseksami Tartu Ülikooli viie peale. Varsti sain aga teate, et “sotsiaalse päritolu tõttu” mind vastu ei võetud.
14. juunil 1941 olin Emmastes ja küüditajad mind Haapsalu kodust ei leidnud. Koju jõudsin alles kolm päeva enne sõja algust, sest telefoniside ja laevaühendus oli katkestatud kuni 19. juunini. Isa ja ema olid ära viidud, läksin põranda alla.
Punavõim kuulutas välja kutsealusteks arvatud aastakäikude 1919 – 1923 sundmobilisatsiooni, millest kõrvalehoidjaid ähvardas surmanuhtlus. Olin nüüd kolmekordselt tagaotsitav: kui koos vanematega vangistamisele kuuluv isik, kui tšekistide ja hävituspataljoni poolt jälitatava sovetivastase rühmituse liige ja kolmandaks surmanuhtluse ähvardusel välja kuulutatud stalinlikule sundmobilisatsioonile kuuluva aastakäigu mees.
Saksa väed olid kaugel. Haapsalus märatsesid Vene piirivalveüksused ja hävituspataljoni mehed. Kuidas tšekistide küüsist pääseda, Eestist välja jõuda, vangistatud vanematega ühendust saada ja oma sovetivastaseid kavatsusi venelaste tagalas teoks teha – see oli minu küsimus. Pääseteed otsides pagesin 3. juulil Haapsalus kutsealuste rivvi. Silme ees ja meeles ikkagi välksõdade pilt ja kindlana tundunud teadmine, et sõda lõpeb jõuluks niikuinii. Nii mõtlesime kõik.

Surmamõistetute kambris

Meid, ligi 300 poissi, konvoeeriti üle Tallinna meritsi Leningradi poole. Kunda lahel tegime läbi magnetmiinidele sattunud laeva huku. Merre kukkunud ja ujudes end päästnud, tõmmati mind ühele samas laevarivis loovivale kaatrile. Kirovi oblasti Slobodski linnas oli moodustatud sõjaväeline kogunemispunkt. Sealt viidi orjatöölaagritesse, kuhu peale eestlaste oli interneeritud ka volgasakslasi ja mitu tuhat punaarmee kätte langenud poola sõdurit ja ohvitseri, keda polnud Katõni metsa mahalaskmisele jäetud. 1942. aasta algul võeti mind formeeritavasse Eesti Korpusesse, tagavarapolku, kuid paari kuu pärast saadeti NKGB-MGB eriosakonna, tollal juba SMERSH-i korraldusel töölaagrisse tagasi.
1943. a tõi minu elukäiku Hans Kruusi, ENSV tagalavalitsuse liikme, kelle sovetivõim hiljem kui kodanliku natsionalisti pikemaks ajaks vangilaagrisse sulges. Ta võttis mind orjalaagrist välja ja paigutas Sverdlovski oblastisse Nevjanskisse Eestist sundevakueeritud laste kooli-lastekodusse õpetajaks.
27. jaanuaril 1944 arreteeriti mind otse koolitunnis. Mind oli reetnud tööpataljonist põgenenud ja NKVD poolt Kazahstanis tabatud Haapsalu mees, kes oli nagu minagi Haapsalu gümnaasiumis õppinud. Tšekistist uurijale teatas ta, et olin juba 1939/40 Haapsalus ja Hiiumaal osalenud nõukogudevastases liikumises ja luures, et olin tagaotsitav ja pere vangistamisest maha jäänud. Ta reetis veel üle kümne Venemaale viidud eesti mehe. Tegu oli rõõnamisega. Juriidilises mõttes tähendab see, et kahtlusalune hakkab üles andma tegelikke või väljamõelduid kaassüüdlasi ja süüd veeretama kaaskaebealustele.
Mind pandi Sverdlovski sisevangla surmamõistetute kambrisse, kust koidu ajal lohistati kisendavaid surmamõistetuid hukkamisele. Kümnendal päeval tegin meeleheitliku enesetapukatse. Lihvisin läbiotsijate silma alt läbi käinud püksipandla kambri põrandal teravaks ja lõikasin läbi küünarvarre veresoone. Verd voolas palju ja mind löödi sõimu saatel surmakambrist välja – endisse tagasi. Aga nii pääsesin teiste ülesandmisest.
Mõne nädala pärast anti mulle teatavaks võtmiseks ja allakirjutamiseks NKVD nn erinõupidamise määrus. “Troika” määras mulle Vene KrK paragrahv 58 punktide 10 ja 11 järgi nõukogudevastase agitatsiooni ja nõukogudevastase organisatsiooni kuulumise eest kaheksa aastat vangilaagrit ja viis aastat kõigi õiguste kaotust.
Algas laagriaeg. Sellest poole töötasin sunnitööl Uraalide vasekaevandustes, kus sain eluaegse kopsuhaiguse – silikoosi. Teise poole olin kullakaevandustes ja suure osa sellest laagrimeedik, viimati koguni laagriarsti kohustes raskeveetehases. Seal valmistati orjatöö varal aatomirelva. See oli 1949. – 1952. a. Nn vabanemine tuli 29.01.1952 – ega tulnud ka. Repressioonid ja piiramised jätkusid, nagu jätkus ka vastupanu sovetivõimule läbi aastate.
1939. aastal alanud sovetlik hirmuvalitsus ei olnud Eesti koolinoorte ärksama osa jaoks ainult ahistavate elamuste rida. Ka ei olnud see paljalt saadud võimalus muganduda, võimuga ja võimukandjatega samastuda, karjääri teha. See oli väjakutse vastupanule, vastuhakule. Vabaduse eest seistes ja võideldes väärtustasid koolinoored ka oma elu, selle sisu.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv